AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI - PowerPoint PPT Presentation

Avrupa b rl mal yardimlari
Download
1 / 48

 • 230 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. TARİHSEL GELİŞİM. MEDA (1996-2001) : 3.ülke Katılım Öncesi Mali Yardımlar (2002-2006) : Aday Ülke Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) (2007-2013) : Aday Ülke – Müzakere süreci. KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI (2002-2006).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avrupa b rl mal yardimlari

AVRUPA BİRLİĞİMALİ YARDIMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

TARİHSEL GELİŞİM

 • MEDA (1996-2001) : 3.ülke

 • Katılım Öncesi Mali Yardımlar (2002-2006) : Aday Ülke

 • Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) (2007-2013) : Aday Ülke – Müzakere süreci


Katilim nces ab mal yardimi 2002 2006

KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI (2002-2006)


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

YENİ DÖNEM : ADAYLIK PERSPEKTİFİ

Aralık 1999

Türkiye’ye Adaylık Statüsü

Helsinki Zirvesi

ADAYLIK STATÜSÜNÜN MALİ İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI:

AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır. (17 Aralık 2001)

Sonuçları :

1. AB mali yardımlarının yapısı ve öncelikleri değişmiştir.

2. Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DIS” oluşturulmuştur.


Mal yardimda ncel kler

MALİ YARDIMDA ÖNCELİKLER

Ulusal Program ve

Ön Ulusal Kalkınma Planı

Ulusal taahhütler, ihtiyaçlar

Katılım Ortaklığı Belgesi

AB’nin çizdiği yol haritası

ÖNCELİKLER

İlerleme Raporları

AB’nin sürece ilişkin değerlendirmesi, özellikle siyasi kriterler alanında güncel ihtiyaçlar


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS)


Mal yardim m ktarlari

MALİ YARDIM MİKTARLARI

milyon €

Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak...

milyon €


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

2002-2006 DÖNEMİ PROGRAMLARI

126 M € hibe - Toplam 18 Proje

2002 Yılı Programı

Projelerin uygulamaları tamamlandı.

144 M € hibe - Toplam 28 Proje

2003 Yılı Programı

Projelerin uygulaması tamamlandı.

235,6 M € hibe - Toplam 38 Proje

2004 Yılı Programı

Projelerin uygulaması tamamlanmak

üzeredir.

276,7 M € hibe - Toplam 35 Proje

2005 Yılı Programı

Proje uygulamaları başladı.

450 M € hibe - Toplam 45 Proje

2006 Yılı Programı

(Dört farklı Finansman Anlaşması)

Finansman anlaşması imzalandı uygulamalar başladı.


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

PROGRAMLAMA : BİR ÇEŞİT MÜZAKERE

Sektörel

Çalışma Grupları

Mali İşbirliği Paketi

ABGS

AB

Kamu Kuruluşları

Proje Fikirleri

Eylül………………………………………………………………………Mayıs


Y r t lmekte olan y r t lecek proje sayisi ve b y kl

YÜRÜTÜLMEKTE OLAN - YÜRÜTÜLECEK PROJE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ

(2002-2006 Dönemi sonu itibarıyla)

MEDA Yardımları

23 Proje (451,8 m €)

+

164 Proje (1.232,3 m €)

Katılım Öncesi Mali Yardım

187 Proje (1.684,1 m €)

TOPLAM


2002 2006 d nem nde hang alanlarda mal yardim kullanildi

Mevzuat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım

Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi

için Yatırımlar

1/3

1/3

1/3

 • Ekonomik ve Sosyal Uyum

 • Bölgesel Kalkınma

 • KOBİ’ler

 • Sınır Ötesi İşbirliği

2002-2006 DÖNEMİNDE HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILDI ?


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

2002-2006 AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

2002-2006 DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

2002-2006 DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ


Ab mal yardimlarinda yen d nem 2007 2013

AB MALİ YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM : 2007-2013


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

2007-2013 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ

IPA Bütçesi :11,5 Milyar Euro

IPA’nın Kapsadığı Ülkeler :


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI

(2007 – 2013)

Ulusal Koordinatör (NIPAC)

AB Genel Sekreterliği

Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi (2007-13)

Devlet Planlama Teşkilatı

Bölgesel Kalkınma

İnsan Kaynakları

Kırsal Kalkınma

Kurumsal

Kapasite

-Siyasi kriterler

-Adalet, İçişleri

-Müktesebat Uyumu

-İdari Kapasite

-STK’lara destek

-Sivil Toplum Diyaloğu

Bölgesel ve

Sınırötesi

İşbirliği

Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı)

OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı)

Kırsal Kalkınma Planı

(Tarım Bakanlığı)

Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı)

Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı)


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

I- Kurumsal Kapasite Geliştirme (Institution building):

Yararlanıcı ülkenin (aday ülke olması şart değil) çeşitli müktesebat başlıkları altında müktesabatı uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir.

II- Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (Regional and Cross

Border Cooperation):

Yararlanıcı ülkenin (aday ülke olması şart değil) diğer

yararlanıcılar ile veya üye devletlerle bölgesel, bölgelerarası

ve sınır ötesi işbirliği konularını desteklemeyi hedeflemektedir


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

III- Bölgesel Kalkınma (Regional Development):

1-Ulaştırma:

2-Çevre (su, atık su ve hava kalitesi konuları)

3-Bölgesel Rekabet Edebilirlik:

Kişi başı milli geliri%75 in altında kalan bölgelerde uygulanacaktır.Kaynakların önemli bir oranda 15 Cazibe Merkezi il merkezinde kullandırılması öngörülmektedir.

(Samsun,Sivas,Kayseri,Gaziantep,Diyarbakır,Elazığ,Erzurum,Malatya,Van,Şanlıurfa,Trabzon,Kastamonu,Kahramanmaraş,Kars, Batman)


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

 • IV- İnsan Kaynakları (Human Resources):

 • Bu başlık da IPA mekanizması ile getirilen yeni bir yaklaşımdır. Sadece aday ülkelerin kullanımına açık olup, aday ülkeyi Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonunun kullanımına hazırlamayı hedeflemektedir. İstihdama erişim, sosyal içerme, insan sermayesine yatırım (eğitim-sağlık) gibi alanlarda faaliyetleri destekleyecektir.


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

 • V. Kırsal Kalkınma (Rural Development):

 • Bu başlıkta yeni bir yaklaşım olup, sadece aday ülkelerin kullanımına açıktır. Tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir uyumunu hedefler; ancak bu konuda hangi faaliyetleri destekleyeceğine ilişkin kesin bir yaklaşımı yoktur. SAPARD çerçevesindeki tarım işletmelerine yatırımlar, tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi gibi tedbirler, desteklenebilir faaliyetler olarak değerlendirilebilecektir. SAPARD’a benzer bir uygulamayı oluşturmaya çalışmaktadır.


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

AB Mali Yardımınlarının Kullanımına Yönelik Yapılanma


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

IPA: Yasal Çerçeve…

TAMAMLANAN YASAL DÜZENLEMELER:

-17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü: IPA Kurucu Tüzüğü

-12 Haziran 2007 tarih ve 2499/2007 sayılı Konsey Tüzüğü IPA Uygulama Tüzüğü

TAMAMLANACAK YASAL DÜZENLEMELER:

-Çerçeve Anlaşma (Framework Agreement)

-Sektörel Anlaşma (Tarım ve Kırsal Kalkınma)

-Finansman Anlaşmaları


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI 2007-2013 DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…

IPA çerçevesinde ilk programlama olan 2007 yılında IPA’nin 1.Bileşeni “Kurumsal Kapasite” başlığı altında proje oluşturma çalışmaları Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda sona erdi. Toplam 37 proje için 261,4 Milyon Avro tahsis edildi.


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

2007 PROGRAMLAMASINDAN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ


Katilim nces ab mal yardimi ve llere y nel k projeler

KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI VE İLLERE YÖNELİK PROJELER


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

İLLERE YÖNELİK PROJELERİN YAPISI

 • Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında uygulanan projeler vasıtası ile İllerimizin AB mali yardımından faydalanma imkanı olmuştur. İllerimizin AB mali yardımından faydalanması iki farklı şekilde gerçekleşmektedir.

  • PİLOT UYGULAMALAR:Kamu kurum ve kuruluşlarımızın geliştirdiği projelerin pilot uygulamaları İllerimizde olabilmektedir.

  • HİBE PROGRAMLARI:Hibe programları İllerimizdeki Belediye, Valilik, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları, KOBİ’ler vb kuruluşlar tarafından geliştirilen projelere doğrudan finansman sağlamaktadır.


Katilim nces ab mal yardimi llerde p lot proje rnekler

KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: İLLERDE PİLOT PROJE ÖRNEKLERİ


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri

 • I. Pilot Uygulamaları Belediyeler Aracılığı ile olan Projeler:

 • 1.Altyapı Projeleri

 • Şanlıurfa İçme Suyu (1997, 21 milyon €)

 • Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 16.6 milyon €)

 • Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 20.2 milyon €)

 • Amasya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24 milyon €)

 • Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24.2 milyon €)

 • Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 19.5 milyon €)

 • Nevşehir Atık Su Tesisi (2006, 8.8 milyon €)

 • Tokat Atık Su Tesisi (2006, 13.6 milyon €)

 • 2. Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Sorunlar

 • İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da Göç Kaynaklı Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek (2006, 12.9 milyon €)

 • Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep’te Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek (2005, 12.5 milyon €)


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri

 • II. Pilot Uygulamaları Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Projeler:

 • 1. Temel Eğitim:

 • Müfredat uygulamaları için: Ankara, İzmir, Van, Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Samsun, Kocaeli ve Bolu

 • Kırsal alan uygulamaları için: Adıyaman, Ardahan, Kars, Şanlıurfa, Bayburt, Diyarbakır, Siirt, Erzurum, Muş, Ağrı, Sakarya ve Bingöl

 • Kentsel alan uygulamaları için: İstanbul, Antalya, Adana, Bursa,Mersin

 • 2. Çocuk İşçiliği:Sinop, Van, Ordu, Çankırı, Kastamonu, Erzurum ve Elazığ

 • 3. İstinaf Mahkemeleri: Ankara, Erzurum, Diyarbakır

 • 4. İş Merkezleri:

 • 1. Proje için, Gaziantep, Kocaeli, İzmir,

 • 2. Proje için, Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya,

  Malatya


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

İllere Yönelik Pilot Uygulamalar

 • 5. Kadın Sığınma Evleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Bursa

 • 6. Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi:

 • Proje (1997) Ankara, Bursa, Denizli, Mersin, Çorum

 • Proje(2005) Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa,

 • Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat

 • 7. Aktif İstihdam Önlemleri Projesi

 • Proje (2002) tüm Türkiye

 • 2. Proje (2006) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Zonguldak, Gaziantep,Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

İllere Yönelik Hibe Programları

8. Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı:Van, Hakkari, Bitlis, Muş

9. GAP Bölgesel Kalkınma Programı:Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Gaziantep

10. NUTS-II Bölgesel Kalkınma Programları: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Kayseri, Sivas, Yozgat, Karaman, Konya, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon

11. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Programları:Edirne, Kırklareli

12. STK’lara Destek – Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları:Tüm İller


Katilim nces ab mal yardimi h be programlari

KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR?

ÇERÇEVE PROJE

HİBE

Çerçeve Proje

Bütçesi

Çerçeve Projenin Hedef

Kitlesindeki Kuruluşlar

-STK’lar

-KOBİ’ler

-Yerel Yönetimler

-diğer kuruluşlar


Ab h be programlarinin de erlend r lmes

AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2002-2006 yılları arasında aşağıda belirtilen toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 farklı hibe programı çerçevesindeşehirlerinvebaşvuru sahibi kuruluşlarınbaşarı durumları analiz edilmiştir:


Llere g re h be programlarinin da ilimi

İLLERE GÖRE HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI

2002-2006 yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerimizin başarı durumları:


Kurulu lara h be programlarinin da ilimi

KURULUŞLARA HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI

2002-2006 yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 hibe programı çerçevesinde başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları:


S v l toplum kurulu larina y nel k h be programlari

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI :

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI:

 • Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

 • Toplam bütçe: 6.000.000 €

 • Uygulama Takvimi: hibe almaya hak kazanan projeler belirlendi. Toplam 581 başvuru arasından 93 projeye hibe sağlanmasına karar verildi.

 • Kadın Hakları için Hibe Programı

 • Özürlülere YönelikHibe Programı

 • Tüketicinin korunmasına Yönelik Hibe Programı

 • Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hibe Programı

 • Çevrenin Korunmasına Yönelik Hibe Programı


S v l toplum kurulu larina y nel k h be programlari1

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI :

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMI:

Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği

Toplam bütçe: 19.000.000 €

Uygulama Takvimi: Hibe çağrıları sona erdi. Başvurular değerlendiriliyor.

 • Kentler ve Belediyeler ( 5 M Euro (50,000 – 250,000) )

 • Mesleki Örgütler ( 3 M Euro (50,000 – 300,000) )

 • Üniversiteler ( 9.3 M Euro (150,000 – 465,000) )

 • Gençlik Girişimleri ( 2 M Euro (30,000 – 100,000) )


H be programlarina nasil ba vurulur

HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?

I. AŞAMA

Hibe Duyurusunu Kim Yapar?

 • Hibe Programını Uygulayacak Kuruluş

 • Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

  (www.deltur.cec.eu.int)

 • AB Genel Sekreterliği

  (www.abgs.gov.tr)

 • Merkezi Finans ve İhale Birimi

  (www.mfib.gov.tr)

HİBE DUYURUSU


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?

II. AŞAMA

 • Başvuru Rehberi

 • Başvuru Formu

  -Bütçe

  -Mantıksal Çerçeve

PROJE HAZIRLAMA

Başvuru için

Temel Belgeler

*Proje Duyurusu ile birlikte faydalanmak isteyen kuruluşlara proje hazırlamaları için 60 ile 90 gün arasında süre verilir!!!

 • Kuruluş Tüzüğü

 • En Son Mali Rapor

 • En son hesaplar

  (kar/zarar hesabı ve bilanço)

Destekleyici

Belgeler


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?

III. AŞAMA

Hibe Başvurusu Nereye Yapılır?

Proje Başvuruları

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE

(www.mfib.gov.tr

www.cfcu.gov.tr)

yapılır!!!

HİBE BAŞVURUSU

PROJELER


D er lkeler ve t rk ye

DİĞER ÜLKELER VE TÜRKİYE

Ülkemize Avrupa Birliği tarafından sağlanan mali yardımların yetersiz olduğu görülmektedir.


Avrupa birligi mali yardimlari 1317298

PROJELERE İLİŞKİN DUYURULAR

-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.tr

-Avrupa Komisyonu Delegasyonu www.deltur.cec.eu.tr veya www.avrupa.info.tr

-Merkezi Finans ve İhale Birimi www.mfib.gov.tr

-Devlet Planlama Teşkilatı www.dpt.gov.tr

(Bölgesel Kalkınma Programları)

-Europeaid www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl


 • Login