EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO

EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO PowerPoint PPT Presentation


  • 409 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zapoczatkowany w drugiej polowie XIX wieku szybki rozw

Download Presentation

EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO

2. Zapoczatkowany w drugiej polowie XIX wieku szybki rozwˇj teorii cyklu koniunkturalnego pozwala podzielic je na dwie kategorie: teorie endogeniczne oraz teorie egzogeniczne.

3. Teorie endogeniczne zakladaja, ze cykl koniunkturalny jest zjawiskiem scisle zwiazanym z danym porzadkiem gospodarczym. Koncepcje te koncentruja sie na wewnetrznej dynamice systemu.

4. Teorie egzogeniczne za przyczyne fluktuacji gospodarczych uznaja zjawiska i czynniki pozagospodarcze.

5. Rˇznice miedzy poszczegˇlnymi teoriami wynikaja z roli, jaka jest przypisywana poszczegˇlnym czynnikom ksztaltujacym cykl koniunkturalny.

6. Rodzaje cykli gospodarczych

7. 1. Budowa i cechy morfologiczne klasyczny wspˇlczesny

8. 2. Czas pelnego cyklu krˇtkie (Kitchina) srednie (Juglara) dlugie (Kondratiewa)

9. Cykle Juglara oznacza wahania aktywnosci gospodarczej miedzy kolejnymi kryzysami wystepujacymi do drugiej wojny swiatowej okres cyklu Juglara waha sie od 6 do 10 lat, a srednia jego dlugosc wynosi 9 lat przyczyna fluktuacji sa inwestycje w kapitale trwalym (zmiany wyposazenia technicznego produkcji) cykle Juglara koncza sie zwykle gwaltownie, np. panika na rynkach

10. Cykle Kitchina w roku 1923 Kitchin opisal krˇtsze cykle, wystepujace w Stanach Zjednoczonych miedzy dwoma kryzysami glˇwnymi, wystepujacymi zgodnie z cyklem Juglara cykl zamykal sie w okresie ok. 4 lat (40-53 miesiecy). Cykle te wystepowaly do drugiej wojny swiatowej w USA i Wielkiej Brytanii przyczyna wystepowania cykli mniejszych sa zmiany zapasˇw, a szerzej zmiany w kapitale obrotowym cykle Kitchina koncza sie w lagodniejszy sposˇb

11. Cykle Kondratiewa Kondratiew przedstawil w roku 1922 teorie, zgodnie z ktˇra koniunktura gospodarcza od XVIII wieku powtarzala sie wedlug regularnych, okolo pˇlwiecznych cykli (45-60 lat) przyczyny: innowacje, sfere pieniadza ľ inflacja lub deflacja, styl zycia, wazne wydarzenia polityczne jeden dlugi cykl Kondratiewa dzieli sie na dwie fazy, majace w przyblizeniu jednakowa dlugosc: wczesniejsza faze wzrostu oraz faze stagnacji

13. 3. Inne rodzaje wahan i cykli gospodarczych ze wzgledu na dlugosc ich trwania najkrˇtszy cykl gospodarczy - cykl tygodniowy, tzw. äefekt poniedzialkuö 28-dniowy cykl handlowy - odkryty w latach 30. XX wieku na rynku pszenicy na gieldach obserwuje sie tzw. äefekt styczniaö - zazwyczaj w styczniu odnotowuje sie wzrost indeksˇw cykle Wagemana ľfluktuacje o dlugosci ok. 150 lat, na podstawie ksztaltowania sie stˇp procentowych 500-letni cykl Wheelera ľ powstanie i upadki imperiˇw

14. 4. Zasieg geograficzny cykl swiatowy regionalny cykl koniunkturalny narodowe cykle koniunkturalne

15. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH MODELI I TEORII

16. Model mnoznika-akceleratora Skutki ľ mechanizm mnoznika Przyczyny ľ mechanizm akceleratora

17. mechanizm mnoznika - wzrost inwestycji prowadzi w krˇtkim okresie do jeszcze wiekszego wzrostu dochodˇw i produkcji - Wydatki inwestycyjne zwiekszaja ogˇlny poziom popytu bezposrednio oraz posrednio poprzez zwiekszenie dochodˇw pobudzaja popyt konsumpcyjny

18. mechanizm akceleratora Przedsiebiorstwa inwestuja wtedy, gdy posiadane zasoby kapitalu rzeczowego staja sie mniejsze od pozadanego poziomu Najwazniejsza przyczyna zmian w wydatkach inwestycyjnych sa zmiany oczekiwan, co do wysokosci przyszlych zyskˇw Im wyzsza oczekiwana produkcja, ceteris paribus, tym wyzsze oczekiwane z niej zyski i wieksze korzysci z dodatkowych nakladˇw inwestycyjnych

19. TEORIE ZRËWNOWAZONEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO Monetarystyczny model dochodu nominalnego Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

20. TEORIE ZRËWNOWAZONEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO Tlumacza wahania koniunkturalne na gruncie teorii neoklasycznej Zakladaja stabilnosc systemu gospodarczego, zaklˇcenia sa wnoszone przez czynniki egzogeniczne Szoki moga miec charakter pieniezny (teorie monetarne) lub realny (popytowe i podazowe) Ozywienie jak i recesja traktowane sa jako konsekwencja decyzji optymalizacyjnych podmiotˇw gospodarujacych Obie teorie zaliczane sa do koncepcji cyklu koniunkturalnego rˇwnowagi, poniewaz w kazdym momencie biegu cyklu gospodarka znajduje sie w stanie rˇwnowagi.

21. Monetarystyczny model dochodu nominalnego Sformulowany przez M. Friedmana Znaczace zmiany stopy wzrostu zasobu pieniadza sa warunkiem koniecznym i dostatecznym istotnych zmian stopy wzrostu dochodˇw pienieznych, co odnosi sie do zmian dlugookresowych, jak i zmian odpowiadajacych w przyblizeniu czasowi trwania cyklu koniunkturalnego Czynniki pieniezne odgrywaja decydujaca role w ksztaltowaniu dynamiki dochodu narodowego oraz formowaniu cyklu Zrˇdlem zaklˇcen jest konfrontacja stabilnej funkcji popytu i niestabilnej funkcji podazy

22. Monetarystyczny model dochodu nominalnego wyjasnia, w jaki sposˇb zmiany podazy pieniadza przekladaj asie na fluktuacje gospodarcze uzasadniajac dlaczego polityka monetarna jest nieskuteczna w pobudzaniu wzrostu gospodarczego

23. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego Zrˇdlem cyklu koniunkturalnego sa zaklˇcenia o charakterze realnym Zwolennicy (np.. Barrro, Kydland, Prescott, Lucas) neguja wystepowanie nawet przejsciowych odchylen od stanu pelnej rˇwnowagi rynkowej Teoria opiera sie na zalozeniu, ze tempo postepu technicznego i zwiazany z nim wzrost produktywnosci podlegaja nieregularnym zmianom, co wplywa na podaz dˇbr i w efekcie na decyzje konsumpcyjne Cykl koniunkturalny to zbiˇr trwalych wstrzasˇw technologicznych, ktˇre zmieniaja sciezke wzrostu Rˇwnowaga wystepuje zawsze, stad ingerencja rzadu jest zbedna

24. Podstawowa zaleta teorii realnego cyklu koniunkturalnego jest jej osadzenie w mikroekonomii, co oznacza objasnianie fluktuacji gospodarczych poprzez odwolywanie sie do zachowan podmiotˇw gospodarujacych.

25. Polityczny cykl koniunkturalny - rzadzacy celowo steruja gospodarka w takim kierunku, by jej ocena dokonywana przez spoleczenstwo maksymalizowala liczbe glosˇw wyborcˇw. politycy sa oportunistyczni lub ideologiczni, wyborcy sa naiwni lub racjonalni.

26. koniec

  • Login