DownloadEWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO


Advertisement
Download Presentation
Comments
livia
From:
|  
(802) |   (0) |   (0)
Views: 152 | Added: 18-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Zapoczatkowany w drugiej polowie XIX wieku szybki rozw
EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO

2. Zapoczatkowany w drugiej polowie XIX wieku szybki rozw?j teorii cyklu koniunkturalnego pozwala podzielic je na dwie kategorie: teorie endogeniczne oraz teorie egzogeniczne.

3. Teorie endogeniczne zakladaja, ze cykl koniunkturalny jest zjawiskiem scisle zwiazanym z danym porzadkiem gospodarczym. Koncepcje te koncentruja sie na wewnetrznej dynamice systemu.

4. Teorie egzogeniczne za przyczyne fluktuacji gospodarczych uznaja zjawiska i czynniki pozagospodarcze.

5. R?znice miedzy poszczeg?lnymi teoriami wynikaja z roli, jaka jest przypisywana poszczeg?lnym czynnikom ksztaltujacym cykl koniunkturalny.

6. Rodzaje cykli gospodarczych

7. 1. Budowa i cechy morfologiczne klasyczny wsp?lczesny

8. 2. Czas pelnego cyklu kr?tkie (Kitchina) srednie (Juglara) dlugie (Kondratiewa)

9. Cykle Juglara oznacza wahania aktywnosci gospodarczej miedzy kolejnymi kryzysami wystepujacymi do drugiej wojny swiatowej okres cyklu Juglara waha sie od 6 do 10 lat, a srednia jego dlugosc wynosi 9 lat przyczyna fluktuacji sa inwestycje w kapitale trwalym (zmiany wyposazenia technicznego produkcji) cykle Juglara koncza sie zwykle gwaltownie, np. panika na rynkach

10. Cykle Kitchina w roku 1923 Kitchin opisal kr?tsze cykle, wystepujace w Stanach Zjednoczonych miedzy dwoma kryzysami gl?wnymi, wystepujacymi zgodnie z cyklem Juglara cykl zamykal sie w okresie ok. 4 lat (40-53 miesiecy). Cykle te wystepowaly do drugiej wojny swiatowej w USA i Wielkiej Brytanii przyczyna wystepowania cykli mniejszych sa zmiany zapas?w, a szerzej zmiany w kapitale obrotowym cykle Kitchina koncza sie w lagodniejszy spos?b

11. Cykle Kondratiewa Kondratiew przedstawil w roku 1922 teorie, zgodnie z kt?ra koniunktura gospodarcza od XVIII wieku powtarzala sie wedlug regularnych, okolo p?lwiecznych cykli (45-60 lat) przyczyny: innowacje, sfere pieniadza ? inflacja lub deflacja, styl zycia, wazne wydarzenia polityczne jeden dlugi cykl Kondratiewa dzieli sie na dwie fazy, majace w przyblizeniu jednakowa dlugosc: wczesniejsza faze wzrostu oraz faze stagnacji

13. 3. Inne rodzaje wahan i cykli gospodarczych ze wzgledu na dlugosc ich trwania najkr?tszy cykl gospodarczy - cykl tygodniowy, tzw. ?efekt poniedzialku? 28-dniowy cykl handlowy - odkryty w latach 30. XX wieku na rynku pszenicy na gieldach obserwuje sie tzw. ?efekt stycznia? - zazwyczaj w styczniu odnotowuje sie wzrost indeks?w cykle Wagemana ?fluktuacje o dlugosci ok. 150 lat, na podstawie ksztaltowania sie st?p procentowych 500-letni cykl Wheelera ? powstanie i upadki imperi?w

14. 4. Zasieg geograficzny cykl swiatowy regionalny cykl koniunkturalny narodowe cykle koniunkturalne

15. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH MODELI I TEORII

16. Model mnoznika-akceleratora Skutki ? mechanizm mnoznika Przyczyny ? mechanizm akceleratora

17. mechanizm mnoznika - wzrost inwestycji prowadzi w kr?tkim okresie do jeszcze wiekszego wzrostu dochod?w i produkcji - Wydatki inwestycyjne zwiekszaja og?lny poziom popytu bezposrednio oraz posrednio poprzez zwiekszenie dochod?w pobudzaja popyt konsumpcyjny

18. mechanizm akceleratora Przedsiebiorstwa inwestuja wtedy, gdy posiadane zasoby kapitalu rzeczowego staja sie mniejsze od pozadanego poziomu Najwazniejsza przyczyna zmian w wydatkach inwestycyjnych sa zmiany oczekiwan, co do wysokosci przyszlych zysk?w Im wyzsza oczekiwana produkcja, ceteris paribus, tym wyzsze oczekiwane z niej zyski i wieksze korzysci z dodatkowych naklad?w inwestycyjnych

19. TEORIE ZR?WNOWAZONEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO Monetarystyczny model dochodu nominalnego Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

20. TEORIE ZR?WNOWAZONEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO Tlumacza wahania koniunkturalne na gruncie teorii neoklasycznej Zakladaja stabilnosc systemu gospodarczego, zakl?cenia sa wnoszone przez czynniki egzogeniczne Szoki moga miec charakter pieniezny (teorie monetarne) lub realny (popytowe i podazowe) Ozywienie jak i recesja traktowane sa jako konsekwencja decyzji optymalizacyjnych podmiot?w gospodarujacych Obie teorie zaliczane sa do koncepcji cyklu koniunkturalnego r?wnowagi, poniewaz w kazdym momencie biegu cyklu gospodarka znajduje sie w stanie r?wnowagi.

21. Monetarystyczny model dochodu nominalnego Sformulowany przez M. Friedmana Znaczace zmiany stopy wzrostu zasobu pieniadza sa warunkiem koniecznym i dostatecznym istotnych zmian stopy wzrostu dochod?w pienieznych, co odnosi sie do zmian dlugookresowych, jak i zmian odpowiadajacych w przyblizeniu czasowi trwania cyklu koniunkturalnego Czynniki pieniezne odgrywaja decydujaca role w ksztaltowaniu dynamiki dochodu narodowego oraz formowaniu cyklu Zr?dlem zakl?cen jest konfrontacja stabilnej funkcji popytu i niestabilnej funkcji podazy

22. Monetarystyczny model dochodu nominalnego wyjasnia, w jaki spos?b zmiany podazy pieniadza przekladaj asie na fluktuacje gospodarcze uzasadniajac dlaczego polityka monetarna jest nieskuteczna w pobudzaniu wzrostu gospodarczego

23. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego Zr?dlem cyklu koniunkturalnego sa zakl?cenia o charakterze realnym Zwolennicy (np.. Barrro, Kydland, Prescott, Lucas) neguja wystepowanie nawet przejsciowych odchylen od stanu pelnej r?wnowagi rynkowej Teoria opiera sie na zalozeniu, ze tempo postepu technicznego i zwiazany z nim wzrost produktywnosci podlegaja nieregularnym zmianom, co wplywa na podaz d?br i w efekcie na decyzje konsumpcyjne Cykl koniunkturalny to zbi?r trwalych wstrzas?w technologicznych, kt?re zmieniaja sciezke wzrostu R?wnowaga wystepuje zawsze, stad ingerencja rzadu jest zbedna

24. Podstawowa zaleta teorii realnego cyklu koniunkturalnego jest jej osadzenie w mikroekonomii, co oznacza objasnianie fluktuacji gospodarczych poprzez odwolywanie sie do zachowan podmiot?w gospodarujacych.

25. Polityczny cykl koniunkturalny - rzadzacy celowo steruja gospodarka w takim kierunku, by jej ocena dokonywana przez spoleczenstwo maksymalizowala liczbe glos?w wyborc?w. politycy sa oportunistyczni lub ideologiczni, wyborcy sa naiwni lub racjonalni.

26. koniec


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro