Klinická imunologie - PowerPoint PPT Presentation

Klinick imunologie
Download
1 / 26

 • 197 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klinická imunologie. Klinické projevy poruch imunitního systému a indikace k imunologickému vyšetření. Klinická imunologie. Mezní obor, jehož existence a rozvoj jsou podmíněny úzkou spoluprací s ostatními obory klinickými i paraklinickými

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Klinická imunologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klinick imunologie

Klinická imunologie

Klinické projevy poruch imunitního systému a indikace

k imunologickému vyšetření


Klinick imunologie

Klinická imunologie

Mezní obor, jehož existence a rozvoj jsou podmíněny úzkou spoluprací s ostatními obory klinickými i paraklinickými

Obor výrazně závislý a podmíněný existencí laboratorního zázemí


Klinick imunologie

Klinický imunolog

 • ambulantní specialista pečující o pacienty trpícími imunodeficity, autoimunitními chorobami a alergiemi

 • konsiliář v řadě dalších oborů u chorob způsobených imunopatologickými mechanismy

 • a konsultant v oblasti imunointervenční terapie

 • na universitách - základní a aplikovaný výzkum, pre- i postgraduální výuka


Indikace k imunologick mu vy et en

Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (imunodeficity, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Klinick p znaky

Klinické příznaky

 • Celkové: dlouhotrvající sub(febrilie), neprospívání, váhový úbytek, únavový syndrom, uzlinový syndrom, polyartralgie

  (-itidy), polymyalgie

 • Postižení jednotlivých orgánů

  Imunologické vyšetření je indikováno po vyloučení běžnějších příčin uvedených příznaků


Ko n projevy p znaky nemoci

ekzémy, flegmóny, pyodermie, otoky, exantémy, purpura, urtica, nekrotické léze, Raunaudův sy, alopecie, dermatitis herpetiformis, puchýře

imunodeficity, alergie vč. potravinové, SLE, dermatomyostis, vaskulitidy, autoimunitní trombocytopenie, polyglandulární sy, celiakie, pemphigus

Kožní projevypříznaky nemoci


Otorhinolaryngologie p znaky nemoci

recidivující otitidy, sinusitidy, rhinopharyngitidy atrofie tonsil, uzlinový sy

poruchy polykání percepční vady sluchu

ID, alergie,

vaskulitidy

ALPS

autoimunity (sklerodermie, myastenia gravis, vaskulitidy)

Otorhinolaryngologiepříznaky nemoci


Stomatologie p znaky nemoci

gingivostomatitidy, defektní vývoj chrupu, slizniční ulcerace,

zvýšená kazivost, recid. parotitidy, sicca syndrom

imunodeficity, alergie, autoimunity- SLE, vaskulitidy

Sjogrenův syndrom

Stomatologiepříznaky nemoci


Oftalmologie p znaky nemoci

konjunktivitidy, uveitidy, iridocyklitidy, episcleritidy,

dvojité vidění

sicca syndrom

ID, alergie

autoimunity (vaskulitidy, JCA, RA, sarkoidóza, Bechtěrevova choroba

myastenia gravis

Sjogrenův syndrom

Oftalmologiepříznaky nemoci


Klinick imunologie

sicca syndrome (symbolic)


Pneumologie p znaky nemoci

kašel

dušnost

hemoptýza

bronchitidy, bronchopneumonie při ID,

astma, vaskulitidy

sarkoidóza

plicní fibrózy

vaskulitidy

plicní embolizace při antikardiolipinovém sy

Pneumologiepříznaky nemoci


Gastroenterologie p znaky nemoci

průjmy, bolesti břicha

hepatosplenomegalie

oportunní infekce při ID

potravinové alergie

celiakie

autoim. - nespec.střevní záněty (UC, Crohn)

hepatitidy (ID, autoimunitní)

Gastroenterologiepříznaky nemoci


Urologie nefrologie p znaky nemoci

uretritidy, pyelonefritidy

proteinurie, erytrocyturie, nefrot. sy, hypertense, náhlé renální selhání

ID, autoimunity (Reiterův sy, Sjogrenův sy)

GN (primární nebo

v rámci systém. autoimun. chorob

- SLE, vaskulitidy) amyloidóza

Urologie, nefrologie příznaky nemoci


Kardiologie p znaky nemoci

perikarditidy, myokarditidy v rámci autoimunitních chorob(SLE, dermatomyositis)

infarkt myokardu, embolie, trombózy (AKS, Kawasaki)

vrozené vady (diGeorgův sy)

Kardiologiepříznaky nemoci

tachykardie

poruchy rytmu

srdeční selhání


Neurologie psychiatrie p znaky nemoci

meningitidy

parézy

polyneuropatie

svalová slabost, myositidy

epilepsie, CMP

psychotické stavy

ID

vaskulitidy,

perniciózní anémie,

myastenie, dermatomyotis,

demyelinizační ch.

antikardiolipinový sy

AIDS, vaskulitidy, SLE

Neurologie, psychiatriepříznaky nemoci


Gynekologie porodnictv p znaky nemoci

recid. vaginální záněty

recid. aborty

ID, Sjogrenův syndrom

antikardiolipinový sy, SLE

Gynekologie, porodnictvípříznaky nemoci


Dal obory v etn chirurgie

neobvyklé reakce na očkování

serositidy

infarkt myokardu

trombózy

krvácivé stavy

srdeční vady

jaterní absces

ID, alergie, autoimunity

autoimunity (SLE..)

antikardiolip. sy

autoimunitní hemofilie

ID - diGeorge

ID, IBD

Další obory včetně chirurgie


Klinick imunologie

Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Patologick laboratorn n lezy

Patologické laboratorní nálezy

 • FW

 • KO

 • JT

 • urea,kreat.

 • močový nález

 • změny v elfo

 • BWR


Klinick imunologie

Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Neobvykl mikrobiologick n lezy

Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • infekce oportunními patogeny (Pneumocystis, Candida, Aspergilus, atyp. mykobakteria, pseudomonády, CMV generalizovaná)

 • infekce běžnými patogeny (Stafylokoky, pneumokoky, hemofily, Neisserie) špatně reagující na terapii, recidivující


Dal pomocn vy et en

Další pomocná vyšetření

 • biochemie, hematologie, zobrazovací metody - dg funkčního a morfol. poškození, posouzení závažnosti choroby a rozsahu orgánového poškození, určení rychlosti terapeutického zásahu

 • patologie (biopsie) - diagnostika, patogeneze orgánových projevů

 • ARO - zvládání akutních stavů


Klinick imunologie

Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Klinick imunologie

Faktory ovlivňující vznik autoimunitních chorob

Vnitřní

 • genotyp / HLA

 • geneticky podmíněné ID (IgA, CID, CVID, WA, C1,2,4), geny kódující cytokiny, geny pro apoptózu

 • hormony

Zevní

spouštěcí faktory

 • infekce

 • UV

 • léky

 • jiné chemikálie (včetně potravy)

 • stresové faktory- neuroendokrinní osa


Klinick imunologie

Rodinný výskyt autoimunitních chorob


Klinick imunologie

Mozaika autoimunity

genetické dispozice

virové infekce

hormony

medikace

UV záření

chemické faktory vč.jídla

stresové faktory


 • Login