ИНФОРМАЦИЯ - PowerPoint PPT Presentation

ИНФОРМАЦИЯ
Download
1 / 12

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ИНФОРМАЦИЯ. за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив ПРЕЗ 201 2 ГОДИНА. БЮДЖЕТ 201 2 ГОДИНА. Брой ученици - 2 64 дневна форма /към 3 1 . 12 .201 2 г./ Деца в ПИГ – 52 ; Училище 4 6 0 910 лв.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ИНФОРМАЦИЯ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6559008

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив

ПРЕЗ

2012 ГОДИНА


201 2

БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

 • Брой ученици - 264 дневна форма /към 31.12.2012г./

 • Деца в ПИГ – 52;

 • Училище 460 910лв.

  ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА :

 • Храна 16672 лв.

 • Добавка за МТБ 6 245 лв.

 • Ресурсно подпомагане 258 лв.

 • Целодневна организация: 21 350 лв.

 • Учебници 15 192 лв.

  ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2011 г. 53913лв.

  от тях целеви средства:

  - целодневна организация 2 339 лв.

  - учебници 2700 лв.

  - Мярка БСЧ 1 665 лв.


6559008

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ


201 21

ПРИХОДИ 2012 годинаНеданъчни приходи


201 22

РАЗХОДИ 2012 година


201 23

РАЗХОДИ 2012 година


201 24

РАЗХОДИ 2012 година


201 25

РАЗХОДИ 2012 година ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА


201 26

СБРЗ 2012 година

 • Общо за персонала 1002лв.

 • Педагогически персонал 1 093лв.

 • Непедагогически персонал 580лв.


31 12 2012

Преходен остатък към 31.12.2012 год.

Всичко преходен остатък: 57 820лв, в т.ч.

Остатък от бюджета 54 651лв

Целеви средства: 3 169лв

 • учебници 2 311лв

 • храна 796лв

 • ресурсно подпомагане 62лв


6559008

Проект “УСПЕХ”

 • Преведена сума по проекта 11 100 лв

 • Временен безлихвен заем от бюджетна сметка 5 482лв

  ВСИЧКО: 16 582лв

 • Отчет по параграфи:

  Заплати 100 3 718лв

  по трудово правоотношение 101 3 718лв

  Задължителни осигуровки – работодател 500 814лв

  за ДОО 551 448лв

  за учителски фонд 552 152лв

  здравно-осигурителни 560 178лв

  вноски допълнително задълж.осиг. 580 36лв

  Издръжка 1000 9 935лв

  Материали 1015 9 446лв

  Разходи за външни услуги 1020 489лв

  Придобиване на ДМА 5200 2 115лв

  Компютри и хардуер 5201 2 115лв

  ВСИЧКО РАЗХОДИ: 16 582лв


6559008

Благодаря

за вниманието!


 • Login