HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM
Download
1 / 37

HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 312 Views
 • Uploaded on

HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM. v4. PROJENİN AMAÇLARI. Ulusal seviyede ilimizin eğitimdeki başarı ve kalitesini yükseltmek, Eğitim niteliğini yükseltmede öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğini arttırmak,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HEP BİRLİKTE BAŞARILI OLALIM ' - lin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projen n ama lari
PROJENİN AMAÇLARI

Ulusal seviyede ilimizin eğitimdeki başarı ve kalitesini yükseltmek,

Eğitim niteliğini yükseltmede öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğini arttırmak,

Çağdaş değerlendirme yaklaşımları çerçevesinde, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak,

İl/ilçe düzeyinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının başarı düzeyleri analiz edilerek pozitif kurumsal rekabeti teşvik etmek ve okulların gerekli tedbirleri almalarını sağlamak,

Öğrencilerin sınav sistemlerine göre hazırlanmalarını sağlayarak sınav kaygılarını en aza indirmek,


Projenin hedefleri
Projenin Hedefleri

İlimizi, YGS/LYS’ de lisans ve yüksek lisans kazandırma oranları yönünden ilk 10’a dâhil edebilmek,

İlimizi, Orta Öğretim Başarı Sınavında en başarılı ilk 10 il arasına taşımaya destek olmak.


Projenin Başarı Göstergeleri

Orta öğretim kurumları için aşağıdaki göstergeler takip edilecektir.

1- Sınava giren öğrenci sayısı

2- Ön lisansa yerleşen öğrenci sayısı

3- Lisansa yerleşen öğrenci sayısı

4- Açık öğretim kurumları yerleşen öğrenci sayısı

İlköğretim Kurumları için:

1- Sınava giren öğrenci sayısı

2- Yıllara göre SBS ortalaması (sınava gören tüm öğrencilerin sınav puan ortalamaları yıllara göre artış göstermiş mi?)


Organizasyon
Organizasyon

İl Proje Yürütme Ekibi

İlçe Proje

Yürütme Ekipleri

İlçe Proje

Yürütme Ekipleri

Okul Proje

Yürütme Ekipleri

Okul Proje

Yürütme Ekipleri

Okul Proje

Yürütme Ekipleri

Okul Proje

Yürütme Ekipleri


Okul proje y r tme ekiplerinin g revleri
Okul Proje Yürütme Ekiplerinin Görevleri

Proje kapsamında ve yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Projeyi, sınav yönetmeliği usul ve esasları çerçevesinde uygulamak,

Proje ile ilgili eğitim paydaşlarını bilgilendirmek,

Ortak sınavların organizasyonunu yapmak.

Rehberlik ve yönlendiricilik yapmak,


Okul proje y r tme ekiplerinin g revleri 2

Analiz sonuçlarını zümre öğretmenler kurulları ile değerlendirmek

Zümre öğretmenler kurullarının aktif şekilde çalışmasını sağlamak,

8. ve 12. sınıf öğrenci sayılarına öğretmenlere eşit sayıda öğrenci düşecek şekilde öğrenci gruplarını oluşturmak ve yönlendirici öğretmeni görevlendirmek.

Veli (aile) ziyaretlerini planlamak.

Okul Proje Yürütme Ekiplerinin Görevleri-2UYGULAMA SÜRECİ değerlendirmek

PROJENİN TÜM DOSYALARINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.


Yerel projelerimiz
Yerel Projelerimiz değerlendirmek


1- KİTAP OKUMA SAATİ değerlendirmek

Resmi ve özel okulların tamamında her gün ilk dersler başlamadan önce 10 dakika kitap okuma saati olarak uygulama yapılacaktır.

AMAÇ

İdareci, öğretmen, öğrenci ve tüm personelin kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak, öğrencilerin anlama, kavrama ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmek.

KİTAP OKUMA SAATİ


2- DERS PROGRAMLARI değerlendirmek

Ders dağıtım programları, her branş öğretmeninin, ilköğretim okullarında ve ortaöğretim kurumlarında her sınıf seviyesinde eşit olarak derse girebileceği şekilde hazırlanacaktır.

AMAÇ

Müfredat programlarının öğretmenlerce takip edilerek zümre öğretmenler kurulu toplantılarının daha verimli yapılmasını sağlamak. Öğretmenlerin otokontrolü sağlanarak, “Programda geri kaldım, ileri gittim, öğrendi - öğrenmedi önemli değil, nasıl olsa tüm 9. sınıflar bende” gibi yaklaşımlar engellenecektir.

DERS PROGRAMLARI


3– ORTAK SINAVLAR ve SINAV ANALİZLERİ değerlendirmek

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında zümre öğretmenlerince ortak sınav soruları hazırlanacak ve ortak sınavlar yapılacaktır. Bu sınavlarda hazırlanacak olan soruların % 30’u geçmiş yıllara ait SBS,YGS / LYS’ de çıkan sorulardan ve/veya benzerlerinden olacaktır.

AMAÇ

Hazırlanacak olan soruların yanlarına hangi yıl sorulduğu yazılacak, böylece öğrencilerin SBS,YGS /LYS’ ye hazırlıkları ile okulun eğitim öğretiminde paralellik sağlanmış olacaktır. SBS,YGS /LYS’ye hazırlık yöntemlerinden biri de geçmiş yıllara ait soruların hatırlanması ve çözülmesidir. Bu süreçte öğrenci hem önceki yıllarda çıkan soruları çözmüş, hem de soru tekniğini kavramış olacaktır.

Sınav Analiz Programı Klasik Sınavlar İndir >>

Sınav Analiz Programı Çoktan Seçmeli Sınavlar İndir

ORTAK SINAVLAR ve SINAV ANALİZLERİ


Hiçbir öğretmen girdiği şubelerin başarısının diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Her şube için ayrı soru hazırlama sorunu ortadan kaldırılacak, böylece şubeler arasında soru sayısı ve zorluğu/kolaylığı açısından eşitlik sağlanacaktır.

Analiz raporlarına göre okul ve kurumlar gerekli tedbirleri alacaktır.

Analiz raporları zümre öğretmenler kurulunca değerlendirilerek yeni stratejiler üretilecek, böylece zümre öğretmenler kurulunun aktif bir şekilde ekip ruhu içerisinde çalışması sağlanmış olacaktır.

Zümrelerce tespit edilen muhtemel risk faktörleri ve iyileştirmeye açık alanlar, OGYE (Okul Gelişim Yönetim Ekibi) tarafından alternatif çözümlerle giderilmeye çalışılacaktır.

ORTAK SINAVLAR ve SINAV ANALİZLERİ


4 – GURUR ÇAYI diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Okullarda zümrelerce yapılacak ortak sınavlar sonucunda, ders bazında ilk üçe giren ve hedefine ulaşma konusunda en çok çaba gösteren öğrenciler arasından, okul proje ekibi tarafından seçilecektir. Seçilen öğrenciler ve velileri okul yönetimi ve öğretmenlerce düzenlenecek “Gurur Çayı”na davet edilerek tebrik mektubu verilecektir

AMAÇ

Okullarda, öğrencilerin elde ettiği sınav başarıları öne çıkarılarak hem öğrencilerin hem de velilerin motivasyonunu artırmak, velilere çocuklarının başarılarını önemsemelerinin gereğini vurgulamak.

GURUR ÇAYI


GURUR ÇAYI diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Gurur Çayı Davetiye Örneği

Sayın ……………………….

Okulumuzda yapılan sınavda çocuğunuz üstün başarı göstermiştir. Sizi ve öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

………………… tarihinde saat ………….’da okulumuzda düzenlenecek olan “GURUR ÇAYI” nadavetlisiniz. Katılımınızı, bizi ve öğrencinizi onurlandırmanızı dileriz. Saygılarımla.

Okul Müdürü

Tebrik Mektubu Örneği

Sayın ………………………………

Velisi bulunduğunuz, okulumuzun……/…..sınıfında eğitim öğretim gören …….. numaralı …………………………….. 2010/2011 eğitim öğretim yılı …..dönemi “………………” Dersi…….. Sınavında başarı göstermiştir.

Öğrencinizin başarısında sizlerin katkısının büyük olduğunu düşünerek hem sizi hem de öğrencinizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

……………..Öğretmeni Okul Müdürü


5- ZÜMRE TOPLANTILARI diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Okullarda sınav öncesi ve sonrası zümre toplantıları yapılacak, bu toplantılarda ortak sınavlara hazırlığı ve/veya değerlendirilmesi yapılacaktır.

AMAÇ

Zümre öğretmenler kurulunun daha aktif ve verimli çalışmasını sağlamak.

ZÜMRE TOPLANTILARI


6 – YÖNLENDİRİCİ ÖĞRETMENLİK diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim gören öğrencilere branş öğretmenlerince “Yönlendirici Öğretmenlik” yapılacaktır.

AMAÇ

Yönlendirici Öğretmenler kendilerine verilen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık ederek akademik başarılarını arttırmak için çaba göstereceklerdir. Ders başarısı dışındaki sorunlarda öğrencinin şube rehber öğretmenini ve okul rehber öğretmenini bilgilendirecektir.

YÖNLENDİRİCİ ÖĞRETMENLİK


YÖNLENDİRİCİ ÖĞRETMEN diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

 • Kendi grubunda bulunan öğrencilerle;

 • Öğrencilerin ders başarılarını, sınav notlarını gözden geçirir.

 • Sınav başarısını arttırmaya yönelik ihtiyaçları (test çözme tekniği,verimli ders çalışma yöntemi,sınav kaygısını azaltma, hızlı okuma teknikleri, motivasyon. vb.) belirler.

 • Proje uygulama dosyalarını (Yönlendiricisi olduğu her öğrenci için öğrenci tanıma fişi, sınav hedef puan takip çizelgesi, haftalık grup paylaşım toplantı tutanağı, aile ziyaret tutanağı) hazırlar.


Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi

20

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi


Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi

21

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi


Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi

22

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi


Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi

23


Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

2011/2012 Öğretim Yılı Uygulama Takvimi

24

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi


7- ÖDÜLLENDİRME diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Projede görev alan başarılı, özverili yönetici ve öğretmenler okul yönetimi tarafından belirlenerek İlçe Proje Yönetme Ekibi’ne bildirilir.

AMAÇ

Projede görevli yönetici ve öğretmenlerin eğitimde gönüllülük ve özverilerini teşvik için yazılı veya sözlü olarak ödüllendirilmelerini sağlamak.

ÖDÜLLENDİRME


8- PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Yönetici ve öğretmenler bir önceki yıl gösterdikleri performanslarıyla kıyaslanarak değerlendirilecektir.

AMAÇ

Sosyo-ekonomik ve kültürel yönden farklı okulların hatta sınıfların birbiri ile mukayese edilmemesini, eğitim paydaşlarının kendi düzeyleri içinde motivasyonun artırılmasını sağlamak.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ


9- MEMNUNİYET ANKETLERİ diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Projenin yürütülmesi ile ilgili okulda öğretmen, öğrenci ve velilere isimsiz memnuniyet anketleri yapılacaktır.

AMAÇ

Projenin yürütülmesini ve öğrencilerin yönetici ve öğretmenleri proje hakkındaki algılarını hiçbir etki altında kalmadan ifade edebilmelerini, yönetici ve öğretmenlerin de eksikliklerini fark etmelerini sağlamak.

MEMNUNİYET ANKETLERİ


10- VELİ ZİYARETLERİ diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Yönlendirici öğretmen kendi grubunda bulunan öğrenci ailelerini uygulama planı doğrultusunda ziyaret edeceklerdir

VELİ ZİYARETLERİ


VELİ ZİYARETLERİ diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

 • Veli ziyaretlerinde dikkat edilecek hususlar

 • Ziyaret günü önceden belirlenip randevu alınacak.

 • Bir yönetici başkanlığında, öğrencinin dersine giren (mümkünse) iki bayan iki erkek öğretmen tarafından yapılacak.

 • İlgili öğrencinin, öğretmenler ve ailenin diğer fertleri ile aynı ortamda bulunması sağlanacak.

 • Ziyaret esnasında, öğrenciyle ilgili hiçbir olumsuzluk anlatılmayacak.

 • Öğrenciye ait olumlu yönlerden bahsedilecek.

 • Kesinlikle eğitim öğretim konularının dışına çıkılmayacak.


Proje in kaynaklar
Proje İçin Kaynaklar diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Uygulama Planı

Öğrenci tanıma fişi

Hedef puan formu örneği

Proje izleme formu

Proje memnuniyet formu

Hızlı Okuma ve anlama sunum ve programları

Sınav kaygısı giderme sunumları

SBS hazırlık sistemi

YGS/LYS Sunumu

Üniversite ve İş Dünyası

Etkili ders çalışma yöntemleri

Proje kapsamında yararlı olabileceğini düşündüğünüz dosya ya da belgeleri lütfen bizimle paylaşınız. E-posta: [email protected]


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında okullarımızın proje kapsamında yaptıkları çalışmaları değerlendirmek için üç aşamalı bir süreç uygulanmıştır. Bunlar;


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Velilerin proje kapsamında düzenlenen etkinliklere yeteri kadar katılmamaları.

Önlemler:

Afişler ve el broşürleri velilere yönelik olarak hazırlandı. Yaygınlaştırma amacıyla 100.000 broşür ve 1000 afiş basıldı.

Gazete haberleri yapıldı.

Web sitesi üzerinde haberler yapıldı.


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Ortak sınavların özellikle tam gün eğitim yapan okullarda uygulanamaması

Önlemler:

Ortak sınav, zümre öğretmenleri tarafından birlikte hazırlanan ve zümre kararıyla daha önceden uygulama tarihleri belirtilen sınavlardır.

Proje kapsamında yer alan ders öğretmenleri sınavı zümre olarak yapmalı ve zümre olarak sonuçların analiz etmelidir.

Yönetmeliklere her dönem mutlaka bir sınavın ortak yapılması gerektiği belirtilmiştir.


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Okul anketlerinin uygulanamaması

Önlemler:

Geçen öğretim yılında okul değerlendirme anketleri geç bir tarihte, öğrencilerin önemli bir bölümü okulda olmadıkları tarihte gönderilmişti, bu nedenle anket uygulamaları ile ilgili sorunlar yaşanmıştı. Bu eğitim-öğretim yılında yine aynı anketler uygulanacağından okul proje yürütme ekiplerinin dönem sonlarında anket yapması ve sonuçlarını analiz ederek ilçe proje yürütme ekiplerine göndermeleri yeterlidir.


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından Öğrendiklerimiz diğer şubelerin başarısından düşük olmasını istemez. Bu nedenle öğretmenler arasında pozitif rekabet ortamı oluşturulacaktır.

Ortak sınavların analiz edilmesi

Önlemler:

Ortak sınavlar, klasik ve test olmak üzere iki türlü hazırlanabilir. Bu sınavlarda yapılacak sınavların tümünde sınav sonuçları ekteki dosyadan yararlanılarak mutlaka zümre öğretmenleri tarafından analiz edilmelidir.

Analiz sonuçlarına göre derslerde öğrencilere yönelik tedbirler alınmalıdır.


ad