Monitorovac syst m struktur ln ch fond pro programov obdob 2007 2013
Download
1 / 13

Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacího systému. Přehled programů v monitorovacím systému. Struktura monitorovacího systému. Monitorovací systém se skládá ze tří základních úrovní:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Monitorovací systém strukturálních fondů pro programové období 2007-2013

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor správy monitorovacího systému


Přehled programů v monitorovacím systému


Struktura monitorovacího systému

 • Monitorovací systém se skládá ze tří základních úrovní:

 • Centrální úroveň MSC2007

 • Výkonná úroveň řídícího orgánu

 • Úroveň žádosti příjemce –webová žádost


I. Centrální úroveň – MSC2007

 • Centrální systém připraven MMR od ledna 2007 na základě:

 • nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

 • požadavků Evropské komise na monitorování,

 • požadavků Národního rámce politiky soudržnosti,

 • požadavků Platebního a certifikačního orgánu.

 • Umožňuje:

 • plánování programového období,

 • centrální věcný a finanční monitoring programů a projektů,

 • monitorování ukazatelů,

 • vytváření tiskových výstupů (reportů),

 • komunikaci s externími informačními systémy (MF ČR, SFC2007...)


II. Výkonná úroveň

 • Informační systémy řídících orgánů /zprostředkujících subjektů na administraci projektů v rámci jednoho programu.

 • Zde jsou projekty vybírány, hodnoceny a monitorovány po celou dobu svého životního cyklu.

 • Musí být splněny požadavky na rozsah a strukturu dat vyžadovaných centrální úrovní MSC2007 (zajišťuje řídící orgán operačního programu).

 • MMR připravilo informační systém MONIT7+ a poskytlo jej k využití řídícím orgánům.


III. Úroveň žádosti příjemce

 • Nástroj žadatele a příjemce podpory umožňující podávání projektových žádostí a další podporu příjemce.

 • MMR připravilo, zprovoznilo a poskytlo k využití řídícím orgánům webovou žádost BENEFIT7.

 • Připraven webový účet žadatele BENEFIT7- identifikace žádosti s základními parametry


SFC

Brusel

MF

CEDR

MMR

VIOLA

zdroje EU

MSC2007

ISPROFIN

zdroje ČR

IS ZS

Účetní IS

Žádost příjemce

Schéma monitorovacího systému


Finanční toky – Souhrnná žádost

 • V souladu se změnou finančních toků (Usnesení vlády č. 1008/2006) byla v MSC2007 zprovozněna a plně otestována Souhrnná žádost.

 • Souhrnná žádost slouží k hromadnému refundování prostředků poskytnutých příjemci finančním útvarem v rámci předfinancování.


Finanční toky – ostatní funkcionality

 • V rámci projektu optimalizace finančního monitoringu a

 • na základě požadavků Platebního a certifikačního orgánu a dalších subjektů jsou implementovány:

 • Identifikátor platby (identifikace životního cyklu žádosti)

 • Formuláře F1 (ex-ante a ex-post) a F2 pro SOP a ROP

 • Nové zdroje financování (státní fondy, regionální rady)

 • Systém vratek a penále vymožených finančními úřady

 • Systém příjmů projektu ve vztahu ke způsobilým výdajům

 • Systém vícecílových projektů (OP TP, LZZ, Vzdělávání)

 • Inovovaný Přehled financování (vývoj financování projektu)


Komunikace se SFC2007 (1)

 • ČR předává údaje do SFC2007 prostřednictvím MSC2007 přes technické rozhraní a webové služby.

 • K přípravě dat pro přenos slouží speciální modul v MSC2007.

 • MSC2007 předává požadovaná data za fondy ERDF, ESF, CF, EFF.

 • Data v modulu připraví ŘO předá PCO ke schválení. Po schválení NRPS jsou data přenesena s využitím technologie xml do SFC2007.


Komunikace ze SFC2007 (2)

 • ČR z ostré databáze MSC2007 do ostré databáze SFC2007 předala následující údaje:

  • Finanční tabulky za NRPS i s ex-ante hodnocením

  • Finanční tabulky za Operační programy

 • Plánovaný rozvoj funkčnosti MSC20007 na základě předaný podkladů z EK:

  • Připravuje se analýza pro přenos žádostí o platbu (zapracování srpen)

  • Odhady výdajů (po předání technického rozhraní)

  • Velké projekty (po předání technického rozhraní)

  • Audit (po předání technického rozhraní)


Děkuji za pozornost


Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor správy monitorovacího systému

Ing. Dagmar Veselá

ředitelka odboru

vesdag@mmr.cz


ad
 • Login