us ugi spedycyjne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Usługi spedycyjne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Uslugi spedycyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Usługi spedycyjne.  Usługi (ładunek). Całopojazdowe; Drobnicowe; Ciężkie i ponadgabarytowe; Niebezpieczne; Przewozy żywności;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uslugi spedycyjne' - lloyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
us ugi adunek
 Usługi (ładunek)
 • Całopojazdowe;
 • Drobnicowe;
 • Ciężkie i ponadgabarytowe;
 • Niebezpieczne;
 • Przewozy żywności;
slide3

Przewóz przesyłek całopojazdowych ma miejsce wówczas, gdy zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą (pojemność) zamówionego samochodu, bez względu na ilość i objętość ładunku, jaki załaduje. Jest to równoważne z wynajmem pojazdu

ca opojazdowe cechy
Całopojazdowe – cechy
 • jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru;
 • jednorodny ładunek;
 • przesyłka wypełnia całąładownię danego środka transportu
zestawy ci gnik w siod owych naczepy 13 6m 34 europalety
Zestawy ciągników siodłowych + naczepy 13,6m (34 europalety) :
 • - płaskie o wysokości 2,6 - 2,8m
 • - chłodnie (33 europalety)
 • - jumbo
 • - silosy do przewozu materiałów sypkich
d robnica cechy
Drobnica - cechy:
 • mała masa ładunkowa jednej przesyłki;
 • różny kształt i opakowanie;
 • rozproszenie nadawców i odbiorców;
 • klient płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielkość nie ma wpływu na stawkę przewozową;
 • list przewozowy wystawiany jest na zbiorczy ładunek pojazdu;
 • stawka może być typu „all - in” („wszystko w jednym” czyli za całość zlecenia) lub za poszczególne elementy usługi;
ni sza efektywno w por wnaniu do przewoz w ca opojazdowych
Niższa efektywność w porównaniu do przewozów całopojazdowych
 • najczęściej niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej środka transportu i magazynu;
 • konieczność dowozu do terminalu i odwozu małych partii ładunku;
 • stosowanie różnorodnych urządzeń przeładunkowych i różnorodnego oprzyrządowania.
a dunki drobnicowe
Ładunki drobnicowe
 • w balonach, bańkach, beczkach, bębnach, butlach, klatkach, koszach, skrzyniach i workach
ma e samochody o adowno ci
Małe samochody o ładowności :
 • - o ładowności 3t (15 palet), 3t (12 palet)
 • - o ładowności 3t (15 palet), 3t (12 palet) wraz z przyczepami o ładowności do 2,5 t (12 palet).
organizacja linii drobnicowych

Organizacja linii drobnicowych

Terminale towarowe, są punktami węzłowymi systemu transportowego, niezbędnymi do przeładunku, sortowania i składowania przesyłek drobnych

p odstawowe f unkcje t erminal i w systemie transportowym
Podstawowe funkcje terminali w systemie transportowym
 • stwarzają warunki dla maksymalnego wykorzystania różnego wyposażenia transportowego
 • zapewniają odpowiednie warunki obsługi nadawców i odbiorców przesyłek na terenie transportowym przynależnym do danego terminalu
 • mogą być wykorzystywane w celu dalszego przetwarzania towarów np. przepakowanie, znakowanie
s ystem y transportow e
Systemy transportowe
 • system promienisty
 • system relacyjny
s ystem promienisty
System promienisty
 • Wszystkie przesyłki są dostarczane do centralnego magazynu (terminalu)
 • O sprawności tego systemu decyduje odpowiednie wyposażenie i organizacja prac głównego punktu ładunkowego
s ystem relacyjny
System relacyjny
 • Powtarzające się przewozy wykonywane między stałym punktem załadunku i rozładunku
 • Konieczność opracowania dokładnych harmonogramówpracy rozładunków i załadunków w terminalach
 • stosowany przeważnie w transporcie międzynarodowych
rodzaj systemu transportowego
Rodzaj systemu transportowego
 • jednoterminalowy (jeden centralny terminal, w którym odbywa się sortowanie);
 • proste systemy wieloterminalowe (wszystkie terminale są równorzędne wobec siebie i przesyłki przesyłane są bezpośrednio między nimi);
 • hierarchiczne systemy wieloterminalowe (kilka terminali głównych, obsługujących terminale lokalne).
czynniki warunkuj ce sprawn obs ug przewoz w drobnicowych
Czynniki warunkujące sprawną obsługę przewozów drobnicowych
 • podatność transportowa ładunku
 • zaplecze techniczno-magazynowe
 • kwalifikacje personelu
 • stosowanie systemów informatycznych
p odatno transportow a adunku

Podatność transportowaładunku

Podatność transportowa ładunków oraz jego masa ogólna i jednostkowa ma także duży wpływ na poziom i stopień mechanizacji robót ładunkowych

t echni ka magazynow a
Technika-magazynowa
 • pojemność składowa
 • wydajność operacji przeładunkowych
 • wydajność operacji przyjmowania lub wydawania towarów
 • wydajność operacji kompletowania partii zamówionych towarów
stawka taryfow a
Stawka taryfowa
 • odległość
 • ciężar przesyłki
 • łatwość przeładunku towaru
 • czas wymagany na załadunek i wyładunek
 • Indywidualne podejście do ustalania stawek
kwalifikacje personelu
Kwalifikacje personelu
 • ocena naturalnej, technicznej i ekonomicznej podatności przewozowejładunku
 • Organizacja:
 • sposób przygotowania przesyłki do przewozu,
 • dobór środka transportowego
 • pilność dostawy
systemy informatyczne
Systemy informatyczne
 • śledzenie drogi przesyłek
 • planowanie trasy przejazdu
 • zwiększenie stopnia wykorzystania pojazdów

Efekty stosowania

 • zmniejszenie kosztów transportu,
 • kosztów personelu,
 • polepszenie jakości usług transportowych
przyk adowe funkcje administracyjne systemu informatycznego
Przykładowe funkcje administracyjne systemu informatycznego
 • rezerwacja zleceń, obsługa zamówień
 • planowanie załadunku
 • dokumentacja przewozowa
 • kalkulacja kosztów, automatyczne obciążenia finansowe, fakturowanie, sprawozdawczość
 • kontrola stanów magazynowych
 • śledzenie przebiegu zdarzeń
projektowanie systemu przewozu drobnicy
Projektowanie systemu przewozu drobnicy
 • Drobnica - linie regularne.
 • Główne zadanie - koncentrowanie przewozów.Tabor wysokotonażowy.
 • Po za liniami regularnymi przewożone będą te ładunki, które nie mogą być skoncentrowane, ze względu na :• małą masę ładunkową;• wymagania taboru specjalizowanego;• specjalną ostrożność podczas przewozu
zalety linii regularnych
Zalety linii regularnych
 • niższe koszty;
 • terminowość;
 • szybkość
w ramach systemu przewozu drobnicy wyst puj nast puj ce przewozy
W ramach systemu przewozu drobnicy występują następujące przewozy
 • bezpośrednie;
 • przeładunkowe;
 • sortownicze.
racjonalno przewoz w priorytety przewozowe
Racjonalność przewozów - priorytety przewozowe

1.Linie regularne;2.Próżne przebiegi;3.Zatrudnianie dodatkowego taboru.

projektowanie systemu przewozu drobnicy1
Projektowanie systemu przewozu drobnicy

Na poziomie strategicznym

 • strategia,
 • rodzaje usług transportowych oraz ich jakość
 • lokalizacja terminali, liczba, wielkość i wyposażenie, przyporządkowanie do określonych rejonów itp.
na poziomie taktycznym
Na poziomie taktycznym
 • poszczególne rejony obsługi drobnicy
 • rozwój organizacji transportu, systemów zarządzania i planowania, rozwój technik transportowych i przeładunkowych, działań operacyjnych, wydajność poszczególnych rodzajów środków (alokacja pojazdów i personelu do konkretnego terminalu,
 • określenie wymagań w stosunku do sprzętu oraz personelu,
 • planowanie zakupu i instalacji, sprzętu i wyposażenia, planowanie prac w zakresie zarządzania personelem).
 • optymalne wykorzystanie środków, rejestracja napływających zamówień, alokacja przesyłek na odpowiednie linie transportowe, rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej środka transportowego.
rynek przewoz w drobnicowych
Rynek przewozów drobnicowych
 • Przesyłki niepełnopojazdowe w ramach przewozów całopojazdowych
 • Wyspecjalizowani duzi operatorzy przesyłek drobnych (Spedpol, Raben)
 • Średni (Dachsen)
 • Organizacje małych i średnich firm („Polski System Dystrybucji)
drobnica
Drobnica
 • Przewozy bezpośrednie
 • Za pośrednictwem terminali przeładunkowych
przyk ad 2 palety po 250 kg ka da z lyonu do szczecina
Przykład - 2 palety po 250 kg każda z Lyonu do Szczecina
 • Samochód dedykowany – 1,5 tonowy z ewentualnym doładowaniem
 • Dowóz przesyłki do terminalu zbiorczego na terenie Francji, załadować na pojazd liniowy, który dowiezie ją do terminalu w Polsce, skąd następnie zostanie rozprowadzony w systemie przesyłek drobnych
przyk adowe stawki
Przykładowe stawki
 • Lyon - Szczecin – 140 EUR za całą przesyłkę, jeśli przewożona jest w ramach systemu drobnicowego, natomiast jeśli jest to transport dedykowany, to cena może wynieść 400 EUR
 • Strasburg – Warszawa – 1 paleta (150 kg) – 100 EUR, 3 palety (po 500 kg każda) – 280 – 300 EUR, wynajem samochodu do 3 ton – 400 – 450 EUR
przewoz w materia w niebezpiecznych konwencje mi dzynarodowe
Przewozów materiałów niebezpiecznych - konwencje międzynarodowe
 • ADR - transport drogowy;
 • RID - transport klejowy;
 • IMDG code - transport morski;
 • DGR- transport lotniczy;
 • ADN - śródlądowy
konwencja adr
Konwencja ADR
 • Zasady pakowania;
 • dokumenty
 • Wymagania odnośnie pojazdów i ich wyposażenia
 • Sposób przewozu
 • oznakowanie
bezpiecze stwo przewoz w czynniki
Bezpieczeństwo przewozów - czynniki
 • Organizacja przewozu
 • Uregulowania prawne
uczestnicy procesu
Uczestnicy procesu
 • nadawca – przygotowanie przesyłki
 • przewoźnik – przygotowanie pojazdu
 • kierowca – sposób prowadzenia pojazdu, stosowanie się do przepisów i zaleceń
organizacja podej cie ca o ciowe do procesu

Organizacja – podejście całościowe do procesu

Pojazd – opakowanie – ładunek - trasa

przygotowanie przez nadawc przesy ki do przewozu
Przygotowanie przez nadawcę przesyłki do przewozu
 • prawidłowe opakowanie oraz oznakowanie
 • prawidłowy załadunek
przygotowanie pojazdu
Przygotowanie pojazdu
 • rodzaj materiału – odporność na narażenia mechaniczne, temperaturę, ciśnienie i jego ilość,
 • konstrukcja nadwozia, silnika i układu wydechowego oraz ich umieszczenie w pojeździe,
 • instalacja elektryczna, napięcie,
 • wyposażenie w urządzenia kontrolne, alarmowe, gaśnice przeciwpożarowe, apteczkę, sprzęt ochrony osobistej kierowcy (na przykład maska przeciwgazowa) oraz znaki ostrzegawcze, kliny do unieruchamiania pojazdu.
oznakowanie pojazdu
Oznakowanie pojazdu
 • Umieszczenie tablic odblaskowych
k ierowc a wymagan ia
Kierowca – wymagania
 • kwalifikacje - znajomość przepisów, ustaw i rozporządzeń,umiejętności postępowania podczas wypadków
 • odpowiednie prowadzenie pojazdu
 • zachowanie wymaganych przerw na wypoczynek i sen
 • przygotowanie ładunku do przewozu (umieszczenie i zabezpieczenie na pojeździe),
 • nieprzekraczanie dopuszczalnej ładowności.
dokumenty
Dokumenty
 • List przewozowy (transport drogowy – CMR)
 • Dokumenty dodatkowe (certyfikaty, umowy specjalne)
 • Instrukcja nadawcy
organizacja przewozu
Organizacja przewozu
 • Wyznaczenie trasy
 • Zgłoszenie do odpowiedniej jednostki
 • Miejsce parkowania
organizacja charakterystyka
Organizacja charakterystyka
 • Wyprzedzenie czasowe;
 • Duży stopień skomplikowania organizacyjnego (różne podmioty, instytucje);
 • Planowanie trasy i czasu przejazdu
 • Dobór gałęzi transportu
 • Zatrudnienie pilota
 • Zasoby – kierowcy, środki transportu, jednostki ładunkowe, środki łączności
przyczyny niskiej efektywno ci
Przyczyny niskiej efektywności
 • Błędy organizacyjne;
 • Czynniki zewnętrzne
 • Błędy urzędników. 
wymagania i potrzeby wystawc w
Wymagania i potrzeby wystawców:
 • odpowiedniego terminu i miejsca eksponowania swych wyrobów z zapewnieniem dostępu dla zwiedzających - przyszłych nabywców danego produktu;
 • wykonania odpowiedniego, co do rangi producenta lub wyrobu, stoiska targowego;
 • zabezpieczenia na odpowiednim poziomie usług spedycyjnych.
us ugi spedycyjne na targach
Usługi spedycyjne na targach:
 • transport eksponatów;
 • rozładunki i dostarczanie eksponatów na stoisko;
 • pomoc wystawcy w ustawieniu i montażu urządzeń lub maszyn;obsługa celna;
 • odbiór, przechowanie i dostarczenie po zakończeniu targów opakowań;pomoc sprzętowa przy pakowaniu eksponatów;
us ugi spedycyjne na targach1
Usługi spedycyjne na targach
 • załadunki i transport eksponatów do nabywcy lub z powrotem do producenta;
 • usługi mag. w zakresie wynajmu kontenerów lub powierzchni magazynowych dla wystawców w czasietargów;
 • wykonawstwo szeregu drobnych prac tr. i pomocniczych dla wystawców.
przyk ady samodzielnego post powania wystawcy
Przykłady samodzielnego postępowania wystawcy
 • bez kontroli fitosanitarnej;
 • niedoświadczeni przewoźnicy - nie wykorzystane możliwości ATA;
 • przewóz własnym transportem i zgłoszenie dopiero na targach;
 • wystawienie be zgłoszenia komukolwiek.