Danmarks landskab
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Danmarks landskab PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Danmarks landskab. På kort og billeder - En powerpoint-øvelse TRYK F5 for at starte! Naturgeografi C Asger Habekost Nielsen. I de følgende opgaver skal I se på istidslandskabsformerne på kort. Derfor er det godt lige at repetere formernes udseende. Opgave 1.

Download Presentation

Danmarks landskab

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Danmarks landskab

Danmarks landskab

På kort og billeder

- En powerpoint-øvelse

TRYK F5 for at starte!

Naturgeografi C

Asger Habekost Nielsen


Danmarks landskab

I de følgende opgaver skal I se på istidslandskabsformerne på kort. Derfor er det godt lige at repetere formernes udseende.

Opgave 1.

Forbind landskabsformerne med den rigtige form. Tryk frem, når I er klar til at tjekke jeres svar.

Bundmoræne

Randmoræne

Dødislandskab

Smeltevandsslette

Bakkeø

Små stejle bakker, enkelte større bakker med flad top

Svagt bølget landskab uden store højdeforskelle

Næsten helt fladt

Store, afrundede bakker – ikke stejle – typisk adskilt af flade områder

Store aflange bakker, der løber parallelt med hinanden


Danmarks landskab

Opgave 1:

Svarene er: 1B, 2E, 3A, 4C, 5D

Dødislandskab: Små stejle bakker, enkelte større bakker med flad top

Bundmoræne: Svagt bølget landskab uden store højdeforskelle

Smeltevandsslette: Næsten helt fladt

Bakkeø: Store, afrundede bakker – ikke stejle – typisk adskilt af flade områder

Randmoræne: Store aflange bakker, der løber parallelt med hinanden

I kan vende tilbage til disse svar, hvis I får brug for hjælp senere.


Danmarks landskab

Opgave 2

Afgør ud fra højdekurverne, hvilken landskabsform (af de 5 istidslandskabsformer), der er tale om her.

Tryk frem for tips.

Tip 1:

Se på højdekurverne – er bakkerne små og stejle eller store og parallelle osv. (husk opgave 1)

Tryk frem for Tip nr. 2


Danmarks landskab

Opgave 2 - fortsat

Tip 2:

Her er samme område, bare som et foto. Se på bakkerne: er de små og stejle, store og parallelle osv.?

Giver I fortabt? Tryk frem.

Er I sikre på, at I vil se svaret?

Svar på opgave 2:

Det er en randmoræne (Odsherredbuerne).


Danmarks landskab

Opgave 3

Afgør igen ud fra højdekurverne, hvilken landskabsform (af de 5 istidslandskabsformer), der er tale om her.

Husk igen på svaret fra opgave 1.

Tryk frem for tips.


Danmarks landskab

Opgave 3 - fortsat

Tip 1:

Her er samme landskabsform, bare som et foto. Se på bakkerne: er de små og stejle, store og parallelle osv.?

Tip 2:

Danmarkskortet viser udbredelsen af landskabsformen.

Giver I fortabt? Tryk frem.

Er I sikre på, at I vil se svaret?

Svar på opgave 3:

Det er en bundmoræne.


Danmarks landskab

Opgave 4

Her er to istidslandskabsformer. Kan I finde begge to?

Husk igen på svaret fra opgave 1.

Tryk frem for tips.

Tip 1:

Den ene landskabsform er syd for Damhus Å, den anden ses især omkring Møborg.


Danmarks landskab

Opgave 4 - fortsat

Tip 2:

Her er landskabsformen syd for Damhus Å, bare som et foto. Se på bakkerne: er de små og stejle, store og parallelle osv.?

Giver I fortabt? Tryk frem.

Er I sikre på, at I vil se svaret?

Svar på opgave 4:

Det er en smeltevandsslette.

Området omkring Møborg er en bakkeø.


Danmarks landskab

Opgave 5

Hvilken istidslandskabsform findes her?

Husk igen på svaret fra opgave 1 og tryk frem for tips.


Danmarks landskab

Opgave 5 - fortsat

Tip:

Her er landskabsformen igen, bare som et foto. Se på bakkerne: er de små og stejle, store og parallelle osv.?

Giver I fortabt? Tryk frem.

Er I sikre på, at I vil se svaret?

Svar på opgave 5:

Det er et dødislandskab.

De store, stejle bakker med flad top er fladbakker.


Danmarks landskab

Nu har I set de 5 istidslandskabsformer. Så er det tid til et gensyn med et kort, I har set før.

Opgave 6 - naturlandskabet:

Se på kortbladet. Hvordan vil I generelt beskrive landskabet?

Hvilken istidslandskabsform dominerer på kortet (vurderet ud fra jeres beskrivelse af terrænet fra højdekurverne)?

Er der et område, der terrænmæssigt skiller sig ud?

Hvordan kan et større fladt område blive dannet?

Notér svarene, så I kan huske dem til gennemgangen af opgaven.


Danmarks landskab

Opgave 7 – Det menneskeskabte landskab:

Hvilken aktivitet dominerer (fylder mest) på kortet?

Kan I finde spor efter udskiftningen efter landboreformerne sidst i 1700-tallet?

Find nogle eksempler på spor efter råstofindvinding på kortet.

Er landskabet her mest naturligt eller meget reguleret? Begrund svaret – og tænk lidt over spørgsmålet. Det er måske ikke så lige til!

Notér svarene, så I kan huske dem til gennemgangen af opgaven.


Danmarks landskab

Opgave 8 – Udviklingen af det menneskeskabte landskab

Her kommer 4 billeder fra 1750, 1850, 1950 og 1995. Se billederne igennem og diskutér, hvad der er ændret fra billede til billede.

Hold især øje med markerne. Hold også øje med heden på bakkerne i baggrunden.

Notér svarene, så I kan huske dem til gennemgangen af opgaven.


  • Login