ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - PowerPoint PPT Presentation

 ...
Download
1 / 42

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. CQI: ชื่อเรื่อง...............................................ส่งงาน 2 ธ.ค. 56. 1. ที่มาของปัญหา....................................................................

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4981873


4981873

CQI: ............................................... 2 ..56

1.....................................................................

...........................................................................................

2.

3.

4.

5./

6.

7.

8. ()

9.

10()


4981873

CQI


4981873

CQI


4981873


4981873

()

 • 2 2552


4981873

 • Key

 • OPD card


4981873

 • /


4981873


4981873


4981873

1.

2.

3.


4981873

 • 1

 • 85


4981873

/

2552


4981873

2552


4981873

 • 2552

 • //

 • 2552


4981873

()

 • /

 • 2


4981873

 • 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 . 7-12

 • 1 Print out

 • //


4981873

()


4981873

/

/

/

/

/

/

/ / ()

/ / ()


4981873

9

5

9

7


4981873

 • 85

 • 1 .

 • 85


4981873


4981873

2.


4981873

3.

2552= 99.6

2553= 98.40

2554= 94.4


4981873

CQI


 • Login