Kunskap f r att bearbeta systemhinder kvalitativ uppf ljning av multisjuka ldre gnosj 30 sept 2010
Download
1 / 26

Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Kunskap för att bearbeta systemhinder Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Gnosjö, 30 sept 2010. Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 [email protected] Kvalitativ uppföljning av 303 multisjuka äldre SKL, 12 landsting & 29 kommuner.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 [email protected]' - lily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kunskap f r att bearbeta systemhinder kvalitativ uppf ljning av multisjuka ldre gnosj 30 sept 2010

Kunskap för att bearbeta systemhinder Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Gnosjö, 30 sept 2010

Sveriges Kommuner och Landsting

Ulla Gurner, projektledare

076-762 50 39

[email protected]

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Kvalitativ uppf ljning av 303 multisjuka ldre skl 12 landsting 29 kommuner
Kvalitativ uppföljning av 303 multisjuka äldreSKL, 12 landsting & 29 kommuner

 • Dalarna, Avesta, Falun, Hedemora – 22 pers

 • Gävleborgs landsting, Gävle – 21 pers

 • Jönköpings landsting, Eksjö, Sävsjö, Tranås – 20 pers

 • Kalmar landsting, Kalmar, Nybro, Torsås – 35 pers

 • Kronobergs landsting, Ljungby, Markaryd, Älmhult – 20 pers

 • Södermanland landsting, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm,

  Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker - 42

 • Tiohundra, Stockholms län, Norrtälje – 21 pers

 • Västerbottens landsting, Skellefteå – 24 pers

 • Västmanlands landsting, Västerås – 20 pers

 • Västra Götaland, Orust, Uddevalla – 30 pers

 • Örebro landsting, Örebro – 24 pers

  12. Östergötlands landsting, Norrköping – 24 pers


Syfte
Syfte

 • identifiera systemhinder

 • hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre bättre vård- och omsorgskvalité

 • öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemet kring den multisjuka äldre

 • utvärdera och vidareutveckla metoden för kontinuerlig användning

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Baseras p olika data f r perioder om 1 5 r mellan 303 ldre multisjuka personer 75
Baseras på olika data för perioder om 1.5 årmellan 303 äldre multisjuka personer 75+

 • Intervjudata

  - multisjuka , anhöriga/närstående

 • Registerdata

  - slutenvård, öppenvård & kommunens äldreomsorg

 • Journaldata

  - primärvård, specialistvård, slutenvård

  - biståndsbedömningar, - beslut, - beställningar osv samt utförardokumentation

 • Läkemedelsdata

 • intervju med multisjuk om faktiskt läkemedelsintag samt genomgång av läkemedelsdokumentation i journaler

 • beskrivning och analys av aktuell läkemedelslista med stöd av Monitor

 • Kostnader för vård, omsorg & anhörig-/närståendestöd

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


L kemedel granskning av 12 apotekare
Läkemedel - granskning av 12 apotekare

 • MONITOR för beskrivning och analys av aktuell situation vid intervju

  18 månaders journalgranskning

  • bedömning av om den multisjuka får lämpliga läkemedel förskrivna under perioden

  • tar den multisjuka de förskrivna läkemedlen på lämpligt sätt

  • finns någon läkare som under perioden håller ihop den multisjukas totala mängd förskrivna läkemedel & som följer, värderar & omprövar läkemedelsförskrivningen

  • hur samarbetar förskrivarna av läkemedel under perioden med varandra och med annan personal inom vård och omsorg

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Ldre ingen homogen grupp
Äldre – ingen homogen grupp

 • friska & habila

 • i begynnande skröplighet

 • multisjuka/multisviktande

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Multisjuk 75 v ldefinierad k nd v rdplanerad unders kningsgrupp
Multisjuk 75+-väldefinierad, känd & vårdplanerad undersökningsgrupp

 • ska under en tolvmånadersperiod ha vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård samt under denna tidsperiod haft diagnoser från tre eller fler olika sjukdomsgrupper (ICD10)

 • Ca 5.000 i Stockholms län

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Multisviktande 75 under toppen p isberget med behov av annat omh ndertagande
Multisviktande 75+-under toppen på isberget med behov av annat omhändertagande

 • någon komplicerad eller flera olika sjukdomsdiagnoser

 • problem med nedsatt rörlighet & ork

 • rehabiliterings/funktionsuppehållande insatser livet ut

 • skör snabbt föränderliglivssituation

 • behov av ”koll hela tiden”

 • ca 25.000 i Stockholms län

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Uppf ljning utv rdering gnas oftast
Uppföljning/utvärdering ägnas oftast

 • verksamheter – ur ett producentperspektiv

 • frågeställningar ur ett professionsperspektiv

 • frågeställningar inom ett lagsystem

 • sjukdomar/behandling/rehabinsatser/läkemedel/fall/nutrition/sår


Rehabilitering/Funktionsträning

Tänder/Uppsökande munhälsovård

Vårdlots

Mat

Samverkan

Dokumentation

(sluten-& öppenvård, hemtjänst)

Vårdval/kundval

Gemensamteknik för informationsöverföring

Äldre

Multisjuka Multisviktande

Sköra

Funktionsnedsatta

Fjärdeåldrare

Hemtjänst

Boende

Säbo/Kvarbo

Hjälpmedel

Anhöriga/

Närstående

Läkemedel

Vårdplanering

Sjukhusets slutenvård

Akutmottagning

Biståndsbedömning

Mångprofessionella team

Samhällskostnader

Vårdcentral/Husläkarmottagning


L sningar baserade p fragmenterad kunskap
Lösningar baserade på fragmenterad kunskap

 • riskerar att konservera eller skapa nya systemhinder för multisjuka som har många kontakter med vård- & omsorgssystemet

 • är otillräckliga för att tillvara de samhällsekonomiska resurser som ligger i vård- & omsorgssystemet som helhet


Resultat fr n tidigare uppf ljningar utv rderingar
Resultat från tidigare uppföljningar & utvärderingar

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Verkligheten ur konsumentens perspektiv totalt ca 200 fall
Verkligheten ur konsumentens perspektiv(Totalt ca 200 fall)

Studier sedan början av år 2000

 • Dirigent saknas,Årsta –Enskede stadsdel, Äldrecentrum 2001:6

 • Vaxholm 1:an,Vaxholm, Äldrecentrum 2002:2

 • Vi har inte tid – ring akuten,Sigtuna 2004:

 • Styckevis och delt– gemensam studie Landstingrevisionen & revisionen i Stockholm, Huddinge & Norrtälje, 2006

 • Hökarängens Närvårdcentral, Äldrecentrum 2007:6

 • Äldre med stora och sammansatta behov, Äldrecentrum 2007:6

 • Solna Äldrevårdcentral, Äldrecentrum 2007

 • Uppsökande tandvård – många berättigade är okända, Maria Juslin & Gunilla Nordenram, Äldrecentrum 2007:9

  Senaste studien landstinget Gävleborg & Gävle kommun

  • Äldreteam vision och verklighet,uppföljning av samverkansavtal för multisjuka/multisviktande äldre mellan primärvården, Gävle kommun och Gävle sjukhus , Ulla Gurner, Dag Norén, Rolf Bowin & Agneta Brinne, Äldrecentrum 2010:7

[email protected]Resultat fr n ca 200 fall inom tv landsting sju kommuner
Resultat från ca 200 fall inom två landsting & sju kommuner

 • Slutenvård

  • låg omfattning av geriatrisk vård & övrig vård organiserad efter monodiagnoser

  • låg omfattning av långsiktig samplanering för behov efter slutenvård

 • Primärvård

  • inte organiserad att samarbeta med slutenvård, specialister, sjukhusets akutmottagning & hemtjänst för att följa, värdera & ompröva

   • läkemedel & läkemedelshantering, nutritionstillstånd, viktminskning, undernäring, rehabilitering, munhälso- /tandstatus

 • Hemtjänst

  • inte utformad efter multisjuka/multisviktande äldres skiftande sammantagna behov i hemmet

   • om den ges som regel- & tidsbestämda insatser efter produktkatalog utförd av utbytbara vårdbiträden särskilda från husläkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister, tandhygienister, tandläkare osv

 • Anhöriga

  • tunga insatser som omsorgsgivare och vårdkedjeadministratörer utan stöd

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Multisjuka i kvarbo har
Multisjuka i KVARBO har

 • många & korta vårdepisoder på sjukhus

 • många kontakter med akutvård & specialistvård

 • många kontakter med husläkarmottagning/vårdcentral

 • i medeltal 10 olika läkemedel förskrivna av många olika läkare inom primär-, akut- och specialistvård

 • behov av hemtjänst & eller anhörig/närståendestöd

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Ett komplext system
Ett komplext system

 • många olika verksamheter, behovs- & problemområden

 • utvecklingsarbete har bedrivits i tidsbegränsade projekt

  • att bearbeta delområde efter delområde utan helhetsperspektiv riskerar att bevara systembrister eller skapa nya

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Det g r inte att arbeta med ex vis rehabilitering och funktionsh jande insatser om
Det går inte att arbeta med ex vis rehabilitering och funktionshöjande insatser om

 • personen äter dåligt

 • står på olämpliga läkemedel som sänker de förmågor som finns

 • har problem med tänder

 • arbetet bedrivs kortsiktigt & sammanhangslöst

[email protected]Dysfunktionell organisering
Dysfunktionell organisering funktionshöjande insatser om

 • dysfunktionell organisering & ledning drabbar både multisjuka/ multisviktande & de som arbetar närmast inom vård & omsorg

 • personal uppfattar behov & problem men verkar i en struktur som försvårar lösning av de problem man står inför

 • huvudfrågan rör inte attityder, värdegrund eller bemötande utan om hur vi genom bättre organisering skapar högre värde för samtliga

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Behov av nytt organisatoriskt t nk
Behov av nytt organisatoriskt tänk funktionshöjande insatser om

 • för att säkerställa vård- & omsorg efter gruppens behov

 • krävs uppföljning/revision som ser individens samlade behov & konsumtion av vård & omsorg oavsett gränser i form av skilda budgetar, lagsystem, vård & omsorgsnivåer eller professioner

 • kring varje multisjuk individ finns sammantaget redan pengar i systemet som kan omfördelas till bättre kvalitet & samhällsnytta

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Annat sätt funktionshöjande insatser omatt styra, leda och utveckla

Producentstyrd organisering

verksamheter professioner

tjänster

förpackning

leverans

Konsument-/kundstyrd organisering

behov hos multisjuka/

multisviktande

utveckling av

tjänster &

kompetenser

vård- & kundval i samma enhet

Situationsan-

passat stöd

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Behov av ny design utanf r sjukhuset
Behov av ny design utanför sjukhuset funktionshöjande insatser om

vårdcentral, äldreomsorg & anhörigstöd

sjukhus-, specialist- & akutvård

 • geriatrik med sammanhållet ansvar inne på sjukhuset & konsult utåt mot

 • det multiprofessionella teamet med ansvar för ”kunden” i KVARBO i 24- tim verksamhet med huvudansvar för den multisjuka


Hinder
Hinder funktionshöjande insatser om

 • avsaknad av helhetskunskap

 • brist på gemensamt ställningstagande landsting/kommun

 • utveckling inom enskilda verksamheter i vård- & omsorgssystem i form av tidsbegränsade projekt

 • budgetstyrning i stuprör

[email protected]

Mobil:076-762 50 39


Samarbete mellan huvudm n v rd omsorgs niv er l ser sig inte av sig sj lvt
Samarbete mellan huvudmän, vård- & funktionshöjande insatser omomsorgs-nivåer löser sig inte av sig självt

 • på lednings- & verksamhetsnivå krävs kommunens & landstingets gemensamma

  • bild av hur verkligheten för äldre med sammansatta behov ser ut

  • målbeskrivning

  • verksamhetsplanering

  • uppföljning & revision

  • budget

  • samarbete måste organiseras, ledas & styras

[email protected]

Mobil:076-762 50 39ad