תכנות פונקציונאלי -
Download
1 / 49

תכנות פונקציונאלי - II - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

תכנות פונקציונאלי - II. רקורסיה מבוסס על: לירון, א., לפידות ת., לוי, ד. ופז, ת. (1999). תכנות פונקציונאלי – פרדיגמה תכנותית נוספת , המרכז הישראלי להוראת המדעים. תכנות פונקציונאלי - תיאורים רקורסיביים. להלן שלושה תיאורים רקורסיביים. לכל תיאור, ציירו את הציור המתאים לרמה 3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' תכנות פונקציונאלי - II' - linda-reese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

תכנות פונקציונאלי - II

רקורסיה

מבוסס על:לירון, א., לפידות ת., לוי, ד. ופז, ת. (1999). תכנות פונקציונאלי – פרדיגמה תכנותית נוספת, המרכז הישראלי להוראת המדעים.


תכנות פונקציונאלי - תיאורים רקורסיביים

להלן שלושה תיאורים רקורסיביים. לכל תיאור, ציירו את הציור המתאים לרמה 3.

 • מגדל ברמה N בנוי ממשולש שעליו מונח מגדל קטן יותר ברמהN-1.

 • המגדל הבסיסי הוא ברמה 1, וצורתו משולש  .

 • עץ בינארי ברמה N בנוי מצורת V שבכל אחת מקצותיה עץ בינארי קטן יותר ברמהN-1.

 • העץ הבסיסי הוא ברמה 1, וצורתו V.

 • שטיח ברמה N בנוי מריבוע שבכל אחד מקדקודיו שטיח קטן יותר ברמהN-1.

 • השטיח הבסיסי הוא ברמה 1, וצורתו ריבוע.


תכנות פונקציונאלי - תיאורים רקורסיביים

 • נתונים תיאורים רקורסיביים. לכל תיאור, רשמו מספר ביטויים המתאימים לתיאור.

  • פלינדרום הוא מילה שהאות הראשונה והאחרונה שלה זהות, וביניהן נמצא פלינדרום קצר יותר. הפלינדרום הבסיסי מכיל אות אחת (כרצונכם).

  • מילה חוקית בשפת דג מתחילה באות ד' ומסתיימת באות ג', וביניהן נמצאת מילה חוקית קצרה יותר בשפת דג. המילה החוקית הבסיסית היא המילה הריקה (ללא תווים).


תכנות פונקציונאלי - תיאורים רקורסיביים

 • נתונים ארבעה תיאורים רקורסיביים. לכל תיאור, רשמו מספר ביטויים המתאימים לתיאור.

  • ביטוי חוקי נפתח בתו A , מסתיים בתו B, וביניהם נמצא ביטוי חוקי קצר יותר. הביטוי החוקי הבסיסי הוא התו C.

  • ביטוי חוקי נפתח בתו A, מסתיים בתו B, וביניהם נמצאים שני ביטויים חוקיים קצרים יותר. הביטוי החוקי הבסיסי הוא התו C .


תכנות פונקציונאלי – מציור לתיאור רקורסיבי

תנו לעץ תיאור רקורסיבי.


תכנות פונקציונאלי - לתיאור רקורסיביסיכום: חשיבה רקורסיבית

 • רקורסיה היא תופעה מיוחדת המופיעה בתחומים רבים.

 • הגדרה רקורסיבית של מושג היא הגדרה שבה מגדירים את המושג בעזרת הגדרה פשוטה יותר של אותו מושג.

  • חשוב לתת למושג שם שמתאר אותו.

 • המושג יכול להיות ציור, מילה, סדרה חשבונית, מבנה, או תהליך.


תכנות פונקציונאלי - לתיאור רקורסיביסיכום: חשיבה רקורסיבית

 • הגדרה רקורסיבית מורכבת בדרך-כלל משני חלקים:

  • המקרה הבסיסי (הפשוט) ביותר, הנקרא גם תנאי העצירה.

  • המקרה הכללי, הנקרא גם הקריאה הרקורסיבית, המתאר את התופעה (המושג) בעזרת הגדרה פשוטה יותר של אותה תופעה (מושג).


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

 • נבנה אלגוריתם רקורסיבי לחישוב סכום האברים ברשימת מספרים.

  • נסחו את הפתרון באופן מילולי.

  • תרגמו את הפתרון המילולי לפונקציה.


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

חישוב סכום אברי רשימה

)define (sum_list l(

(cond

[(empty? l) 0[

[(+ (first l) (sum_list (rest l)))]))


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

 • אלגוריתם רקורסיבי לחישוב סכום האברים הזוגיים ברשימת מספרים.

  • נסחו את הפתרון באופן מילולי.

  • תרגמו את הפתרון המילולי לפונקציה.


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

סכום האברים הזוגיים ברשימה

)define (sum_even l)

(cond

[(empty? l) 0]

[(even? (first l)) (+ (first l) (sum_even (rest l)))]

[else (sum_even (rest l))]))


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

הוצאת איבר מרשימה

 • דוגמאות:

  • אם נוציא מהרשימה(10 20 30 40) את האיבר השני, נקבל את הרשימה (10 30 40).

  • אם נוציא מהרשימה (what a nice day) את האיבר השלישי, נקבל את הרשימה (what a day).

 • באופן כללי: הפונקציה קולטת מספר i גדול מ- 0 ורשימה, ומחזירה את הרשימה ללא האיבר ה- i-י.


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

בניה הדרגתית של הפונקציה.

 • נכתוב פונקציה without-1 המקבלת רשימה ומחזירה אותה ללא האיבר הראשון.

  • למשל: (without-1 ‘( 10 20 30 40 ) ) תחזיר (20 30 40).

   (define (without_1 l)

   (rest l))


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

 • נכתוב פונקציה without-2 המקבלת רשימה ומחזירה אותה ללא האיבר השני.

  • למשל, (without-2 ‘( 10 20 30 40 ) ) תחזיר (10 30 40).

   (define (without_2 l)

   (cons (first l)(without_1 (rest l))))


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

 • האם ניתן להיעזר בפונקציות הקודמות לכתיבת without-3?

 • נניח שהרשימה המקורית היא (10 20 30 40 50 60).

  נבדוק מה יחזירו הפונקציות הקודמות

 • (without_1 ‘(10 20 30 40 50 60))  ( 20 30 40 50 60)

 • (without_2 ‘(10 20 30 40 50 60))  ( 10 30 40 50 60)

 • כעת נכתוב פונקציה שתוציא מהרשימה את האיבר השלישי שלה.

 • (without_3 ‘(10 20 30 40 50 60))  ( 10 20 40 50 60 )


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

 • כדי להוציא מרשימה את האיבר השלישי שלה, ניתן להחזיר את האיבר הראשון לרשימה המתקבלת מהוצאת האיבר השני מהרשימה ללא האיבר הראשון.

  (define (without_3 l)

  (cons (first l)(without_2 (rest l))))

 • נשלים את הפונקציה המוציאה מרשימה את האיבר הרביעי שלה.


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

 • מה משותף לפונקציות האחרונות?

 • כיצד ניתן להשתמש במשותף לפונקציות הקודמות בבניית הפונקציה הכללית without?


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

 • הפונקציה without המוציאה מרשימה L את האיבר הנמצא במקום n.

  (define (without n L)

  (cond

  [(= n 1) (rest L)]

  [else (cons (first L) (without (sub1 n) (rest L)))]))

 • מדוע תנאי העצירה הוא (= n 1) ?

 • מדוע במקרה זה מוחזרת שארית הרשימה (rest L)?


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, כלים לעיבוד רשימות

 • upto ("עד ל-" ):הפונקציה מקבלת רשימה L ואינדקס n ומחזירה את nהאיברים הראשונים ברשימה (עד לאיבר ה- n, כולל איבר זה).

  > (upto 3 ‘( alon gila roni miri moti yael ))

  (alon gila roni )

  > (upto 2 ‘( 10 (2.5 3.5) x hello ))

  (10 (2.5 3.5 ) )

 • בתהליך דומה לתהליך הקודם ניתן לבנות את הפונקציה:

  (define (upto n l)

  (cond

  [(= n 1)(cons (first l) '())]

  [else (cons (first l) (upto (sub1 n)(rest l)))]))


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, כלים לעיבוד רשימות

 • הפונקציה from ( "מ-" ): הפונקציה מקבלת רשימה L ואינדקס n ומחזירה את איברי הרשימה מהמקום ה-n ואילך.

  > (from 3 ‘( alon gila roni miri moti yael))

  (roni miri moti yael )

  > (from 2 ‘( 10 (2.5 3.5) x hello))

  ((2.5 3.5) x hello)

  (define (from n l)

  (cond

  [(= n 1) l]

  [else (rest (from (sub1 n) l))]))


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, כלים לעיבוד רשימות

 • הניחו כי הכלים from, upto קיימים.

 • בנו באמצעותם פונקציה חדשה - (between L a b), המחזירה את איברי הרשימה L מהמקום a עד המקום b.

  > (between ‘( alon gila roni miri moti yael ) 3 5)

  (roni miri moti )

  > ( between ‘( 10 (2.5 3.5) x hello ) 2 3 )

  ( ( 2.5 3.5 ) x )

 • הפונקציה between איננה רקורסיבית.


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, כלים לעיבוד רשימות

 • הפונקציה (between L a b) המחזירה את איברי הרשימה L מהמקום a עד המקום b:

  (define (between l a b)

  (upto (add1 (- b a)) (from a l)))

  > (between '(1 2 3 4 5 6 7) 2 4)

  (2 3 4)

  > (between '(1 2 3 4 5 6 7) 2 7)

  (2 3 4 5 6 7)

  > (between '(1 2 3 4 5 6 7) 4 4)

  (4)


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, כלים לעיבוד רשימות

 • הפונקציה (between L a b) המחזירה את איברי הרשימה L מהמקום a עד המקום b:

  (define (between l a b)

  (upto (add1 (- b a)) (from a l)))

  מה תהיה תגובת המחשב להוראות הבאות:

  > (between '(1 2 3 4 5 6 7) 1 8)

  > (between '(1 2 3 4 5 6 7) 1 7)

  > (between '(1 2 3 4 5 6 7) 3 2)


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, כלים לעיבוד רשימות

 • השתמשו בכלים from ו- upto להגדרת הפונקציה (insert L x n), המכניסה את האיבר x למקום ה- n ברשימה L.

 • דוגמאות:

 • (insert ‘(alon dalya roni miri) ‘gadi 3)

  • (alon dalya gadi roni miri)

 • (insert ‘(10 (2.5 3.5) x hello) ‘(a b c) 2)

  • (10 (a b c) (2.5 3.5) x hello)

 • הגדירו את הפונקציה insert כפונקציה רקורסיבית, ללא שימוש בכלים fromו- .upto


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות

 • נושאים נוספים:

  • מסננות קלט:

   • מהן

   • בנייתן

    • באופן פשוט לבדיקת אופיו של אובייקט מסוים

    • בהמשך - לבדיקת אופיין של רשימות

  • בדיקות

  • מודל האנשים הקטנים


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, מיפוי (map)

 • פונקציה המקבלת רשימת מספרים חיוביים ומחזירה רשימה של שורשי המספרים.

  • עבור הרשימה ‘(100 64 0 25 1)

   תוחזר הרשימה (10 8 0 5 1 ).

 • פונקציה המקבלת רשימה של רשימות לא ריקות ומחזירה רשימה של איבריהם הראשונים.

  • עבור ‘((my cat) (good morning) (dad and mom))

   תוחזר הרשימה (my good dad).


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, מיפוי (map)

 • פונקציה המקבלת רשימת מספרים חיוביים ומחזירה רשימה של שורשי המספרים.

  (define (sqrt_list l)

  (cond

  [(empty? l) l]

  [else (cons (sqrt (first l)) (sqrt_list (rest l)))]))


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, מיפוי (map)

 • פונקציה המקבלת רשימה של רשימות לא ריקות ומחזירה רשימה של איבריהם הראשונים.

  (define (first_list l)

  (cond

  [(empty? l) l]

  [else (cons (first (first l)) (first_list (rest l)))]))


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, מיפוי (map)

 • הפונקציות הנ"ל מקבלות רשימה (רשימת קלט) ומחזירות רשימה (רשימת פלט).

 • לכל איבר ברשימת הקלט מותאם איבר ברשימת הפלט.

 • התאמה כזו נקראת פונקצית מיפוי.


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, מיפוי (map)

 • דוגמאות נוספות לפונקציות מיפוי.


תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, מיפוי (map)

 • פונקציה MAP הקולטת את פונקצית המיפוי ורשימה ומבצעת את המיפוי.

  )define (map list operation)

  (cond

  [(empty? list ) '()]

  [else (cons (operation (first list)) (map (rest list) operation))]))

  > (map '(8 7 6) add1)

  (9 8 7)

  > (map '(16 0 6) sqrt)

  (4 0 2.4494897427832)


Filter
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, סינון (filter)

 • כתבו פונקציה רקורסיבית המקבלת רשימה כלשהי ומחזירה רשימה רק עם המספרים שבה.

  • נסחו את הפתרון באופן מילולי.

  • תרגמו את הפתרון המילולי לפונקציה.


Filter1
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, סינון (filter)

 • כתבו פונקציה רקורסיבית המקבלת רשימה כלשהי ומחזירה רשימה רק עם המספרים שבה.

  )define (only_numbers l)

  (cond

  [(empty? l ['() (

  [(number? (first l))

  (cons (first l) (only_numbers (rest l [(((

  [else (only_numbers (rest l))]))


Filter2
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, סינון (filter)

 • הפונקציה הבאה מקבלת רשימת מספרים.

  (define (sod L)

  (cond

  [ ( empty? L ) ‘( ) ]

  [ (negative? (first L ) ) ( sod ( rest L ) ) ]

  [ else (cons ( sqrt (first L)) (sod (rest L )))]))

 • מה מחזירה הפונקציה עבור הרשימות הבאות?

  (64 -4 100 25 -25 )

  (1 49 -9 -16 81 4 )

 • מה מבצעת הפונקציה?

 • תנו לפונקציה שם משמעותי.


Filter3
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, סינון (filter)

 • כתבו פונקציה שמקבלת רשימה כלשהי ובונה רשימה חדשה ללא הרשימות שבה.

  (define (not_list l)

  (cond

  [(empty? l) '()]

  [(list? (first l)) (not_list (rest l))]

  [else (cons (first l) (not_list (rest l)))]))


Filter4
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, סינון (filter)

 • הפונקציות הנ"ל מקבלות רשימה (רשימת קלט) ומחזירות רשימה (רשימת פלט) שנמצאים בה רק האיברים המקיימים תנאי מסוים.

 • פונקציות מסוג זה נקראות פונקצית סינון.

 • הציעו דוגמאות נוספות לפונקציות סינון.

 • כתבו את הפונקציה filter (מהם קלטיה?)


Filter5
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, סינון (filter)

פונקצית סינון הקולטת את פונקצית המיפוי ורשימה ומבצעת את הסינון.

(define (filter l predicate)

(cond

[(empty? l) '()]

[(predicate (first l))

(cons (first l) (filter (rest l) predicate))]

[else (filter (rest l) predicate)]))


Filter6
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, סינון (filter)

 • כתיבת פרדיקטים היכולים לשמש כקלט לפונקצית סינון.

 • השתמשו בפונקציה filter וכתבו ביטוי הקולט רשימת מספרים ומחזיר רשימה שמצויים בה רק המספרים המתחלקים ב- 6.

  (define (divide_6? x)

  (= (reminder x 6) 0))

  > (divide_6? 8(

  #f

  > )divide_6? 12(

  #t

  >) filter '(4 6 12 67 60 180) divide_6(?

  (6 12 60 180)


Reduce
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, צמצום (reduce)

 • כתבנו פונקציה הקולטת רשימת מספרים ומחזירה את סכומם.

 • פרדיקטים:

  • כתבו פונקציה הקולטת רשימה ומחזירה #t אם כל איברי הרשימה הם רשימות ו- #f אחרת.

  • כתבו פונקציה הקולטת רשימת מספרים ומחזירה #t אם כל איברי הרשימה זוגיים ו- #f אחרת.


Reduce1
תכנות פונקציונאלי - פונקציות רקורסיביות, צמצום (reduce)

 • הפונקציות הנ"ל הן פונקציות צמצום היות והן קולטות רשימה ומחזירות מספר או ערך בוליאני.

 • כתבו את הפונקציה reduce.

  • מהם קלטיה?

  • האם ניתן לתפוס את כל המקרים בפונקציה אחת?


Map filter reduce
תכנות פונקציונאלי - רקורסיביות, צמצום (map, filter, reduce

 • פונקציות הן first order objects

 • המושג הפשטה


תכנות פונקציונאלי רקורסיביות, צמצום (

 • תרגיל:

  • רשמו ביטוי הקולט רשימה ומחזיר את מספר האיברים הגדולים מממוצע המספרים ברשימה.


תכנות פונקציונאלי רקורסיביות, צמצום (

 • אין השמה, אין אפשרות לשים ערכים בזיכרון (בדומה למתמטיקה)

 • פתרון: בעזרת פונקציות.

 • פתרון התרגיל באופן מסורתי:

  • חישוב הממוצע והשמתו במשתנה.

  • ספירת מספר האיברים הגדולים מהממוצע.

 • בתכנות פונקציונאלי: הרכבת פונקציות.


תכנות פונקציונאלי רקורסיביות, צמצום (

 • פונקציה הקולטת רשימה ומחזירה את מספר האיברים הגדולים מממוצע איברי הרשימה.

  )define (sup-big-than-average l)

  (big-than-average l (average l)))

  )define (big-than-average l average)

  (cond

  [(empty? l) 0 ]

  ](> (first l) average)

  (add1 (big-than-average (rest l) average))]

  ]else (big-than-average (rest l) average)]))


תכנות פונקציונאלי רקורסיביות, צמצום (

 • רשמו ביטוי שהקלט שלו הוא רשימה המחזיר את מספר האיברים הגדולים מממוצע איברי הרשימה.

  • הגדרת פונקצית-על על-מנת לשמור את הממוצע של הרשימה המקורית.


תכנות פונקציונאלי, פונקציות רקורסיביות, סיכום

 • פונקציה רקורסיבית היא פונקציה הקוראת לעצמה. או ליתר דיוק, גורמת להפעלה חוזרת של אותה הפונקציה אבל בדרך-כלל עם ערכי פרמטרים שונים.

  מרכיבים בסיסיים בפונקציה רקורסיבית:

 • תנאי עצירה (מקרה בסיסי) שפועל על אחד מהפרמטרים של הפונקציה.

 • תנאי העצירה מגדיר מה מחזירה הפונקציה במקרה הפשוט ביותר (המקרה הבסיסי).

 • קריאה רקורסיבית או צעד רקורסיבי שגורם להפעלה החוזרת.

 • שינוי הפרמטרים בקריאה הרקורסיבית צריך להיות "בכיוון" של תנאי העצירה.

  • אם אין שינוי בפרמטר המתאים, הפונקציה (התהליך) לא תעצור.


תכנות פונקציונאלי, פונקציות רקורסיביות, סיכום

סוגי רקורסיה:

 • רקורסית קצה (tail recursion) - יוצרת תהליך חישובי איטרטיבי (לולאה).

 • רקורסיה אמיתית (מלאה) - יוצרת תהליך רקורסיבי מלא.

 • רקורסיה לינארית (חד-ממדית) מכילה קריאה רקורסיבית יחידה.

 • רקורסיה מורכבת (רב-ממדית) מכילה יותר מקריאה רקורסיבית אחת.


תכנות פונקציונאלי רקורסיביות, סיכום

 • פונקציות והרכבתם

 • פונקציות הן איבר מסדר ראשון

 • אין השמה

 • רעיונות נלווים של מדעי המחשב :

  • מסננת קלט

  • בדיקות

  • רקורסיה

  • מבני נתונים

   • מבנה בסיסי - רשימה

   • בהמשך נבנה ממבנה זה מבנים מורכבים יותר


 • תכנות פונקציונאלי – דיון רקורסיביות, סיכום

  • באיזה מובן סוג התכנות שחווינו מהווה פרדיגמה תכנותית?


  ad