Vuosi ilmoitukset
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Vuosi-ilmoitukset PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vuosi-ilmoitukset. Matti Pyykkö Ohjelmistotalopäivä 28.11.2012. Esityksen rakenne. Vuosi-ilmoitukset 2012 Palautuspäivät Korjaaminen Päivitykset Vuosi-ilmoitukset 2013 Tiedonantotapa Yleiset muutokset Tietuekohtaiset muutokset. Vuosi-ilmoitusten 2012 palautuspäivät. 31.1.2013

Download Presentation

Vuosi-ilmoitukset

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vuosi-ilmoitukset

Matti Pyykkö

Ohjelmistotalopäivä 28.11.2012


Esityksen rakenne

 • Vuosi-ilmoitukset 2012

  • Palautuspäivät

  • Korjaaminen

  • Päivitykset

 • Vuosi-ilmoitukset 2013

  • Tiedonantotapa

  • Yleiset muutokset

  • Tietuekohtaiset muutokset


Vuosi-ilmoitusten 2012 palautuspäivät

31.1.2013

 • yleinen palautuspäivä

  4.2.2013 (määräpäivä 3.2. on sunnuntai)

 • sähköinen työnantajan vuosi-ilmoitus tai maksettujen osinkojen vuosi-ilmoitus (Tyvi-, Ilmoitin.fi -palvelu, Veroh. verkkolomake)

  15.2.2013

 • korkotulon lähdevero

  20.2.2013

 • ay-jäsenmaksut, työttömyyskassamaksut, tyött. korvauspäivät

  25.2.2013 (määräpäivä 24.2. on sunnuntai)

 • osakaslainat

  28.2.2013

 • YEL/MYEL työtulot


Vuosi-ilmoitusten 2012 korjaaminen

Virheet on korjattava heti kun ne on havaittu

 • Korjausohje: Vuosi-ilmoitusten korjaaminen 2012

 • Laiminlyöntimaksu puuttuvista ja myöhästyneistä erittelyistä

  15.2.2013 - AP-kauppatiedot ehtivät esitäytetyille veroilmoituksille. Kaikki tiedot ehtivät ammatin- ja liikkeenharjoittajien sekä heidän puolisoidensa esitäytetyille veroilmoituksille

  15.3.2013 - Muut kuin AP-tiedot ehtivät muille esitäytetyille veroilmoituksille

  9.8.2013 - Tiedot ehtivät korjatuille verotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös

  15.10.2013 - Tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen


Päivityksiä 1.3.2012 julkaistuissa vuosi-ilmoituksissa

 • Y-tunnus esimerkeissä

 • laina- ja korkotiedot

 • arvopaperikauppojen HEXClear-viite

 • henkilövakuutuksista maksetut suoritukset

 • ilmoitusten määräajat

 • maatunnukset ISO 3166 standardin mukaan

 • muutokset näkyvät tietuekuvauksilla ja ne on kerätty yhteen www.vero.fi -sivustolle:Muutoksia vuoden 2012 vuosi-ilmoituksissa


Vuoden 2013 muutoksia


Vuosi-ilmoitustiedot 2013 sähköisesti

 • Vuosi-ilmoitustiedot pyritään saamaan sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen

 • Tietojen antaminen tietovälineellä (esim. cd) on mahdollista vain seuraavien tietovirtojen kohdalla:

  • TVL:n mukaiset korot ja jälkimarkkinahyvitykset

  • Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi

  • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt

  • Ilmoitus lainoista ja koroista


Yleisiä muutoksiavuosi-ilmoituksiin 2013

 • Kaikkien vuosi-ilmoitusten maksuvuosi on 2013

 • Esimerkeissä käytettyä Y-tunnusta on muutettu, esim. 1234567-8

 • Tietuekuvauksissa eräpäivänä ilmoitetaan Verohallinnon päätöksellä yleisestä tiedonantovelvollisuudesta mainittu päivä

  • Jos eräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voidaan antaa ensimmäisenä arkipäivänä

 • Tietuekuvauksiin, joissa kysytään maatunnusta, on lisätty linkki ISO 3166 standardin mukaisiin tunnuksiin


Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus (HE 32/2012)

Lait tulevat voimaan todennäköisesti 1.1.2013 - ei vaikutusta tietuekuvausten tietosisältöön

Terminologisia muutoksia mm. seuraaviin vuosi-ilmoituksiin (lähinnä ohjeistukseen)

 • Vuosi-ilmoitus maksetuista osingoista (VSOSERIE)

 • Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE)

 • Vuosi-ilmoitus arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi (VSAPUUSE)

 • Vuosi-ilmoitus pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS)

 • Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE)


Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (VSPSERIE ja VSPSVYHT)

Tietuekuvaus A36/200/2012

Vuosimuutoksia

 • Tieto 123: Autoetu, ikäryhmä

  Luontoisetuautojen ikäryhmät: Ikäryhmät A, B ja C muuttuvat

 • Tieto 136: Palkkaerät, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen

  Ohjeistuksen vuosiluvut on päivitetty: Seuraavien suorituslajien yhteydessä H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 tai 7Q, voi ilmoittaa tietoja vain, kun henkilö on alle 16-vuotias tai yli 67-vuotias (Näillä suorituslajeilla ei voi ilmoittaa tässä kohdassa tietoja, jos henkilön syntymävuosi on 1996–1946)


Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (jatkoa)

Julkisyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus laajenee

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta - päätöksestä poistetaan julkisyhteisöjä koskenut 5.4 §:n poikkeus

 • Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän, evankelis-luterilaisen kirkon, sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan sekä yliopiston on ilmoitettava matkakustannusten korvaukset vuodesta 2013 alkaen kuten muidenkin työnantajien

 • Ilmoitusvelvollisuus kattaa kaikki verovapaat kustannusten korvaukset

 • Tiedot ilmoitetaan tunnuksilla 150-156


Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (jatkoa)

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden muutokset (HE 90/2012)

 • maksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos eläkettä aletaan maksaa aikaisintaan työntekijän eläkelain mukaisesta lykättyyn vanhuuseläkkeen oikeuttavasta iästä (68 v.)

 • maksujen vähennyskelpoisuuden muutoksilla ei ole vaikutusta tietuekuvauksen tietosisältöön

 • työnantaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot uusien ehtojen mukaisesti

  tiedot 180 ja 181kollektiivinen lisäeläketurva

  tieto 182vapaaehtoinen yksilöllinen eläketurva

  tiedot 140 ja 145muut verotettavat luontoisedut


Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE)

Tietuekuvaus A45/200/2012

Muutoksia HE 90/2012 perusteella

Kohdan sopimustyyppi (14) tiedot ovat muuttuneet

1 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu ennen 18.9.2009 (ei muutosta)

2 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu 18.9.2009-31.12.2012 (loppupäivä lisätty)

3 = Pitkäaikaissäästämissopimus, joka on otettu viimeistään 31.12.2012 (loppupäivä lisätty)


Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (jatkoa)

4 = Pitkäaikaissäästämissopimus, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen (uusi)

5 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen (uusi)

9 =Tuloverolain 96 §:n 6 momentissa tarkoitettu urheilijan vapaaehtoisen eläke- ja/tai tapaturmavakuutuksen maksu (uusi)


Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE)

Tietuekuvaus A38/200/2012

Suorituslajit (tieto 211)C ja CL määritelmää on laajennettu, Q3 uutena suorituslajina

C Pakolliseen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke, ja lakisääteiseen vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen, tai tapaturmaturvaan perustuva eläke, kun eläke on EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukainen

CL Pakolliseen liikennevakuutukseen perustuva eläke, pakolliseen liikenneturvaan perustuva eläke

Q3 Kapitalisaatiosopimuksen tuotto (Vuodelta 2012 kapitalisaatiosopimuksen tuotto ilmoitetaan suorituslajilla Q2)


Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE)

Tietuekuvaus A39/200/2012

Suorituslajit (kohta 99-100)

C ja CL määritelmää on laajennettu

 • C Pakolliseen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke, ja lakisääteiseen vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen, tai tapaturmaturvaan perustuva eläke, kun eläke on EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukainen

 • CL Pakolliseen liikennevakuutukseen perustuva eläke, pakolliseen liikenneturvaan perustuva eläke


Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyt (VSAPUUSE)

Tietuekuvaus A46/200/2012

Aikaistettu korjausaikataulu (20.2. vuodelta 2012 annettavissa tiedoissa)

 • ARVOPAPERILAJIKOODI (kohta 95-96)

  Uusina arvopaperilajeina voidaan ilmoittaa

  • 11kotimainen myyntioikeus

  • 61 ulkomainen myyntioikeus

 • HEXClear-VIITE ja sen tarkennusosa (kohta 283-312)

  30-merkkinen kenttä täytetään

  • Välilyönneillä - kun tunnus ilmoitetaan, mutta se ei täytä kenttää

  • Nollilla - kun HEXClear-viitettä ei ole, tai ilmoitetaan muu viite


 • PS-varallisuuteen kuuluvien arvopapereiden osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS)

  Tietuekuvaus A47/200/2012

  • ARVOPAPERILAJIKOODI (kohta 95-96)

   Uusina arvopaperilajeina voidaan ilmoittaa

   • 11kotimainen myyntioikeus

   • 61 ulkomainen myyntioikeus


  Vuosi-ilmoitus laina- ja korkotietojen ilmoittamisesta (VSLAINAE)

  Tietuekuvaus A49/200/2012

  • Lisätty tieto edellisen luotonantajan Y-tunnus (kohta 344-352)

   • lainakannan siirtojen ja pankkifuusioiden yhteydessä saadaan koneellisesi siirrettyä lainan käyttötarkoitustieto uudelle lainalle

   • laina pysyy muuten samana, mutta lainanantajan Y-tunnus muuttuu.

   • kohdassa ilmoitetaan luotonantajan edellinen Y-tunnus niissä tilanteissa kun lainakanta siirtyy vain osittain luotonantajalta toiselle.

  • Tietueelle on lisäksi lisätty Varatila (kohta 353-360)


  Vuosi-ilmoitus TVL-koroista ja rahasto-osuuksien tuotoista (VSTVERIE)

  Tietuekuvaus A40/200/2012

  Huomioitavaa (ei muutoksia)

  • kohdassa 145-146 ei voi ilmoittaa maatunnusta FI, jos kyseessä on ulkomainen suoritus- tai omaisuuslaji

  • suorituslaji ilmoitetaan kohdassa 12-13

   • 2-alkuiset kotimaisia

   • 3-alkuiset ulkomaisia ( maatunnus ei saa olla FI)


  Lahjoitusvähennys (VSLAHVAH)

  TVL 98a § säännöstä luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä sovelletaan vuosien 2009-2012 verotuksissa

  Tietuekuvaus poistuu käytöstä


  Tarkempaa tietoa vuosi-ilmoituksista

  • Etukäteistietoa vuoden 2013 vuosi-ilmoituksista -tiedote julkaistaan joulukuussa

  • Vuoden 2013 vuosi-ilmoitukset julkaistaan 1.3.2013

   www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Vuosi-ilmoitukset


  Kiitos mielenkiinnosta

  [email protected]


 • Login