HR strategier som gir bunnlinjeresultater - PowerPoint PPT Presentation

HR strategier som gir bunnlinjeresultater
Download
1 / 46

 • 157 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

HR strategier som gir bunnlinjeresultater. egil.sandvik@hrnorge.no. HR strategier som gir bunnlinjeresultater. god kobling av forretningmodell og kompetanse stadig utvikling/styrking av bedriftens kjernekompetanser

Related searches for HR strategier som gir bunnlinjeresultater

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HR strategier som gir bunnlinjeresultater

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hr strategier som gir bunnlinjeresultater

HR strategier som gir bunnlinjeresultater

egil.sandvik@hrnorge.no


Hr strategier som gir bunnlinjeresultater

HR strategier som gir bunnlinjeresultater

 • god kobling av forretningmodell og kompetanse

 • stadig utvikling/styrking av bedriftens kjernekompetanser

 • hyppig måling av bunnlinjerelaterte HR-prosesser (f.eks. ved bruk av humankapitalindekser)

 • forsiktig dimensjonering av bemanning basert på fremvoksende strategie

 • forsiktig bruk av teknologi n

 • utstrakt bruk av praksisfellesskap

 • rekruttering på basis av talent


To overraskelser i watson wyatts human capital index unders kelse 2002

To overraskelser i Watson Wyatts Human Capital Index undersøkelse 2002

Den første er at utdanning, generelt sett, ikke er lønnsomt for en virksomhet.

I dag satser europeiske virksomheter cirka 60 milliarder euro på videreutdanning

men avkastningen i form av gevinst og aksjekurs er lav.

Den andre overraskelsen var at innleid personal fra f.eks. en

bemanningsbedrift ikke gir verdi.


To avgj rende sammenhenger

To avgjørende sammenhenger

1.

r

HKI

=

X

Bunnlinje

Strukturkapital

2.

3

Humankapital


H na eller egget

Høna eller egget?

Figure 3: Correlation Analysis


Kompetanse mestring tre niv

Kompetansemestring-tre nivå

Hvorfor(strategisk)

Hvordan bidrar

kompetanse til verdi-

skapingen?

Knytte kompetanse til

forretningsmodellen

Hvordan(taktisk)

Hvordan kan vi bedre

utvikle, dele og bruke

vår kompetanse?

Tilrettelegge for

riktig kompetanse

Hva(operasjonelt)

Hvordan kan vi kodifisere og

dele erfaringer for rutine-

oppgaver?

Knytte kompetanse til

folk som trenger den


Strategisk kompetanse

Strategisk

kompetanseledelse

Nøkkel-

spørsmål

Hvordan fremmer vi

verdiskaping?

Value Networks

Kapitalindekser

Kjernekompetanseanalyse

Nøkkel-

verktøy

Resultater

Strategisk kompetanse

Intellektuell

kapital

monitorer

HKI

SKI

IKI

Kundekapital

KKI

Values

Strukturkapital

Humankapital


Hvordan f effekt av kompetanseutvikling

Hvordan få effekt av kompetanseutvikling?

Fag-

kompetanse

(F)

Kompetanseutviklende

miljø

Lærings-

kompetanse

(L)

Relasjons-

kompetanse

(R)


Tradisjonell kompetanseprofil

Tradisjonell kompetanseprofil

F

R

L


Tradisjonell kompetanseutvikling

Tradisjonell kompetanseutvikling

Investering

∆ F

F

F

∆ R=0

R

∆ L=0

R

L

L


Effekt av praksisfellesskap

Effekt av praksisfellesskap

∆ F

F

F

∆ R

R

∆ L

R

L

L

Investering


Sitronloven

Sitronloven


Hr strategier som gir bunnlinjeresultater

80% av verdiskapningen

20% av verdiskapningen


Regnskap vs intellektuell kapital

materielt

synlig

hendelser

transaksjoner

fortid

inntekter/kostnader

kontanter

periodisk

regelverk

immaterielt

usynlig

prosess

relasjoner

fremtid

verdi

følelser

løpende

ledelse

Regnskap vs. intellektuell kapital

80%

20%


Vi trenger et enkelt instrumentbord for navigering av kunnskapsbedriften

15

15

15

15

.

.

.

20

20

20

20

10

10

10

10

25

25

25

25

5

5

5

5

30

30

30

30

0

0

0

0

Vi trenger et enkelt instrumentbord for navigering av kunnskapsbedriften

De vanlige indikatorer

tilpasset

industribedriften

De vanlige indikatorer

tilpasset

industribedriften

.

Medarbeider-

engasjement

Strategi-

læring

.

.

Kunde-

engasjement

Identitets-

styrke


Hva vil det si ha strategisk fokus arbeide strategisk

Hva vil det si å ha strategisk fokus/arbeide strategisk?

Konkurranse om:


Finanskapitalen som ressurs

Balanse

Drift

Overskudd

Strategien

Økonomien

Finanskapitalen som ressurs

Industri-

kulturen

Lederen

Effektive

medarbeidere

Resultater

Verdi-

skaping

Lojale kunder


Hr strategier som gir bunnlinjeresultater

Talentet som

ressurs

resultater

Verdiskapning/

Konkurranseeven

Engasjerte

kunder

Strategi&kultur

Engasjerte

medarbeidere

Lederen

Talentet

Rollen


Hrs strategiske fokus

HRs strategiske fokus

Konkurranse om:


Konkurrerende modeller for verdiskaping

Konkurrerende modeller for verdiskaping

 • penger og markeder som verdidrivere

 • mennesker, kompetanse og relasjoner som verdidrivere


Industribedriftens verdiskaping

Balanse

Drift

Overskudd

Strategien

Økonomien

Industribedriftensverdiskaping

HR i stab

Industri-

kulturen

HRM

1960

Human

Relations

1930

Lederen

Effektive

medarbeidere

Industrial

relations

1890

Resultater

Verdi-

skaping

Lojale kunder


Hr strategier som gir bunnlinjeresultater

Kunnskapsbedriftens

verdiskaping

resultater

HR i linjen

?

Verdiskapning/

Konkurranseeven

2010

KM

1990

Engasjerte

kunder

Strategi&kultur

Engasjerte

medarbeidere

Lederen

Talentet

Rollen


To like avdelinger i bedriften hvem a eller b har best resultat

To ”like” avdelinger i bedriften - Hvem, A eller B, har best resultat?


M ling av medarbeiderengasjement

Operasjonell definisjon engasjement

Måling av medarbeiderengasjement


Hva ber medarbeideren deg om som leder

Hva ber medarbeideren deg om som leder?

 • fokuser meg

 • utstyr meg

 • bruk meg

 • se meg

 • bry deg

 • utvikl meg


Ingen tvil

Ingen tvil

I april 2002-utgaven av ”Journal of Applied Psychology”

publiserte Gallup undersøkelser som viser at mer

engasjerte medarbeidere også er mer produktive

medarbeidere. Undersøkelsen viser at mer engasjerte

medarbeidere er mer lønnsomme medarbeidere

og mer kundefokuserte medarbeidere.

Den siste undersøkelsen til Gallup etterlater ingen tvil.


Virksomhetens identitet som referansepunktet

Virksomhetens identitet som referansepunktet

 • Mennesker har grunnleggende behov for å identifisere seg med noe og noen

 • Identitet danner grunnlaget for menneskers engasjement og lojalitet

 • styrken i organisasjonens identitet forteller oss hvor godt organisasjonens retning er forankret


Modell intellektuell kapital og bunnlinje

HKI

Baanserte

resultater

SKI

KKI

Modell intellektuell kapital og bunnlinje

HKI=medarbeiderengasjement

SKI=strategilæring

KKI=kundeengasjement

IKI=identitet

+

+

++++

Lønnsomhet 0,33

IKI

.

.

+++

++


Kapitalindekser som m leinstrument

Kapitalindekser som måleinstrument

 • enkle indekser som fanger følelser og relasjoner til ledere, kunder og medarbeidere

 • gjør balansert målstyring og målrettet utvikling av den intellektuelle kapital mulig

 • er neste generasjons klima-, tilfredshets-, kultur- og kundeundersøkelser

 • bygger intellektuell kapital perspektivet og på forskning om ”people first” ledelse, ”fly wheel”effekten og ”tipping point” spredningsteori (seks trinn)


Hr strategier som gir bunnlinjeresultater

Sammenhengen mellom indeks og resultater


Vedlegg

Vedlegg


Konsernsjef thomas f yen

Konsernsjef Thomas Føyen

 • ”Ser klare sammenheng mellom HKI og bedriftens konkurranseevne inkl. finansiell utvikling

 • Har etablert en felles plattform for lederutvikling for alle selskaper

 • Har klart med bruk av HKI å relatere HR til de øvrige ”harde og tradisjonelle måletallene”

 • Har bedret vår konkurranseevne ved at vi har en vesentlig positiv utvikling av vår HKI siden vi startet prosjektet (nå etter 3 målinger)

 • Er bedre rustet til å evt. gå løs på andre og mer omfattende prosjekter som ”Company IQ” i fremtiden og trolig på en bedre måte kunne implementere dette.”


Identitetens komponenter

Visjon

Formål

Kjerne-

kompetanse

Verdier

Organisasjonens

identitet

Image

Merkevare

Posisjon

Produkter

Kvalitet

Identitetens komponenter


Hr strategier som gir bunnlinjeresultater

Operasjonell definisjon identitet


Iki en m ler tre typer identitet

IKI-en måler tre typer identitet

 • ”troende” - medarbeidere som identifiserer seg sterkt med bedriften

 • ”likegyldige” - medarbeidere som har et kontraktsmessig forhold til sin bedrift

 • ”kritikerne” - medarbeidere som tar avstand fra bedriften sin


Fokus p engasjement kan bedre resultatene betydelig

Fokus på engasjement kan bedre resultatene betydelig

Gallup har de siste årene påvist at arbeidsgrupper med høyest medarbeiderengasjement, i større grad har over gjennomsnittet når det gjelder:

 • lav medarbeiderturnover (44%)

 • kundeloyalitet (56%)

 • sikkerhet (50%)

 • produktivitet (50%)

 • lønnsomhet (33%)


Ki modellen

Humankapital

KI-modellen

Identitet

Identitet

Organisasjons- og

strategikapital

Aktivisering

Resultater

Human- og kundekapitalen aktiviseres gjennom engasjement.

Strategikapitalen aktiviseres gjennom læring og styrking av identitet.

Kundekapital


Hki modellen humankapitalindeksen

Forventinger

HKI-modellen(Humankapitalindeksen)

Riktig utstyr

Sterke sider

Engasjement

Resultater

Ros/

anerkjennelse

Spørsmål som måler medarbeiderengasjement:

1. Vet jeg hva som forventes av meg i jobben?

2. Har jeg de nødvendige hjelpemidler til å gjøre jobben riktig?

3. Har jeg muligheten til å gjøre det jeg er best til hver dag?

4. Har jeg i løpet av siste uke fått anerkjennelse og ros for godt utført arbeid?

5. Virker det som om lederen min eller andre bryr seg om meg?

6. Er det noen som oppmuntrer meg til å videreutvikle meg?

Omsorg

Videreutvikling


M ling av medarbeiderengasjement1

Måling av medarbeiderengasjement


Ki en m ler tre typer engasjement

KI-en måler tre typer engasjement

 • ”Ildsjeler” - Aktivt engasjerte medarbeidere og kunder

 • ”Passasjerer” - Ikke-engasjerte medarbeidere og kunder

 • ”Bremseklosser” - Aktiv uengasjerte medarbeidere og kunder


Ski modellen strategikapitalindeksen

Kunnskap for

verdiskapning

SKI-modellen(Strategikapitalindeksen)

Verktøyutvikling

Tilgang

til verktøy

Aktivisering

Resultater

Bruk av

verktøy

Spørsmål som måler strategilæring:

Deler jeg kunnskap for maksimal verdiskapning?

2. Utvikler jeg maler, verktøy og prosesser sammen med kollegaer og kunder?

3. Blir jeg mer effektiv ved bruk av maler, verktøy og prosesser?

4. Blir mine kunder og kollegaer mer effektive ved direkte tilgang til mine verktøy og prosesser?

5. Hjelper jeg mine kunder og kollegaer til å lære?

6. Lærer jeg av mine kollegaer og kunder hver dag?

Kundelæring

Lære sammen


M ling av fremvoksende strategier

Måling av fremvoksende strategier


Hr strategier som gir bunnlinjeresultater

KI-en måler 3 typer aktivisering av kompetanse og %-vis andel av kunnskapsaktivister i en organisasjon

 • kollegalæring

 • kundelæring

 • verktøylæring


Kki modellen kundekapitalindeksen

Holde løfte

KKI-modellen(Kundekapitalindeksen)

Fair behandling

Problemløsning

Engasjement

Resultater

Stolthet

Spørsmål som måler kundeengasjement:

Holder bedriften min alltid hva den lover?

2. Gir jeg alltid våre kunder en fair behandling?

3. Dersom et problem oppstår, kan kundene mine regne med at jeg løser det på en fair og tilfredsstillende måte?

4. Er våre kunder stolte av bedriften min?

5. Behandler jeg alltid våre kunder med respekt?

6. Er bedriften min perfekt for kundene mine.?

Respekt

Perfekt


Ii modellen identitetsindeksen

Formål

II-modellen(Identitetsindeksen)

Visjon

Posisjon

Identitet

Unik og

ettertraktet

Kjernekompetanse

Spørsmål som måler identitet:

Identifiserer jeg meg sterkt med bedriftens formål og historie?

Er jeg stolt av bedriftens visjon?

Anser jeg at bedriften er mer etablert og anerkjent enn konkurrentene?

Har jeg dyp kunnskap om bedriftens tradisjoner og historie?

Passer bedriftens verdigrunnlag og kultur perpekt for meg?

Liker jeg å fortelle at jeg er ansatt i bedriften?

Verdier/kultur

Image


Kapitalindekser ki er

KI-er hjelper

deg med:

KapitalIndekser (KI-er)

Early

warning

Medarbeider-,

team-og

lederutvikling

Balansert

resultat-

styring

Strategi- og

kundeutvikling


 • Login