tur s truckkonference 2012 indl g fra arbejdstilsynet
Download
Skip this Video
Download Presentation
TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet. v. maskiningeniør Morten Vestergaard Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Uddannelsesbekendtgørelsen Ulykker Arbejdsmiljø-organisation AML på uddannelsessteder Nyt fra Arbejdstilsynet. Uddannelsesbekendtgørelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TUR’s truckkonference 2012 Indlæg fra Arbejdstilsynet' - loc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tur s truckkonference 2012 indl g fra arbejdstilsynet
TUR’s truckkonference 2012Indlæg fra Arbejdstilsynet

v. maskiningeniør Morten Vestergaard

Arbejdsmiljøfagligt Center

Indhold:

 • Uddannelsesbekendtgørelsen
 • Ulykker
 • Arbejdsmiljø-organisation
 • AML på uddannelsessteder
 • Nyt fra Arbejdstilsynet
uddannelsesbekendtg relse
Uddannelsesbekendtgørelse
 • Har været drøftet de sidste mange år og er endelig trådt i kraft.
 • Teleskoplæssere med udskud over 1,5m er omfattet af certifikatkrav.
 • Revision af førercertifikater er ikke gennemført og der er pt. ingen færdig plan.
 • Der er umiddelbart enighed om at truck og teleskoplæsser med gafler ikke er sammenlignelige maskintyper!
ulykker hvad g r galt
UlykkerHvad går galt?

Ulykker der medfører mere end 1 dags fravær udover ulykkesdagen skal anmeldes!!!!

2863 ulykker anmeldte fra jan. 2007 til dec. 2010

Samme ulykke optræder kun én gang.

17 % - Ulykker hvor andre end føreren er involveret (sammenblanding af gående og kørende)

14% - alvorlige ulykker der har krævet mere end 7 dages fravær

61% - Ulykker hvor der ikke er identifikation af at byrden har været løftet

8% - andre ulykker

arbejdsmilj organisation amo
Arbejdsmiljøorganisation AMO
 • Alle virksomheder uanset størrelse skal samarbejde om sikkerhed og sundhed
 • Virksomheder med 10 ansatte eller flere skal have en arbejdsmiljøorganisation AMO bestående af:
  • Arbejdslederrepræsentant
  • Arbejdsmiljørepræsentant
 • Det er arbejdsgiveren der som udgangspunkt skal være formand.
amo hvem t ller med
AMO - hvem tæller med?
 • Alle ansatte der ikke er arbejdsledere skal tælles med. (mere end 10 timer om ugen)
 • Kursister tæller normalt ikke med
 • men ”ansatte” på beskyttet værksteder, beskæftigelses- og aktiveringsprojekter, produktionsskoler o.lign hvor der udføres arbejde skal tælles med.
amo pligter
AMO - pligter
 • Arbejdsgiverne har pligt til at:
  • AMO oprettes
  • Ansatte har mulighed for kontakt til AMO
  • Medlemmer af AMO har tid til kontakt og årlig drøftelse
  • Give AMO´s medlemmer lejlighed til at få viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål
  • Det løbende sikres at medlemmer i AMO kan deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, herunder den centrale årlige drøftelse
  • Sikre AMO´s deltagelse i udarbejdelse af APV
  • Hører AMO inden henvendelse til særlig sagkyndig
  • Orientere og inddrage AMO ved et evt. påbud fra AT
  • AMO følger op på alvorlige ulykker og andre sundhedsskader
amo opgaver
AMO - opgaver
 • AMO´s daglige opgaver
  • Løbende iagttage og kontrollere sikkerhed og sundhed for at forhindre arbejdsmiljøproblemer
  • Hvis der opstår problemer skal AMO inddrages i løsningen
  • AMO skal påvirke den enkelte ansattes adfærd, der forbedre egen og andres sikkerhed og sundhed
  • Kontrollere at virksomheden giver en effektiv oplæring og instruktion
  • At arbejdet tilrettelægges og udføres forsvarligt
  • At tekniske hjælpemidler er indrettet og bruges forsvarligt
  • Underrette formand eller ledelse hvis risikoen ikke kan forhindres
  • Ved overhængende betydelig fare kan AMO standse arbejdet – det er kun i disse situationer at AMO kan gå over den beslutnings kompetance som AMO har fået af arbejdsgiveren
arbejdsmilj loven aml p uddannelsessteder
Arbejdsmiljøloven AML på uddannelsessteder
 • Arbejdsmiljøloven omfatter arbejde for en arbejdsgiver.
  • alle ansatte på en erhvervsskole er omfattet af arbejdsmiljøloven.
  • Skolepraktikelever er også omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, fordi de udfører arbejde, der kan sammenlignes med arbejde for en arbejdsgiver.
  • Øvrige elever/ kursister er derimod kun omfattet af visse af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. Det gælder fx regler om arbejdets udførelse, stoffer og materialer samt tekniske hjælpemidler. AML §2 stk. 3
aml hvem har ansvaret
AMLHvem har ansvaret?
 • Virksomheden (skolen) har objektivt ansvar for ansattes sikkerheden. Også selvom det ikke er forsætlig eller uagtsom.
 • Mht. elever/ kursister skal der være tale om uagtsom eller forsætlig adfærd. Eksempelvis i brug af tekniske hjælpemidler.
 • I særlige tilfælde pålægges personen der har medvirket til overtrædelsen et ansvar. Eks. skoleleder, lærer eller vejleder.
diverse nyt fra arbejdstilsynet
Diverse nyt fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har hovedsæde i Landskronagade i København. Her er direktionen, Arbejdsmiljøfagligt center og et af de tre tilsynscentre (TC Øst)

Tilsynet med virksomhederne er samlet i tre regionale tilsynscentre i hhv. Hadsten (TC Nord), Kolding (TC Syd) og Ringsted/København (TC Øst).

Beskæftigelsesministeriets Center for HR og Personale (CHRP) indgår også i Arbejdstilsynet, hvor også Forebyggelsesfonden og Arbejdsmiljørådets sekretariat er placeret.

Arbejdstilsynet har i alt ca. 750 medarbejdere med direktør Jens Jensen i spidsen.

diverse nyt fra arbejdstilsynet1
Diverse nyt fra Arbejdstilsynet
 • Arbejdstilsynet har siden 1. jan 2012 udført risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder udtages på baggrund af beregnet risiko. F.eks.
  • Tidligere reaktioner
  • Branche
 • De prioriterede områder frem til år 2020 er: Ulykker, Ergonomi og Psykisk arbejdsmiljø. (Støj udgår)
ad