ทางเลือกในการควบคุมยุงพาหะนำโรค
Download
1 / 26

ทางเลือกในการควบคุมยุงพาหะนำโรค - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

ทางเลือกในการควบคุมยุงพาหะนำโรค. นายบุญเสริม อ่วมอ่อง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. วัตถุประสงค์ของการควบคุมยุงพาหะนำโรค. ลดประชากรพาหะ ลดอายุขัยพาหะ ลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะกับคน ลดการแพร่เชื้อโรค. การควบคุมยุงพาหะนำโรค. ป้องกันตนเอง ใช้มุ้ง ติดมุ้งลวด สวมเสื้อผ้า

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ทางเลือกในการควบคุมยุงพาหะนำโรค ' - ling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ทางเลือกในการควบคุมยุงพาหะนำโรค

นายบุญเสริม อ่วมอ่อง

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

กรมควบคุมโรค


วัตถุประสงค์ของการควบคุมยุงพาหะนำโรควัตถุประสงค์ของการควบคุมยุงพาหะนำโรค

ลดประชากรพาหะ

ลดอายุขัยพาหะ

ลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะกับคน

ลดการแพร่เชื้อโรค


การควบคุมยุงพาหะนำโรคการควบคุมยุงพาหะนำโรค

 • ป้องกันตนเอง

  • ใช้มุ้ง

  • ติดมุ้งลวด

  • สวมเสื้อผ้า

  • ยาจุด - ทากันยุง

 • ควบคุมตัวยุง

  • พ่นฝาบ้าน

  • ชุบมุ้ง

  • หมอกควัน

  • ULV

Adult

Egg

Pupae

Larvae

 • ควบคุมระยะที่อยู่ในน้ำ

  • ลดแหล่งเพาะพันธุ์

  • กับดัก

  • สารเคมี

  • ตัวห้ำ - ตัวเบียน


วิธีการควบคุมยุงพาหะนำโรควิธีการควบคุมยุงพาหะนำโรค

 • การลดแหล่งเพาะพันธุ์ (Breeding place reduction)

 • การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (Environmental control)

 • การใช้สิ่งมีชีวิตควบคุม (Biological control)

 • การป้องกันตนเอง (Personal protection)

 • การใช้สารเคมี (Chemical control)


การใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรคการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค


การใช้สารเคมีการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค

 • สารเคมีควบคุมลูกน้ำยุง

  • ฆ่าลูกน้ำยุง

  • ยับยั้งการเจริญเติบโตลูกน้ำยุง

 • สารเคมีควบคุมยุงตัวเต็มวัย

  • สารเคมีฆ่ายุง

  • สารเคมีไล่ยุง


เทมีฟอส (การใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรคTemephos)

 • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงหลายชนิด

 • ลูกน้ำยุงได้รับโดยการกินและซึมผ่านเข้าผิวหนัง

 • มีผลต่อลูกน้ำยุงโดยทำลายระบบประสาท

 • มีฤทธิ์ตกค้างค่อนข้างยาวนาน


Affects on Nervesการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค


Bacillus thuringiensis israelensis- Btiการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค

 • ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับลูกน้ำยุง

 • มีประสิทธิภาพดีกับลูกน้ำยุงระยะต้น ๆ หลายชนิด

 • ลูกน้ำยุงต้องกินจึงจะทำให้เกิดพิษ

 • มีผลต่อลูกน้ำยุงโดยทำลายกระเพาะอาหาร

 • มีฤทธิ์ตกค้างค่อนข้างสั้น

 • สภาพที่มีพืชน้ำและอินทรีย์วัตถุมากประสิทธิภาพจะต่ำลง


สารยับยั้งการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulators)

 • Juvenile hormone mimics

 • Chitin Synthesis Inhibitors (CSI)


สารยับยั้งการเจริญเติบโตสารยับยั้งการเจริญเติบโต

Juvenile hormone mimics

Pyriproxyfen

ทำให้ลูกน้ำยุง

ไม่สามารถเจริญ

ไปเป็นดักแด้ได้


สารยับยั้งการเจริญเติบโตสารยับยั้งการเจริญเติบโต

Juvenile hormone mimics

Methoprene

 • ทำให้ลูกน้ำยุง ไม่สามารถเจริญ ไปเป็นดักแด้หรือตัวเต็มวัยได้


Hormones สารยับยั้งการเจริญเติบโตcontrol insect metamorphosis

Pupa

Adult

Egg

Larvalstages


Hormones สารยับยั้งการเจริญเติบโตcontrol insect metamorphosis

Pupa

Adult

Egg

Larval stages

What keeps the larva molting

to another larva?


Hormones สารยับยั้งการเจริญเติบโตcontrol insect metamorphosis

Pupa

Adult

Egg

Larvalstages

What keeps the larva molting

to another larva?

A high level of the “juvenile hormone”


Hormones control insect metamorphosisสารยับยั้งการเจริญเติบโต

Juvenile Hormone Level

feeding

feeding

feeding

Egg Larval 1 L2 L3 Pupa Adult


Chitin synthesis inhibitors csi

สารยับยั้งการเจริญเติบโตสารยับยั้งการเจริญเติบโต

Chitin Synthesis Inhibitors (CSI)

Diflubenzuron

 • ยับยั้งการสร้างผนังลำตัว ทำให้ลูกน้ำไม่สามารถลอกคราบได้


Chitin synthesis inhibitors csi1

สารยับยั้งการเจริญเติบโตสารยับยั้งการเจริญเติบโต

Chitin Synthesis Inhibitors (CSI)

Novaluron

 • ยับยั้งการสร้างผนังลำตัว ทำให้ลูกน้ำไม่สามารถลอกคราบได้


การออกฤทธิ์ของสารยับยั้งการสร้างคราบการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งการสร้างคราบ


เครื่องพ่นฝอยละเอียดการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งการสร้างคราบ(ULV Spraying)

หลักการทำงาน

 • เครื่องกลจะทำการอัดอากาศเข้าสู่ท่อโดยระบบพัดลมหรือโรตารีผ่านท่อด้วยแรงดันสูง

 • อากาศที่ผ่านท่อด้วยแรงดันสูงจะกระทบหยดสารเคมีที่ควบคุมการไหลแล้วแตกตัวออกมาเป็นละอองเล็ก ๆ


เครื่องพ่นหมอกควันการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งการสร้างคราบ

หลักการทำงาน

 • เกิดการเผาไหม้น้ำมันที่ห้องเผาไหม้

 • อากาศร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกขับออกมาปลายท่อ

 • สารเคมีผสมน้ำมันที่ปล่อยออกมาบริเวณปลายท่อจะถูกเผาไหม้กลายเป็นควัน


Insect repellent

สารกำจัดแมลงไอระเหยการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งการสร้างคราบ(Insecticide vaporizers)

สารไล่แมลง(Insect Repellent)

สารสังเคราะห์ไล่ยุงDEET(Diethyltoluamide)

สารไล่ยุงจากพืช

Citronella oil

ยาจุดกันยุง


ข้อพิจารณาในการเลือกใช้การควบคุมพาหะนำโรคข้อพิจารณาในการเลือกใช้การควบคุมพาหะนำโรคหลายวิธีการร่วมกัน

 • ไม่เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อกัน

 • ไม่ควรเป็นวิธีการซ้ำซ้อน

 • พิจารณาเวลา สถานที่ และวิธีดำเนินการ


ขอบคุณครับข้อพิจารณาในการเลือกใช้การควบคุมพาหะนำโรค


ad