Maria konopnicka
Download
1 / 9

Maria Konopnicka - PowerPoint PPT Presentation


  • 209 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Maria Konopnicka. Emilia Stanowska Martyna Gawienowska Monika Bors Mateusz Sobczak Kacper Burzyński. Dzieciństwo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Maria Konopnicka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maria Konopnicka

Emilia Stanowska

Martyna Gawienowska

Monika Bors

Mateusz Sobczak

Kacper Burzyski


Dziecistwo

Maria Konopnicka bya crk Jzefa Wasiowskiego i Scholastyki z Turskich. Jej rodzice zamieszkali w Suwakach w 1841. W 1849, kiedy Maria miaa siedem lat, Wasiowscy przenieli si do Kalisza i zamieszkali na Warszawskim Przedmieciu, w mieszkaniu na parterze. Matka Marii zmara w 1854 i zostaa pochowana na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Ojciec Marii by prawnikiem, obroc Prokuratorii Generalnej i patronem Trybunau Cywilnego, znawc i mionikiem literatury. Wychowywa crki w tradycji chrzecijaskiej, bez kobiecego wpywu. Atmosfera powagi, arliwego patriotyzmu i surowych nauk moralnych miaa duy wpyw na Mari. W latach 18551856 uczya si z siostr na pensji u sistr sakramentek w Warszawie i tam zetkna si z Eliz Pawowsk, pniejsz Orzeszkow. Przyja ich, scementowana wsplnymi zainteresowaniami literackimi, przetrwaa cae ycie Marii.

Jedyny brat Marii, student politechniki w Lige Jan Wasiowski, poleg 19 lutego 1863 w powstaniu styczniowym, w bitwie pod Krzywosdzem, w pierwszej bitwie oddziau, w ktrym suy.


Pocztki twrczoci

We wrzeniu 1862 w kaliskiej katedrze w. Mikoaja Biskupa Maria Wasiowska polubia Jarosawa Konopnickiego herbu Jastrzbiec, starszego od niej o 12 lat. Po lubie wyjechaa z Kalisza i zamieszkaa w Bronowie, a nastpnie w Gusinie w wczesnej guberni kaliskiej. Jarosaw, jako najstarszy z braci, zarzdza kluczem dbr rodzinnych, w skad ktrych wchodziy wsie: Konopnica, Bronwek i Bronw. Majtek ten by pokany, ale zaniedbany. Konopniccy pod koniec 1863 i na pocztku 1864 spdzili czas z pierworodnym synem Tadeuszem w Wiedniu i Drenie. W czasie dziesiciu lat maestwa Maria urodzia omioro dzieci, dwoje z nich zmaro zaraz po urodzeniu. Konopnicka nie moga znie ogranicze, jakie narzuca jej m. Nie chciaa by na jego utrzymaniu i nie odpowiadaa jej rola gospodyni domowej. Jarosawowi nie podobay si literackie zainteresowania ony, ktra zadebiutowaa i zacza pisa, wanie w czasie ich maestwa. W 1872 sprzedano majtek w Bronowie i rodzina Konopnickich przeniosa si do dzierawionego Gusina. Tu powsta poemat W grach, ktry przychylnie zrecenzowa Henryk Sienkiewicz, dziki czemu poetka uwierzya w swj talent i postanowia sama zadba o dzieci i siebie.

W 1876 roku poetka rozstaa si z mem i podja decyzj o opuszczeniu Gusina, w 1877 roku przeniosa si z dziemi do Warszawy, gdzie mieszkaa do 1890. Wyjazd z dziemi do Warszawy utrwalia w wierszu Przed odlotem. Mimo rozstania Konopnicka nie zerwaa kontaktw z Jarosawem wysaa mu pienidze na podr do Krakowa na jubileusz swej twrczoci. M pniej zbankrutowa, zmar prawdopodobnie w 1902 r.


Poetka zacza prac w stolicy jako korepetytorka. W 1878 roku nagle zmar jej ojciec. W tym te roku zacza uczestniczy w konspiracyjnych i jawnych akcjach spoecznych. W 1882 roku odbya podr do Austrii i Woch, w 1884 roku w Czechach poznaa J. Vrchlickiego, z ktrym nawizaa korespondencj.

Ludwik Krzywicki nazywa Konopnick z tamtego okresu niewiast mocno kochliw, a jej nazwisko czono z wieloma mczyznami, m.in. modszym o 17 lat dziennikarzem Janem Gadomskim, nie ma adnej pewnoci, e dla ktrego z nich miaa cieplejsze uczucia. Jeden adorator, zdolny filozof i historyk Maksymilian Gumplowicz potraktowa odrzucenie wyjtkowo powanie i zastrzeli si w 1897 r. przed hotelem w Grazu, gdzie mieszkaa Konopnicka. Nie ma adnych informacji, czy Konopnicka przeya szczeglnie t mier.

Na 25-lecie pracy pisarskiej (1903) Konopnicka otrzymaa w darze narodowym dworek w arnowcu koo Krosna na Pogrzu Karpackim. W 1889 roku poznaa Mari Dulbiank, z ktr pozostawaa w gbokiej przyjani. 8 wrzenia 1903 Dulbianka wprowadzia si wraz z Konopnick do dworku w arnowcu, gdzie miaa swoj pracowni. Razem odbyway std podre do Austrii, Francji, Niemiec, Woch i Szwajcarii, ktrych klimat suy zdrowiu Konopnickiej. Przez dwadziecia lat artystki byy partnerkami.

Maria Konopnicka

Maria Dulbianka


ycie literackie

Maria Konopnicka debiutowaa (pod pseudonimem Marko) w 1870 w dzienniku Kaliszanin wierszem Zimowy poranek; utwr zosta dobrze przyjty. Kaliszowi powicia trzy utwory poetyckie: dwa zatytuowane Kaliszowi (1888, 1907) i Memu miastu (1897).

Cykl lirycznych wierszy W grach zamieci rok pniej Tygodnik Ilustrowany. Bardzo szybko jej twrczo poetycka przepeniona patriotyzmem i szczerym liryzmem, stylizowana na swojsk nut zdobya powszechne uznanie. Pierwszy tomik Poezji wydaa w 1881, nastpne ukazay si w latach 1883, 1887, 1896.

W latach 18841886 redagowaa pismo dla kobiet wit; prbujc zradykalizowa jego program, wywoaa sprzeciw zachowawczej opinii i cenzury. Wsppracowaa z tygodnikiem dla kobiet Bluszcz.

Nowele pisaa od pocztku lat osiemdziesitych XIX wieku a do mierci. Zaczo si od dziennikarskich dowiadcze Konopnickiej, w czasie redagowania przez ni witu. Pocztkowo czerpaa inspiracje z dowiadcze Prusa, Orzeszkowej, a nastpnie rozwina wasne pomysy w dziedzinie maych form. Nowela Dym opublikowana zostaa w roku 1893.

Maria Konopnicka zajmowaa si take krytyk literack, ktr uprawiaa od roku 1881, pocztkowo na amach Kosw, witu, Gazety Polskiej, Kuriera Warszawskiego, nastpnie w wielu innych pismach. Do 1890 roku przewaay artykuy recenzyjne o tekstach wspczesnych autorw polskich i zagranicznych. Konopnicka jest znana z czci swojego dorobku obejmujcego proz i tworzonego dla dzieci. Utwory Konopnickiej dla dzieci ogaszane od roku 1884, eliminujce natrtny dydaktyzm, rozbudzajce wraliwo odbiorcw byy nowoci w tej dziedzinie pisarstwa.


Ju jako znana pisarka Konopnicka powrcia do wspomnie z lat dziecistwa spdzonych w Suwakach. Powicia im dwa utwory: Z cmentarzy i Anusia. Okoo roku 1890 pojawiy si w poezji Konopnickiej nowe zainteresowania tematyczne, zwaszcza dzieami kultury europejskiej oraz nowe sposoby nawiza do tradycji.

W 1908 w miesiczniku Przodownica Konopnicka opublikowaa Rot, wiersz, ktry stanowi punkt kulminacyjny publicystycznej kampanii poetki przeciwko polityce germanizacyjnej w zaborze pruskim.

Utwory Konopnickiej zawieraj protest przeciwko niesprawiedliwoci spoecznej oraz ustrojowi nioscemu ucisk i krzywd. Nacechowane s patriotyzmem, liryzmem i sentymentalizmem.

Konopnicka wsppracowaa z wydawnictwami, pras krajow, organizacjami spoecznymi trzech zaborw, a take uczestniczya w midzynarodowym protecie przeciwko przeladowaniu dzieci polskich we Wrzeni (19011902). Braa udzia w walce o prawa kobiet, akcji potpiajcej represje wadz pruskich, w pomocy na rzecz winiw politycznych i kryminalnych.


mier

Maria Konopnicka zmara na zapalenie puc 8 padziernika 1910 w sanatorium Kisielki we Lwowie. Zostaa pochowana 11 padziernika 1910 na cmentarzu yczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich Lwowian (II rondo, 5 aleja). Pogrzeb, zorganizowany przez Mari Dulbiank, sta si wielk manifestacj patriotyczn, w ktrej udzia wzio blisko 50000 osb. Na cokole wyryto fragment wiersza Konopnickiej

Na cmentarzu:

...Procie wy Boga o takie mogiy,Ktre ez nie chc, ni skarg, ni aoci,Lecz daj sercom moc czynu, zdrj siyNa dzie przyszoci...

Zniszczone podczas II wojny wiatowejpopiersie Konopnickiej zostao odtworzone w okresie powojennym.


Upamitnienie

Spoeczno Suwak zorganizowaa wieczr powicony jej twrczoci i zapocztkowano zbirk pienidzy na tablic pamitkow. Wadze carskie sprzeciwiay si tej inicjatywie. Dopiero w 25-lecie mierci, 8 padziernika 1935 roku, na cianie domu, w ktrym urodzia si poetka, umieszczono pamitkow tablic. W 2010 r. postawiono poetce kolejny pomnik w centrum Suwaki.

W lutym 1957 roku powoano Muzeum Marii Konopnickiej w arnowcu; otwarcie ekspozycji nastpio 15 wrzenia 1960 roku, po przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich. Postawiono rwnie pomniki we Wrzeni, Warszawie (w 1966), Kaliszu (1969), Bydgoszczy oraz Gdasku (1977).

Decyzj Midzynarodowej Unii Astronomicznej na cze pisarki jeden z kraterwna Wenuszosta nazwany Konopnicka.

W 1960 roku otwarto Szlak pieszy im. Marii Konopnickiej szlak wiedzie przez miejscowoci zwizane z pobytem Marii Konopnickiej na ziemi poddbickiej w latach 18621872.

23 sierpnia 1973 roku otwarto Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwakach. wczesne wadze miejskie przekazay do dyspozycji muzeum trzy pokoje w zabytkowym klasycystycznym, pitrowym budynku przy ul. Tadeusza Kociuszki 81, w ktrym poetka urodzia si i mieszkaa do jesieni 1849 roku.


Dzikujemy za uwag!

Informacje o Marii Konopnickiej: http:/pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Konopnicka

13.04.2014r. godz. 18.30 20.57

Zdjcia:

Google grafika 13.04.2014r. godz. 18.47 20.57


ad
  • Login