ИНФОРМАЦИЯ
Download
1 / 12

ИНФОРМАЦИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

ИНФОРМАЦИЯ. за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 201 2 ГОДИНА. БЮДЖЕТ 201 2 ГОДИНА. Брой ученици - 2 64 дневна форма /към 3 1 . 12 .201 2 г./ Деца в ПИГ – 52 ; Училище 4 6 0 910 лв.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ИНФОРМАЦИЯ' - linda-neal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив

ПРЕЗ

2012 ГОДИНА


201 2
БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

 • Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.12.2012г./

 • Деца в ПИГ – 52;

 • Училище 460 910лв.

  ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА :

 • Храна 16672 лв.

 • Добавка за МТБ 6 245 лв.

 • Ресурсно подпомагане 258 лв.

 • Целодневна организация: 21 350 лв.

 • Учебници 15 192 лв.

  ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2011 г. 53913лв.

  от тях целеви средства:

  - целодневна организация 2 339 лв.

  - учебници 2700 лв.

  - Мярка БСЧ 1 665 лв.


ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ


201 21
ПРИХОДИ 201 КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ2 годинаНеданъчни приходи


201 22
РАЗХОДИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 2012 година


201 23
РАЗХОДИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ2012 година


201 24
РАЗХОДИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ2012 година


201 25
РАЗХОДИ 201 КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ2 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА


201 26
СБРЗ 201 КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ2 година

 • Общо за персонала 1002лв.

 • Педагогически персонал 1 093лв.

 • Непедагогически персонал 580лв.


31 12 2012
Преходен остатък КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИкъм 31.12.2012 год.

Всичко преходен остатък: 57 820лв, в т.ч.

Остатък от бюджета 54 651лв

Целеви средства: 3 169лв

 • учебници 2 311лв

 • храна 796лв

 • ресурсно подпомагане 62лв


Проект “УСПЕХ” КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 • Преведена сума по проекта 11 100 лв

 • Временен безлихвен заем от бюджетна сметка 5 482лв

  ВСИЧКО: 16 582лв

 • Отчет по параграфи:

  Заплати 100 3 718лв

  по трудово правоотношение 101 3 718лв

  Задължителни осигуровки – работодател 500 814лв

  за ДОО 551 448лв

  за учителски фонд 552 152лв

  здравно-осигурителни 560 178лв

  вноски допълнително задълж.осиг. 580 36лв

  Издръжка 1000 9 935лв

  Материали 1015 9 446лв

  Разходи за външни услуги 1020 489лв

  Придобиване на ДМА 5200 2 115лв

  Компютри и хардуер 5201 2 115лв

  ВСИЧКО РАЗХОДИ: 16 582лв


Благодаря КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

за вниманието!


ad