Hvordan jobber schr dingers katt
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

Hvordan jobber Schrödingers katt? PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvordan jobber Schrödingers katt?. Vårt utgangspunkt. ”Det er fullt mulig å underholde uten å informere, men det er nærmest umulig å informere uten å underholde”. Klassisk modell. Good vibrations. resultat. mål. budskap. kanal. mottaker. avsender. feedback.

Download Presentation

Hvordan jobber Schrödingers katt?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvordan jobber Schrödingers katt?

St.Olav 20090602


Vårt utgangspunkt

”Det er fullt mulig å

underholde uten å

informere, men det er

nærmest umulig å

informere uten å

underholde”

St.Olav 20090602


Klassisk modell

Goodvibrations

resultat

mål

budskap

kanal

mottaker

avsender

feedback

St.Olav 20090602


Fjernsynets alfabet – bokstaven F

Et storartet medium for

Følelser

Fascinasjon

Fakta…?- egentlig ikke!

St.Olav 20090602


Bildet vinner ALLTID!

http://youtube.com/watch?v=Be0kWbqOuAY

St.Olav 20090602


Når legger du merke til ordet?

St.Olav 20090602


Katta – tall & tankegods

St.Olav 20090602


Se – der er framtida!

St.Olav 20090602


Fokusområder

 • Teknologi

 • Medisin

 • Klima / miljø / energi

  Astronomi

 • Evolusjon

St.Olav 20090602


Seerne?

Forskerne?

Målgrupper

St.Olav 20090602


Etterlatt inntrykk – hva ønsker vi?

 • Ettertanke hos seeren

  Folkeopplysning

 • Levende situasjoner

 • Drøm/fascinasjon

St.Olav 20090602


Historikk, sendinger, stab,mandat, struktur, partnere,Heia Rosenborg!

 • TV-program 1990 

 • Dekke norsk, nordisk & internasjonal forskning

 • www.nrk.no/viten

 • 15 medarbeidere/40 sendinger pr år

 • Verdt å vite (P2)

 • Newton (NRK1)

 • 1930-programmene

 • SVT & DR

St.Olav 20090602


Saksunivers I/2008

St.Olav 20090602


Programanalyse Katta, Rating (000) P12+, snitt pr. mnd + hele våren.Katta har hatt en fin økning i rating, og har i snitt hatt nesten 60 000 flere seere sammenliknet med samme periode i fjor.

St.Olav 20090602


Programanalyse Katta, markedsandeler P12+, snitt pr. mnd + hele våren.Også en økning i andeler, snittet for hele våren har økt fra 37 til 40 %

St.Olav 20090602


Programanalyse Katta, Markedsandeler i målgrupperVåren 2008 vs. våren 2009Stabilt blant 20åringene, ellers økning i andeler for alle målgrupper

St.Olav 20090602


Rating pr minutt, P12+, vår 2008 og vår 2009Torsdager kl 18.30 – 20.30. Klammene/etikettene markerer Kattas inngang og utgang.Våren 09 har Katta en bedre flyt og har mindre frafall under sendingen enn fjoråret.

St.Olav 20090602


Rating i 1000 (P12+), Torsdager kl 19.30 – 19.55Økning i tv-seere totalt sett, som først og fremst går til NRK1 og Other.

St.Olav 20090602


Markedsandeler (P12+), 19.30 - flaten NRK1

St.Olav 20090602


Tverrmediale prosjekt

 • Norge 2020

 • http://www.nrk.no/norge2020/

 • I Nansens fotspor

 • http://www.nrk.no/nansens_fotspor/

 • Sydpolen

 • http://www.nrk.no/sydpolen/

 • Darwinekspedisjonen

 • http://blogg.nrk.no/darwin/

 • Memo

 • http://www.nrk.no/viten/memo/

 • Tekno

 • http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/487169

St.Olav 20090602


Metode

St.Olav 20090602


Til bakhodet

 • Hvilke studier skal vi lage på?

 • Hvor dypt skal vi pløye?

St.Olav 20090602


For:

 • Seerne ER motiverte, men må holdes varm hele tida.

 • Hvis ikke, glipper det.

St.Olav 20090602


Skaffe seg overblikk

Finne kilder innenfor

fokusområdet

Pleie disse

Lese tidsskrift/

nettaviser

Bedre oversikt

Bedre utvalg

Bedre saker

St.Olav 20090602


Hva graver vi etter?

Vesentlig

 • Interessant

 • Sensasjon

 • Aktualitet

 • The WatercoolerEffect

 • ’ennj han Blake som har blitt blind…’

St.Olav 20090602


The watercooler effect

Ut i Rommet med Knut

Sverre møter kongen

St.Olav 20090602


Hvordan arbeider vi?

 • Reporterne: drivkraften, research, vinkling…

 • Diskusjoner med prosjektleder

 • Gå i team m fotograf

 • 2 dagers opptak

 • 2-3 dager logging, musikk/arkivbilder

 • 2 dagers redigering

 • Klar for sending

  De mest effektive

  arbeider m 2-3 saker samtidig.

St.Olav 20090602


Gangen i det hele

St.Olav 20090602


Partners in crime

Inngå ’kontrakt’

Låse av sak ift andre

Lojalt ift publisering

Opprettholde ’kontrakt’

to the bitter end

St.Olav 20090602


TV-reportasjen

St.Olav 20090602


Min ønskereportasje

Hvordan er

din ønskereportasje?

Skriv ned tre stikkord

St.Olav 20090602


Nøkkelord - reportasjen

 • Kun én historie

 • Klar problemstilling

 • Dramaturgi

 • Klare aktører

 • Enkelt språk, korte setninger

  • Show it, don’t tell it!

  • http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/168436

St.Olav 20090602


Fortellerprinsipp i avis

Nyhetstrekanten

 • Det viktigste først – hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor, når…

 • Leseren er sin egen redaktør - kan hoppe av når som helst og likevel få et utbytte av historien

St.Olav 20090602


Fortellerprinsipp i TV

 • Seeren skal fanges inn og holdes fast fra start til mål (ift innslag/hele program)

 • én historie - enkelt fortalt

 • Opplysning gjennom opplevelse/gode historier

St.Olav 20090602


Gi meg en grunn til å følge med…

Hva er det jeg skal

følge med på

Hva er det jeg

skal få vite?

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/209321

St.Olav 20090602


Fjernsynets alfabet – bokstaven K

Knagghvorfor forteller jeg denne historien – nå?

Konflikthva trenger jeg for å sikre framdrift og holde på seerne?

Gjennomsyrer ALT vi gjør!

St.Olav 20090602


Med Clint’ern på laget

St.Olav 20090602


Til og med på barneskolen…

 • Jon skulle møte faren sin i byen, og så skulle de spise i hamburgerbaren. Det var første gang Jon skulle ta bussen inn alene. Han kom først. Faren ble litt forsinket fordi det tok tid å finne parkering. De spiste kylling, pommes frites og drakk brus. Etterpå spiste de is og dro hjem…

 • Hvorfor er ikke dette en fortelling?Hva kan vi gjøre slik at det blir en fortelling?

  God i ord 5, Språkbok

  Det Norske Samlaget 2006

St.Olav 20090602


Finne en knagg

St.Olav 20090602


Bone

Det konkrete prosjektet/

studien.

Lab./feltarbeid.,

Intervju m forsker(e)

St.Olav 20090602


g

Flesh

Relevanse for seerne, personer/case som

er berørt av forskn.feltet, sekvenser som

forklarer for seerne, Pro & Con

Bone

Det konkrete prosjektet/

studien.

Lab./feltarbeid.,

Intervju m forsker(e)

St.Olav 20090602


Flesh & Bone

 • Den norske Ötzi? http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/428817

 • Evig ungdomhttp://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/113346

 • Hellesylt http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/84454

 • Trim av lakshttp://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/129181

St.Olav 20090602


Dramaturgi

Spenning

Tidslinje

St.Olav 20090602


Jakten på den gode aktør

St.Olav 20090602


Seernes forståelse synker…

 • Når svarene er vanskelig å forstå og inneholder tunge / uforståelige fakta.

 • Når intervjusituasjonen oppleves som tydelig ukomfortabel.

 • Når det ikke er noen god stemning mellom reporter og forsker.

  • Vetenskapsmagasinet SVT

  • 2004

St.Olav 20090602


Seernes forståelse øker…

 • Når intervjuet holdes i en relevant og spennende setting

 • Når svarene virker spontane og naturlige.

 • Når det er en god stemning under intervjuet.

  • Vetenskapsmagasinet SVT

  • 2004

St.Olav 20090602


Forskerne mer drevne

 • Naturlig generasjonskifte

 • ’den nye tid’

 • Formidlingskrav

 • Egne kommunikasjons-rådgivere

St.Olav 20090602


Utfordring

 • Vi lager på konkrete forskningsprosjekt, ikke på selvvalgte tema – og dermed låses vi ift forskere.

 • Vi må ha prosjekteieren!

 • Hva gjør vi hvis vår mann mistrives m oss og kamera?

St.Olav 20090602


I seng med fienden…?

St.Olav 20090602


Skal, skal ikke…

 • Det nytter ikke å kontakte journalisten – jeg kommer ikke til å nå gjennom med tipset mitt uansett…

 • Reaksjon fra fagfeller

  Anerkjennelse

  • Misunnelse/Bortkasting av tid

 • Presis og grundig nok framstilling?

St.Olav 20090602


Hjelp, jeg skjønner ikke bæra!

Hvis reporteren ikke forstår

forskerens budskap – hvordan

skal hun da klare å formidle

det videre til sitt publikum?

Forskeren BØR forberede

budskapet sitt grundig!

Klart, konsist og relevant

3-4 punkter

Tenke framføring

Skaffe bakgrunnsmateriale

Ikke ta noe for gitt – yt hjelp!

St.Olav 20090602


Den gode aktør

 • Unngår lange, detaljerte utlegninger

 • Har et enkelt språk og enkle forklaringer – forklarer fagord umiddelbart.

 • Forklarer gjennom eksempel (anekdoter…)

 • Knytter det opp mot hverdagslige situasjoner – (gjenkjenning hos seeren)

  http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/59857

St.Olav 20090602


Min ønskereportasje

Fascinasjon

Spenning

Forståelig

Gode bilder

Relevans

Interessante aktører

St.Olav 20090602


Takk for meg

[email protected]

950 66565

St.Olav 20090602


 • Login