Formy zob
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Formy ZOB PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Formy ZOB. 7 forem ZOB. vývoz (export) dovoz (import) reexport (vývoz dovozu) služby související s dovozem a vývozem zušlechťovací styk dovoz a vývoz licencí kooperace. 1. vývoz / export. prodej zboží a služeb do zahraničí Dělení: přímý - prodejce si sám zajistí celý prodej

Download Presentation

Formy ZOB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Formy ZOB


7 forem ZOB

 • vývoz (export)

 • dovoz (import)

 • reexport (vývoz dovozu)

 • služby související s dovozem a vývozem

 • zušlechťovací styk

 • dovoz a vývoz licencí

 • kooperace


1. vývoz / export

 • prodej zboží a služeb do zahraničí

 • Dělení:

  • přímý - prodejce si sám zajistí celý prodej

   • Výhoda - je to levnější

   • Nevýhoda - nutná vysoká znalost zahraničního trhu

  • nepřímý – prodej realizuje zprostředkovatelská firma, která provede nákup, vyhledání odběratele, převoz, uskladnění, propagaci

   • Výhoda = zprostředkovatel nese veškerá rizika

   • Nevýhoda = vyšší konečná cena


přímý export

Firma A

Firma B

TuzemskoZahraničí


nepřímý export

Firma A

Zprostředkovatel

Firma B

TuzemskoZahraničí


2. dovoz / import

 • Nákup zboží a služeb ze zahraničí

 • Dělení:

  • přímý – nakupující si sám zajistí celý nákup

   • Výhoda - je levnější

   • Nevýhoda - nutná vysoká znalost zahraničního trhu

  • nepřímý – nákup zprostředkovává další firma

   • Výhoda = zprostředkovatel nese veškerá rizika

   • Nevýhoda = vyšší konečná cena


přímý import

Firma A

Firma B

TuzemskoZahraničí


nepřímý import

Firma A

Zprostředkovatel

Firma B

TuzemskoZahraničí


3. reexport

 • Nákup zboží formou dovozu v jedné zemi a prodej do země třetí.

 • Důvody reexportu:

  • obchodně politické překážky

   • mezi státem ve kterém se zboží nakoupí a státem, kam se zboží prodává mohou být vysoká cla, množstevní omezení nebo embargo

  • kompletace zboží

   • reexportér kompletuje sortiment  nakupuje v několika zemích a jednotlivé komponenty spojuje ve své zemí  tím rozšiřuje svoji nabídku

  • ekonomické důvody

   • velký nákup umožní reexportérovi nákup za nižší cenu a následný prodej za cenu vyšší


přímý reexport

 • reexportérnakoupí v zahraničí zboží a převeze je rovnou do jiné země


nepřímý reexport

 • reexportér zboží nakoupí a pak ho prodá do jiné země


4. Služby u dovozu/vývozu

 • Doprava

 • Spedice

 • Pojištění

 • Zprostředkování

 • Kontrola


5. Zušlechťovací styk

 • Jde o vývoz surovin a polotovarů, jejich zpracování v zahraničí a zpětný dovoz v upravené podobě.

  • Aktivní – my zpracováváme dovezený materiál a vyvážíme zpět

  • Pasivní - my vyvezeme do zahraničí surovinu, tam ji upraví a my ji upravenou dovezeme zpět


aktivní zušlech. styk


pasivní zušlech. styk


6. Dovoz / vývoz licencí

 • ochrana duševního vlastnictví (objevy, vynálezy, technologické postupy, obchodní značky, autorská práva, know-how)


7. Kooperace

 • Jde o spolupráci s jinými výrobci

  • výměna licencí

  • společný výzkum léků

  • společné investování (podnik s mezinárodní účastí)

  • podílnictví na produkci


Domácí úkol

 • Vytvořit v EXCELU databázi firem

  • Název společnosti

  • Sídlo společnosti

  • Kontakt – www, telefon

   • Největších exportérů – 5x

   • Největších importérů – 5x

   • Spedičních firem – 5x

   • Dopravců – 5x

 • Poslat na [email protected]


 • Login