Podsumowanie II Kongresu Stanach Nagłych
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Podsumowanie II Kongresu Stanach Nagłych PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podsumowanie II Kongresu Stanach Nagłych. Dr med. Paweł Weiss. http://www.seethisnowreadthis.com. Leczenie przeciwzakrzepowe prof.. nadzw. Dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki. Bez modyfikacji dawki antykoagulantów Wszczepienie stymulatora Wszczepienie kardiowertera/defibrylatora Koronarografia

Download Presentation

Podsumowanie II Kongresu Stanach Nagłych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podsumowanie II Kongresu Stanach Nagłych

Dr med. Paweł Weiss

http://www.seethisnowreadthis.com


Leczenie przeciwzakrzepoweprof.. nadzw. Dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

 • Bez modyfikacji dawki antykoagulantów

  • Wszczepienie stymulatora

  • Wszczepienie kardiowertera/defibrylatora

  • Koronarografia

  • Koronaroplastyka


Leczenie przeciwzakrzepoweprof.. nadzw. Dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

 • Przedawkowanie antykoagulantów (Wit. K)

  • INR 6-10 + krwawienie: 1-2 mg

  • INR >10: 5 mg

 • Doustnie preferowano podawanie leku


Leczenie przeciwzakrzepoweprof.. nadzw. Dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

 • Natychmiastowe odwrócenie anytkoagulacji

  • Kompleks protrombinowy (Feiba Baxter)

  • FFP

  • Witamina K 5-10 mg iv

 • TYLKO GDY MASYWNE KRWAWIENIE


Leczenie przeciwzakrzepoweprof.. nadzw. Dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

 • Nowe anytykoagulanty - krwawienie (Dagiraten, Rywaroksaban)

  • Nie ma antidotum

  • Węgiel aktywowany

  • Leczenie objawowe

  • Uzupełnianie płynów i masy erytrocytarnej

  • Rywaroksaban się nie dializuje

  • Kompleks protrombinowy i Eptakog alfa?


Obrzęk Płucdr med. Maciej Grabowski

 • Faza I

  • Śródmiąższowy obrzęk płuc

 • Faza II

  • Pęcherzykowy obrzęk płuc


Obrzęk Płucdr med. Maciej Grabowski

 • Obraz Kliniczny

  • Faza I

   • Przyspieszenie oddechu

   • Orthopnea

   • Kaszel

   • Świsty

   • Poszerzenie żył górnych płatów płuc

   • Linie Kerley B

   • Płyn w szczelinach międzypłatkowych zatarcie rysunku wnęk


Obrzęk Płucdr med. Maciej Grabowski

 • Obraz kliniczny

  • Faza II

   • Strach, niepokój, pobudzenie

   • Bardzo duża duszność spoczynkowa

   • Rzężenia wilgotne

   • Skóra: blada, sinica obwodowa, zimny pot

   • Wymuszona pozycja siedząca z podparciem rękami o podłoże

   • Skrzydełka motyla


Obrzęk Płucdr med. Maciej Grabowski

 • Leczenie

  • Tachyarytmia → kardiowersja

  • Inne przyczyny → zmniejszenie ciśnienie hydrostatycznego w naczyniach włosowatych płuc, zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego, poprawa wymiany gazowej, poprawa kurczliwości mięśnia serca


Tamponada Serca i Rozwarstwienie Aortydr med. Rafał Dąbrowski

 • Tamponada serca: badanie

  • Tachykardia, tachypnoe, hepatomegalia

  • Objaw wątrobowo-szyjny, poszerzone żyły szyjne

  • Ściszone tony serca

  • Tarcie osierdzia

  • Niskie lub nieoznaczalne ciśnienie tętnicze

  • Tętno dziwaczne: spadek ciśnienia tętniczego na wdechu >12 mmHg

  • Triada Becka

  • W EKG

   • Tachykardia zatokowa, migotanie/trzepotanie przedsionków

   • Naprzemienność elektryczna, uniesienie odcinka ST


Tamponada Serca i Rozwarstwienie Aortydr med. Rafał Dąbrowski

 • Kiedy kuć

  • W ECHO >2 cm płynu

  • W ECHO >1 cm płynu + objawy

 • Nie usuwać więcej jak 1000 ml

 • Posiew, czy to może gruźlica?


Tamponada Serca i Rozwarstwienie Aortydr med. Rafał Dąbrowski

 • Rozwarstwienie Aorty

  • Przedmiotowo

   • Ciśnienie podwyższone lub niskie

   • Brak lub osłabienie tętna

   • Asymetria tętna lub ciśnienia

   • Objawy wstrząsu

   • Szmer rozkurczowy nad ujściem aorty

   • Objawy niedokrwienia mózgu i kończyn

   • Objawy niewydolności serca

   • Zawał serca

   • Objawy tamponada serca

   • Zespół Hornera

   • Objawy niedokrwienia narządów jamy brzusznej, w tym nerek


Tamponada Serca i Rozwarstwienie Aortydr med. Rafał Dąbrowski

 • Leczenie

  • Wkłucie dożylne, cewnik do pęcherza

  • Szybkie obniżenie ciśnienia tętniczego (100-120/60-65) i tętna <55/min

  • Opanowanie bólu: morfina iv

  • Utrzymanie perfuzji mózgu i nerek

  • KARDIOCHIRURG


Tamponada Serca i Rozwarstwienie Aortydr med. Rafał Dąbrowski

 • Badanie diagnostyczne

  • LDH i D-dimery: wartości prawidłowe przemawiają przeciwko rozpoznaniu

  • Morfologia: anemia, leukocytoza, wzrost liczby płytek

  • Angio TK #1


Tamponada Serca i Rozwarstwienie Aortydr med. Rafał Dąbrowski

 • Leczenie RoA przewlekłe

  • Diuretic: minimalizuje gwałtowne skoki ciśnienia tętniczego

  • Sartan: u pacjentów z zespołem Marfana

  • Beta-blokery


Tamponada Serca i Rozwarstwienie Aortydr med. Rafał Dąbrowski

 • Kiedy operować

  • >55 aorta wstępująca

  • >65 aorta zstępująca

  • >50 zespół Marfana


Ostre niedokrwienie kończynydr hab. med. Grzegorz Madycki

 • Zator rozwidlenia aorty

  • Ostre niedokrwienie obu kończyn

  • Nagłe silne bóle, objawy burzliwe

  • Tętno w obu pachwinach niewyczuwalne

  • Czasem nietrzymanie stolcu i moczu, bóle w dole brzucha

  • EMBOLETKOMIA


Ostre niedokrwienie kończynydr hab. med. Grzegorz Madycki

 • Zator tętnicy biodrowej

  • Objawy dotyczą jednej kończyny

  • Zmiany skórne i objawy poza więzadło pachwinowe

  • EMBOLEKTOMIA


Ostre niedokrwienie kończynydr hab. med. Grzegorz Madycki

 • Zator tętnicy udowej

  • Tętno poniżej więzadła pachwinowego dobrze wyczuwalne, poniżej niewyczuwalne

  • Zmiany na skórze, zaburzenia ocieplenia i czucia poniżej 1/3 górnej uda

  • EMBOLEKTOMIA


Ostre niedokrwienie kończynydr hab. med. Grzegorz Madycki

 • Zator tętnicy podkolanowej

  • Objawy szybko narastają (słabe krążenie oboczne)

  • Tętno w dole podkolanowym wyczuwalne

  • Zmiany skórne dotyczą 1/3 dolnej podudzia

  • Zaburzenia ruchów do stawu skokowego górnego

  • EMBOLEKTOMIA


Ostre niedokrwienie kończynydr hab. med. Grzegorz Madycki

 • Zator tętnic goleni

  • Bardzo często bezobjawowe

  • Brak tętna na odpowiedniej tętnicy

  • Najczęściej zaburzenia czucia powierzchownego

  • EMBOLEKTOMIA


Ostry Brzuchprof. dr hab. med. Piotr Fiedor

 • Perforacja z tyłu trzustki może być bez gazu w RTG

 • >15% przypadków z powodów psychogennych

 • Czy to nie zatrucie pokarmowe?


Krwawienie z przewodu pokarmowegodr hab. med. Maciej Słodowski

 • 90% z górnego odcinku

 • Wskazanie do operacji

  • Krwotok widoczno zagrażający

  • 4 jednostek krwi podane

 • Objawy oligowolemii po utraty 750 ml krwi

  • Ciśnienie tętnicze <100 mmHg

  • Tętno >100 /min

  • Duszność, osłabienie, bladość skóry, pocenie


Ostra hiperkaliemiadr med. Robert Małecki

 • Objawy

  • Osłabienie

  • Parestezje i kurcze mięśniowe

  • Niedowłady mięśni

  • Porażenie spastyczne

  • Bradykardia

  • Może być bezobjawowa


Ostra hiperkaliemiadr med. Robert Małecki

 • Leczenie

  • >7,0 mmol/l lub >6,3 mmol/l + objawy

  • Stabilizacja mięśnia serca

   • Preperaty wapnia iv

  • Ułatwienie wejścia potasu do komórek

   • B-mimetyki (niewydolność nerek)

   • Glukoza z insuliną (najwięcej efektywne)

   • Dwuwęglany (tylko w kwasicy)

  • Zwiększenie wydalania

   • Furosemid (uwaga przy niskim GFR)

   • Żywice wymienne (hypokalcemia, obrzęki)

   • Dializa (niewydolność nerek)


Ostre uszkodzenie nerekprof. dr hab. med. Michał Myśliwiec

 • Kryteria

  • Nagłe (48 godz) upośledzenie funkcji nerek powodujące

  • Wzrost kreatyniny ≥ 0,3 mg/dl lub 50%

  • Oliguria < 0,5 ml/kg/godz przez > 6 godz


Ostre uszkodzenie nerek - AKIprof. dr hab. med. Michał Myśliwiec

 • Leki najczęściej wywołujących AKI

  • Antybiotyki (aminoglikosydy + diuretic = duża nefrotoksyczność)

  • ACE inh.

  • NSAID

  • Jodowe śr kontrastowe

  • Diuretyki

  • Phosphorany (Fortrans)

 • Abdominal compartment syndrome → AKI


Napad padaczkowydr hab. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

 • 2 wejścia IV

 • Pierwsza padaczka? Może udar mózgu → CT natychmiast

 • Padaczka przedłużającym się > 5 min istnieje zagrożenie stanem padaczkowym

 • Im szybciej się poda leki, im większa prawdopodobieństwo że one będą działały

  • Diazepam 10 mg iv/lorezapam 4 mg iv


Napad padaczkowydr hab. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

 • Stan padaczkowy = > 30min

 • Padaczka może powodować hipoglikemia

 • Nie można mieszać fenytoine z glukozą

 • Po 5 minut przemieścić pacjenta do OIOMu

 • Po 10 minut fenytoina 15-18 mg/kg iv, 25-50 mg/min

 • Po 30 minut fenobarbital 10 mg/kg w ciągu 10 minut

 • Po 90 minut anestezjolog


Zaostrzenie astmyprof. nadzw. Dr hab. med. Adam Antczak

 • Cel saturacji > 90%, >95% u dzieci

 • Leczenie

  • Beta2 mimetyk

  • Systemowe sterydy

  • Adrenalina w nebulizacji ostatecznie

 • Najczęściej wirusy i nietypowe bakterie


Ostra niewydolność oddechowadr med. Tadeusz Przybyłowski

 • Wskazania do NIPPV

  • Duszność o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego z użyciem dodatkowych mięśni oddechowych i paradoksalnymi ruchami oddechowymi

  • pH <7,35 lub PaCO2 >45 mmHg

  • Zwiększenie częstości oddechów >25/min


Ostra niewydolność oddechowadr med. Tadeusz Przybyłowski

 • Wskazania do IPPV

  • Nietolerancja lub brak poprawy po zastosowaniu NIPPV

  • Ciężką duszność z użyciem dodatkowych mięśni oddechowych i paradoksalnymi ruchami oddechowymi

  • Częstość oddechów >35/min

  • Ciężka, zagrażająca życiu hipoksemia (Pa02 <40 mmHg)

  • pH <7,25 lub PaCO2 >60 mmHg

  • Zaburzenia świadomości

  • Hipotonię, wstrząs


Wstrząsdr med. Anna Konopka

 • 6 – 10% z powodu zawału

  • Uszkodzenie mięśnia brodawkowego wymaga pilną operacje


Zatorowość płucnadr med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska

 • D-dimer nie jest istotny do diagnostyki

 • Staraj się zwalczać intensywnie tachykardii podejrzanej jako kompensacyjna

 • Zatorowość płucna bardzo często objawia się nadkomorowymi zaburzeniami rytmu

 • Może wystąpić hipotonia lub wstrząs

 • ZP może przebiegać pod postacią omdlenia lub nawracających omdleń

 • Może przypominać ostry zespół wieńcowy lub zawał płuca lub zapalenie płuc

 • ZP ma dużo mask klinicznych


Zatorowość płucnadr med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska

 • Używaj skale Genewską lub Wellsa

  • D-dimer tylko wyklucza ZP z małym lub umiarkowanym ryzykiem

 • Troponina jest wskaźnikiem rokowniczym w ZP


Zatorowość płucnadr med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska

 • Używaj skale Genewską lub Wellsa

  • D-dimer tylko wyklucza ZP z małym lub umiarkowanym ryzykiem

 • Troponina jest wskaźnikiem rokowniczym w ZP


Zatorowość płucnadr med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska

 • Duże prawdopodobieństwo ZP

  • Stabilny → heparyna UFH 80 j.m./kg iv → pilne ECHO/angio TK

  • Pogarsza się → alteplaza 50 mg iv → pilne ECHO/angio TK

  • NZK → alteplaza mg iv → ponowna ocena po 30 min

 • Enoksaparyna gorzej działa!


Ostre zaburzenia krzepnięciadr hab. med. Jacek Treliński

 • DIC

  • Liczba płytek krwi ↓

  • Obecność fragmentów krwinek czerwonych zwanych schistocytami we krwi obwodowej

  • D-dimer ↑

  • Czas krzepnięcia (APTT, PT, TT) przedłużone

  • Stężenie fibrynogenu ↓

  • Stężenie innych czynników krzepnięcia ↓

  • Aktywność AT ↓


Ostre zaburzenia krzepnięciadr hab. med. Jacek Treliński


Ostre zaburzenia krzepnięciadr hab. med. Jacek Treliński

 • Leczenie DIC

  • Leczenie choroby podstawowej

  • Wyrównanie zaburzeń hemostazy

  • Leczenie substytucyjne

  • Heparyna

  • Koncentraty inhibitorów krzepnięcia

  • Inhibitory fibrynolizy


Płynoterapiadr med. Anna Łukaszewska

 • 22G – 36 ml/min

 • 20G – 61 ml/min

 • 18G – 96 ml/min

 • 17G – 128 ml/min

 • 16G – 196 ml/min

 • 14G – 270 ml/min

 • Porty do-naczyniowe – do 500 ml/h


Płynoterapiadr med. Anna Łukaszewska

 • Korekta

  • Gorączka – 12,5% na każdy 1°C

  • Poty 10-25%

  • Hiperwentylacja 10-60%


Płynoterapiadr med. Anna Łukaszewska

 • Wstrząs krwotoczny

  • Mleczan Rignera jako pierwszy

  • KKCz, kiedy Hct < 25%

  • FFP i kryoprecypitat – tylko jak istnieje zaburzenie krzepnięcia


 • Login