Klinick imunologie
Download
1 / 26

Klinická imunologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Klinická imunologie. Klinické projevy poruch imunitního systému a indikace k imunologickému vyšetření. Klinická imunologie. Mezní obor, jehož existence a rozvoj jsou podmíněny úzkou spoluprací s ostatními obory klinickými i paraklinickými

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Klinická imunologie' - linus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klinick imunologie

Klinická imunologie

Klinické projevy poruch imunitního systému a indikace

k imunologickému vyšetření


Klinická imunologie

Mezní obor, jehož existence a rozvoj jsou podmíněny úzkou spoluprací s ostatními obory klinickými i paraklinickými

Obor výrazně závislý a podmíněný existencí laboratorního zázemí


Klinický imunolog

 • ambulantní specialista pečující o pacienty trpícími imunodeficity, autoimunitními chorobami a alergiemi

 • konsiliář v řadě dalších oborů u chorob způsobených imunopatologickými mechanismy

 • a konsultant v oblasti imunointervenční terapie

 • na universitách - základní a aplikovaný výzkum, pre- i postgraduální výuka


Indikace k imunologick mu vy et en
Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (imunodeficity, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Klinick p znaky
Klinické příznaky

 • Celkové: dlouhotrvající sub(febrilie), neprospívání, váhový úbytek, únavový syndrom, uzlinový syndrom, polyartralgie

  (-itidy), polymyalgie

 • Postižení jednotlivých orgánů

  Imunologické vyšetření je indikováno po vyloučení běžnějších příčin uvedených příznaků


Ko n projevy p znaky nemoci

ekzémy, flegmóny, pyodermie, otoky, exantémy, purpura, urtica, nekrotické léze, Raunaudův sy, alopecie, dermatitis herpetiformis, puchýře

imunodeficity, alergie vč. potravinové, SLE, dermatomyostis, vaskulitidy, autoimunitní trombocytopenie, polyglandulární sy, celiakie, pemphigus

Kožní projevypříznaky nemoci


Otorhinolaryngologie p znaky nemoci

recidivující otitidy, sinusitidy, rhinopharyngitidy atrofie tonsil, uzlinový sy

poruchy polykání percepční vady sluchu

ID, alergie,

vaskulitidy

ALPS

autoimunity (sklerodermie, myastenia gravis, vaskulitidy)

Otorhinolaryngologiepříznaky nemoci


Stomatologie p znaky nemoci

gingivostomatitidy, defektní vývoj chrupu, slizniční ulcerace,

zvýšená kazivost, recid. parotitidy, sicca syndrom

imunodeficity, alergie, autoimunity- SLE, vaskulitidy

Sjogrenův syndrom

Stomatologiepříznaky nemoci


Oftalmologie p znaky nemoci

konjunktivitidy, uveitidy, iridocyklitidy, episcleritidy, ulcerace,

dvojité vidění

sicca syndrom

ID, alergie

autoimunity (vaskulitidy, JCA, RA, sarkoidóza, Bechtěrevova choroba

myastenia gravis

Sjogrenův syndrom

Oftalmologiepříznaky nemociPneumologie p znaky nemoci

kašel ulcerace,

dušnost

hemoptýza

bronchitidy, bronchopneumonie při ID,

astma, vaskulitidy

sarkoidóza

plicní fibrózy

vaskulitidy

plicní embolizace při antikardiolipinovém sy

Pneumologiepříznaky nemoci


Gastroenterologie p znaky nemoci

průjmy, bolesti břicha ulcerace,

hepatosplenomegalie

oportunní infekce při ID

potravinové alergie

celiakie

autoim. - nespec.střevní záněty (UC, Crohn)

hepatitidy (ID, autoimunitní)

Gastroenterologiepříznaky nemoci


Urologie nefrologie p znaky nemoci

uretritidy, pyelonefritidy ulcerace,

proteinurie, erytrocyturie, nefrot. sy, hypertense, náhlé renální selhání

ID, autoimunity (Reiterův sy, Sjogrenův sy)

GN (primární nebo

v rámci systém. autoimun. chorob

- SLE, vaskulitidy) amyloidóza

Urologie, nefrologie příznaky nemoci


Kardiologie p znaky nemoci

perikarditidy, myokarditidy v rámci autoimunitních chorob(SLE, dermatomyositis)

infarkt myokardu, embolie, trombózy (AKS, Kawasaki)

vrozené vady (diGeorgův sy)

Kardiologiepříznaky nemoci

tachykardie

poruchy rytmu

srdeční selhání


Neurologie psychiatrie p znaky nemoci

meningitidy chorob(SLE, dermatomyositis)

parézy

polyneuropatie

svalová slabost, myositidy

epilepsie, CMP

psychotické stavy

ID

vaskulitidy,

perniciózní anémie,

myastenie, dermatomyotis,

demyelinizační ch.

antikardiolipinový sy

AIDS, vaskulitidy, SLE

Neurologie, psychiatriepříznaky nemoci


Gynekologie porodnictv p znaky nemoci

recid. vaginální záněty chorob(SLE, dermatomyositis)

recid. aborty

ID, Sjogrenův syndrom

antikardiolipinový sy, SLE

Gynekologie, porodnictvípříznaky nemoci


Dal obory v etn chirurgie

neobvyklé reakce na očkování chorob(SLE, dermatomyositis)

serositidy

infarkt myokardu

trombózy

krvácivé stavy

srdeční vady

jaterní absces

ID, alergie, autoimunity

autoimunity (SLE..)

antikardiolip. sy

autoimunitní hemofilie

ID - diGeorge

ID, IBD

Další obory včetně chirurgie


Indikace k imunologickému vyšetření chorob(SLE, dermatomyositis)

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Patologick laboratorn n lezy
Patologické laboratorní nálezy chorob(SLE, dermatomyositis)

 • FW

 • KO

 • JT

 • urea,kreat.

 • močový nález

 • změny v elfo

 • BWR


Indikace k imunologickému vyšetření chorob(SLE, dermatomyositis)

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Neobvykl mikrobiologick n lezy
Neobvyklé mikrobiologické nálezy chorob(SLE, dermatomyositis)

 • infekce oportunními patogeny (Pneumocystis, Candida, Aspergilus, atyp. mykobakteria, pseudomonády, CMV generalizovaná)

 • infekce běžnými patogeny (Stafylokoky, pneumokoky, hemofily, Neisserie) špatně reagující na terapii, recidivující


Dal pomocn vy et en
Další pomocná vyšetření chorob(SLE, dermatomyositis)

 • biochemie, hematologie, zobrazovací metody - dg funkčního a morfol. poškození, posouzení závažnosti choroby a rozsahu orgánového poškození, určení rychlosti terapeutického zásahu

 • patologie (biopsie) - diagnostika, patogeneze orgánových projevů

 • ARO - zvládání akutních stavů


Indikace k imunologickému vyšetření chorob(SLE, dermatomyositis)

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Faktory ovlivňující vznik autoimunitních chorob chorob(SLE, dermatomyositis)

Vnitřní

 • genotyp / HLA

 • geneticky podmíněné ID (IgA, CID, CVID, WA, C1,2,4), geny kódující cytokiny, geny pro apoptózu

 • hormony

Zevní

spouštěcí faktory

 • infekce

 • UV

 • léky

 • jiné chemikálie (včetně potravy)

 • stresové faktory- neuroendokrinní osa


Rodinný výskyt autoimunitních chorob chorob(SLE, dermatomyositis)


Mozaika autoimunity chorob(SLE, dermatomyositis)

genetické dispozice

virové infekce

hormony

medikace

UV záření

chemické faktory vč.jídla

stresové faktory


ad