Rotary foundations m lsetting
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

ROTARY FOUNDATIONs MÅLSETTING PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ROTARY FOUNDATIONs MÅLSETTING. MÅLET FOR ROTARY FOUNDATION (TRF) ER: -Å STØTTE ROTARY INTERNATIONAL (RI) SINE BESTREBELSER PÅ Å NÅ ROTARYS MÅL OM VERDENSFORSTÅELSE OG FRED -GJENNOM LOKALE, NASJONALE OG INTERNASJONALE HUMANITÆRE, UTDANNELSES- OG KULTURELLE PROGRAM.

Download Presentation

ROTARY FOUNDATIONs MÅLSETTING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rotary foundations m lsetting

ROTARY FOUNDATIONs MÅLSETTING

MÅLET FOR ROTARY FOUNDATION (TRF) ER:

-Å STØTTE ROTARY INTERNATIONAL (RI) SINE BESTREBELSER PÅ Å NÅ ROTARYS MÅL OM VERDENSFORSTÅELSE OG FRED

-GJENNOM LOKALE, NASJONALE OG INTERNASJONALE HUMANITÆRE, UTDANNELSES- OG KULTURELLE PROGRAM.


Doing good in the world

”Doing good in the world”

”Rotarianere kan være stolte over at mens vi arbeider, leker eller sover…så hjelper Rotary Foundation til med å få fram smilene hos noen i et eller annet samfunn i verden.”

Rotary Foundation’s motto:

”Doing good in the world”


Hva gj r rotarianere via rotary foundation

Samler inn penger

Bruker penger på Rotary Foundation-programmene.

På initiativ fra Rotarianere i klubber verden rundt.

Hva gjør Rotarianere via Rotary Foundation ?


Desentralisert styring av midlene share

Desentralisert styring av midlene (SHARE)

 • Distriktets bidrag går 50 % til World Fund og 50 % til District Designated Fund (DDF)

 • Tildeling av midler fra DDF gjøres av distriktet.

 • Tildeling av midler fra World Fund gjøres av TRF

 • Prosjektinitiativene kommer fra distrikter og klubber.


Effektiv humanit r hjelp

Effektiv humanitær hjelp

 • $100 rekker til:

  • Bøker og undervisning for to barn i Kenya

  • Fire nye brønner på landsbygda i Zimbabwe

  • Myggnett i 35 hjem for å hindre spredning av malaria i Bangladesh

  • Mat for å forbedre næringsinntaket for 20 sterkt underernærte barn på Filippinene

  • 12 leggproteser i Thailand

  • Snekkerverktøy til et yrkeskurs for 150 døve barn i Gambia


Effektiv humanit r hjelp1

Effektiv humanitær hjelp

 • $1000 rekker til:

  • Poliovaksine for 3700 barn

  • Materialer til en dypborringsbrønn i India, som gir vann til over 300 mennesker

  • Å starte en treplanteskole som kan produsere 5000 trær i året, og øke inntektene til 700 bondefamilier


Effektiv humanit r hjelp2

Effektiv humanitær hjelp

 • $5000 rekker til:

  • Starte et fiskeoppdrettsanlegg, og gi nødvendig yrkesopplæring

  • Lære 65 voksne analfabeter på landsbygden i Guatemala å lese

  • Poliovaksine for 10 000 barn


Effektiv humanit r hjelp3

Effektiv humanitær hjelp

 • $10 000 rekker til:

  • Å renovere et barnehjem i Mexico

  • 35 braille-skrivemaskiner til en blindeskole i Brasil

  • Utstyr som kan redde livet på nyfødte i Argentina


Det er ikke pengene som teller men hva de gj r

”Det er ikke pengene som teller, men hva de gjør”


Hva gj r rotarianere via rotary foundation1

Samler inn penger

Bruker penger på Rotary Foundation-programmene.

På initiativ fra Rotarianere i klubber verden rundt.

Hva gjør Rotarianere via Rotary Foundation ?


Programmer

Programmer

The Rotary Foundation

Humanitære

Utdanning


Polio plus matching grants district simplified grants 3 h grants volunteer service grants

Polio Plus

Matching Grants

District Simplified Grants

3-H Grants

Volunteer Service Grants

The Rotary Foundation

Humanitære programmer


Rotary foundations m lsetting

PolioPlus

 • 20 år

 • 200 land

 • 20 millioner frivillige

 • Over 2 milliarder barn vaksinert


Rotary foundations m lsetting

PolioPlus

 • 1985 : Mer enn 125 polio-endemiske land

 • 2006: 4 polioendemiske land

 • 2005: Drøye 1200 poliotilfeller

 • 2006: Ca. 450 tilfeller

 • Finnes fremdeles I 4 land

 • Afghanistan – India

 • Pakistan og Nigeria


Humanit re program

Humanitære program

Matching Grants

For å hjelpe Rotary-klubber og distrikter til å gjennomføre humanitære prosjekter sammen med Rotarianere i andre land


Rotary foundations m lsetting

MATCHING GRANTS

 • Matching Grants 5.000 – 25.000 $

 • Søknadsfrist: 1.juli – 31. mars

 • B. Matching Grants 25.001 – 150.000 $

 • På konkurransebasis

 • Søknadsfrist: 1. August og 1. Januar.

 • Tildeling: 1.:Okt/nov og 2.: mars/april

TRF MATCHER:

1 : 1 BIDRAG FRA DDF(Dobler beløpet)

0,5 : 1 BIDRAG FRA KLUBBER(TRF gir: 50 øre pr.krone)


Humanit re program1

Humanitære program

District Simplified Grants

For å støtte prosjekter i lokalsamfunnet eller internasjonale.


District simplified grants

District Simplified Grants

 • Distriktet kan hvert år bruke opptil 20 % av DDF til District Simplified Grants

 • Prosjekter som oppfyller retningslinjene avgjøres av Distriktets RF-komite

 • Vel NOK 20 000 er tilgjengelig hvert år i vårt distrikt

 • Supplerer andre finansieringsmuligheter.

 • Kan søkes fram til mars, så lenge det er penger igjen


Rotary foundations m lsetting

Humanitære program

3-H Grants

HEALTH

HUNGER

HUMANITY

Finansierer omfattende, humanitære selvhjelps-programmer


Helse hunger humanit re

Helse-hunger-humanitære

 • Langsiktige utviklingsprosjekter for et større område.

 • Hjelp til selvhjelp.

 • $100 000- $300 000


Volunteer service grants

Volunteer Service Grants

 • Reisestipend for Rotarianere i forbindelse med forberedelse av eller deltakelse i humanitære prosjekter internasjonalt.


Volunteer service grants1

Volunteer Service Grants

 • Aktiv Rotarianer for å reise alene, eller å være team leder.

 • Teams på 1 til 5 personer.

 • Deltakerne må være aktive Rotarianere eller kvalifiserte partnere (spouses) til Rotarianere.

 • Søknad minst 3 måneder før avreise

 • US$ 3000 for enkeltperson eller US$ 6000 for et team.

 • Detaljert reise- og oppholdsplan.


Utdanningsprogrammer

Utdanningsprogrammer

The Rotary Foundation

 • Rotary Centers

 • Group Study Exchange

 • Ambassadør-stipend

 • Stipend for universitetslærere

 • Freds- og konfliktstudier


Rotary centers

Rotary Centers

for International Studies in Peace and Conflict Resolution

Master’s degree program in fagområder med tilknytning til fredsstudier og konfliktløsning.


Rotary centers1

Rotary Centers

for International Studies in Peace and Conflict Resolution

 • Rotary har avtale med 7 universiteter rundt om i verden

 • 70 studenter til sammen (10 på hvert universitet)

 • 2-årig master degree studium, alle utgifter dekket

 • Alle distrikter kan nominere -1 – kandidat.

 • Det er TRF som dekker alle utgifter.

 • (Fra verdensfondet (WF))

 • Foreslå kandidater til neste års søknadsfrist


Rotary foundations m lsetting

Group Study Exchange

Internasjonal utveksling av fagfolk, som ikke er Rotarianere.


Krav til gse s kere

KRAV TIL GSE SØKERE:

 • 100 % yrkesaktive

 • Alder 25-40 år

 • Minst 2 års yrkeserfaring

 • God almen- og yrkesutdaning

 • Utadvendt,sosiale- gode ambassadører for Norge

 • Beherske engelsk

 • Bo-arbeide i distriktet

 • Delta i forberedelser

 • Ikke i slekt med Rotarianere


Rotary foundations m lsetting

GSE ØKONOMI

 • REISE DEKKES AV

 • ROTARY FOUNDATION

 • OPPHOLD DEKKES AV

 • ROTARY LOKALT

 • FORBEREDELSER (SAMLINGER)

 • OG LOMMEPENGER DEKKES AV

 • STIPENDIATENE SELV.


Rotary foundations m lsetting

Ambassadorial scholarships

Stipend for studenter som studerer i andre land, og virker som goodwill-ambassadører.


Rotary foundations m lsetting

AMBASSADØR STIPEND(Ambassadorial Scholarship)

ETT ÅRS STUDIESTIPEND $ 25.000

(Academic-Year Ambassadorial Scholarship)

2-3 ÅRS STIPEND a $ 12.000 pr.år

(Multi-Year Ambassadorial Scholarship)

KULTURSTIPEND:

(Cultural Ambassadorial Scholarship):

3 mnd. INTENSIV SPRÅKTRENING a $ 12.000

6 mnd -------------- ” --------------- ” $ 19.000


Rotary foundations m lsetting

Grants for universitetslærere

For å styrke universitets-utdanningen i utviklingsland

(low-income countries)


Universitets l rer stipend rotary grants for universcity teachers

UNIVERSITETS LÆRER STIPEND(Rotary Grants for Universcity Teachers)

FORMÅL:

FREMME INTERNASJONAL FORSTÅELSE GJENNOM Å STYRKE HØYERE UTDANNELSE I ”LAVKOST LAND”

STIPENDIATENE SKAL UNDERVISE PÅ UNIVERSITETS NIVÅ

3 TIL 5 MND $ 12.500 (Fra distriks-

6 TIL 10 MND $ 22.500 fondet DDF)


Freds og konflikt studier

Freds- og konflikt- studier

3-måneders program

for yrkes-mennesker

(professionals)


Freds og konflikt studier1

Freds- og konflikt- studier

 • Fredsstudier og forhandlingstrening ved Chulalongkorn University, Thailand

 • For mellom- og toppledere i offentligvirksomhet, private organisasjoner og bedrifter.

 • 3- måneders program

 • 30 studenter pr. sesjon

 • Det er TRF som dekker alle utgifter.Fraverdensfondet (WF)


Rotary foundations m lsetting

Doing good in the world

Rotary Foundation prosjekter i D 2280


Rotary foundation prosjekter i d2280

Rotary Foundation prosjekter i D2280

District Simplified Grants

 • Frosta RK:”Glassblåseovn ved dagsenter for funksjonshemmede”

 • Trondhjem RK: ”Furulund”

 • Aalesund Øst RK: ”Aktiviteter for Sorg-gruppen ved Ålesund sykehus”

 • Ålesund RK: ”Malariamyggnett til barn i Kenya”


Rotary foundation prosjekter i d22801

Rotary Foundation prosjekter i D2280

Matching Grants

 • Neurokirurgisk utstyr for ubemidlede barn og tenåringer i Sao Paulo, Brasil

 • Prosjektpartnere:

  • D4420 og D2280

  • Rotary Club São Paulo Nove de Julho,

  • Heimdal RK,

  • Huseby-Flatås RK,

  • Nidarvoll RK,

  • Malvik RK,

  • Trondhjem RK Total kostnadsramme US$23029


Eksempel p matching grant finansiering

Eksempel på Matching Grant finansiering

 • Neurokirurgisk utstyr for ubemidlede barn og tenåringer i Sao Paulo, Brasil

Til sammenUS$23 029


Rotary foundation prosjekter i d22802

Rotary Foundation prosjekter i D2280

Group Study Exchange

Internasjonal utveksling av fagfolk, som ikke er Rotarianere.


Rotary foundation prosjekter i d22803

Rotary Foundation prosjekter i D2280

Rotary World Peace Fellowship:

SABINA PSTROCKI

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

2 års stipend ved Univ. of North Carolina, USA

Kandidat fremmet av D2280 og Rotary Club of Sarajevo.


Hvordan gj r vi det

HVORDAN GJØR VI DET ?

 • Utdanningsprosjekter:

  • Finn kandidater

  • Pass søknadsfristene

 • Group Study Exchange

  • Neste utveksling i 2008-09

  • Kunngjøres av GSE-komiteen


Hvordan gj r vi det1

HVORDAN GJØR VI DET ?

 • District Simplified Grants

  • LAG EN PROSJEKT PLAN

   • PROSJEKTKOMITE PÅ 3 MEDL.

   • HVA SOM SKAL GJØRES/SAMARBEIDS PART

   • ROTARY ENGASJEMENT

   • SETTE OPP EN FINANSIERING

  • SØKE OM DSG-MIDLER FRA DISTRIKTET (eget søknads skjema)

  • REGNSKAP

  • SKRIVE OG SENDE INN RAPPORT

  • FINN KRAV TIL PROSJEKTENE PÅ

   http://www.rotary.org/foundation/grants/district_simplified/index.html


Hvordan gj r vi det2

HVORDAN GJØR VI DET ?

 • Matching Grants

  • Klubbens prosjektide

   • Finn lokal samarbeidsklubb

  • Prosjektforslag finnes på nettet

  • Samarbeid om prosjektideer med klubber du kjenner hjemme eller ute


Hvordan gj r vi det3

HVORDAN GJØR VI DET ?

 • Matching Grants

  • FINNE EN LOKAL SAMARBEIDSKLUBB

  • LAG EN PROSJEKT PLAN m/finansiering

  • SØKE OM DDF-MIDLER FRA DISTRIKTET

  • Søke om MG-midler fra TRF

   • Tre prosjektansvarlige hos hver samarbeidsklubb

  • REGNSKAP

  • SKRIVE OG SENDE INN RAPPORT

  • Finn søknadsskjema og tildelingskrav på http://www.rotary.org/foundation/grants/matching/index.html


Rotary foundation prosjekt under planlegging

Rotary Foundation prosjekt under planlegging ?

Matching Grants

 • Oppgradering av inventar på Likumi barnehjem (Jekabpils kommune, Latvia)

 • Barnekuvøse til Jekabpils Regionale Sykehus

 • Prosjektpartnere:

  • Averøy RK

  • Sunndal RK

  • Frei RK

  • Misund RK

  • Aukra RK

  • (Fosna RK)

  • Jekabpils RK, Latvia

  • D2280

 • Total kostnadsramme US$ 30 000,-

Planlagt finansiering: (i US$)

Klubbene12 000

TRF matching (50 %) 6 000

D2280 DDF 6 000

TRF matching (100 %) 6 000

Til sammen30 000


Rotary foundations m lsetting

Søknadsfrister til D2280


Rotary foundations m lsetting

Søknadsfrister til D2280


Finn trf informasjon p nettet

Finn TRF-informasjon på nettet

 • http://www.rotary.org/

 • http://d2280.rotary.no/

 • http://www.rotary.org/foundation/index.html


Rotary foundations m lsetting

En måte er å gi

bidrag til

Rotary Foundation

The Rotary Foundation

En måte er å lage eller

delta i Rotary

Foundation prosjekter

En måte er å hjelpe fram

kandidater til Rotary

Foundation stipendier


Knut sletten stj rdal rotary klubb telefon 48162140 knut sletten@ktv no

Knut Sletten

Stjørdal Rotary Klubb

Telefon 48162140

knut.sletten@ktv.no

District Rotary Foundation ChairDistrict 2280


Ungdomsutveksling

UNGDOMSUTVEKSLING

16-18 år (ikke fylt 18 år ved utreise)

Avsluttet 1. eller 2. klasse på vidergående

1 skoleår ved videregående skole i utlandet


Round trip sommerleire

ROUND TRIP - SOMMERLEIRE

Innen EEMA-området

Ca 60 pr år i tiden juni-august

10-20 deltakere

15-25 år avhengig av arrangementet

Deltakerne dekker reise T/R


Round trip sommerleire1

ROUND TRIP - SOMMERLEIRE

Distrikt/klubber dekker lokaltransport og felleskostnader

Vertsfamilier dekker opphold

Tilbudene er tilgjengelige i 1. kvartal og løpende behandling av søknader, 1 fra hvert land


Handicamp

HANDICAMP

Sommerleir for fysisk og ikke fysisk funksjonshemmet ungdom fra 18 – til 28 år

Arrangeres hvert annet år i østlandsområdet

Målsetting : Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke funksjonshemmet ungdom

Bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse

Lære deltagerne og Norge og norske forhold

Gratis for deltagerne

Deltagerne må beherske engelsk


Rotary foundations m lsetting

RYLA

Rotary Youth Leadership Award

Ledelsesseminar for ungdom mellom

20 og 30 år

Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap


 • Login