P prava nejmlad ch v kov ch kategori
Download
1 / 23

Příprava nejmladších věkových kategorií - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Příprava nejmladších věkových kategorií. Mgr. Jiří Kysel. Trenér dětí a mládeže. Nejlepší trenéři v klubu? Starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající Nedostižný vzor a naprostá autorita pro svěřence Neustálá komunikace s rodiči „Mirek Dušín“ Děti musí být vždy na prvním místě!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Příprava nejmladších věkových kategorií' - lionel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tren r d t a ml de e
Trenér dětí a mládeže

 • Nejlepší trenéři v klubu?

 • Starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající

 • Nedostižný vzor a naprostá autorita pro svěřence

 • Neustálá komunikace s rodiči

 • „Mirek Dušín“

 • Děti musí být vždy na prvním místě!

 • Oddílová spolupráce - Trenérská rada, šéftrenér klubu

 • Práce trenéra mládežnických kategorií se hodnotí vždy až s odstupem!

  Přísný nebo hodný trenér?

 • Nastavená pravidla – důsledné dodržování

 • Samotný trénink – radostné prostředí, hráči se baví

Proč děti končí se sportem?


D ti nejsou mal dosp l
Děti nejsou malí dospělí!

 • Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy...

 • Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly!

  Hlavní úkoly sportovní přípravy dětí:

 • Nepoškodit děti – zdravý rozvoj fyzický i psychický

 • Vztah ke sportu – radost, prožitek, emocionalita, spontánnost

 • Učení se základům sportu – předpoklady pro pozdější výkon

 • Dětský trénink neznamená honbu za

 • momentálním výkonem dávkováním zatížení!

 • Trenér dětí se vcítí do dětského světa, hraje si


V kov a v vojov z konitosti
Věkové a vývojové zákonitosti

 • Dětství – období růstu, vývoje a pohybového rozvoje

 • Biologický – kalendářní věk

  • akcelerace a retardace

   Věková období

   (odlišná z hlediska tělesného, psychického, motorického aj. vývoje)

  • mladší školní věk (6-10 let)

  • starší školní věk (11-15 let)

  • adolescence (16 +)


Mlad koln v k
Mladší školní věk

 • Charakteristika období – vstup do školy, zpomalení růstu

 • Všeobecně šťastné období, dobrá „ovladatelnost“

  • 6 až 7 let - pohybový luxus

   nestálost, živost, přirozená potřeba pohybu

  • 8 až 10 let - "zlatý věk motoriky"

   nejsnadnější učení pohybovým dovednostem

 • Těkavost pozornosti, reálné nazírání (dětský svět)

 • Učení se nápodobou, herní princip

 • Prožitek, radost, pestrost

 • Trenér výraznou autoritou – osobní příklad!

 • Motivovat, chválit, opravovat, projevit zájem

 • Hygiena, životospráva, denní řád

Děti musí být vždy

na prvním místě!


Star koln v k
Starší školní věk

 • Charakteristika období: nerovnoměrný bouřlivý vývoj,

  přechod od dětství k dospělosti, sebeuvědomování

  • 10 až 12 let – předpubertální etapa

   je možné ještě snadné učení

  • 12 až 14 let – pubertální vývoj

   výrazné omezení učení, zhoršená je hlavně kvalita

 • Vytváření vztahu ke sportu nejen jako ke hře,

  ale také jako k určité povinnosti.

 • Trenér = starším a zkušenějším přítelem,

  otevřeným a chápajícím

 • Přístup taktní, diskrétní,

  obtíže brát s potřebným nadhledem

 • Vyhýbat se ironii, řešit jen větší prohřešky

 • Nevystupovat příliš autoritativně a nementorovat

 • Upevňovat zájem o sport, ale součastně neutvrzovat názor, že sport je středem vesmíru


  Senzitivn obdob
  Senzitivní období

  = určitá období, ve kterých dochází k nejvýraznějšímu nárůstu předpokladů pro rozvoj konkrétní pohybové schopnosti

  • Trenéři dětí je musí znát a obsah tréninků v dětských a mládežnických kategoriích jim přizpůsobovat

   Pohybové schopnosti:

   • Rychlost

   • Síla

   • Obratnost (koordinace)

   • Vytrvalost

   • Pohyblivost  Etapy sportovn ho tr ninku st
  Etapy sportovního tréninku (ST)

  1. Etapa seznámení se sportem (sportovní předpřípravy)

  - Optimální psychický i fyzický rozvoj

  - Všestrannost, perspektivnost, přiměřenost, systematičnost

  - Základy pro další sportovní činnost

  - Trénink zaměřen na zvládnutí co největšího množství PD,

  základů techniky a na všestrannost

  2. Etapa základního tréninku

  - Postupný růst výkonnosti na základě všestranné přípravy

  - Zvládnutí základy techniky a taktiky, preference IHV

  - Vztah k tréninku

  - Osvojení si co největší množství PD

  3. Etapa specializovaného tréninku

  4. Etapa vrcholového tréninku  Dvě cesty dlouhodobé koncepce ST

  a) raná specializace

  b) trénink odpovídající vývoji


  Všestrannost

  • OBECNÁ - veškeré pohybové činnosti

  • (atletika, plavání, lyžování, gymnastika...)

  • b) SPECIALIZOVANÁ – kolektivní hry

  • (fotbal, basketbal, házená, frisbee...)

  • c) SPECIÁLNÍ - hráč by měl umět hrát na všech postech

  Vztah mezi všestrannou a speciální přípravou:


  Obecn z sady sportovn p pravy d t
  Obecné zásady sportovní přípravy dětí

  • Nutnost vyučovat, ne trénovat

  • Široká základna

  • Velký počet asistentů

  • Využití času tréninku

  • Skupinové vyučování

  • Využití pomůcek

  • Dobrý vztah k dětem

  • Herní princip (škola hrou)

  Sendvičový přístup poskytování zpětné vazby (Kiss -> Kick-> Kiss)


  Herní princip v tréninku dětí

  „Pozvolné utahování kohoutku“


  P prava tr nink
  Příprava tréninků

  Co chceme rozvíjet ? Máme stanovené cíle ?

  „Tréninková filozofie“

  Co musí, měli by a co mohou znát a umět svěřenci:

  v elévech, v mladších žácích, ve starších žácích?

  • Respektujme hlavní požadavky při trénincích:

  • Kondiční hledisko (sensitivní období)

  • Učební hledisko (motorické učení)

  • Psychologické hledisko (emocionalita)

  „Nepřipravujme tréninky tak, aby byly jednoduché pro trenéra, nýbrž aby byly přitažlivé pro jejich účastníky!“  Veden tr nink
  Vedení tréninků

  • Všechny děti musí být stále aktivní!

  • Důraz na vybavení – obuv, délka hole

  • Přehánět ukázky (široký senzorický kanál, ne tabulka)

  • Jednostranná cvičení vždy provádět z obou stran

  • Cvičení realizovat na tak velikém prostoru, kolik je hráčů

  • Respektovat senzitivní období

  • Pozitivní motivace (chválit, chválit, chválit!)

  • Nezapomínat na obranu, na brankáře

  • Využívat herního principu, pestrost

  • Kompenzovat

  • Bezpečnost

  • Možnost zadávání „domácích úkolů“

  Neučme děti střílet, pokud si neumí přihrát.

  Neučme děti přihrávat, pokud neumí ovládat míček.

  Neučme děti ovládat míček, pokud neumí správně držet hokejku.


  Hry u d t a ml de e
  Hry u dětí a mládeže

  • Nejdůležitější!

  • Efektivita miniher

  • hra – cvičení – hra

  • návaznost na téma TJ

  • Modifikace her

   • počet hráčů v družstvu

   • velikost hřiště

   • počet a velikost branek

   • počet míčků

  ŠKOLA HROU ☺


  P klad tj p pravka el vov
  Příklad TJ – přípravka, elévové

  • Rybičky – rybáři

  • Kloubní mobilizace

  • Červení - bílí

  • Obehrávání ve dvojicích

  • Hra 2 proti 2 opačným držením

  • Florbalová abeceda

  • Štafetové soutěže trojic

  • Stanoviště

   • Hra 3 proti 3

   • Vedení míčku s obratnostními prvky

   • Přihrávkové soutěže

   • Opičí dráha

  • Mini fotbal

  • Kompenzační cvičení


  P klad tj mlad star ci
  Příklad TJ – mladší, starší žáci

  • Na Mrazíka

  • Strečink

  • Koordinačně náročné slalomové dráhy

  • Psí fotbal s florbalovým míčkem

  • Vedení míčku v pohybu s obratnostními prvky

  • Postřehové starty

  • Štafetové soutěže v přihrávkách

  • Stanoviště

   • Nácvik střelby

   • Hra 3 proti 3 na dva doteky

   • Bago opačným držením hole

  • Vyklusání

  • Kompenzační cvičení


  Sout e d t
  Soutěže dětí

  • Umožnit co nejvíce utkání

  • Ideální model minihřišť:

   - přípravka 3+1 (0)

   - elévové 3+1

   - mladší žáci 4+1

  • Orientace na proces, nikoli na výsledek

  • Pravidelné střídání hráčů, snížené branky

  • Jednodenní turnaje, ne dlouhodobá soutěž

  • Žádné hráčské statistiky, nepočítat skóre

  Problém komunikace s rodiči:

  Vyhráli jste? Kolik jsi dal gólů?

  x

  Jak sis zahrál? Bavilo tě to?


  Veden t mu d t v z pasech
  Vedení týmu dětí v zápasech

  • Soutěž je jen doplnění tréninku a ne naopak!

  • Znalost pravidel

  • Zápasový režim rozcvičení, vyklusání, protažení

  • Oprostit se od výsledku

  • Všichni hrají stejně dlouho a na všech postech

  • Každým zápasem se něco naučíme

  • Přiměřené pokyny k budoucí činnosti (K-K-K)

  • Pozitivní přístup, motivace, pochvaly

  • POZOR:

  • Trenér není fanoušek

  • Trenér nekomentuje ani nehodnotí rozhodčí

  • Hráči nejsou na dálková ovládání


  Metodick materi ly na webu
  Metodické materiály na webu

  www.cfbu.cz

  + odkazy:

  – regiony

  – jižní čechy + vysočina

  – výkonný výbor

  – komise mládeže

  www.florbalovytrener.cz


  ad