kuljetuskerros langattomissa ad hoc verkoissa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuljetuskerros langattomissa Ad hoc verkoissa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kuljetuskerros langattomissa Ad hoc verkoissa - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Kuljetuskerros langattomissa Ad hoc verkoissa. Pekka Vanhoja. Kuljetuskerroksen vastuut. Päästä-päähän yhteys Päästä-päähän pakettien kuljetus Vuonhallinta Ruuhkanhallinta Luotettava (TCP) vs. Epäluotettava (UDP) kuljetus. Kuljetuskerroksen ongelmia. Induced traffic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kuljetuskerros langattomissa Ad hoc verkoissa' - lita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuljetuskerroksen vastuut
Kuljetuskerroksen vastuut
 • Päästä-päähän yhteys
 • Päästä-päähän pakettien kuljetus
 • Vuonhallinta
 • Ruuhkanhallinta
 • Luotettava (TCP) vs. Epäluotettava (UDP) kuljetus
kuljetuskerroksen ongelmia
Kuljetuskerroksen ongelmia
 • Induced traffic
  • Lähetykset vaikuttavat myös naapurisolmuihin
 • Epäreiluus
  • Alemman kerroksen tekniikat ja protokollat voivat aiheuttaa siirtotien epäreilua käyttöä
 • Ruuhkautumisen, luotettavuuden ja vuonhallinnan erottaminen
 • Virran ja kaistanleveyden rajoitukset
 • Ruuhkautumisen virheellinen tulkinta
 • Kuljetuskerroksen erottaminen muista kerroksista
 • Dynaaminen topologia
ad hoc verkon kuljetuskerroksen tavoitteet
Ad hoc verkon kuljetuskerroksen tavoitteet
 • Maksimoi suorituskyky (throughput)
 • Reiluus
 • Minimoi yhteyden muodostamisaika
 • Ruuhkan- ja vuonhallinta
 • Luotettava ja epäluotettava yhteys
ad hoc verkon kuljetuskerroksen tavoitteet1
Ad hoc verkon kuljetuskerroksen tavoitteet
 • Adaptiivisuus
 • Kaistanleveyden tehokas käyttö
 • Muiden resurssien tehokas käyttö
 • Parantaa suorituskykyä alemmilta kerroksilta saadun tiedon avulla -> framework vuorovaikutuksen toteuttamiseksi
 • Päästä-päähän semantiikan säilyttäminen
miksi tcp ei sellaisenaan sovi ac hoc verkkoihin
Miksi TCP ei sellaisenaan sovi Ac hoc verkkoihin
 • Pakettihäviöiden väärä tulkinta
 • Toistuvat linkkien katkeamiset
 • Polun pituuden vaikutus
 • Ruuhkanhallintaikkunan väärä tulkinta
 • Linkkien asymmetrisyys
 • Yksisuuntaiset reitit
 • Monipolkureititys
 • Verkon jakaantuminen ja yhdistyminen
 • Liukuvan ikkunan käyttö
feedback based tcp1
Feedback-Based TCP
 • Hyödyt
  • Yksinkertainen
  • Sallii TCP:n ruuhkautumisenhallinnan toiminnan
 • Haitat
  • Toiminta riippuvainen reititysprotokollan toiminnasta
  • Välisolmujen tulee tietää reitti lähettäjälle
  • Vaatii muutoksia nykyiseen TPC:hen
  • Ruuhkanhallintaikkunan koko ei välttämättä optimaalinen uuden reitin valinnan jälkeen
tcp with explicit failure notification
TCP with Explicit Failure Notification
 • Hyödyt
  • Erottaa polun katkeamisen ruuhkautumisesta
  • Ei niin riippuvainen reititysprotokollan tehokkuudesta
 • Haitat
  • Muutoksia TCP:hen
  • Luotauspaketit kuluttavat kaistanleveyttä ja virtaa reitillä olevista laitteista
  • Ruuhkanhallintaikkunan koko ei välttämättä optimaalinen uuden reitin valinnan jälkeen
tcp bus
TCP-BuS
 • Hyödyt
  • Välttää nopeaan uudelleenlähetys –tilaan joutumisen
  • Hyödyntää hyvin reititysprotokollaa (jos se vaan tukee TCP-BuS:a)
 • Haitat
  • Muutoksia TCP:hen
  • Riippuvuus reititysprotokollasta
  • Datan puskurointi reitin välisolmuissa
ad hoc tpc
Ad hoc TPC
 • ATPC:n toiminta:
slide13
ATCP
 • Hyödyt
  • Päästä-päähän semantiikka säilyy
  • Yhteensopiva TCP:n kanssa
 • Haitat
  • Riippuvainen verkkokerroksen protokollan kyvystä havaita linkin katkeaminen
  • ATCP kerroksen lisäys vaatii muutoksia rajapintafunktioihin
split tcp1
Split TCP
 • Yrittää kasvattaa suorituskykyä pitkissä reiteissä
 • Ruuhkanhallinta ja päästä-päähän luotettavuus erilliset asiat
 • Hyödyt
  • Parantunut suorituskyky (throughput)
  • Liikkuvuuden vaikutuksen pienentyminen
 • Haitat
  • Muutoksia TCP:hen
  • Ei päästä-päähän yhteydenhallintaa
  • Välisolmun kaatuminen heikentää suorituskykyä
  • IP-paketin data ei voi olla salattua
application controlled transport protocol
Application Controlled Transport Protocol
 • Ei pohjaudu TCP:hen
 • ”Kevyt” protokolla
 • Luotettavuuden varmistus sovelluskerroksen vastuulla
 • Hyödyt
  • Sovelluskerroksella vapaus valita haluttu luotettavuustaso
  • Polun katkeaminen ei vaikuta suorituskykyyn yhtä paljon kuin TCP:ssä
 • Haitat
  • Ei yhteensopiva TCP:n kanssa
  • Ei ruuhkautumisenhallintaa
ad hoc transport protocol
Ad hoc transport protocol
 • Ei pohjaudu TCP:hen
 • Kerrosten välillä yhteistoimintaa
 • Lähetys ajastettu (rate based)
  • Lähetysväli riippuu verkon ruuhkaisuudesta
 • Ruuhkanhallinta ja luotettavuus erotettu
  • Ruuhkanhallintatietoa välisolmuilta
  • Luotettavuus ja vuonhallinta vastaanottajalta
ad hoc transport protocol1
Ad hoc transport protocol
 • Hyödyt
  • Suorituskyky
  • Ruuhkanhallinnan ja luotettavuuden erottaminen
  • Ruuhkanhallintaikkunan vaihteluiden poistaminen
 • Haitat
  • Ei yhteensopiva TCP:n kanssa
  • Suurissa verkoissa ajastimien käyttö voi muodostua pullonkaulaksi
ad