DEĞER VE ENTELEKTÜEL SERMAYE
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Prof. Dr. Yonca GÜROL Yıldız Teknik Üniversitesi 30.06.2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEĞER VE ENTELEKTÜEL SERMAYE. Prof. Dr. Yonca GÜROL Yıldız Teknik Üniversitesi 30.06.2012. Firma Çıkarlarına Uygun Amaçlar Büyümek, Süreklilik, Rekabet üstünlüğü,. Hissedar Çıkarlarına Uygun Amaçlar Daha Fazla Kazanç,. İdeolojik Amaçlar - Sosyal Fayda, Çevreye Katkı,.

Download Presentation

Prof. Dr. Yonca GÜROL Yıldız Teknik Üniversitesi 30.06.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

DEĞER VE ENTELEKTÜEL SERMAYE

Prof. Dr. Yonca GÜROL

Yıldız Teknik Üniversitesi

30.06.2012


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

 • Firma Çıkarlarına Uygun Amaçlar

 • Büyümek,

 • Süreklilik,

 • Rekabet

 • üstünlüğü,

 • Hissedar Çıkarlarına Uygun Amaçlar

 • Daha Fazla

 • Kazanç,

 • İdeolojik Amaçlar

 • - Sosyal Fayda,

 • Çevreye Katkı,

Firmanın Amaçları


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

1960’ lı Yılların Başı

KAR MAKSİMİZASYONU

1930’ lu Yıllar

KAR MAKSİMİZASYONU


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

1990’ lı Yılların Başı

KAR MAKSİMİZASYONU

1960’ lu Yıllar

KAR MAKSİMİZASYONU


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

 • Günümüzde, ekonomik amaçlar yerine sürdürülebilirlik önem kazanmaya başlamıştır.

 • Firmaların amaçları artık yalnızca bilanço karı değildir.

 • Yeni TTK ile birlikte dış denetim ve kurumsallaşma olguları, mali müşavirlik mesleğinin de boyutlarını değiştirmeye başlamış ve “değer” yaratmayı gerekli hale getirmiştir.


Peki de er nedir

Peki “DEĞER” Nedir?

Değer, bir şeyin önemini belirlemeye

yarayan soyut ölçü, kıymet olarak tanımlanabilir.


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

 • Yeni ekonomide bir şirketin değeri;

  • gelirleri,

  • P/D oranları veya

  • piyasa payı gibi ölçütlerle değil

  • entelektüel sermeye,

  • örgüt kültürü,

  • müşteri sadakati ve

  • marka gibi unsurlarla anlaşılmaktadır.


Piyasa de erini y kselten fakt rler

Piyasa Değerini Yükselten Faktörler

 • Markaların tanınması

 • Sanayide öncü vizyonları

 • Patentleri ve hamleleri

 • Müşterilerin sadakati, erişimi

 • Yenilikçi iş yaratmaya dönük fikirleri

 • Gelecek vaat eden ürünler üretmeleri


De er kavrami ve de er esasli y net m

DEĞER KAVRAMI VE DEĞER ESASLI YÖNETİM

 • Mali müşavirler, ilişkide bulunduğu kişi / kurumları göreceli önem derecesine göre bir sıralamaya tabi tutmalı ve öncelikli olarak kimin için değer yaratacağını belirlemelidir.

 • İkinci olarak söz konusu müşterilerin beklentilerinin neler olduğu dikkate alınmalıdır.


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

ÖYLE İSE,

GÜNÜMÜZDE GEÇERLİ FİRMA AMACI

?


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

AMAÇ,

DEĞER MAKSİMİZASYONU

(Value Maximization)


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

FİRMANIN AMACI:

FİRMANIN BUGÜNKÜ DEĞERİNİ, HİSSEDARLARI AÇISINDAN MAKSİMUM KILMAKTIR.


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

Günümüzde Değeri Yaratan Temel Unsur

ENTELLEKTÜEL SERMAYE

Klasik Üretim ve Klasik Pazarlama Devri Bitmiştir.

 • Patent

 • Marka

 • Hak

 • Know-How ve vb.

 • YaratamıyorsanızRekabet ŞansınızÇok Zordur.


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

Entelektüel Sermaye, Entelektüel Varlık ve Entelektüel Mülkiyet

DEĞER

Somut

Sahiplik

Entelektüel

Mülkiyet

Entelektüel

Varlık

Entelektüel

Sermaye

Soyut

Stratejik Dizilim


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

Entellektüel Sermaye Unsurları

 • İnsan Sermayesi

 • Yapısal Sermaye

 • Müşteri Sermayesi

 • İlişki Sermayesi

 • Sosyal Sermaye

 • Rekabetçi Sermaye

 • Diğer Unsurları


Prof dr yonca g rol y ld z teknik niversitesi 30 06 2012

Ölçemediğimiz değeri yönetemeyiz.

Entelektüel Sermaye Geliştirme Platformu’nun temel amacı,

“değer”in ölçülmesine ve yönetilmesine olanak sağlamaktır.


 • Login