Hatvan, 4. októbra 2012.
Download
1 / 19

Hatvan, 4. októbra 2012. Karla Wursterová - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Hatvan, 4. októbra 2012. Karla Wursterová. Korene „vyšehradskej“ spolupráce. Spoločný historický a kultúrny vývoj 1335: Stretnutie českého, uhorského a poľského kráľa vo Višegráde; Boje za slobodu v r. 19 56, 19 68 , 1980, 1989; Podobná úroveň sociálneho a ekonomického vývoja;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hatvan, 4. októbra 2012. Karla Wursterová' - linnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hatvan, 4. októbra 2012.

Karla Wursterová


Korene vy ehradskej spolupr ce
Korene „vyšehradskej“ spolupráce

Spoločný historický a kultúrny vývoj

 • 1335: Stretnutie českého, uhorského a poľského kráľa vo Višegráde;

 • Boje za slobodu v r.1956, 1968, 1980, 1989;

 • Podobná úroveň sociálneho a ekonomického vývoja;

 • skúsenosť s transformáciou spoločnosti;

  Geografická blízkosť

 • Región V4

  Spoločné ciele a úspechy

 • Členstvo v EÚ a NATO;

 • V4 ako konzultačná platforma;

 • Spolupráca s Rakúskom, Slovinskom, krajinami Východného partnerstva;


Medzin rodn vy ehradsk fond
Medzinárodný vyšehradský fond

 • Založený v roku 2000 vládami V4 krajín

 • Sídlo: Bratislava

 • Cieľom Fondu: Podporovať rozvoj a úzku spoluprácu krajín V4, ako aj krajín Strednej a Východnej Európy, Západného Balkánu a Južného Kaukazu

 • jediná inštitúcia V4 skupiny

 • Dodnes Vyšehradský fond podporil viac ako:

  • 2.900 projektov (granty)

  • 900 štipendijných pobytov

  • 100 umeleckých pobytov

  • Rozpočet na rok 2012 - 7.000.000 €


 • Príjemcovia podľa krajín / Regiónov

  www.visegradfund.org/about

  100% = 39,5 mil. € (2000–2011)


  Preh ad programov
  Prehľad programov

  Grantové programy:

  Malé granty

  Štandardné granty

  Strategické granty

  Visegrad University Studies

  Visegrad +

  • Mobilitné programy:

   • Visegrad scholarship program

   • Visegrad scholarship at OSA

   • VARP; Visual & Sound, Performing Arts, Literary, VARP in NY

   • V4EaP programy:

   • Partnership Grant, Flagship Project, VUSG, Scholarships  V eobecn grantov podmienky
  Všeobecné grantové podmienky

  • Vyšehradská črta projektu

  • Aktívna účasť minimálne 2 projektových partnerov v projekte

  • Žiadateľom môže byť akákoľvek PO alebo FO, prioritu však majú nevládne a neziskové organizácie, samosprávy, verejné školy a univerzity, vedecké a výskumné inštitúcie, ktoré nie sú priamo financované zo štátneho rozpočtu.


  • Grant môže maximálne pokrývať 70% z celkových nákladov na projekt

  • Vyplácaný je v 2-3 splátkach (až 80% grantu vopred)

  • Separátny bankový účet

  • Webová stránka prezentujúca projekt s prepojením na projektových partnerov

  • 5% z grantu môže byť použitých na nepriame náklady (overhead costs)

  • Vyúčtovanie grantu: Priebežná/Záverečná správa + Finančná správa s kópiami finančných dokladov

  • Tlačové správy a kalendár podujatí


  Ako po iada o grant
  Ako požiadať o grant?

  • Máte nápad, ktorý má „vyšehradský“ charakter?

  • Máte projektovýchpartnerov z ostatných krajín V4?

  • Vyplňte prihlášku

  • Priložte listy od spoluorganizujúcich a spolufinancujúcich organizácii

  • Priložte kópie dokumentov potvrdzujúcich registráciu v Registriorganizácií a menovanie štatutárneho zástupcu


  Ast nedostatky
  Časténedostatky

  • Kópie partnerských prehlásení (nevyhnutný je ORIGINÁL)

  • Nesprávne identifikačné dokumenty ( ideálny je výpis z akéhokoľvek registra,nie starší ako 3 mesiace)

  • Nejasná V4 črta v projekte (chýba „vyšehradská pridaná hodnota“)

  • Nejasná úloha projektových partnerov v projekte

  • Nevhodné načasovanie podujatí

  • Online prihláška nepotvrdená v on-line systéme do času uzávierky (12:00)


  Opr vnen polo ky
  Oprávnenépoložky

  • Tlač, publikovanie a rozvoz publikácií

  • Prenájom priestorov a príslušného technického zariadenia

  • Omeny pre umelcov

  • Odmeny pre expertov

  • Ubytovanie a strava

  • Cestovné náklady

  • Preklad a tlmočenie

  • Náklady na ocenenia

  • Kancelárske potreby a promo materiály

  • PR náklady (inzercia, reklama)

  • Dizajn a aktualizácia webstránky

  • Overhead cost – nepriame náklady 5% z grantu


  Mal granty
  Malégranty

  • rozpočet na 2012: 600 000 €

  • uzávierky: 1. marec, 1. jún, 1. september, 1. december

   • spolupráca min. 3 krajín V4

   • zmluvné obdobie:6 mesiacov

   • výška podpory: do6 000 €

    max. 70% z celkového rozpočtu projektu

   • hodnotenie projektov- cca 8 týždňov

    (projekt nemôže začať skôr)


  Tandardn granty
  Štandardnégranty

  • rozpočet na 2012:2200000€

  • uzávierky:15. marec a 15. september

   • spolupráca min. 3 krajín V4

   • zmluvné obdobie:12 mesiacov

   • výška podpory: od6001€

    max. 70% z celkového rozpočtu projektu

   • hodnotenie projektov- cca. 10 týždňov (projekt nemôže začať skôr)


  Strategick granty
  Strategickégranty

  • rozpočet na 2012: 300000€

  • uzávierka 2013: 30. marec

   • spolupráca všetkých krajín V4

   • zmluvné obdobie: 12 – 36 mesiacov

   • výška podpory: zvyčajne 50000€

    max. 70% z celkového rozpočtu projektu

   • hodnotenie projektov – cca 10 týždňov (projekt nemôže začať skôr)


  Typy tipendi
  Typyštipendií

  • OUT-GOING SCHÉMA

   pre žiadateľov z V4 na štúdium/výskumv AL, AM, AZ, BY, BA, HR, GE, MK, MD, ME, RS a UA; tie isté pravidlá aj pre kosovskéuniverzity

  • INTRA-VISEGRAD SCHÉMA

   pre žiadateľov z V4 na štúdium/výskum v inej krajine V4

  • IN-COMING SCHÉMA

   pre žiadateľov z AL, BA, HR, GE, MK, ME, RS, RU a UA; tie isté pravidlá aj pre kosovských žiadateľov

  • ŠTIPENDIÁ PRE KRAJINY VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

   pre žiadateľov zAM, AZ, BY, GE, MD, UA


  Po adovan dokumenty
  Požadovanédokumenty

  • overený preklad posledného vš diplomu

  • (v prípade magisterského štipendia sa požaduje tiež overený

  • preklad aktuálneho výpisu známok z celého doterajšieho vš štúdia + potvrdenie o štúdiu s uvedením ročníka štúdia)

  • (predbežný) akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie

  • (v prípade pomagisterského štipendia sa požaduje tiež odporúčanie + súhlas so štúdiom v zahraničí od školiteľa z domácej univerzity)

  • plán štúdia/výskumu – študijný/výskumný projekt na celé štipendijné obdobie

   on-line prihlášky: http://applications.visegradfund.org  Kráľovské údolie 8

  81102 Bratislava, Slovakia

  http://visegradfund.org/

  +421 259 203 811

  +421 259 203 805

  [email protected]


  ad