Magyarország a II.
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Magyarország a II. világháborúban PowerPoint PPT Presentation


  • 49 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Magyarország a II. világháborúban.

Download Presentation

Magyarország a II. világháborúban

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

Magyarország a II.

világháborúban


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

Jóllehet Magyarország már a Jugoszlávia elleni 1941. áprilisi támadásban is részt vett, hadviselő féllé csak a Szovjetunió elleni hadjárathoz való 1941. jún. 27-i csatlakozással vált. Erre a Kassát ért június 26-i légitámadás szolgáltatta az ürügyet, amelyet Horthy és környezete szovjet provokációként értékelt.


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

A német vezetés hivatalosan nem kért magyar katonai támogatást, így a döntés elsietettnek tekinthető. A keleti frontra vezényelt magyar haderő kezdetben mintegy 40 ezer főből állt. Német követelésre 1942 tavaszán és nyarán a keleti frontra vezényelték a 2. magyar hadsereget. Ez a Don partján elhelyezkedő haderő 1943. januárjában katasztrofális vereséget szenvedett.


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

A 200 ezer fős had­seregből 40 ezren meghaltak, 35 ezren megsebesültek, 60 ezren fogságba estek. A veszteségek akkorák voltak, hogy azokat többé nem sikerült pótolni.


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

A tengelyhatalmak 1942–1943-as stratégiai jelentőségű vereségeinek hatására a magyar kormány 1943 nyarán előzetes fegyverszüneti tárgyalásokba kezdett a nyugati szövetségesekkel. Válaszul a német hadsereg – a kormányzó beleegyezésével – 1944. márc. 19-én megszállta Magyarországot.


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

A Sztójay Döme által vezetett új bábkormány fokozta Magyarország háborús erőfeszítéseit, letartóztatta az ellenzéki politikusokat, és pártjaikat betiltotta. Megkezdődött a zsidóság deportálásais.


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

M

I

K

L

O

S

H

O

R

T

H

Y

Horthy és környezete 1944. okt. 15-én sikertelen kiugrási kísérletet hajtott végre, ami után a nyilasok kezébe került a hatalom. A szovjet hadsereg közben elérte Magyarországot, és 1945 ápr. közepére az utolsó német alakulatot is kiszorította az ország területéről. A fegyverszünetet az új (debreceni) kormány képviselői írták alá 1945. jan. 20-án Moszkvában.


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

A Don-kanyar


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédség az 1941/1942-ben érvényes hadrendben nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942-ben állították fel, és a keleti hadszintérre küldték harcolni. A hadsereg 1943. januárjában a Sztálingrád körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett.


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet, felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda értelmetlenül a -40 fokos orosz télben.


Magyarorsz g a ii vil gh bor ban

VÉGE


  • Login