A p nz gyi rendszer fogalma alapt pusai a p nz fogalma
Download
1 / 21

A pénzügyi rendszer fogalma, alaptípusai, a pénz fogalma - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

A pénzügyi rendszer fogalma, alaptípusai, a pénz fogalma. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár [email protected] Pénzügy Intézeti Tanszék. A pénzügyi rendszer fogalma. A pénzügyi rendszer a vegyes gazdaság domináns alrendszere. Mi a vegyes gazdaság? Lassaiz-fair,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A pénzügyi rendszer fogalma, alaptípusai, a pénz fogalma' - liseli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A p nz gyi rendszer fogalma alapt pusai a p nz fogalma

A pénzügyi rendszer fogalma, alaptípusai, a pénz fogalma

Dr. Vigvári András

intézetvezető egyetemi tanár

[email protected]

Pénzügy Intézeti Tanszék


A p nz gyi rendszer fogalma
A pénzügyi rendszer fogalma fogalma

 • A pénzügyi rendszer a vegyes gazdaság domináns alrendszere.

 • Mi a vegyes gazdaság?

  • Lassaiz-fair,

  • A lassaiz-fair után, (monopolkapitalizmus, financtőke)

 • A vegyes gazdaságon túl… Globalizáció.


Mi a rendszer
Mi a rendszer? fogalma

 • A rendszer = szerves egész, amely rendszertényezők kölcsönhatásaként értelmezhető. A kölcsönhatás eredményeként a rendszerek időben változnak.

 • Rendszertényezők:

  • Környezet,

  • Elemek,

  • Folyamatok,

  • Struktúra,


Az ltal nos rendszerelm let
Az általános rendszerelmélet fogalma

 • Tudományos paradigma, módszer, szemlélet.

 •  „A rendszerszemlélet az egyesüli út széttört világunk darabjainak újraegyesítéséhez, az egyedüli út, hogy a káoszban összefüggéseket teremtsünk.” (C. W. Churchmann)

 •  „Az általános rendszerelmélet inkább szemlélet, semmint zárt doktrina.” (K. E. Boulding)


A modern p nz gyi rendszer fel p t se
A modern pénzügyi rendszer felépítése fogalma

 • Rendszertényezők:

  • Környezet; (reálgazdaság, társadalom, politikai rendszer, technológia)

  • Elemek (szereplők, pénz, pénzügyi instrumentumok, pénzügyi információk)

  • Struktúra (fizikai infrastruktúra, intézmények /szabályok+szervezetek/,)

  • Folyamatok (tranzakciók, áramlások, átértékelődések)

 • Alrendszerek:

  • Monetáris rendszer,

  • Pénzügyi piacok (domináns alrendszer)

  • Fiskális rendszer

  • Pénzügyi ellenőrzési rendszer


A p nz gyi rendszer funkci i
A pénzügyi rendszer funkciói fogalma

1.A gazdaság pénzellátásának biztosítása.

2. A gazdaság fizetési rendszerének biztosítása.

3. Megtakarítások beruházókhoz történő allokálása.

4. Jövedelmek térbeni, időbeni elosztása.

5. Az erőforrások és információk áramlásának biztosítása.

6. Gazdaságpolitikai eszköz.

7. A bizonytalanság és a kockázatok kezelése.


A p nz gyi rendszer t pusai
A pénzügyi rendszer típusai fogalma

 • A pénzügyi rendszer domináns alrendszere a pénzügyi piacok rendszere. (Pénzpiacok, tőkepiacok és az FX piacok)

 • A különböző szereplőknél és/vagy különböző időpontban rendelkezésre álló pénzek és pénzügyi instrumentumok adás-vételének színterei.

 • A pénzügyi piacok alapvető funkciója a finanszírozási igény kielégítése, ld. 3. funkció.

 • Közvetlen és közvetett finanszírozás, azonosságok és különbségek.


A p nz gyi rendszer t pusai1
A pénzügyi rendszer típusai fogalma

 • - A típusok elhatárolásának alapja: uralkodó intézmények, finanszírozás jellege.

 • - Banki alapú, közvetett finanszírozáson alapuló kontinentális, bankorientált modell, univerzális bank.

 • - Tőkepiaci alapú, közvetlen finanszírozáson alapuló angolszász modell.

 • Konvergencia a két modell között:

  • dereguláció, dezintermediáció, értékpapírosítás.


A p nz gyi k zvet t sr l mennyis gi jellemz k
A pénzügyi közvetítésről – mennyiségi jellemzők fogalma

 • Makro szinten:

 • Pénzügyi közvetítés mélysége:

  • M2/GDP(Magyarországon 110% felett), bankok LVH/GDP.

 • Tőzsdei kapitalizáció:

  • Vállalat esetén összes részvénye szorozva az aktuális piaci árral. A tőzsdei kapitalizáció az összes tőzsdén futó cég kapitalizációjának összege.Fajlagos mutató: tőzsdén lévő cégek kapitalizációja /GDP (Magyarországon 20% körüli érték)

 • Mikro szinten:

 • Angolszász pénzügyi rendszerekben. (Nagy a belső források aránya, a külső forrásokban inkább saját forrás.)

 • Kontinentális pénzügyi rendszerben. (Kisebb a belső forrás aránya, a külső források nagyobb része idegen forrás.)


Nem k zgazd szok a p nzr l
Nem közgazdászok a pénzről fogalma

 • „A pénznek nincs szaga.(”Vespanianus Római császár.)

 • „Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el” (Szhopoklész Antigoné)

 • „Jogállamban pénz a fegyver” (József Attila)

 • „Csak azok állítják, hogy a pénz nem fontos, akiknek van elég, és nem kell azon tépelődniük, honnan szerezzenek.” (Joyce Carol Oates)


A p nz fogalma funkcion lis megk zel t s
A pénz fogalma-funkcionális megközelítés fogalma

 • A pénz fogalma meghatározható funkcióival. Funkcionális definíció.

 • Ezek:

 • 1. A gazdasági elszámolás eszköze (kalkuláció, aggregálás)

 • 2. Tranzakciós eszköz (csere~, fizetési~,)

 • 3. Vagyontartás eszköze

 • Mit jelent a világpénz funkció?


A p nz fogalma
A pénz fogalma fogalma

 • A funkcionális megközelítésből is látszik, hogy a pénz, mint társadalmi intézmény térben is időben változik. (Pénzrendszerek)

 • A pénz a leglikvidebb jószág.

 • A mai pénz a bankrendszeren kívüli gazdasági szereplőknek a bankrendszerrel szembeni követelése. Másképp, a pénz a bankrendszer passzívája.


P nz kialakul s nak elm letei
Pénz kialakulásának elméletei fogalma

 • 1. A pénz kialakulásának szerves elmélete

 • a pénz kialakulását a piacgazdaság működési szükségleteiből vezeti le (klasszikus, neoklasszikus és marxi kgtan)

 • 2. A pénz kialakulásának szervetlen elmélete. A pénz keletkezését és működését az állam tevékenységéből vezeti le. (Weber, Polányi Károly)


A p nz re lgazdas gra gyakorolt hat s r l sz l felfog sok
A pénz reálgazdaságra gyakorolt hatásáról szóló felfogások

 • Transzmisszió = A pénzügyi rendszernek a reálszférára gyakorolt hatása. A monetáris transzmisszió az a hatás láncolat, amely a jegybanki kamatok megváltozásával a pénzügyi piacokon elérhető hozamokon és árfolyamokon keresztül hatást gyakorolnak az alapvető makrogazdasági folyamatokra és végső soron az inflációra.


Dichotomikus megk zel t s semlegess g
Dichotomikus megközelítés-semlegesség felfogások

 • - a pénz puszta technikai segédeszköz,

 • -passzív közvetítője a reálfolyamatoknak,

 • - klasszikus közgazdaságtan: J.S. Mill: nincs a pénznél jelentéktelenebb dolog. Smith, Ricardo ,

 • -neoklasszikusok: mennyiségi pénzelmélet a mennyiségi pénzelmélet talaján, a reálfolyamatok puszta fátyla.


A p nz semlegess ge
A pénz semlegessége felfogások

 • A pénz„nem a kereskedelem egyik kereke, hanem az az olaj, amitől a kerekek könnyedén, simán gurulnak,” (D. Hume)


A semlegess gi t tel b r lata p nz s say dogma
A semlegességi tétel bírálata- felfogásokpénz és Say dogma

 • A Say- dogma állítása, hogy az összgazdasági kereslet megegyezik a kínálattal, a létrehozott áruk realizálása automatikusan biztosított. A pénz csupán „technikai” segítség.

 • A pénz megjelenésével a legegyszerűbb árupiaci tranzakciók is bizonytalanság forrásai. Á(1)- P-Á(2)


A p nz marxi felfog sa
A pénz marxi felfogása felfogások

 • - kiindulópontja a klasszikus felfogás,

 • - cáfolja a Say dogmát,

 • -az öt aranypénz funkció kifejtésével a pénz mennyiségi elméletének részlegességét, a pénznek a reálfolyamatokra gyakorolt aktív hatását mutatja be,


Keynes p nzfelfog sa
Keynes pénzfelfogása felfogások

 • Keynes a piacgazdaságot nem egyensúlyi gazdaságként tételezte, pénz sem semleges.

 • 1923, Értekezés a pénzreformról című művében bemutatja, hogy miért kell megszüntetni az aranypénz-rendszert,

 • Általános elmélet, a stabilizációs politika, ennek döntően fiskális eszközrendszere mellett tör lándzsát.


Monetarizmus
Monetarizmus felfogások

 • - a pénz semlegességének és a mennyiségi pénzelméletnek a rehabilitálása. Rövid távon elismeri az egyensúlytalanság lehetőségét.

 • -fiskális stabilizáció legfeljebb önszabályozó beépített stabilizátorokkal,

 • -ajánlás, az egyensúlyi növekedéssel megegyező ütemű pénzkibocsátás.


Transzmisszi ra vonatkoz egy b felfog sok
Transzmisszióra vonatkozó egyéb felfogások felfogások

 • - a modern pénzügyi rendszerben a transzmissziós hatást nemcsak a monetáris szektor gyakorol, (önfinanszírozás, nem monetáris pénzügyi instrumentumok forgalmának, áralakulásának (buborékképződés) hatása stb.)


ad