Project
Download
1 / 17

FIN-URB-ACT - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. FIN-URB-ACT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FIN-URB-ACT' - liza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FIN-URB-ACT

Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania gospodarek innowacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw


Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy projektu

 • Aachen (Niemcy)-partner wiodący

 • Gliwice (Polska)

 • Gijon (Hiszpania)

 • Galati (Rumunia)

 • Maribor (Słowenia)

 • Edynburg (Wielka Brytania)

 • Leipzig (Niemcy)

 • Niemieckie Stowarzyszenie

  Rozwoju Budownictwa

  Mieszkaniowego,

  Miejskiego i Przestrzennego

 • Linz (Austria)

 • Reims (Francja)

 • Rzym (Włochy)

 • Aveiro (Portugalia)


Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lokalna Grupa Wsparcia

 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – Instytucja Zarządzająca

 • Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach

 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach

 • Park Naukowo-technologiczny „Technopark Gliwice”

 • Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach

 • Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Gliwicach

 • Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach

 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach


Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główne cele projektu

 • Stworzenie lub usprawnienie lokalnych struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Zaangażowanie w funkcjonowanie tych struktur wszystkich najważniejszych lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz wspierania MŚP i działalności innowacyjnej


1. Przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby lokalnych przedsiębiorców

Project “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Baseline study – założenia dla Gliwic

2. Stworzenie mapy dostępnych lokalnie instrumentów wsparcia dla MŚP

3. Stworzenie nowego instrumentu wsparcia we współpracy z Regionalnym

Funduszem Gwarancyjnym

4. Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego dla przedsiębiorców

5. Kampania informacyjna


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ankieta wśród gliwickich przedsiębiorców

 • Badaniem objęte zostały przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Miasta Gliwice

 • Ankiety przesłane były drogą mailową

 • 1159 wysłanych ankiet – stopa zwrotu 8,63% - 100 odpowiedzi


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki ankiety - podsumowanie

 • Najczęściej wymieniane bariery w dostępie do kapitału zewnętrznego:

 • Skomplikowane i długotrwałe procedury uzyskania wsparcia – 70%

 • Brak wiedzy dotyczącej funkcjonowania wszystkich dostępnych instrumentów wsparcia – 41%

 • Brak informacji o dostępnych możliwościach pozyskania kapitału zewnętrznego – 35%

 • Brak rzetelnej, fachowej pomocy – 32%


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki ankiety - podsumowanie

2. Jak przedsiębiorcy oceniają swoją wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych instrumentów finansowych?

pełna/bardzo dobra;niezbyt dobra/słaba


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki ankiety - podsumowanie

3. Wiedzę na temat funkcjonowania których instrumentów chcieliby Państwo poszerzyć?


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyniki ankiety - podsumowanie

3. Źródła informacji o możliwościach finansowania zewnętrznego, z których przedsiębiorcy korzystają najczęściej?

Internet – 85 %

Prasa codzienna – 21 %

Prasa branżowa / specjalistyczna – 21%

Radio / Telewizja – 19 %

Doświadczenia innych przedsiębiorców – 13 %


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ankiety – najważniejsze wnioski

 • Wśród rozpoznanych barier dostępu do kapitału przedsiębiorcy podkreślają brak wiedzy na temat ich funkcjonowanie i brak informacji o dostępie do nich.

 • Ponad 50% przedsiębiorców ocenia swoją wiedzę na temat funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, faktoringu i venture capital jako niezbyt dobrą lub słabą.

 • Najpopularniejszym źródłem informacji przedsiębiorców jest internet.


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mapa dostępnych instrumentów

 • Zasięg i charakter instytucji:

  • rozszerzenie badań poza Gliwice

  • uwzględnienie instytucji publicznych

  • pominięcie banków

  • uwzględnienie instytucji oferujących wsparcie inne niż finansowe

 • Sposób stworzenia „mapy”:

  • oferty instytucji przedstawione na stronach internetowych

  • bezpośredni kontakt z instytucjami w celu aktualizacji informacji i nawiązania współpracy


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mapa dostępnych instrumentów

 • Główne wnioski płynące z przeprowadzonego badania:

 • gliwiccy przedsiębiorcy mają dostęp do szerokiej gamy instrumentów wsparcia

 • odnalezienie odpowiedniego instrumentu może sprawić trudność

 • brakuje jednego portalu, na którym znajdowałaby się kompleksowa informacja dla przedsiębiorców z Gliwic


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne kroki w projekcie

 • Ustalenia podjęte wraz z Lokalną Grupą Wsparcia:

 • wskazane w ankiecie potrzeby przedsiębiorców gliwickich obejmują szerszy dostęp do informacji i wiedzy

 • w świetle istniejącej oferty instytucji wsparcia biznesu nie ma potrzeby tworzenia nowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców, konieczna jest natomiast informacja o dostępnych narzędziach

 • biorąc pod uwagę preferencje badanych przedsiębiorców, najefektywniejszym narzędziem wsparcia dla MŚP przez byłby aktualizowany na bieżąco portal internetowy


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne kroki w projekcie

 • Stworzenie serwisu internetowego dla gliwickich przedsiębiorców

 • informacje dotyczące sposobu funkcjonowania narzędzi dostępnych na rynku

 • baza ofert instytucji wsparcia biznesu

 • dane kontaktowe osób reprezentujących instytucje, których oferta znajdzie się na portalu

 • informacje o ciekawych wydarzeniach w mieście i regionie

 • bieżąca aktualizacja informacji znajdujących się na portalu


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne kroki w projekcie

 • Punkt informacyjny dla gliwickich przedsiębiorców

 • informacje o procedurach otwierania działalności

 • informacje o narzędziach wsparcia dla MŚP

 • aktualizowanie serwisu dla przedsiębiorców

 • bieżąca kontakt z przedstawicielami instytucji wsparcia

 • Kampania promocyjna

 • punktu dla przedsiębiorców

 • serwisu dla gliwickich przedsiębiorców


Project przedsiębiorców “FIN-URB-ACT Integrated urban actions for fostering and financing innovative economies and SMEs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bardzo dziękuję za uwagę.

Anna Sakrajda-Ziober

Biuro Rozwoju Miasta

Urząd Miejski w Gliwicach

tel. 32 239 11 00

[email protected]


ad