EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO

EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO PowerPoint PPT Presentation


  • 382 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zapoczatkowany w drugiej polowie XIX wieku szybki rozw

Download Presentation

EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. EWOLUCJA TEORII CYKLU KONIUNKTURALNEGO

2. Zapoczatkowany w drugiej polowie XIX wieku szybki rozwój teorii cyklu koniunkturalnego pozwala podzielic je na dwie kategorie: teorie endogeniczne oraz teorie egzogeniczne.

3. Teorie endogeniczne zakladaja, ze cykl koniunkturalny jest zjawiskiem scisle zwiazanym z danym porzadkiem gospodarczym. Koncepcje te koncentruja sie na wewnetrznej dynamice systemu.

4. Teorie egzogeniczne za przyczyne fluktuacji gospodarczych uznaja zjawiska i czynniki pozagospodarcze.

5. Róznice miedzy poszczególnymi teoriami wynikaja z roli, jaka jest przypisywana poszczególnym czynnikom ksztaltujacym cykl koniunkturalny.

6. Rodzaje cykli gospodarczych

7. 1. Budowa i cechy morfologiczne klasyczny wspólczesny

8. 2. Czas pelnego cyklu krótkie (Kitchina) srednie (Juglara) dlugie (Kondratiewa)

9. Cykle Juglara oznacza wahania aktywnosci gospodarczej miedzy kolejnymi kryzysami wystepujacymi do drugiej wojny swiatowej okres cyklu Juglara waha sie od 6 do 10 lat, a srednia jego dlugosc wynosi 9 lat przyczyna fluktuacji sa inwestycje w kapitale trwalym (zmiany wyposazenia technicznego produkcji) cykle Juglara koncza sie zwykle gwaltownie, np. panika na rynkach

10. Cykle Kitchina w roku 1923 Kitchin opisal krótsze cykle, wystepujace w Stanach Zjednoczonych miedzy dwoma kryzysami glównymi, wystepujacymi zgodnie z cyklem Juglara cykl zamykal sie w okresie ok. 4 lat (40-53 miesiecy). Cykle te wystepowaly do drugiej wojny swiatowej w USA i Wielkiej Brytanii przyczyna wystepowania cykli mniejszych sa zmiany zapasów, a szerzej zmiany w kapitale obrotowym cykle Kitchina koncza sie w lagodniejszy sposób

11. Cykle Kondratiewa Kondratiew przedstawil w roku 1922 teorie, zgodnie z która koniunktura gospodarcza od XVIII wieku powtarzala sie wedlug regularnych, okolo pólwiecznych cykli (45-60 lat) przyczyny: innowacje, sfere pieniadza – inflacja lub deflacja, styl zycia, wazne wydarzenia polityczne jeden dlugi cykl Kondratiewa dzieli sie na dwie fazy, majace w przyblizeniu jednakowa dlugosc: wczesniejsza faze wzrostu oraz faze stagnacji

13. 3. Inne rodzaje wahan i cykli gospodarczych ze wzgledu na dlugosc ich trwania najkrótszy cykl gospodarczy - cykl tygodniowy, tzw. „efekt poniedzialku” 28-dniowy cykl handlowy - odkryty w latach 30. XX wieku na rynku pszenicy na gieldach obserwuje sie tzw. „efekt stycznia” - zazwyczaj w styczniu odnotowuje sie wzrost indeksów cykle Wagemana –fluktuacje o dlugosci ok. 150 lat, na podstawie ksztaltowania sie stóp procentowych 500-letni cykl Wheelera – powstanie i upadki imperiów

14. 4. Zasieg geograficzny cykl swiatowy regionalny cykl koniunkturalny narodowe cykle koniunkturalne

15. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH MODELI I TEORII

16. Model mnoznika-akceleratora Skutki – mechanizm mnoznika Przyczyny – mechanizm akceleratora

17. mechanizm mnoznika - wzrost inwestycji prowadzi w krótkim okresie do jeszcze wiekszego wzrostu dochodów i produkcji - Wydatki inwestycyjne zwiekszaja ogólny poziom popytu bezposrednio oraz posrednio poprzez zwiekszenie dochodów pobudzaja popyt konsumpcyjny

18. mechanizm akceleratora Przedsiebiorstwa inwestuja wtedy, gdy posiadane zasoby kapitalu rzeczowego staja sie mniejsze od pozadanego poziomu Najwazniejsza przyczyna zmian w wydatkach inwestycyjnych sa zmiany oczekiwan, co do wysokosci przyszlych zysków Im wyzsza oczekiwana produkcja, ceteris paribus, tym wyzsze oczekiwane z niej zyski i wieksze korzysci z dodatkowych nakladów inwestycyjnych

19. TEORIE ZRÓWNOWAZONEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO Monetarystyczny model dochodu nominalnego Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

20. TEORIE ZRÓWNOWAZONEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO Tlumacza wahania koniunkturalne na gruncie teorii neoklasycznej Zakladaja stabilnosc systemu gospodarczego, zaklócenia sa wnoszone przez czynniki egzogeniczne Szoki moga miec charakter pieniezny (teorie monetarne) lub realny (popytowe i podazowe) Ozywienie jak i recesja traktowane sa jako konsekwencja decyzji optymalizacyjnych podmiotów gospodarujacych Obie teorie zaliczane sa do koncepcji cyklu koniunkturalnego równowagi, poniewaz w kazdym momencie biegu cyklu gospodarka znajduje sie w stanie równowagi.

21. Monetarystyczny model dochodu nominalnego Sformulowany przez M. Friedmana Znaczace zmiany stopy wzrostu zasobu pieniadza sa warunkiem koniecznym i dostatecznym istotnych zmian stopy wzrostu dochodów pienieznych, co odnosi sie do zmian dlugookresowych, jak i zmian odpowiadajacych w przyblizeniu czasowi trwania cyklu koniunkturalnego Czynniki pieniezne odgrywaja decydujaca role w ksztaltowaniu dynamiki dochodu narodowego oraz formowaniu cyklu Zródlem zaklócen jest konfrontacja stabilnej funkcji popytu i niestabilnej funkcji podazy

22. Monetarystyczny model dochodu nominalnego wyjasnia, w jaki sposób zmiany podazy pieniadza przekladaj asie na fluktuacje gospodarcze uzasadniajac dlaczego polityka monetarna jest nieskuteczna w pobudzaniu wzrostu gospodarczego

23. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego Zródlem cyklu koniunkturalnego sa zaklócenia o charakterze realnym Zwolennicy (np.. Barrro, Kydland, Prescott, Lucas) neguja wystepowanie nawet przejsciowych odchylen od stanu pelnej równowagi rynkowej Teoria opiera sie na zalozeniu, ze tempo postepu technicznego i zwiazany z nim wzrost produktywnosci podlegaja nieregularnym zmianom, co wplywa na podaz dóbr i w efekcie na decyzje konsumpcyjne Cykl koniunkturalny to zbiór trwalych wstrzasów technologicznych, które zmieniaja sciezke wzrostu Równowaga wystepuje zawsze, stad ingerencja rzadu jest zbedna

24. Podstawowa zaleta teorii realnego cyklu koniunkturalnego jest jej osadzenie w mikroekonomii, co oznacza objasnianie fluktuacji gospodarczych poprzez odwolywanie sie do zachowan podmiotów gospodarujacych.

25. Polityczny cykl koniunkturalny - rzadzacy celowo steruja gospodarka w takim kierunku, by jej ocena dokonywana przez spoleczenstwo maksymalizowala liczbe glosów wyborców. politycy sa oportunistyczni lub ideologiczni, wyborcy sa naiwni lub racjonalni.

26. koniec

  • Login