Informacja o stanie realizacji zada o wiatowych w powiecie wo owskim za rok szkolny 2012 2013
Download
1 / 62

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2012/2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2012/2013. Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r. Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2012/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2012/2013

Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Nagrody otrzymane przez nauczycieli w latach 2011 - 2013


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 31 październik 2012 r.

Remonty i wydatki inwestycyjne za lata 2012 i 2013 (plan/wydatki do 31.08.13 r.)


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Remonty i wydatki inwestycyjne za lata 2012 i 2013 (plan)


www.powiatwolowski.pl

KUCHNIA, STOŁÓWKA W ZS IM. T. KOŚCIUSZKI-


WOŁÓW, ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH, REMONT ELEWACJI- 66 652,52zł


WOŁÓW, LO IM. M. KOPERNIKA, REMONT ELEWACJI- 507 489,75 zł


WOŁÓW, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, REMONT DACHU- 262 776,94zł

(POZYSKANO: 179 000 zł)


Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Powiaty wdrażające Nowy System Doskonalenia w ramach POKL 3.5.

Powiat Wołowski

Powiat Jaworski

Powiat Kaliski

Powiat Sieradzki

Powiat Giżycki

Powiat Gnieźnieński

Powiat Chełmiński

Powiat Piski

Powiat /Miasto Łomża

Powiat Ciechanowski

Gmina/Miasto Płock

Powiat/Miasto Łódź

Powiat Hajnowski

Powiat Brzeski

Miasto Katowice

Powiat Gliwicki

Gmina Miasto Częstochowa

Powiat Kluczborski

Powiat Kępiński


Projekt „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy rozwój”


Nadążyć za światem


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

W roku szkolnym 2012/2013 w Powiecie Wołowskim do matury przystąpiło (łącznie z ZSSpoł.):

 • w sumie 296, w tym 293tegorocznychi 3 ubiegłorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży,

 • 7 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych (zdało 0)

 • z tego 190 tegorocznych absolwentów z Liceów Ogólnokształcących i 103 absolwentów Techników, oraz 1 absolwent LO z lat poprzednich i 2 absolwentów T (przystępujący do matury po raz pierwszy),

 • co stanowi 63,1% uczniów, którzy uczęszczali do kl. IV techników w roku szkolnym 2012/2013 oraz 98,4% uczniów kl. III LO


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

% uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących dla młodzieży (%)


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Zdawalność egzaminu maturalnego w technikach dla młodzieży (%)


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach dla dorosłych)


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Średnie wyniki z egzaminów pisemnych obowiązkowych w punktach %

(poziom podstawowy)


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Średnia liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych przypadających na 1 ucznia


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych w 2013 r. w zestawieniu z liczbą osób przystępujących do matury z poszczególnych szkół


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych w szkołach publicznych i niepublicznych


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Liczba egzaminów maturalnych z przedmiotów humanistycznych (dodatkowych) na poziomie rozszerzonym w poszczególnych szkołach, z podziałem na LO i T


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Liczba egzaminów maturalnych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (dodatkowych) na poziomie rozszerzonym w poszczególnych szkołach, z podziałem na LO i T


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

W roku szkolnym 2012/2013 w Powiecie Wołowskim do egzaminu zawodowego w OKE przystąpiło po raz pierwszy:

 • w sumie 235 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych T i ZSZ , w tym 14 z CKU,

 • 24 osoby dorosłe po raz pierwszy zdawały egzamin zawodowy w dwóch kwalifikacjach, tj. Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych (20 os.) oraz A.36 Prowadzenie rachunkowości (4 os.)

 • z tego 51 tegorocznych absolwentów z ZSZ (w tym 13 z CKU) i 184 absolwentów Techników i Szkół Policealnych (w tym 1 z CKU),

 • co stanowi 86% uczniów, którzy uczęszczali do kl. IV techników w roku szkolnym 2012/2013 oraz 36%uczniów kl. III lub II ZSZ.


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.


Uczniowie przystępujący do egzaminu w powiecie wołowskim (bez uczniów CKU)

56


Zdawalność egzaminu zawodowego ogółem

57


Zdawalność egzaminu zawodowego

w Zasadniczych Szkołach Zawodowych

58


Zdawalność egzaminu zawodowego

w technikach i szkołach policealnych

59


Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach w powiecie wołowskim

60


Zdawalność egzaminu zawodowego

w poszczególnych zasadniczych szkołach zawodowych

61


Opracowanie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 30 październik 2013 r.

Dziękuję za uwagę


ad
 • Login