A galaxisok ! - PowerPoint PPT Presentation

A galaxisok
Download
1 / 24

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A galaxisok !. Keszitette: Pusok Szabolcs -Pal es Kiss Miklos. A galaxisok :.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A galaxisok !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A galaxisok

A galaxisok!

Keszitette:PusokSzabolcs-Pal

es

Kiss Miklos


A galaxisok1

A galaxisok:

 • A galaxisokégitestek: csillagok, csillagközigázok, porés a láthatatlansötétanyagnagykiterjedésű, gravitációsankötöttrendszerei. Egytipikusgalaxistízmillióésezermilliárd (107 – 1012) közöttiszámúcsillaggalrendelkezik, és mind azonosközéppontkörülkering. A magányoscsillagokonkívülegygalaxisbanrengetegtöbbcsillagottartalmazórendszer, nyílthalmaz, gömbhalmazésködtalálható. A legtöbbgalaxisátmérőjetöbbezertőltöbbszázezerfényévigterjedésközöttüktöbbmilliófényévtávolság a jellemző


A galaxisok

 • . Azextragalaxisazösszes, a Tejútrendszerünkönkívüligalaxisösszefoglalóneve.

 • Azelméletekszerint a galaxisoktömegének 90%-átsötétanyagtesziki, azonbanennek a tömegkomponensnek a természetétmégnemismerjük. A megfigyelésiadatokbólarrakövetkeztetnek, hogyszámosgalaxisközéppontjábanszupermasszívfeketelyuktalálható, báreznemigazmindenesetben, mert ha a galaxisközéppontjábankétfeketelyukösszeolvad (példáulegymásikgalaxissalvalóütközéskövetkeztében), akkor a keletkezőújfeketelyukgravitációshullámokkibocsátásautánkirepülhet a galaxisból, örökreelhagyvaazt.


A galaxisok

 • A mi galaxisunk, a Tejútrendszerküllősspirálgalaxis, a LokálisGalaxiscsoportegyiknagygalaxisa (a másikazAndroméda-galaxis, mellyelnéhánymilliárdévmúlvaösszeütközik), amelynekazátmérője 30 kiloparszek (100 000 fényév) éskörülbelül 300 milliárdcsillagottartalmaz, a tömegeegytrilliószorannyi, mint a Naptömege.


A galaxisok

1610ban Galileo Galileitávcsőveltanulmányoztaazt a fényescsíkotazégen, amitTejutkentismertekésfelfedezte, hogyrengeteghalványcsillagbóláll


A galaxisok osztalyozasa

A galaxisokosztalyozasa:

 • Spirálgalaxisok (S)

 • Elliptikusgalaxisok (E)

 • Lentikulárisgalaxisok (S0)

 • Törpegalaxisok (DE)

 • Szabálytalan (irreguláris) galaxisok (IR)


Spir lgalaxisok a leggyakoribb galaxist pus ahogy azt nev k is mutatja spir lis szerkezet ek

SpirálgalaxisokA leggyakoribbgalaxistípus. Ahogyaztnevük is mutatja, spirálisszerkezetűek.


Elliptikus galaxisok kozmikus k rnyezet nkben ezek a leggyakoribbak

ElliptikusgalaxisokKozmikuskörnyezetünkbenezek a leggyakoribbak

 • naptömegnyianyagottartalmaznak

 • Csillagaiköregek

 • a nyílthalmazok is hiányoznakezekből a galaxisokból.


A galaxisok

Lentikulárisgalaxisok (S0) Szerkezetükettekintveátmenetetképeznek a spirálgalaxisokésazelliptikusgalaxisokközött.


T rpegalaxisok de t bbnyire elliptikusak t meg k pphogy el ri az egymilli napt meget

Törpegalaxisok (DE) Többnyireelliptikusak, tömegüképphogyelériazegymilliónaptömeget


A galaxisok

Szabálytalan (irreguláris) galaxisok (IR) Olyangalaxisok, amelyeknélközpontimagésszimmetriatengelysemfigyelhető meg. Semmilyenlényegesjellegzetességetnemmutatnak, és a legkülönfélébbalakúaklehetnek.


A legismertebb galaxisok

A legismertebbgalaxisok

 • Androméda-galaxis

 • Csáp-galaxisok

 • Barnard-galaxis

 • pekuliárisgalaxis, Cartwheel-galaxis

 • Feketeszem-galaxis

 • Gyűrű-galaxis

 • Seashell-galaxis: kisméretűgalaxis, gravitációskölcsönhatásbanazNGC 5292nagytömegűgalaxissal


Androm da galaxis

Androméda-galaxis


Cs p galaxisok

Csáp-galaxisok


Barnard galaxis

Barnard-galaxis


Cartwheel galaxis

Cartwheel-galaxis


Feketeszem galaxis

Feketeszem-galaxis


Gy r galaxis

Gyűrű-galaxis


Seashell galaxis

Seashell-galaxis


Galaxis

galaxis


 • Login