Kuljetuskerros langattomissa Ad hoc verkoissa - PowerPoint PPT Presentation

Kuljetuskerros langattomissa ad hoc verkoissa
Download
1 / 18

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kuljetuskerros langattomissa Ad hoc verkoissa. Pekka Vanhoja. Kuljetuskerroksen vastuut. Päästä-päähän yhteys Päästä-päähän pakettien kuljetus Vuonhallinta Ruuhkanhallinta Luotettava (TCP) vs. Epäluotettava (UDP) kuljetus. Kuljetuskerroksen ongelmia. Induced traffic

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kuljetuskerros langattomissa Ad hoc verkoissa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuljetuskerros langattomissa ad hoc verkoissa

Kuljetuskerros langattomissa Ad hoc verkoissa

Pekka Vanhoja


Kuljetuskerroksen vastuut

Kuljetuskerroksen vastuut

 • Päästä-päähän yhteys

 • Päästä-päähän pakettien kuljetus

 • Vuonhallinta

 • Ruuhkanhallinta

 • Luotettava (TCP) vs. Epäluotettava (UDP) kuljetus


Kuljetuskerroksen ongelmia

Kuljetuskerroksen ongelmia

 • Induced traffic

  • Lähetykset vaikuttavat myös naapurisolmuihin

 • Epäreiluus

  • Alemman kerroksen tekniikat ja protokollat voivat aiheuttaa siirtotien epäreilua käyttöä

 • Ruuhkautumisen, luotettavuuden ja vuonhallinnan erottaminen

 • Virran ja kaistanleveyden rajoitukset

 • Ruuhkautumisen virheellinen tulkinta

 • Kuljetuskerroksen erottaminen muista kerroksista

 • Dynaaminen topologia


Ad hoc verkon kuljetuskerroksen tavoitteet

Ad hoc verkon kuljetuskerroksen tavoitteet

 • Maksimoi suorituskyky (throughput)

 • Reiluus

 • Minimoi yhteyden muodostamisaika

 • Ruuhkan- ja vuonhallinta

 • Luotettava ja epäluotettava yhteys


Ad hoc verkon kuljetuskerroksen tavoitteet1

Ad hoc verkon kuljetuskerroksen tavoitteet

 • Adaptiivisuus

 • Kaistanleveyden tehokas käyttö

 • Muiden resurssien tehokas käyttö

 • Parantaa suorituskykyä alemmilta kerroksilta saadun tiedon avulla -> framework vuorovaikutuksen toteuttamiseksi

 • Päästä-päähän semantiikan säilyttäminen


Lyhyt kertaus tcp n toiminnasta

Lyhyt kertaus TCP:n toiminnasta


Miksi tcp ei sellaisenaan sovi ac hoc verkkoihin

Miksi TCP ei sellaisenaan sovi Ac hoc verkkoihin

 • Pakettihäviöiden väärä tulkinta

 • Toistuvat linkkien katkeamiset

 • Polun pituuden vaikutus

 • Ruuhkanhallintaikkunan väärä tulkinta

 • Linkkien asymmetrisyys

 • Yksisuuntaiset reitit

 • Monipolkureititys

 • Verkon jakaantuminen ja yhdistyminen

 • Liukuvan ikkunan käyttö


Feedback based tcp

Feedback-Based TCP


Feedback based tcp1

Feedback-Based TCP

 • Hyödyt

  • Yksinkertainen

  • Sallii TCP:n ruuhkautumisenhallinnan toiminnan

 • Haitat

  • Toiminta riippuvainen reititysprotokollan toiminnasta

  • Välisolmujen tulee tietää reitti lähettäjälle

  • Vaatii muutoksia nykyiseen TPC:hen

  • Ruuhkanhallintaikkunan koko ei välttämättä optimaalinen uuden reitin valinnan jälkeen


Tcp with explicit failure notification

TCP with Explicit Failure Notification

 • Hyödyt

  • Erottaa polun katkeamisen ruuhkautumisesta

  • Ei niin riippuvainen reititysprotokollan tehokkuudesta

 • Haitat

  • Muutoksia TCP:hen

  • Luotauspaketit kuluttavat kaistanleveyttä ja virtaa reitillä olevista laitteista

  • Ruuhkanhallintaikkunan koko ei välttämättä optimaalinen uuden reitin valinnan jälkeen


Tcp bus

TCP-BuS

 • Hyödyt

  • Välttää nopeaan uudelleenlähetys –tilaan joutumisen

  • Hyödyntää hyvin reititysprotokollaa (jos se vaan tukee TCP-BuS:a)

 • Haitat

  • Muutoksia TCP:hen

  • Riippuvuus reititysprotokollasta

  • Datan puskurointi reitin välisolmuissa


Ad hoc tpc

Ad hoc TPC

 • ATPC:n toiminta:


Kuljetuskerros langattomissa ad hoc verkoissa

ATCP

 • Hyödyt

  • Päästä-päähän semantiikka säilyy

  • Yhteensopiva TCP:n kanssa

 • Haitat

  • Riippuvainen verkkokerroksen protokollan kyvystä havaita linkin katkeaminen

  • ATCP kerroksen lisäys vaatii muutoksia rajapintafunktioihin


Split tcp

Split TCP


Split tcp1

Split TCP

 • Yrittää kasvattaa suorituskykyä pitkissä reiteissä

 • Ruuhkanhallinta ja päästä-päähän luotettavuus erilliset asiat

 • Hyödyt

  • Parantunut suorituskyky (throughput)

  • Liikkuvuuden vaikutuksen pienentyminen

 • Haitat

  • Muutoksia TCP:hen

  • Ei päästä-päähän yhteydenhallintaa

  • Välisolmun kaatuminen heikentää suorituskykyä

  • IP-paketin data ei voi olla salattua


Application controlled transport protocol

Application Controlled Transport Protocol

 • Ei pohjaudu TCP:hen

 • ”Kevyt” protokolla

 • Luotettavuuden varmistus sovelluskerroksen vastuulla

 • Hyödyt

  • Sovelluskerroksella vapaus valita haluttu luotettavuustaso

  • Polun katkeaminen ei vaikuta suorituskykyyn yhtä paljon kuin TCP:ssä

 • Haitat

  • Ei yhteensopiva TCP:n kanssa

  • Ei ruuhkautumisenhallintaa


Ad hoc transport protocol

Ad hoc transport protocol

 • Ei pohjaudu TCP:hen

 • Kerrosten välillä yhteistoimintaa

 • Lähetys ajastettu (rate based)

  • Lähetysväli riippuu verkon ruuhkaisuudesta

 • Ruuhkanhallinta ja luotettavuus erotettu

  • Ruuhkanhallintatietoa välisolmuilta

  • Luotettavuus ja vuonhallinta vastaanottajalta


Ad hoc transport protocol1

Ad hoc transport protocol

 • Hyödyt

  • Suorituskyky

  • Ruuhkanhallinnan ja luotettavuuden erottaminen

  • Ruuhkanhallintaikkunan vaihteluiden poistaminen

 • Haitat

  • Ei yhteensopiva TCP:n kanssa

  • Suurissa verkoissa ajastimien käyttö voi muodostua pullonkaulaksi


 • Login