konkurs o parlamencie europejskim pod patronem pani sidonii j drzejewskiej
Download
Skip this Video
Download Presentation
KONKURS O Parlamencie Europejskim Pod patronem Pani Sidonii Jędrzejewskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KONKURS O Parlamencie Europejskim Pod patronem Pani Sidonii Jędrzejewskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

KONKURS O Parlamencie Europejskim Pod patronem Pani Sidonii Jędrzejewskiej. UNIA EUROPEJSKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KONKURS O Parlamencie Europejskim Pod patronem Pani Sidonii Jędrzejewskiej' - liseli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

UNIA EUROPEJSKA

To szczególna organizacja międzynarodowa mająca osobowość prawną. Jest zatem odrębnym podmiotem prawa mającym własne instytucje wyposażone w kompetencje do podejmowania działań określonych w traktatach regulujących funkcjonowanie unii.

slide3

Specyficzny charakter Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej znajduje wyraz przede wszystkim w tym,że niektóre z unijnych instytucji mogą stanowić prawo obowiązujące wszystkie państwa członkowskie i mające pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.

parlament europejski

To jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii Europejskiej. Jego kadencja trwa 5 lat. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia i trwają od poniedziałku do piątku. Obrady toczą się w 21 oficjalnych językach UE.

PARLAMENT EUROPEJSKI

slide9

Stolicą UE jest Bruksela. Jednak Parlament Europejski urzęduje w kilku miejscach. Sesje odbywają się w Strasburgu, komisje i grupy robocze urzędują w Brukseli, natomiast sekretariat PE znajduje się w Luksemburgu.

organy pe
ORGANY PE
 • Organy kierownicze:

przewodniczący i wiceprzewodniczący, prezydium PE, konferencja przewodniczących, konferencja Przewodniczących Komisji, konferencja Przewodniczących Delegacji

 • Organy merytoryczne:

komisje, komisje dochodzeniowe, komisje ad hoc, delegacje międzyparlamentarne

 • Organy polityczne:

frakcje polityczne

 • Organy administracyjne:

Sekretariat Generalny w Luksemburgu, personel pomocniczy

slide11
Na czele Parlamentu Europejskiego

stoi przewodniczący.

Kieruje on pracami Parlamentu i reprezentuje Parlament w stosunkach zewnętrznych. Przewodniczący wybierany jest przez eurodeputowanych bezwzględną większością

głosów na połowę okresu kadencji Parlamentu (tj. na dwa i pół roku), w głosowaniu tajnym.

kompetencje
KOMPETENCJE

Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Do funkcji prawodawczej Parlamentu należy też współudział w uchwalaniu budżetu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej - na uprawnioną do inicjatyw Komisję może jedynie wpływać podejmowaniem niewiążących ją wezwań do działania.

slide13

Parlament Europejski może też kontrolować inne instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii):

 • zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego
 • ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów)
 • ma prawo zadawania pytań komisarzom
 • ma zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie
 • Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdań z działalności Unii
 • Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parlamentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Europejskiej
 • PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków
 • powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
rada unii europejskiej
Rada Unii Europejskiej

Obecnie istnieją następujące konfiguracje Rady:

 • Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych
 • Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)
 • Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)
 • Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów
 • Rada ds. Konkurencyjności
 • Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
 • Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
 • Rada ds. środowiska
 • Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury
trzy filary unii europejskiej
Trzy filary Unii Europejskiej

Trzy filary UE (model świątyni) - ustanowione zostały poprzez Traktat z Maastricht, podpisany 7 lutego 1992 roku. Integracja krajów, które podpisały Traktat z Maastricht przebiegała w obrębie trzech filarów. Kraje: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy.

slide16
Filar I - unia gospodarcza - wspólny rynek, wspólna polityka rolna i strukturalna, unia walutowa i rozwój regionów. Filar II - unia polityczna - UE w stosunkach zewnętrznych występuje jako jeden podmiot. Filar III - unia policyjno-sądownicza - współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej. 
ugrupowanie polityczne parlamentu europejskiego w kadencji 2009 2014
Ugrupowanie polityczne Parlamentu Europejskiego w kadencji 2009-2014:

1. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) EPP - 265 posłów.2. Grupa postępowego sojuszu socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim S&D - 184 posłów.3. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy ALDE - 84 posłów.4. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Greens/EFA - 55 posłów.5. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy ECR - 55 posłów.6. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordycka Zielona Lewica GUE, NGL - 35 posłów.7. Europa Wolności i Demokracji EFD - 32 posłów. 8. Niezrzeszeni NA - 26 posłów. Razem - 736 posłów

podobnie jak wszystkie parlamenty pe posiada trzy podstawowe uprawnienia
Podobnie jak wszystkie parlamenty PE posiada trzy podstawowe uprawnienia:

- władzę ustawodawczą,- uprawnienia budżetowe,- uprawnienia kontrolne nad instytucjami UE, w szczególności nad Komisją Europejską .

ad