Universidade rural do eume
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

UNIVERSIDADE RURAL DO EUME PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UNIVERSIDADE RURAL DO EUME. UNIVERSIDADE RURAL DO EUME EUROEUME IV XORNADAS MUSEÍSTICAS CASA DO PAZO 25 de outubro de 2008. UNIVERSIDADE RURAL DO EUME. RECUPERACIÓN DO RURAL: ARTESANÍA Programa formativo 2008. UNIVERSIDADE RURAL DO EUME Recuperación do rural: ARTESANÍA

Download Presentation

UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

EUROEUME

IV XORNADAS MUSEÍSTICAS CASA DO PAZO

25 de outubro de 2008


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

RECUPERACIÓN DO RURAL: ARTESANÍA

Programa formativo

2008


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Xustificación / Obxectivos

A razón pola que pensamos que a Artesanía pode ser o contido

central dunha das cátedras a desenvolver no marco do proxecto

formativo do Proxecto de Universidade Rural é que a Artesanía, entendida

tanto como saber facer manual como entendida como arte pode ser no

presente ponte entre pasado e futuro.

Obxectivos:

 • Poñer en valor a artesanía como saber facer manual e como arte

 • Dar a coñecer o traballo de artesás e artesáns do territorio

 • Potenciar espazos de encontro no territorio dende o traballo en rede

 • Presentar alternativas de ocio, formación, ... que teñan como eixo central a revitalización do rural


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Artesanía como saber facer manual … como arte

 • A artesanía como saber facer manual con valor de uso é parte esencial do coñecemento basado nunha experiencia práctica de anos, que se transmitía de xeración en xeración, que melloraba a calidade de vida a través da súa práctica mellorada incluindo tradición e innovación no seu desenvolvemento.

 • A artesanía entendida como arte pode ser unha canle de expresión que poña en valor a través da estética esta sabiduría local-rural potenciando e propoñendo outros modelos de desenvolvemento, que parten do propio, recuperando o coñecemento local e revalorizando o respeto cara á terra, auga, semillas (biodiversidade) alimentos e persoas, tendo presente a diversidade cultural


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Contidos

TORNEIRÍA ALFAREIRÍA CANTEIRIA PALILLADO RESTAURACIÓN …

 • Actividades

 • Materiais empregados

 • Ferramentas empregadas

 • Procedementos e Técnicas de traballo

  SEMINARIOS “RECUPERACIÓN DO RURAL”. ALVARELLA.

 • Cultivos e plantas

 • A vida no rural

 • A conservación para a supervivencia das especies e dos espazos

 • Alternativas ao sistema enerxético

 • Educación ambiental para o consumo


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Contidos transversais / Metodoloxía

Contidos transversais:

 • Xénero e coeducación. Seguindo o criterio de potenciar o traballo dun xeito integral dende a perspectiva de xénero.

 • A construcción de modelos locais sen perder a perspectiva do global

  Metodoloxía:

 • A metodoloxía proposta é dinámica, participativa para garantir a consecución dos obxetivos propostos e o mellor aproveitamento das accións realizadas.


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Liñas de acción relacionadas coa artesanía

Formación:

 • As propostas que se poden desenvolver como accións formativas contemplan as formas estandar de accións formativas: seminarios, cursos, charlas

  Demostracións:

 • Dependendo da actividade ábrese un abano de posibilidades que van dende a demostración no taller ou espazo habitual de traballo da artesá ou artesán ata a posibilidade de facer demostracións noutros espazos como poden ser centros educativos, feiras, encontros, …

  Visitas guiadas:

 • Dependendo do espazo contémplanse visitas guiadas a pequenos grupos, grupos medianos e incluso nalgúns casos a grandes grupos. Inicialmente falase de visitas concertadas con cita previa para que se poidan preparar e non interrumpan ou dificulten o traballo do taller.


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Persoas destinatarias

Por idades:

 • accións destinadas a escolares de primaria e secundaria

 • público adulto

  Por perfil profesional ou nivel de coñecemento:

 • persoas aficcionadas

 • estudantes de escolas de artes e oficios, FPs, universidades, ...

 • persoas adicadas de xeito profesional ou con coñecementos, expertas

  Por procedencia:

 • persoas do territorio, que residen habitualmente no territorio ou que por proximidade poden achegarse con facilidade

 • turistas, visitantes esporádicos, ...


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Avaliación. Indicadores

Á hora de poder facer un seguimento da consecución dos obxectivos marcados propoñemos unha serie de indicadores que nos permitan medir o cumprimento dos mesmos. Indicadores propostos:

Accións formativas

 • Nº de accións desenvolvidas

 • Nº de participantes en cada acción desenvolvida: desagregado en homes e mulleres

 • Nº de avaliacións positivas en cada unha das accións desenvolvidas

 • Nº de aparicións en medios de comunicación: locais, comarcales, xeralistas, …

  Participación Asociativa

 • Nº de asociacións do territorio participantes nas diferentes accións


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Evaluación. Indicadores

Aplicación da perspectiva de Género: datos transversais para o FEMINARIO

 • Nº de mulleres membros das xuntas directivas das asociacións participantes

 • Nº de homes membros das xuntas directivas das asociacións participantes

 • Nº de mulleres participantes na organización das accións

 • Nº de homes participantes na organización das accións

 • Nº de mulleres formadoras das distintas accións formativas

 • Nº de homes formadores das distintas accións formativas

 • Nº de mulleres sabedoras das distintas accións formativas

 • Nº de homes sabedores das distintas accións formativas

 • Nº de mulleres participantes nas accións formativas

 • Nº de homes participantes nas accións formativas


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Canteiría / Alfareiría

cesar dapena pichel. Canteiro

rosa jove. Alfareira


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Madeira / Torneado / Escultura

antonio carro. Escultor

fernando vérez. Torneiro


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Palillado / Fiado

maquina de filar

marisa hermida e fina casal


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

Recuperación do rural: ARTESANÍA

Tenda de Artesanía

A XESTA. Tenda de artesanía en Pontedeume


UNIVERSIDADE RURAL DO EUME

MOITAS GRAZAS


 • Login