Smagyarok a kauk zus el ter ben
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Ősmagyarok a Kaukázus előterében? PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ősmagyarok a Kaukázus előterében?. A magyar őstörténet régészete 2012/13, 1. félév. Bizánci és arab források a magyarok kaukázusi(?) jelenlétéről.

Download Presentation

Ősmagyarok a Kaukázus előterében?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smagyarok a kauk zus el ter ben

Ősmagyarok a Kaukázus előterében?

A magyar őstörténet régészete

2012/13, 1. félév


Biz nci s arab forr sok a magyarok kauk zusi jelenl t r l

Bizánci és arab források a magyarok kaukázusi(?) jelenlétéről

 • Bíborbanszületett Konstantín:„A türkök… Együtt laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal. Kazária fejedelme … nemes kazár nőt adott feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek… Amikor a türkök és az akkor kangarnak nevezett besenyők közt háború ütött ki, a türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le, s ezeket a türkök régi nevén mostanáig szávartü ászfalünak hívják…”(DAI 38.)

 • Al-Bakrí: „Országuk egyik határa a rúm országához csatlakozik, másik, a sivataggal szomszédos határukon hegység van, amelyben A.ín [Abín] nevű nép száll meg. Nekik lovaik, lábasjószágaik és szántóföldjeik vannak. Ennek a hegységnek az alsó részén, a tenger partján Ugúna nevű nép lakik, ők keresztények s az iszlámnak Tiflisz vidékéhez csatlakozó országaival határosak…”


Az egyik r sz kelet fel perzsia vid k n telepedett le

„Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le”


Anonymus s k zai simon szc tia hat rair l

Anonymus és Kézai SimonSzcítia határairól

 • Anonymus:„Szcítia tehát igen nagy föld, melyet Dentü-mogyernek hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól egészen a Fekete-tengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nevű folyam nagy mocsaraival…”

 • Kézai Simon: „Szcítia vidéke pedig kelet felől a Joria-beliek országához [Grúzia] csatlakozik, utána Tarszia következik [Belső-Ázsia, Talasz vidéke], végül pedig Mongólia, ahol Európa végződik. A nyári nap felőli oldalon a korozminok népe található…”


Julianus a kauk zusban

Julianus a Kaukázusban

„Innen [Zíkiából] az említett úrasszony tanácsára és segítségével továbbmentek… Itt elérkeztek az Alániának nevezett földre. … Erről a helyről a barátok nem tudtak kapni útitársakat a továbbutazáshoz… a legnagyobb szükségben hat hónapot töltöttek el itt…”


Madzsar v rosa a k z pkorban

Madzsar városa a középkorban

XXII. János pápa bullája (1329): „Beszámoltak (ti. a pápának) az ázsiai magyarok, a malkaiták és az alánok szilárd vallásosságának nagy dicsőségéről. Ezek … megőrizték hitük szeplőtelen tisztaságát. Tekintély dolgában kitűnik közöttük Jeretány, a magyar királyi vér ivadéka. Minthogy ő kitartóan katolikus elöljárót kért az Apostoli széktől, a pápa elküldötte a semiscanti [szamarkandi] püspököt hozzájuk, hogy erősítse bennük a hitet…”

Ibn Battúta 1332/1333-ban járt Madzsarban. Leírása szerint Madzsar az egyik legszebb türk város. Nagy folyó mellett fekszik, kertjei, gyümölcsei vannak bőven. Ibn Battúta megfigyelése szerint a türkök nomád életet élnek: néha kocsikra rámolnak mindent, s így egész városok költöznek új helyre. Asszonyaikat megbecsülik, rangban a férfiak előtt állnak.


Madzsar vir gkora

Madzsar virágkora

A város Özbek (1312–1341) és fia, Dzsanibek (1342–1357) idején élte virágkorát. Dzsanibek alatt az Arany Horda fővárosának tekinthető.

A régészeti feltárások és a 19. század elejéig fennmaradt romok semmiféle magyar kapcsolatra nem utalnak.

Az első beszámoló Madzsar romjairól

Andrzej Taranowski (1569): „Október 7-én a magyar sírhalmok közelében vertünk éjszakai tábort. Itt még ma is sok téglafal látható, a pogány magyarok templomainak romjai. … Átvonulásunk során mindennap láttunk falakat, az egykori magyar templomok romjait. A magyar mezőség sírhalmai gazdagok régi emlékekben, hatalmas kövekből épített falakban, melyeket a moha teljesen benőtt.”


Madzsar

Madzsar


Magyar utaz k madzsar v ros r l

Magyar utazók Madzsar városáról

 • Turkolly Sámuel: „…volt pedig a lakások a Volga Vize mellett igen fövenyes és erdőtelen hellyen, mindazonáltal szép házakban laktanak… A magyarok Királlya pedig Kuma nevű folyó víz mellett (lakott)… most Krímben a Tatár Kán protectiója alatt vannak hét Magyar Faluk, mellyekben Magyarul beszélnek.”

 • Orlay János: „Azon a vidéken, amely a Don, a Kaukázus-hegység és a Káspi-tenger között terül el, megtekintettem a Magyar nevű város romjait, amelyet ma is ugyanúgy neveznek…”

 • Ógyallai Besse János: „A’ karatsaiak és a Tatárok azt állítják, hogy az Azovi Tengertől fogvást, éjszak felé a’ Kuma víz partján fekvő Magyar várostól fogvást egész Derbendig a’ Caspium Tenger partján Magyarok voltak az urak.”


A magyarok kir llya pedig kuma nev foly v z mellett lakott

„A magyarok Királlya pedig Kuma nevű folyó víz mellett (lakott)…”


Madzsar romjai

Madzsar romjai


Hatkar lyos rotund k a kauk zusban

Hatkarélyos rotundák a Kaukázusban


 • Login