Chúa Phục Sinh - PowerPoint PPT Presentation

Chúa Phục Sinh
Download
1 / 3

  • 152 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Chúa Phục Sinh. TC113. 1.Chôn sâu dưới mả u minh,  Jêsus Cứu Chúa tôi! Chờ đợi đến phút quang vinh, Chúa Jêsus tôi! Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh,  Phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình;  Ngài phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần,  Và Ngài còn đời đời để thống

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Chúa Phục Sinh

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ch a ph c sinh

Chúa Phục Sinh

TC113

1.Chôn sâu dưới mả u minh, 

Jêsus Cứu Chúa tôi! Chờ đợi đến phút quang vinh, Chúa Jêsus tôi!

Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh, 

Phục sinh hiển vinh

thắng bao quân thù mình; 

Ngài phục sinh đem oai

quyền ra đánh tan tử thần, 

Và Ngài còn đời đời để thống

trị cùng chư thánh. Ngài lại sống,

Chúa lại sống! Ha-lê-lu-gia Chúa phục sinh


Ch a ph c sinh

Chúa Phục Sinh

TC113

2. Niêm phong mả Chúa dư công, 

Jêsus Cứu Chúa tôi! Thật cảnh mả

Chúa hư không, Chúa Jêsus tôi!

Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh, 

Phục sinh hiển vinh

thắng bao quân thù mình; 

Ngài phục sinh đem oai

quyền ra đánh tan tử thần, 

Và Ngài còn đời đời để thống

trị cùng chư thánh. Ngài lại sống,

Chúa lại sống! Ha-lê-lu-gia Chúa phục sinh


Ch a ph c sinh

Chúa Phục Sinh

TC113

3.  Âm ti giữ Chúa vô năng, 

Jêsus Cứu Chúa tôi! 

Ngài đã bẻ khóa tung then, Chúa Jêsus tôi!

Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh, 

Phục sinh hiển vinh

thắng bao quân thù mình; 

Ngài phục sinh đem oai

quyền ra đánh tan tử thần, 

Và Ngài còn đời đời để thống

trị cùng chư thánh. Ngài lại sống,

Chúa lại sống! Ha-lê-lu-gia Chúa phục sinh


  • Login