Klinick imunologie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Klinická imunologie PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klinická imunologie. Klinické projevy poruch imunitního systému a indikace k imunologickému vyšetření. Klinická imunologie. Mezní obor, jehož existence a rozvoj jsou podmíněny úzkou spoluprací s ostatními obory klinickými i paraklinickými

Download Presentation

Klinická imunologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klinická imunologie

Klinické projevy poruch imunitního systému a indikace

k imunologickému vyšetření


Klinická imunologie

Mezní obor, jehož existence a rozvoj jsou podmíněny úzkou spoluprací s ostatními obory klinickými i paraklinickými

Obor výrazně závislý a podmíněný existencí laboratorního zázemí


Klinický imunolog

 • ambulantní specialista pečující o pacienty trpícími imunodeficity, autoimunitními chorobami a alergiemi

 • konsiliář v řadě dalších oborů u chorob způsobených imunopatologickými mechanismy

 • a konsultant v oblasti imunointervenční terapie

 • na universitách - základní a aplikovaný výzkum, pre- i postgraduální výuka


Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (imunodeficity, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Klinické příznaky

 • Celkové: dlouhotrvající sub(febrilie), neprospívání, váhový úbytek, únavový syndrom, uzlinový syndrom, polyartralgie

  (-itidy), polymyalgie

 • Postižení jednotlivých orgánů

  Imunologické vyšetření je indikováno po vyloučení běžnějších příčin uvedených příznaků


ekzémy, flegmóny, pyodermie, otoky, exantémy, purpura, urtica, nekrotické léze, Raunaudův sy, alopecie, dermatitis herpetiformis, puchýře

imunodeficity, alergie vč. potravinové, SLE, dermatomyostis, vaskulitidy, autoimunitní trombocytopenie, polyglandulární sy, celiakie, pemphigus

Kožní projevypříznaky nemoci


recidivující otitidy, sinusitidy, rhinopharyngitidy atrofie tonsil, uzlinový sy

poruchy polykání percepční vady sluchu

ID, alergie,

vaskulitidy

ALPS

autoimunity (sklerodermie, myastenia gravis, vaskulitidy)

Otorhinolaryngologiepříznaky nemoci


gingivostomatitidy, defektní vývoj chrupu, slizniční ulcerace,

zvýšená kazivost, recid. parotitidy, sicca syndrom

imunodeficity, alergie, autoimunity- SLE, vaskulitidy

Sjogrenův syndrom

Stomatologiepříznaky nemoci


konjunktivitidy, uveitidy, iridocyklitidy, episcleritidy,

dvojité vidění

sicca syndrom

ID, alergie

autoimunity (vaskulitidy, JCA, RA, sarkoidóza, Bechtěrevova choroba

myastenia gravis

Sjogrenův syndrom

Oftalmologiepříznaky nemoci


sicca syndrome (symbolic)


kašel

dušnost

hemoptýza

bronchitidy, bronchopneumonie při ID,

astma, vaskulitidy

sarkoidóza

plicní fibrózy

vaskulitidy

plicní embolizace při antikardiolipinovém sy

Pneumologiepříznaky nemoci


průjmy, bolesti břicha

hepatosplenomegalie

oportunní infekce při ID

potravinové alergie

celiakie

autoim. - nespec.střevní záněty (UC, Crohn)

hepatitidy (ID, autoimunitní)

Gastroenterologiepříznaky nemoci


uretritidy, pyelonefritidy

proteinurie, erytrocyturie, nefrot. sy, hypertense, náhlé renální selhání

ID, autoimunity (Reiterův sy, Sjogrenův sy)

GN (primární nebo

v rámci systém. autoimun. chorob

- SLE, vaskulitidy) amyloidóza

Urologie, nefrologie příznaky nemoci


perikarditidy, myokarditidy v rámci autoimunitních chorob(SLE, dermatomyositis)

infarkt myokardu, embolie, trombózy (AKS, Kawasaki)

vrozené vady (diGeorgův sy)

Kardiologiepříznaky nemoci

tachykardie

poruchy rytmu

srdeční selhání


meningitidy

parézy

polyneuropatie

svalová slabost, myositidy

epilepsie, CMP

psychotické stavy

ID

vaskulitidy,

perniciózní anémie,

myastenie, dermatomyotis,

demyelinizační ch.

antikardiolipinový sy

AIDS, vaskulitidy, SLE

Neurologie, psychiatriepříznaky nemoci


recid. vaginální záněty

recid. aborty

ID, Sjogrenův syndrom

antikardiolipinový sy, SLE

Gynekologie, porodnictvípříznaky nemoci


neobvyklé reakce na očkování

serositidy

infarkt myokardu

trombózy

krvácivé stavy

srdeční vady

jaterní absces

ID, alergie, autoimunity

autoimunity (SLE..)

antikardiolip. sy

autoimunitní hemofilie

ID - diGeorge

ID, IBD

Další obory včetně chirurgie


Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Patologické laboratorní nálezy

 • FW

 • KO

 • JT

 • urea,kreat.

 • močový nález

 • změny v elfo

 • BWR


Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • infekce oportunními patogeny (Pneumocystis, Candida, Aspergilus, atyp. mykobakteria, pseudomonády, CMV generalizovaná)

 • infekce běžnými patogeny (Stafylokoky, pneumokoky, hemofily, Neisserie) špatně reagující na terapii, recidivující


Další pomocná vyšetření

 • biochemie, hematologie, zobrazovací metody - dg funkčního a morfol. poškození, posouzení závažnosti choroby a rozsahu orgánového poškození, určení rychlosti terapeutického zásahu

 • patologie (biopsie) - diagnostika, patogeneze orgánových projevů

 • ARO - zvládání akutních stavů


Indikace k imunologickému vyšetření

podezření na imunopatologický stav (ID, autoimunity, alergie), speciální indikace

 • Klinické příznaky

 • Patologické laboratorní nálezy

 • Neobvyklé mikrobiologické nálezy

 • Rodinná anamnéza


Faktory ovlivňující vznik autoimunitních chorob

Vnitřní

 • genotyp / HLA

 • geneticky podmíněné ID (IgA, CID, CVID, WA, C1,2,4), geny kódující cytokiny, geny pro apoptózu

 • hormony

Zevní

spouštěcí faktory

 • infekce

 • UV

 • léky

 • jiné chemikálie (včetně potravy)

 • stresové faktory- neuroendokrinní osa


Rodinný výskyt autoimunitních chorob


Mozaika autoimunity

genetické dispozice

virové infekce

hormony

medikace

UV záření

chemické faktory vč.jídla

stresové faktory


 • Login