TABANCANIN SKLMES
Download
1 / 199

TABANCANIN SÖKÜLMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TABANCANIN SÖKÜLMESİ. SİLAHIN TANIMI SİLAH: Saldırı veya savunma amacı ile kullanılan düzenek, aygıt ve araçların genel adıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TABANCANIN SÖKÜLMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TABANCANIN SKLMES


SLAHIN TANIMI

SLAH:Saldr veya savunma amac ile kullanlan dzenek, aygt ve aralarn genel addr.

SLAH:Uzaktan veya yakndan canllar ldrebilen yaralayan, etkisiz brakan, canl organizmalar hasta eden canszlar paralayan, yok eden ara ve aletlerin tmdr.


 • Genel Emniyet Kurallar:

 • Silah bo olsa bile daima l noktaya doru tutun.

 • Elinize aldnz her silah nce arjr kartp srgy ekip ve fiek yatan gzle kontrol edip bo olduundan emin olunuz.

 • Elinizde tabanca varken birileri ile asla konumaya dalmaynz

 • Silah emniyetli kullanmay renin

 • Tabancaya her zaman doluymu ve tetik ekildiinde ate etmeye hazrm gibi davrann

 • Ate etmeye hazr olana kadar tetik parma tetikten uzak tutulmaldr.

 • Namlu az her zaman l noktaya doru tutulmaldr.

 • Silahn bir konuma esnasnda konumann oda haline gelmesinden saknn


 • Silah elinize iken her trl akadan kann

 • Ate etmeye karar vermedike, silah asla hibir eye yneltmeyin.

 • Hedefinizin ne veya kim olduunu tespit veya tehis etmeden kesinlikle ate etmeyiniz.

 • Silah asla dolu durumda saklamayn

 • Silahnz her zaman ocuklardan ve yetkili olmayan kiilerden uzak tutunuz

 • Ate etmeden nce veya at srasnda asla ila ve alkol kullanmaynz.

 • Silahnz daima bo taynz. Operasyon vb durumlar istisnadr.

 • Silah bakalarnn ulaabilecei yerlere brakmaynz.


 • SLAHLA LGL HUKUK DAYANAKLAR

 • 3201 says Emniyet tekilat kanunu ile belirtilen kanunun 4.maddesi polis silahl icra ve inzibat kuvveti olup niforma ile ve sivil olarak grev yapar ibaresinden dolay polise silah tama yetkisi vermitir.

 • 2559 sayl polis ve selayet kanunu 16.maddesi (nefs-i mdafaa, bakalarnn rz ve canna vukuu bulacak haller vazife srasnda polise tecavz vs. gibi hallerde polise silah kullanma yetkisi verilmitir.

 • 1918 sayl kaakln ve takibine dair kanun

 • 1402 sayl sk ynetim kanununla polise silah kullanma yetkisi verilmitir.


 • Sivil ahslarn tabanca bulundurmas iin emniyetten tama veya bulundurma silah ruhsat almak mecburiyeti vardr. Ruhsat olmayan kimse silaha tayamaz ve bulunduramaz

 • Silah ruhsat olsa bile baz yerlere silahl olarak girilmez. (akl hastanelerine, mahkeme salonlarna, ceza ve tutuk evlerine, T.B.M.M binasna vs.)

 • Polis dahi olsa aada belirtilen yerlere silahl olarak giremez

  • Polis, tutukevleri ve cezaevlerine, nezarethaneye ve akl hastanelerine silah ile giremez

  • Akl hastanesi dndaki dier hastane ve tedavi evlerine hastalarla ilgilenilen blmlerine arjr kartp yanna alarak tabancasz girebilir.

  • Barut, dinamit, gaz ve benzin gibi benzeri yanc ve patlayc maddelerin retildii ve depoland yerlere tabancas zerinde ancak arjr yetkililere teslim ederek girebilir.

 • Uaklara zerindeki silah teslim ederek binilebilir.


 • SILAHLARIN SINIFLANDIRILMASI

 • Ateli silahlarAteli silah :Mermi ad verilen zel ekilde ve nitelikteki maddeleri barut gaznn basnc ile uzak mesafelere atabilen silahlara Ateli Silahlar denir.

  • Ar ateli silahlar

  • Hafif ateli silahlar

 • Atesiz silahlar6136 sayl kanunun 4.maddesinde atesiz silahlar kama, haner, ili baston, sustal ak, pala, kl, kasatura, sivri ulu ve oluklu bak, boma teli ve mutsa olarak sralanmtr.

 • Biyolojik silahlarGenel olarak askeri amal kullanlan mikrop ve virslerin yaylmasyla, kullanld blgede hastalklarn bulamasna yol aan kalc arzalara, toplu lmlere sebep olabilen silahlara biyolojik silahlar denir.

 • Kimyasal silahKimyasal zellii nedeni ile ldrc, yaralayc ve tahrip edici etkiler gsteren, sis ve yangn meydana getiren, insan, hayvan, bitkiler ve metaller zerinde etkili olan kat, sv, gaz ve gerasol haldeki maddelere Kimyasal Silah denir.

 • Nkleer silahlar


 • KISA NAMLULU SLAHIN PARALARI

 • 1.Srg TakmAteleme esnasnda silahn hareketli parasdr. Srg takm ierisinde gez, arpack, kovan atma boluu, trnak, emniyet mandal, ine ve yay bulunmaktadr.

 • A.Gez Arpacksrgnn zerinde yer alan gez ve arpack ateleme esnasnda atcnn daha rahat nian almasn salar.

  • B.Kovan atma boluubo kovann atld yerdir. Genellikle silahlarn sa taraflarnda bulunmalarna karlk baz silahlarda, Ruger marka silahlarda olduu gibi, saa yakn st ksmda bulunur.

  • C.TrnakSilahn sa tarafnda bulunur. Kovan dip tablasna taklarak attan sonra kovann srg ile beraber geriye gelmesini salar


 • D.Emniyet mandal

 • Silahn ana emniyetlerinden en gvenilir olandr. Srg

 • zerinde ift tarafl ve tek tarafl olabilecei gibi ereve

 • zerinde de bulunan silahlar vardr.

 • E.ne ve yay

 • Srgnn gerisinde ve i tarafnda bulunur. Horozun

 • demesiyle kovan dip tablasna arparak fiein

 • atelemesini gerekletirir. ne yay ise horozun

 • arpmas ile ileriye doru giden inenin geri gelmesini

 • salar.

 • F.cra yay ve miliBarut gaznn basncyla geriye giden srgnn tekrar yerine gelmesini salar. cra yaynn ierisinde bulunan pim ise srgnn geri gelmesi esnasnda skan yayn saa ve sola esneme yapmadan ayn hat zerinde skmasn salar.


 • 2.Namlu

  NamluAteleme esnasnda ekirdee yn ve istikamet vermeye yarayan metal boruya Namlu denir.

  A. Fiek yataD. Kilitleme dilileriG. Namlu az

  B. DestekE. SetlerH. Rampa

  C. ekirdek yataF. YivlerI. Dirsekli Kurs veya ene

  RampaFiein arjrden fiek yatana geerken trmand yerdir.

  apKarlkl iki set arasndaki mesafeye ap denir.


  Yiv; namlunun i ksmnda 0.075 mm ile 0.01 mm derinlikte helezon eklinde alan girintilere denir.

  Set; yivlere kar namlunun i ksmnda bulunan kntlara denir.

  • Yiv ve setler,

  • fiek ekirdeinin

  • havada takla atmadan

  • kendi ekseni etrafnda

  • burgu gibi dnerek

  • gitmesini,

  • at menzilinin uzamasn,

  • deli gcnn artarak, hedefe ekirdein u ksmnn vurmasn salar.


  • Yiv ve setlerYiv ve setler namlu ierisinde en geriden en uca doru dnerek ilerleyen girinti ve kntlardr. Yivler girinti ve setler knt eklindedir. Yiv ve setlerin belli bal faydalar

  • Fiein;

  • Dnerek ilerlemesini salar

  • Takla atmadan gitmesini salar

  • Tahrip ve delme gcn arttrr.

  • Gidi mesafesini arttrr

  • b) lk hzFiek ekirdeinin namluyu terke ettii andaki hzdr. Bu m/sn. olarak belirtilir.


  Rayyr;namlu iinde helezon eklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fiek ekirdei (mermi) zerindeki silaha

  zg izlerine denir.

  Fiek ekirdeine alan iz


  • c) RayyrSetler helezon eklinde olduklar iin ekirdek namlu iinde; dn hareketi kazanarak hzla hedefe gider. Kurun zerinde veya mermi ekirdei gmlei zerinde setler silaha zg izler brakrlar. Bunlara Rayyr denir.

  • d) Dirsekli kurs (ene, bilezik)Hareketli namlulu silahlarda bulunurlar. Silaha yksek g kazandrmak amac ile konulmutur

 • e) Fiek yataNamlunun en gerisinde bulunan biraz daha geni ve ata hazr fiein igal ettii yerdir


  • 3.ereve TakmSilahn skldkten sonra en byk parasn oluturan ereve takm ierisinde tetik manivelas, tetik, tetik korkuluu, horoz, horoz drme paras, kabza, karc ve arjr mandal bulunmaktadr.

   • a) Tetik manivelasTetik ile horozun arasndaki irtibat salayan paraya denir.

   • b) TetikGeriye doru ekilmesiyle tetik manivelas sayesinde horozun kurulmasn ve dmesini salayan paraya denir. Tek hareketli silahlarda horozun sadece dmesini salar

  • c) Tetik korkuluuereve zerinde tetii muhafaza altna alan metale denir.


  • d) HorozKurulu vaziyetten kurtulup ineye veya direk kapsle arpmasyla atelemeyi gerekletiren paraya denir.

  • e) Horoz drme parasTetik ekilmesi ve tetik manivelasnn horoz drme parasna bask yapmas sonucu horozun dmesini salayan paradr.

  • f) KabzaSilah dzgn olarak tutabilmek iin elin yapsna uygun olarak retilmi erevenin aaya doru uzanm parasdr.

  • g) karcAtelemeden sonra, srg, srg kovan ile birlikte geriye doru gelirken kovann arparak kovan atma boluundan darya atlmasn salayan paraya karc denir.

 • h) arjr Mandalarjr silahta tutmaya yarayan mandala denir.


  • 4.Hazne

   • a) Hazne At sras bekleyen fieklerin igal ettii yere denir.

   • b) arjr :Silaha fiek takviyesi yapan paraya arjr denir.

   • c) arjr tr (gvdesi)Fiein iine yerletii metal ksmdr.

   • d) Gerdel yayGerdeli yukar iterek her fiein fiek yatana rahata geiini salar

   • e) Gerdelarjr yaynn st ksmnda bulunur ve fiekler zerine yerletirilir.

   • f) arjr kapanarjr tpnn ve yaynn alt tarafnda bulunur.

   • g) arjr kapak kilidiarjr tp, arjr yay ve arjr kapan bir arada tutan, arjrn sklmesini ve paralarn birbirine kilitlenmesini salayan en kk paradr. Kapan kazaktan kmasn nler


  arjr tp

  arjr yay

  Gerdel,

  arjr Kapa,

  arjr kapak

  kilidi

  arjrn kesiti


  • Kabza

  • Gvde

  • Dipik

  • Mekanizma ve ine grubu

  • El kunda

  • Alev gizleyen

  • arjr


  • UZUN NAMLULU SLAHIN PARALARI

  • Alev Gizleyen Silahlara gre deiik ekil ve nitelikte imal edilmi, namlunun u ksmnda buluna ve ateleme esnasnda meydana gelen alevi gizlemeye yarayan paraya denir.

  • DipikSilahn arka ksmnda omuza yaslanarak atcnn daha isabetli at yapmas iin konulmu uzantya denir.

  • Gaz kanallar Fiek yatann i tarafnda bulunur.

  • Gaz PistonuAteleme esnasnda meydana gelen gaz basncnn ierisinden geerek mekanizmann tekrar kurulmasn salayan paraya denir.

  • Kilitleme MakaralarGaz basncndan azami lde istifade edebilmek iin kovan atma boluunun, ekirdek namluyu terk edinceye kadar almamasn salayan paaya denir.

  • El Kundasabetli at yapabilmek amacyla elin destek salamasna ve rahat at yapabilmek iin silahn alt ksmna konulan paraya denir.

  • Kurma KoluSilahn ata hazr hale gelebilmesi iin geriye doru ekilip braklarak haznedeki fiein, fiek yatana yerlemesini salayan paraya denir.


  NAN TERTBATI

  Silahla at yaparken hedefi salkl vurmaya yarayan tertibata Nian Tertibat denir.

  Silah zerinde nian tertibatn oluturan elemanlar gez ve arpack ile snrldr.

  Nian Hatt : Gz, gezin st kenar orta noktasndan, arpacn silme st tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geen hatta nian hatt denir.


  • Yuvarlak Gez Yuvarlak ArpackBu tertibatta gez ve arpack yuvarlaktr. Nian alrken tam ortadaki halka hedefin, daha sonraki halka arpacn ve en dtaki halka ise gezin halkas olmas gerekmektedir.

  • Yuvarlak Gez ubuk ArpackGezi yuvarlak, arpac ise ubuk olan eklindedir. Arpack ubuunun halkas bulunmaktadr bu yzden yuvarlak gez yuvarlak arpack ile kartrlmamas gerekir.

  • atal Gez ubuk ArpackGez ksm atal ve arpac ubuk eklinde olan silahtr. Genel itibariyle ksa namlulu silahlarda grlen atal gez ubuk arpaca halka arasnda U gez ve V gez denilmektedir.


  • ATELEME TERTBATISilahta fiein atelemesini salayan tertibata Ateleme Tertibat denir. Silahlarda ateleme tertibatnn elemanlarn ise u ekilde sralayabiliriz.

   • Tetik

   • Tetik manivelas

   • Horoz

   • ne ve yay

   • Fiek

  • Horozlu sistemBu zellikteki tabancalarda ateleme inesi ve yay bulunmamaktadr. Kapsle horozun ucundaki pim ile bask yaplarak ateleme gereklemektedir.

  • neli SistemBu silahlarda silahn atelemesi iin horoz bulunmamaktadr. Bu zellikteki silahlarda ine yay daima skm ve ine geride ata hazr halde beklemektedir.

  • Horozlu neli SistemAtelemeyi gerekletiren hem horoz hem de ine vardr. Tetiin ekilmesiyle, tetik manivelas sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun ineye, inenin de kapsle darbe yapmas sonucu ateleme gereklemi olur.


  • KOVAN ATMA TERTBATI

  • Ateleme gerekletikten sonra kovann darya atlmasn salayan tertibata Kovan atma tertibat denir.

  • Kovan atma tertibat toplu ve arjrl tabancalarda farkl ekillerde olmaktadr.

  • Trnak

  • Bo kovan ataca

  • Trnak yay

  • Kovan

  • Trnak yaynn itme yn

  • Trnan devaml etki altnda kalanve kovana doru itilme yn


  • EMNYET TERTBATLARI

  • 1. Ana Emniyetler

  • Ana emniyetler 3 grupta ele alnmaktadr.

   • a) Mandal Emniyeti : Srgnn zerinde bulunan emniyet mandallar ve erevenin zerinde bulunan emniyet mandallardr.

   • b) arjr Emniyeti: Bu emniyet sisteminde temel ama arjr taklmad srece ateleme sresinin almamasdr.

   • c) Kabza Emniyeti: Uzun namlulu silahlarda bulunmayan kabza emniyeti, baz otomatik tabancalarda mandal emniyetine ilave olarak konulmutur.


  • 2.Yardmc emniyetler

   • a)Horoz Emniyeti: Horozun altnda iki entik bulunur. Horozu kurarken horozun takld ilk entik horoz emniyet entii ve ikinci entik ise kurma entiidir.

   • b)ne Emniyeti: ne emniyeti iki paradan olumaktadr. Birincisi ine emniyeti tulumbas, ikincisi ise ine emniyet kanaddr. ne emniyet tulumbasnn grevi ineyi kilitleyerek ine ucunun ine yuvasndan dar kmasn engellemektir. A- Kurma paras mandal

  • B- Horoz

  • C- Tetik

  • D- ne

  • E- Fiek

  • F- Kapsl

  • G- bo kovan ataca ve srg tutucusuc) Tetik Emniyeti: Tetik ekirdekli kurma paras mandal yukarya doru ykselir ve knts, horozdaki girintinin tam olarak karsna denk geldiinden horoz ileriye doru tam gider ve ateleme gerekleir.

   • d) kaz Pim Emniyeti : Srgnn hemen gerisinde bir iaret pimi bulunmaktadr. Tabanca bo iken bu pim kendi yay vastasyla ieriye doru itildiinden, dardan bakldnda kk bir knts grlr. Ancak fiek yatanda fiek varken, fiein dip tablasnn ikaz pimini itmesi ile pim kolayca hissedilecek ekilde darya doru kar.


  • FEKLER

  • Fiein Tanm Ateli silahlarda canl ve cansz hedefler zerinde tahrip yapmak maksadyla kullanlan ekirdek, barut, kapsl ve kovandan oluan paralarn tmne Fiek denir.

  • Fiek eitleri

  • A) ekirdekli FieklerFiein u ksmnda kurundan yaplma oval paraya ekirdek denir. ekirdekleri kendi aralarnda 3 ana balkta toplayabiliriz.

   • elik Ulu Fiekler; Bu tip fieklerin zerinde metal gmlek bulunur

   • zli Fiekler; Bu fieklerin d ksmnda metal bir gmlek ve u ksmnda kurun nve vardr.

   • Normal Fiekler; Bu fieklerin ekstra bir zellii bulunmamakla birlikte sadece fiek ucunda normal bir ekirdek bulunmaktadr.


  FEK

  Ateli silahlarn kulland mhimmat FEK olarak tanmlanr. Baz kitaplarda ve yasalarda Fiek yerine Mermi kullanlmaktadr. Mermi, teknik deyim olarak hataldr.

  FEN KISIMLARI:

  1.a)Mermi

  b)Sama

  2-BARUT

  3-KAPSL

  4-KOVAN KARTU

  MERM

  KOVAN

  BARUT

  TIRNAK

  FEN

  YAPISI

  KAPSL


  • B) ekirdeksiz FieklerBu tr fiekler kullanm amalarna gre 4 ana balk altnda toplanabilir.

   • Sevk Fiekleri; Tfek bombalarnn atmnda kullanlan bu fieklerde ekirdek bulunmamaktadr.

   • Manevra Fiekleri; Genellikle tatbikatlarda kullanlan fieklerde ekirdek bulunmamaktadr

   • aret Fiekleri; Atcnn bulunduu yeri belirlemek amacyla kullanlan bu fieklerde de ekirdek bulunmamaktadr.

   • Aydnlatma Fiekleri; Bu fiekler karanlkta kalan blgeleri aydnlatmak iin kullanlr.

   • C) Gaz Fiekleri

  • D) Av Fiekleri

   • avrotin

   • Tek Kurun


  • Fiei Oluturan ParalarFiei oluturan paralar ekirdek, barut, kapsl ve kovandr olarak 4 ayrlr.

   • A) ekirdek ekirdekler ap ne olursa olsun genellikle muayyen bir yapya sahiptirler

   • Sert kurun

   • Metal gmlekli

   • Yumuak ulu

   • B) BarutKapslden gelen alevle yanarak meydana kan basnla ekirdein uzak mesafelere atlmasn salar. Kara barut ve dumansz barut olarak ikiye ayrlr.

   • C) KapslGenellikle ince tabaka halinde pirin, bakr ve nikelden yaplmaktadr.

   • Boxer tipi kapsl ; Bu kapsl dierlerinden ayran zellik rs parasnn kapsle bitiik olmasdr.

   • Berdan tipi kapsl; Bu kapsl standart ve merkezden kanall olmak zere ikiye ayrlmtr.

   • D) KovanFiee ait barut, ekirdek ve kapsl bir arada tutan ve ayrca barutu ve kapsl d etkilerden koruyan paradr.


  • NAN ALMA TEKN

  • At Gznn TayiniNian alrken en nemli konularda birisi de doru gz ile at yapabilmektir. Profesyonel olmayan atclarda yanl bir kan olarak sa elini kullanan atclarn sa gz ile, sol elini kullanan atclarn sol gz ile at yapmalar gerektii sylenmektedir. Halbuki sa elini kullanan atclarn at gznn sol, sol elini kullanan atclarn at gznn sa olma ihtimali vardr.

  • Doru NianGz, gezin st kenar noktasndan, arpacn silme st tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geen hatta Nian hatt denir. Nian hattn belirlerken dikkat etmemiz gereken en nemli konu gez ve arpack ayarn dzgn yapabilmektir.

  • Nian HatalarNian hattn olutururken yaplan belli bal hatalar iki ana balkta toplayabiliriz.

   • a) Asal hata ; Arpacn gez ierisindeki durumunun saa-sola, yukar-aa doru bozulmas sonucu oluan hataya asal hata denilmektedir.

   • b) Paralel Hata ; Nian alrken gez ve arpack ayarnn tam yaplp hedef noktasnda gez ile arpacn kk dairevi hareketler izmesine Paralel hata denir.


  • TETK EZME

  • Doru Tetik Ezme; Silah kavrayan elimizin iaret parmann birinci boumu ile ucu arasndaki etli ksmyla tetiin ezilmesi gerekir.

  • Tetik Hatalar; Ate esnasnda tetiin hzl ekilerek namlunun aaya kaymasna neden olan hataya Tetik hatas denir. Atta en ok yaplan hatalardan biri olan tetik hatasnn yaplmasnn belli bal sebepleri vardr.Tetik hatalarn u ekilde sralayabiliriz.

   • a) Aniden tetik ekme

   • b) Tetii ok yava ekme

   • c) Silahn patlama sesinden etkilenme

   • d) Dzensiz tetik ekmek

   • e) stinat boluunu almay unutmak


  • KABZA KAVRAMASilahn kabzasn kavrayarak silaha hakim olduunu hissetme at esnasnda nemlidir.

   • Ba parmak ve iaret parma V oluturacak ekilde alr ve silahn kabza ksm bu V nin iine yerletirilir.

   • Ba parmak bask yapmayacak ekilde kabzaya yaslanr.

   • aret parmann altndaki parmaklar ileriye doru uzatlarak boluk kalmayacak ekilde kabza kavranr.

   • Tabancann namlu istikameti namlu, bilek ve kol ayn hat zerinde olacak ekilde tutulmaldr.

   • Tetii eken iaret parma ile kabza arasnda kk bir boluk bulunmaldr.

   • Kabza kavrandktan sonra dier el destek olacak ekilde baparmak kabzay kavrayan elin baparmann altnda, dier drt parmak kabzay kavrayan parman zerinde olmaldr.

   • Kabza kavramada bir standart olmamakla beraber bu en iyi kabza kavrama yntemidir.


  • NEFES TEKN

  • At esnasnda nefesin nasl ayarlanmas gerektiinin yle

  • aklayabiliriz. nsan gnlk hayatnda nefes alp verirken hibir

  • zaman bunun farknda bile olmaz. Oturur, kalkar, yrr, konuur

  • ve hata uyur ama verdii nefesin farknda bile deildir. At

  • esnasnda da bunun byle olmas gerekmektedir. Attan nce

  • at heyecann yenmek iin bir iki defa derin nefes alnarak

  • sakinletikten sonra normal nefes alp vermeye devam edilebilir.

  • Nefes almaya balanr

  • Nefes alrken kol nian hattna doru kaldrlr

  • Nefes alma ilemi biter ve hedefin hafif zerine nian alnr

  • Azdan nefes verirken nian hatt hedefe doru indirilir

  • Nefes verme ilemi sona erer ve nefes tutarak nian hatt oluturulmu olur

  • Vcuttaki salnmn durmas iin nefes almadan bir iki saniye beklenir

  • Daha sonra tetie artan oranda bask yaplarak tetik drlr

  • Silah atelendikten sonra namlu hedefte bir iki saniye beklenir ve silah indirilerek normal nefes alp vermeye devam edilir.


  DURU TEKN

  Duru teknii at ekline gre deimektedir. At esnasnda duruumuz olabildiince dengeli ve rahat olmaldr. Ayaklarmzn bir omuz geniliinde almas vcut arln iki ayaa databilmek iin nemlidir. Bacaklar krmadan dik bir ekilde at yapmamz gerekmektedir. Silah tutan kolumuzun kesinlikle krlmamas ve dier kolumuzun ise at yapan kolumuzdaki eklem boluklarn alrcasna nden arkaya doru hafife ekmesi gerekmektedir. ki kolumuz vcudumuzun tam ortasnda bulumal ve at yapmak iin gz hizasna kadar kaldrlmaldr. Bamz dik ve hedefe bakar olmaldr. At srasnda silahn gez ve arpacn gzmz hizasna getirmeliyiz. Yoksa kafamz gez ve arpaca gre ayarlarsak nian hattn net olarak oluturmam oluruz ve bylelikle atmz hedeften sapar.


  • SILAHLARIN SINIFLANDIRILMASI

  • Ateli silahlarAteli silah :Mermi ad verilen zel ekilde ve nitelikteki maddeleri barut gaznn basnc ile uzak mesafelere atabilen silahlara Ateli Silahlar denir.

   • Ar ateli silahlar

   • Hafif ateli silahlar

  • Atesiz silahlar6136 sayl kanunun 4.maddesinde atesiz silahlar kama, haner, ili baston, sustal ak, pala, kl, kasatura, sivri ulu ve oluklu bak, boma teli ve mutsa olarak sralanmtr.

  • Biyolojik silahlarGenel olarak askeri amal kullanlan mikrop ve virslerin yaylmasyla, kullanld blgede hastalklarn bulamasna yol aan kalc arzalara, toplu lmlere sebep olabilen silahlara biyolojik silahlar denir.

  • Kimyasal silahKimyasal zellii nedeni ile ldrc, yaralayc ve tahrip edici etkiler gsteren, sis ve yangn meydana getiren, insan, hayvan, bitkiler ve metaller zerinde etkili olan kat, sv, gaz ve gerasol haldeki maddelere Kimyasal Silah denir.

  • Nkleer silahlar


  • SILAHLARIN SINIFLANDIRILMASI

  • Ateli silahlarAteli silah :Mermi ad verilen zel ekilde ve nitelikteki maddeleri barut gaznn basnc ile uzak mesafelere atabilen silahlara Ateli Silahlar denir.

   • Ar ateli silahlar

   • Hafif ateli silahlar

  • Atesiz silahlar6136 sayl kanunun 4.maddesinde atesiz silahlar kama, haner, ili baston, sustal ak, pala, kl, kasatura, sivri ulu ve oluklu bak, boma teli ve mutsa olarak sralanmtr.

  • Biyolojik silahlarGenel olarak askeri amal kullanlan mikrop ve virslerin yaylmasyla, kullanld blgede hastalklarn bulamasna yol aan kalc arzalara, toplu lmlere sebep olabilen silahlara biyolojik silahlar denir.

  • Kimyasal silahKimyasal zellii nedeni ile ldrc, yaralayc ve tahrip edici etkiler gsteren, sis ve yangn meydana getiren, insan, hayvan, bitkiler ve metaller zerinde etkili olan kat, sv, gaz ve gerasol haldeki maddelere Kimyasal Silah denir.

  • Nkleer silahlar


  SINAVLARDA SLAH BLGS LE LGL IKMI SORULAR


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  2-) zel ekil ve nitelii bulunan mermi ekirdeini barut gaz basnc ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir?

  a) Kimyasal silah

  b) Biyolojik silah

  c) Ar silah

  d) Ateli silah

  e) Otomatik silah


  3-) Aadaki silahlardan hangisi 6136 sayl kanun kapsamna girer?

  a) Bir meslek veya sanatta kullanlan kesici aletler

  b) Yivsiz av tfekleri

  c) Sportif amal hava tabancalar

  d) Sivri ulu ve oluklu baklar

  e) Hepsi


  4-) Aadakilerden hangisi tanmas yasak olan atesiz silahlar grubundan deildir?

  a) Kama

  b) Haner

  c) Muta

  d) Topuz

  e) Tabanca


  5-) Ksa namlulu silahlar hangi tip silahlardr?

  a) Ar ateli silahlar

  b) Atesiz silahlar

  c) Kimyasal silahlar

  d) Biyolojik silahlar

  e) Hafif ateli silahlar


  6-) Aadakilerden hangisi kimyasal silahlarn zelliklerinden deildir?

  a) Kesici ve delici olmas

  b) Sinir sistemini etkilemesi

  c) Yakc olmas

  d) Boucu olmas

  e) Gz yaartc olmas


  7-) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altnda toplanr?

  a) Ateli silahlar

  b) Atesiz silahlar

  c) Sivil silahlar

  d) Hafif ateli silahlar

  e) Harp silahlar


  8-) Aadakilerden hangisi 6136 sayl yasaya gre silah deildir?

  a) ili baston

  b) Topuz.

  c) Saldrma.

  d) Haner.

  e) Levye.


  9-) Atesiz silahlarn doru olarak snflandrlmas aadakilerden hangisidir?

  a) Kesici-Delici-Ezici

  b) Kesici-Yakc-Bayltc

  c) Vurucu-Krc-Delici

  d) Ezici-Bayltc-Drtc

  e) Drtc-Vurucu-Ezici


  10-) Aadakilerden hangisi kimyasal silahlarn zelliklerinden deildir?

  a) Para tesirli olmas

  b) Sinir sistemini etkilemesi

  c) Yakc olmas

  d) Boucu olmas

  e) Gz yaartc olmas


  11-) Kullanldnda uzaktan yada yakndan canllar ldrebilen, yaralayan, etkisiz hale getiren, canl organizmalar hasta eden, cansz varlklar paralayan ve ortadan kaldran veya yok eden aralarn tmne.. denir.

  a) Kimyasal silah

  b) Biyolojik silah

  c) Nkleer silah

  d) Ateli silah

  e) Silah


  12-) Kimyasal silahlar para tesirli silahlardan ayran en nemli zellik aadakilerden hangisidir?

  a) Kesici ve ezici olmas

  b) Ateli silah olmas

  c) Yakc, zehirleyici, bayltc

  d) Yok edici olmas

  e) Delici olmas


  13-) Aadakilerden hangisi 6136 sayl kanun kapsamnda silah olarak deerlendirilmez?

  a) Tornavida

  b) Kama

  c) Bak

  d) Haner

  e) Tabanca


  14-) Silahlarn genel olarak snflandrlmasnda aadakilerden hangisi yoktur?

  a) Kimyasal silahlar

  b) Ateli silahlar

  c) Ar ateli silahlar

  d) Biyolojik silahlar

  e) Atesiz silahlar


  15-) Ateli silah nedir?

  a) Barut gaz ile alan aletlerdir

  b) Patlaynca namludan ate karan silahlardr

  c) Mermi ad verilen zel, ekil, arlk, byklkteki cisimleri, barut gaznn etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardr

  d) Kapsl ad verilen zel, ekil, arlk ve byklkteki cisimleri, uzak mesafelere atan silahlardr

  e) En az 5 adet fiek kapasiteli silahlardr


  16-) Aadakilerden hangileri ateli silahlarn tasniflenmesine girmez?

  a) Ar ateli

  b)Hafif ateli

  c)Uzun Namlulu

  d) Otomatik

  e) Nkleer silahlar


  17-) ...maddelerden yaplan ve yakc,zehirleyici,bayltc,gz yaartc vb. etkilere sahip silahlara silahlar denir.ifadesindeki noktal yerlere aadakilerden hangisi gelmelidir ?

  a) Kimyasal-Kimyasal

  b) Biyolojik -Biyolojik

  c) Biyolojik-Kimyasal

  d) Kimyasal-Ateli

  e) Biyolojik-Atesiz


  18-) Aadaki silahlardan hangisi 6136 Sayl kanun kapsamna girmez?

  a) Kama

  b) Haner

  c) Saldrma

  d) Sustal ak

  e) Oluksuz bak


  CEVAPLAR:1-D 2-D 3-D 4-E 5-E 6-A 7-B 8-E 9-A 10-A 11-D 12-C 13-A 14-C 15-C 16-E 17-A 18-E


  1- Aadakilerden hangisi silahlarn paralarndan biri deildir?

  a) Kabze

  b) Namlu

  c) Srg

  d) Harbi

  e) Horoz


  2-) Gez ve arpack tabancann hangi ana paras zerinde bulunur?

  a) ereve

  b) Namlu

  c) Srg(kapak)

  d) arjr

  e) Gvde


  3-) Namlunun i ksmnda helezon eklinde uzanan girintilere ne denir?

  a) Set

  b) ap

  c) Yiv

  d) Namlu girintisi

  e) Namlu knts


  4-) Aadakilerden hangisi ekirdein mesafesini etkileyen faktrlerden biri deildir?

  a) ekirdein arl

  b) Havann younluu

  c) Rzgr

  d) Tetii ezerek ekmek

  e) Havann ss


  5-) Aadakilerden hangisi yiv ve setlerin salad faydalardan deildirdir?

  a) ekirdee kendi ekseni etrafnda dn verir

  b) ekirdein havay delerek gitmesini salar

  c) ekirdein tahrip gcn arttrr

  d) ekirdein delme gcn arttrr

  e) ekirdein rzgra kar ilk hzn arttrr


  6-) Normal bir nian alma hattnda hangisi bulunmaz?

  a) Gez

  b) Gz

  c) Arpack

  d) Namlu

  e) Hibiri


  7-) arjr yuvas, horoz, karc, tetik gibi paralar aadakilerden hangisi zerinde bulunur?

  a) Gvde

  b) Srg

  c) Kabze

  d) Hazne

  e) Nian Tertibat


  8-) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardr?

  a) CZ 75

  b) Toplu Tabanca

  c) MP 5

  d) Krkkale

  e) Byle bir emniyet yoktur


  9-) Aadakilerden hangisi mermi ekirdeinin mesafesini etkileyen faktrlerden biri deildir?

  a) Fiek ekirdeinin arl

  b) Havann younluu

  c) Atcnn uzmanl

  d) Havann ss

  e) Rzgr


  10- Aadakilerden hangisi yiv ve setin ilevlerinden biri deildir?

  a) Merminin dnerek ilerlemesini salar

  b) Merminin delme ve tahrip gcnn artmasn salar

  c) Merminin takla atmadan ilerlemesini salar

  d) Merminin azami mesafesini artrr

  e) Ateleme sonras bo kovann darya atlmasn salar


  11-)Aadakilerden hangisi tabanca eitlerinden biri deildir?

  a) Toplu tabanca

  b) Tek atl tabanca

  c) Yar otomatik tabanca

  d) Tam otomatik taban

  e) Uzun namlulu tabanca


  12-) Aadakilerden hangisi hafif ateli silahn ana paralarndan deildir?

  a) Namlu

  b) Gvde

  c) Tetik

  d) Palet

  e) Horoz


  13-) Mermi ekirdeine hz, dn ve yn vererek hedefe gndermeye yarayan ii bo metal boruya ne denir?

  a) Yiv

  b) Set

  c) Namlu

  d) Tetik

  e) Horoz


  14-) arjr yuvas, Horoz, karc, Tetik gibi paralar aadakilerin hangisi zerinde bulunur?

  a. Gvde

  b) Srg

  c) Kabze

  d) Hazne

  e) Nian tertibat


  15-) Tabancay elle tutmaya yarayan blme ne denir?

  a) Kabze

  b) Gvde

  c) arjr yuvas

  d) Tutma kolu

  e) El kunda


  16-) At sras bekleyen fieklerin igal ettii yere denir?

  a) Hazne

  b) Fiek yata

  c) arjr

  d) Kabze

  e) Rayyr


  17-) Ata hazr fiein igal ettii yere ., at iin sra bekleyen merminin igal ettii yere de ... denir.

  a) Fiek yata-namlu

  b) Namlu hazne

  c) Fiek yata- hazne

  d) Hazne-arjr

  e) Rampa-fiek yata


  18-) Aadaki paralardan hangisi srg zerinde bulunmaz?

  a) cra yay

  b) Gez

  c) Arpack

  d) Kovan atma boluu

  e) Tetik


  19-) Aadakilerden hangisi ksa namlulu silahlarn paralarndan deildir?

  a) Alev gizleyen

  b) Namlu

  c) Gez- arpack

  d) Srg

  e) arjr


  20-) Aadaki paralardan hangisi silahn srgs zerinde bulunmaz?

  a) Kovan atma boluu

  b) Arpack

  c) Gez

  d) Tetik

  e) Trnak


  21-) Mermi ekirdeine hz, dn ve yn vererek hedefe gndermeye yarayan paraya ne ad verilir?

  a) Kovan

  b) Srg

  c) Yiv ve set

  d) Gerdel

  e) arjr


  21-) Mermi ekirdeine hz, dn ve yn vererek hedefe gndermeye yarayan paraya ne ad verilir?

  a) Kovan

  b) Srg

  c) Yiv ve set

  d) Gerdel

  e) arjr


  22-) Aadakilerden hangisi silahlarn paralarndan biri deildir?

  a) Kabze

  b) Namlu

  c) Srg

  d) Kapsl

  e) Horoz


  33-) Aadaki paralardan hangisi silahn srg blmnde yer almaz ?

  a) Gez

  b) Arpack

  c) Trnak

  d) Tetik

  e) ne


  24-) Aadakilerden hangisi uzun namlulu silahtr?

  a) 14l

  b) Krkkale

  c) Baretta

  d) G-3

  e) Ruger


  25-) Aadakilerden hangisi ateli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarndan saylmaz?

  a) ekirdein havada kendi ekseni etrafnda dnerek gitmesini salar

  b) ekirdein hedefi u ksmyla vurmasn salar

  c) ekirdein hedefi paralamasn salar

  d) ekirdee hz kazandrr

  e) ekirdein delme gcn arttrr


  26-) Rampa nerede bulunur?

  a) arjrde

  b) Namlu aznda

  c) Horozun altnda

  d) Fiek yata gerisinde

  e) Srg zerinde


  27-) Aadakilerden hangisi ksa namlulu silahlarn paralarndan deildir?

  a) Alev kanal

  b) Namlu

  c) Gez- arpack

  d) Srg

  e) arjr


  28-) Aadakilerden hangisi yiv ve setlerin salad faydalardan biri deildir?

  a) ekirdee kendi ekseni etrafnda dn verir.

  b) ekirdein havay delerek gitmesini salar.

  c) ekirdein takla atarak gitmesini salar.

  d) ekirdein delme gcn arttrr.

  e) ekirdein tahrip gcn arttrr.


  29-) Aadakilerden hangisi ekirdein mesafesini etkileyen faktrlerden biri deildir?

  a) ekirdein arl.

  b) Havann younluu.

  c) Rzgr.

  d) Atcnn uzmanl.

  e) Havann ss.


  30-) Kovan atma boluu hangi para zerinde bulunur?

  a) Srg

  b)Namlu

  c) Fiek yata

  d) Gvde

  e) Hazne


  32-) Barut gaznn basncyla geriye giden srgnn tekrar yerine gelmesini ne salar?

  a) Namlu

  b) cra yay

  c) Horoz

  d) Gez

  e) Tetik


  CEVAPLAR:

  1-D 2-C 3-C 4-D 5-E 6-D 7-A 8-C 9-C 10-E 11-E 12-D 13-C 14-A 15-A 16-A 17-C 18-E 19-A 20-D 21-C 22-D 23-D 24-D 25-C 26-D 27-A 28-C 29-D 30-A 31-B


  1-) Gz- gez- arpack ve hedefin ayn dzlem zerinde bulunmasndan oluan hatta ne denir?

  a) Ykseli hatt

  b) Mermi hatt

  c) sabet hatt

  d) Hedef hatt

  e) Nian hatt


  2-) Aadakilerden hangisi nian hattn oluturan elerden biri deildir?

  a) Gz

  b) Namlu ucu

  c) Gez

  d) Hedef

  e) Arpack


  3-) Nian hatt ka noktann bir araya gelmesinden oluur?

  a) 5

  b) 4

  c) 2

  d) 3

  e) 1


  4-) Aadakilerden hangisi niangh sistemidir?

  a) Tetik-Tetik korkuluu

  b) Gez-Arpack

  c) arjr-arjr tablas

  d) Horoz-ne

  e) arjr-ereve


  5-) Doru nisan alma aadakilerden hangisidir?

  a) Gez ve arpack bulank, hedef net grlmeli

  b) Gez net, hedef ve arpack bulank grlmeli

  c) Gez ve arpack net, hedef bulank grlmeli

  d) Gez bulank, arpack ve hedef net grlmeli

  e) Gez ve hedef net, arpack bulank grlmeli


  6-) Aadakilerden hangisi nian hattn oluturan elerden biri deildir?

  a) Gz

  b) Alev gizleyen

  c) Gez

  d) Hedef

  e) Arpack


  CEVAPLAR: 1-E 2-B 3-D 4-B 5-C 6-B.


  1-) Ateleme annda ateleme hangi sray takip eder?

  a) Horoz- ine- kapsl- Barut

  b) ne- Kapsl- Horoz- - Barut

  c) Kapsl- Horoz- - Barut- ne

  d) Barut- Horoz- Kapsl- ne

  e) Horoz- ne- Barut -Kapsl


  2-) Ka eit ateleme tertibat vardr.

  a) 2 b) 4 c) 3 d) 1 e) 5


  3-) Ateli silahlarda inenin kapsle darbe yaparak barutun atelenmesini salayan sistemin genel ad aadakilerden hangisidir?

  a) Fiek Verme Tertibat

  b) Namlu

  c) Kovan atma tertibat

  d) Emniyet tertibat

  e) Ateleme tertibat


  4-) Silahta kapsl atelenmiyorsa arza aadakilerden hangisi olamaz?

  a) ne ucu krk olabilir

  b) ne krk olabilir

  c) Fiek hatal olabilir

  d) cra yay arzaldr

  e) ne yay krk olabilir


  5-) At esnasnda fiek yatandaki merminin patlamamasnn sebebi aadakilerden hangisidir?

  a) Silahn inesi uzundur

  b) Silahn yerine getiren yay arzaldr

  c) Merminin barutu fazladr

  d) Merminin kapslnde fazla yanc madde vardr

  e) Merminin kapsl ve barutu nemli olabilir veya ine ucu krk / anm olabilir


  6-) Trnak krldnda;

  a) Fiek atelenmez

  b) Fiek yatana fiek srlmez

  c) Bo kovan normal olarak darya atlamaz

  d) Tabanca dolduru yapamaz

  e) Tetik ekilemez


  7-) nenin krlmas durumunda aadakilerden hangisi dorudur?

  a) Tabanca dolduru yapamaz

  b) Fiek atelenemez

  c) Tabanca emniyete alnamaz

  d) Horoz dmez

  e) Tetik almaz


  8-) Tabancalarda ateleme ilk olarak aadaki paralardan hangisiyle balar?

  a) Horoz

  b) Tetik

  c) Emniyet mandal

  d) Yerine getiren yay ve mili

  e) Ateleme inesi


  9-) Aadaki paralardan hangisi ateleme sisteminden deildir?

  a) Horoz

  b) ne

  c) Tetik

  d) arjr

  e) ne yay


  10-) Aadakilerden hangisi ateleme tertibatnn ana paralarndan deildir?

  a) Tetik

  b) ne

  c) Horoz

  d) ne yay

  e) Gerdel


  11-) Ateli silahlarda inenin kapsle darbe yaparak barutun atelenmesini salayan sistemin genel ad aadakilerden hangisidir?

  a) Ateleme tertibat

  b) Nian Alma Tertibat

  c) Kovan atma tertibat

  d) Emniyet tertibat

  e) Fiek Verme Tertibat


  12-) Aadakilerden hangisi ateleme tertibatnn unsurlarndan biri deildir.

  a) Tetik

  b) Tetik korkuluu

  c) ntikal paralar

  d) Ateleme inesi

  e) Horoz


  13-) Aadakilerden hangisi ateleme tertibat paralarndan deildir?

  a)Tetik

  b) ine

  c) Horoz

  d) Kapsl

  e) Trnak


  14-) Aadakilerden hangisi silahn ate almamasnn nedenlerinden deildir?

  a) Tetik arzal olabilir

  b) Fiek arzal olabilir

  c) ne krk olabilir

  d) Trnak arzal olabilir

  e) Farkl fiek kullanlm olabilir


  CEVAPLAR:

  1-A 2-C 3-E 4-D 5-E 6-C 7-B 8-B 9-D 10-E 11-A 12-B 13-D 14-D


  1-) Aadakilerden hangisi ateli silahlardaki emniyet tertibatlarndan deildir?

  a) Horoz Emniyeti

  b) Trnak Emniyeti

  c) Mandal Emniyeti

  d) Kabze Emniyeti

  e)Tetik Emniyeti


  2-) Aadakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden deildir?

  a) Horoz emniyeti

  b) Tetik emniyet

  c) Srg emniyeti

  d) arjr emniyet

  e) kaz pim emniyeti


  3-) Toplu tabancalarda emniyet sistemi aadakilerden hangisidir?

  a) Mandal Emniyeti

  b) arjr Emniyeti

  c) Kabze Emniyeti

  d) Horoz Emniyeti

  e) Hibirisi


  4-) Silahlarda ineye bask yaparak fiein atelemesini salayan parann ad nedir?

  a) Horoz

  b) Srg

  c) Namlu

  d) Yiv

  e) Set


  5-) Toplu tabancalarda aadaki paralardan hangisi bulunmaz?

  a) Namlu

  b) Tetik

  c) Horoz

  d) Emniyet mandal

  e) Hibiri


  6-) ift hareketli sisteme sahip olan tabancalar hangileridir?

  a) Otomatik Tabanca

  b) Tam otomatik tabanca

  c) Toplu Tabanca

  d) Makineli Tabanca

  e) Hibiri


  CEVAPLAR:

  1-B 2-C 3-E 4-A 5-D 6-C


  1-) Aadakilerden hangisi arjrn paras deildir?

  a) arjr gvdesi

  b) arjr kapa

  c) arjr yay

  d) arjr inesi

  e) arjr kapak kilidi


  2- ) Aadakilerden hangisi arjrn paralarndandr?

  a) Gerdel

  b) Namlu

  c) Yiv

  d) Set

  e) Tetik


  3-) Toplu tabancalarda aadaki paralardan hangisi bulunmaz?

  a) Top yuvalar

  b) Tetik

  c) karc

  d) Horoz

  e) arjr


  4-) Aadakilerden hangisinde tabancann sklme sras doru olarak verilmitir?

  I. Kapak takmn kart

  II. arjr kart

  III. Yerine getiren yay kart

  IV. Namluyu kart

  V. Tabancay boalt


  4-) Aadakilerden hangisinde tabancann sklme sras doru olarak verilmitir?

  I. Kapak takmn kart

  II. arjr kart

  III. Yerine getiren yay kart

  IV. Namluyu kart

  V. Tabancay boalt

  a) I-II-III-IV-V b) V-IV-III-II-I

  c) II-V-I-III-IV

  d) V-III-IV-II-I e) III-II-I-V-IV


  5-) Aadakilerden hangisi silah sklrken dikkat edilecek hususlardan deildir?

  a) Srg ekilerek fiek yata kontrol edilir

  b) Silah l bir noktaya evrilir.

  c) Srg ekilerek namlu parmakla kontrol edilir.

  d) arjr kartlr.

  e) Srg geriye ekilerek namlu gzle kontrol edilir.


  6-) Aadakilerden hangisi arjrn paras deildir?

  a) arjr gvdesi

  b) arjr kapa

  c) Gerdel

  d) arjr kartma kilidi

  e) arjr kapak kilidi


  7-) Aadakilerden hangisi silah skmeye balamadan nce yaplmas gereken ilk ilemdir?

  a) Srg ekilerek fiek yata kontrol edilir

  b) Silah l noktaya tutularak horoz drlr

  c) Srg ekilerek namlu parmakla da kontrol edilir

  d) arjr kartlr

  e) Srg geriye ekilerek namlu gzle kontrol edilir


  8-) Aadakilerden hangisi arjrn paras deildir?

  a) arjr gvdesi

  b) arjr kapa

  c) arjr yay

  d) arjr kartma kilidi

  e) arjr kapak kilidi


  9-) Sklm silahn taklmas ileminde takip edilecek yol aadakilerden hangisidir?

  a) Takma ilemine istediimiz paradan balanr.

  b) Takma ilemi, sklme ileminin en son maddesinden balanarak sra ile yaplr

  c) Takma ileminin genel kural yoktur

  d) nce arjr taklr

  e) Silahn dolu olup olmad kontrol edilir


  CEVAPLAR:

  1-D 2-A 3-E 4-D 5-C 6-D 7-D 8-D 9-B


  1-) Bir silahn ekirdeini gnderebilecei en uzak mesafeye ne denir?

  a) Mermi yolu

  b) At Menzili

  c) Hatve

  d) lk Hz

  e) Hibiri


  18- Fiek ve ekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dal aadakilerden hangisidir ?

  a) Kriminoloji

  b) Kriminilastik

  c) Olay Yeri nceleme

  d) Balistik

  e) Toksikoloji


  3-) Ateli Silahlarda namlu iindeki kntlara ne ad verilir?

  a) Yiv

  b) Set

  c) ap

  d) Hazne

  e) Rayyr


  4-) Ateli silahlarda namlu iindeki girintilere ne ad veriler?

  a) Rampa

  b) ap

  c) Yiv

  d) Set

  e) Hatve


  5-) Hatve nedir?

  a) Silah kapasitesidir

  b) Namlu boyudur

  c) Yiv ve setin ekirdek zerinde brakt izdir

  d) Namlu iindeki girintilerdir

  e) Mermi ekirdeinin kendi etrafnda bir tur dn esnasnda namluda ald yoldur


  6-) Yiv ve setin ekirdek zerinde, brakt izlere . denir?

  a) z

  b) Leke

  c) Kir

  d) Rayyr

  e) ekirdek izi


  7-) Fiek ekirdeinin namluyu terk ettii andaki hzna (m/sn) ne denir?

  a) lk hz b) Mermi yolu c) Vuru hz

  d) Vuru noktas e) lk darbe


  8-) Ateli silahlarda hazne neye denir ?

  a)Bo kovann atld yere denir

  b)Fiek yatadr.

  c)At sras bekleyen fiein bulunduu yerdir d)Fiek ierisinde bulunan barutun igal ettii yerdir

  e)Hibiri


  9-) Kalibre nedir?

  a) Namlunun uzunluudur.

  b) Namlunun apdr.

  c) Fiein apdr.

  d) Fiein uzunluudur.

  e) ekirdein namluda ald yoldur.


  10-) ap nedir?

  a.Karlkl iki set arasndaki mesafedir

  b) Yiv ve set saysdr

  c) Namlu boyudur

  d) Fiek yatann apdr

  e) Silahn kapasitesidir


  11-) Etkili mesafe nedir?

  a) Silahn menzili

  b) Merminin delme gc

  c) Fiein ilk hz

  d) Merminin kendi ekseninde dnme mesafesi

  e) Atcnn gr mesafesi


  12-) Mermi ve sama ad verilen zel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gnderen silahn parasna verilen isim hangisidir.

  a) ereve

  b) arjr

  c) Fiek yata

  d) Namlu

  e) Hazne


  16-) Yiv ve setin ekirdek zerinde brakt izlere ne denir?

  a) Yiv

  b) Set

  c) Rampa

  d) Hazne

  e) Hibiri


  14-) Gz, gez, arpack ve hedefin ayn dzlem zerinde olmasna ne denir?

  a) Hedef hatt

  b) Hedef

  c) Ykseli hatt

  d) Nian hatt

  e) Hibiri


  15-) Fiek ve ekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktrleri inceleyen bilim dalna ne denir?

  a) Kriminoloji

  b) Balistik

  c) Kalibrasyon

  d) Toksikoloji

  e) Bio-kimya


  CEVAPLAR:

  1-B 2-D 3-B 4-C 5-E 6-D 7-E 8-C 9-C 10-A 11-A 12-D 13-E 14-D 15-B


  1-) Silahn namlusunu temizlemek iin ucuna bez ve fra taklabilen namlu ii yiv ve set aralarn temizlemek iin kullanlan alete ne ad verilir?

  a) i

  b) Tel Fra

  c) Harbi

  d) Kontrol ubuu

  e) Hibiri


  2-) Hangisi silah bakm trlerindendir.

  a) Gnlk bakm.

  b) Haftalk bakm.

  c) At ncesi bakm.

  d) At sonras bakm.

  e) Hepsi.


  3-) Hangisi silah bakm zamanlarndan deildir?

  a) 8 Gnlk bakm

  b) Haftalk bakm

  c) At ncesi bakm

  d) At sonras bakm

  e) Hepsi


  4-) Kapsaml bakm iin hangisi dorudur?

  a) Elinde silah bulunduran herkes bu bakm yapabilir

  b) Bir silah tarafndan yaplmas gereken bakmdr. Gerekli grlen paralar deitirilir.

  c) Her zaman yaplan bakmdr

  d) Periyodik olarak yaplan bakmdr

  e) Btn paralarn boyanmas ilemidir.


  5-) Hangisi silah bakm trlerinden deildir?

  a) 3 Gnlk bakm.

  b) Haftalk bakm.

  c) At ncesi bakm

  d) At sonras bakm.

  e) Hepsi.


  6-) Uzman personel tarafndan yaplan ve gerektiinde para deien bakm aadakilerden hangisidir?

  a) Kapsaml bakm

  b) Zorunlu bakm

  c) Haftalk bakm

  d) Uzman bakm

  e) At sonras bakm


  7-) Aadakilerden hangisi silah bakm srasnda, kullanlacak malzemelerdendir?

  a) Bakr telli fra

  b) Kl fra

  c) nce ulu ahap

  d) Harbi

  e) Hepsi


  CEVAPLAR: 1-C 2-E 3-A 4-B 5-A 6-A 7-E


  1-) 6136 sayl kanun erevesinde ateli silah ruhsat alacak kiiler en az ka yan doldurmu olmaldr?

  a) 20 yan

  b) 21 yan

  c) 18 yan

  d) 15 yan

  e) 25 yan


  2-) 6136 sayl kanun kapsamnda, bulundurma ve tama ruhsat alan sivil vatandalarn ruhsatlarnn geerlilik sresi ka yldr?

  a) 3 yl

  b) 4 yl

  c) 2 yl

  d) 5 yl

  e) 1 yl


  3-) Tama ruhsat almak iin ka yan doldurmu olmak gerekir ve ka yllna verilir?

  a) 20 ya - 3 yl

  b) 21 ya - 5 yl

  c) 23 ya - 5 yl

  d) 21 ya - 6 yl

  e) 18 ya - 7 yl


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  4-) Aadakilerden hangisi tama ruhsat alamaz?

  a) Vali

  b) Hakim

  c) Savc

  d) 6136 sayl yasadan hkm giyen

  e) Hibiri


  5-) Aadaki yerlerden hangisine silahla girilebilir?

  a) Akl hastaneleri

  b) Yanc ve patlayc madde retim ve depolama tesisleri

  c) Uaklara

  d) Mahkemelere

  e) Alveri Merkezlerine


  • 6-) Aada belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarna dayanak tekil eder?

  • 2559 b) 1402

  • c) 3201 d) 6136

  • e) 5188


  7-) Silah tama ruhsat bulunan kii silahl olarak aadakilerden hangisine giremez?

  a) Lokantalar

  b) Marketler

  c) Cezaevleri

  d) Oteller

  e) Hibiri.


  CEVAPLAR: 1-B 2-D 3-B 4-D 5-E 6-D 7-C


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  1-) Silahn doru olarak tanm aadakilerden hangisidir?

  a) Yakn ve uzaktan canllar ldren alettir.

  b) eitli ekillerde kullanlarak canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  c) Canl ve canszlar paralayan ve yok eden aletlerdir.

  d) Yakndan ve uzaktan eitli ekillerde kullanlarak canllar yaralayan veya ldren canszlar paralayan veya yok eden aletlerdir.

  e) Her trl olaya veya sua karan canllar yaralayan veya yok eden aletlerdir.


  ad
 • Login