JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Vývoj veřejné správy v českých zemích
Download
1 / 6

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vývoj veřejné správy v českých zemích Přednáška č. 6 Reformy osvícenského absolutismu Počátky moderní státní správy. JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011. Nástup lotrinsko-habsburské dynastie. 1740: smrt Karla VI. Válka o dědictví rakouské Válka sedmiletá Válka o dědictví bavorské.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Judr marek star ph d praha 2011

Vývoj veřejné správy v českých zemíchPřednáška č. 6Reformy osvícenského absolutismuPočátky moderní státní správy

JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Praha, 2011


N stup lotrinsko habsbursk dynastie

Nástup lotrinsko-habsburské dynastie

1740: smrt Karla VI.

Válka o dědictví rakouské

Válka sedmiletá

Válka o dědictví bavorské


Hlavn rysy reforem

Hlavní rysy reforem

Osvícenský absolutismus

 • Modernizace

 • Etatizace

 • Byrokratizace

 • Germanizace

 • Oddělení správy a soudnictví


St edn spr va

Ústřední správa

 • Posílení zákonodárné úlohy panovníka (patenty)

 • Zrušení nevolnictví

 • Toleranční patent

 • Vyhubení vrabců

 • Zákaz odhánění bouřky

 • Nové ústřední orgány

  - státní kancelář

  - státní rada

  - dvorská školská komise


Potla en esk st tnosti

Potlačení české státnosti

 • Nedůvěra Marie Terezie

 • Snaha o centralizaci

 • Formální zachování státu Koruny české

 • Zánik Koruny české jakožto správního obvodu

  1749:Direktorium

  Česká dvorská kancelář

  Rakouská dvorská kancelářObersteJustizstelle


Zemsk spr va

Zemská správa

Odstraňování vlivu stavů

Místodržitelství

1748 Královská deputace

1749 Královská reprezentace

s komorou

1763 Zemské gubernium

1782-1849: Společné gubernium moravsko-slezské

Omezení svolávání sněmů, zrušeny zemské výbory


 • Login