Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 ulla.gurner@skl.se - PowerPoint PPT Presentation

Kunskap f r att bearbeta systemhinder kvalitativ uppf ljning av multisjuka ldre gnosj 30 sept 2010
Download
1 / 26

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kunskap för att bearbeta systemhinder Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Gnosjö, 30 sept 2010. Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 ulla.gurner@skl.se. Kvalitativ uppföljning av 303 multisjuka äldre SKL, 12 landsting & 29 kommuner.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare 076-762 50 39 ulla.gurner@skl.se

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kunskap f r att bearbeta systemhinder kvalitativ uppf ljning av multisjuka ldre gnosj 30 sept 2010

Kunskap för att bearbeta systemhinder Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Gnosjö, 30 sept 2010

Sveriges Kommuner och Landsting

Ulla Gurner, projektledare

076-762 50 39

ulla.gurner@skl.se

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Kvalitativ uppf ljning av 303 multisjuka ldre skl 12 landsting 29 kommuner

Kvalitativ uppföljning av 303 multisjuka äldreSKL, 12 landsting & 29 kommuner

 • Dalarna, Avesta, Falun, Hedemora – 22 pers

 • Gävleborgs landsting, Gävle – 21 pers

 • Jönköpings landsting, Eksjö, Sävsjö, Tranås – 20 pers

 • Kalmar landsting, Kalmar, Nybro, Torsås – 35 pers

 • Kronobergs landsting, Ljungby, Markaryd, Älmhult – 20 pers

 • Södermanland landsting, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm,

  Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker - 42

 • Tiohundra, Stockholms län, Norrtälje – 21 pers

 • Västerbottens landsting, Skellefteå – 24 pers

 • Västmanlands landsting, Västerås – 20 pers

 • Västra Götaland, Orust, Uddevalla – 30 pers

 • Örebro landsting, Örebro – 24 pers

  12.Östergötlands landsting, Norrköping – 24 pers


Syfte

Syfte

 • identifiera systemhinder

 • hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre bättre vård- och omsorgskvalité

 • öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemet kring den multisjuka äldre

 • utvärdera och vidareutveckla metoden för kontinuerlig användning

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Baseras p olika data f r perioder om 1 5 r mellan 303 ldre multisjuka personer 75

Baseras på olika data för perioder om 1.5 årmellan 303 äldre multisjuka personer 75+

 • Intervjudata

  - multisjuka , anhöriga/närstående

 • Registerdata

  - slutenvård, öppenvård & kommunens äldreomsorg

 • Journaldata

  - primärvård, specialistvård, slutenvård

  - biståndsbedömningar, - beslut, - beställningar osv samt utförardokumentation

 • Läkemedelsdata

 • intervju med multisjuk om faktiskt läkemedelsintag samt genomgång av läkemedelsdokumentation i journaler

 • beskrivning och analys av aktuell läkemedelslista med stöd av Monitor

 • Kostnader för vård, omsorg & anhörig-/närståendestöd

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


L kemedel granskning av 12 apotekare

Läkemedel - granskning av 12 apotekare

 • MONITOR för beskrivning och analys av aktuell situation vid intervju

  18 månaders journalgranskning

  • bedömning av om den multisjuka får lämpliga läkemedel förskrivna under perioden

  • tar den multisjuka de förskrivna läkemedlen på lämpligt sätt

  • finns någon läkare som under perioden håller ihop den multisjukas totala mängd förskrivna läkemedel & som följer, värderar & omprövar läkemedelsförskrivningen

  • hur samarbetar förskrivarna av läkemedel under perioden med varandra och med annan personal inom vård och omsorg

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Ldre ingen homogen grupp

Äldre – ingen homogen grupp

 • friska & habila

 • i begynnande skröplighet

 • multisjuka/multisviktande

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Multisjuk 75 v ldefinierad k nd v rdplanerad unders kningsgrupp

Multisjuk 75+-väldefinierad, känd & vårdplanerad undersökningsgrupp

 • ska under en tolvmånadersperiod ha vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård samt under denna tidsperiod haft diagnoser från tre eller fler olika sjukdomsgrupper (ICD10)

 • Ca 5.000 i Stockholms län

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Multisviktande 75 under toppen p isberget med behov av annat omh ndertagande

Multisviktande 75+-under toppen på isberget med behov av annat omhändertagande

 • någon komplicerad eller flera olika sjukdomsdiagnoser

 • problem med nedsatt rörlighet & ork

 • rehabiliterings/funktionsuppehållande insatser livet ut

 • skör snabbt föränderliglivssituation

 • behov av ”koll hela tiden”

 • ca 25.000 i Stockholms län

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Uppf ljning utv rdering gnas oftast

Uppföljning/utvärdering ägnas oftast

 • verksamheter – ur ett producentperspektiv

 • frågeställningar ur ett professionsperspektiv

 • frågeställningar inom ett lagsystem

 • sjukdomar/behandling/rehabinsatser/läkemedel/fall/nutrition/sår


Sveriges kommuner och landsting ulla gurner projektledare 076 762 50 39 ulla gurner skl se

Rehabilitering/Funktionsträning

Tänder/Uppsökande munhälsovård

Vårdlots

Mat

Samverkan

Dokumentation

(sluten-& öppenvård, hemtjänst)

Vårdval/kundval

Gemensamteknik för informationsöverföring

Äldre

Multisjuka Multisviktande

Sköra

Funktionsnedsatta

Fjärdeåldrare

Hemtjänst

Boende

Säbo/Kvarbo

Hjälpmedel

Anhöriga/

Närstående

Läkemedel

Vårdplanering

Sjukhusets slutenvård

Akutmottagning

Biståndsbedömning

Mångprofessionella team

Samhällskostnader

Vårdcentral/Husläkarmottagning


L sningar baserade p fragmenterad kunskap

Lösningar baserade på fragmenterad kunskap

 • riskerar att konservera eller skapa nya systemhinder för multisjuka som har många kontakter med vård- & omsorgssystemet

 • är otillräckliga för att tillvara de samhällsekonomiska resurser som ligger i vård- & omsorgssystemet som helhet


Resultat fr n tidigare uppf ljningar utv rderingar

Resultat från tidigare uppföljningar & utvärderingar

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Verkligheten ur konsumentens perspektiv totalt ca 200 fall

Verkligheten ur konsumentens perspektiv(Totalt ca 200 fall)

Studier sedan början av år 2000

 • Dirigent saknas,Årsta –Enskede stadsdel, Äldrecentrum 2001:6

 • Vaxholm 1:an,Vaxholm, Äldrecentrum 2002:2

 • Vi har inte tid – ring akuten,Sigtuna 2004:

 • Styckevis och delt– gemensam studie Landstingrevisionen & revisionen i Stockholm, Huddinge & Norrtälje, 2006

 • Hökarängens Närvårdcentral, Äldrecentrum 2007:6

 • Äldre med stora och sammansatta behov, Äldrecentrum 2007:6

 • Solna Äldrevårdcentral, Äldrecentrum 2007

 • Uppsökande tandvård – många berättigade är okända, Maria Juslin & Gunilla Nordenram, Äldrecentrum 2007:9

  Senaste studien landstinget Gävleborg & Gävle kommun

  • Äldreteam vision och verklighet,uppföljning av samverkansavtal för multisjuka/multisviktande äldre mellan primärvården, Gävle kommun och Gävle sjukhus , Ulla Gurner, Dag Norén, Rolf Bowin & Agneta Brinne, Äldrecentrum 2010:7

ulla.gurner@skl.se


Sveriges kommuner och landsting ulla gurner projektledare 076 762 50 39 ulla gurner skl se

ulla.gurner@skl.se


Resultat fr n ca 200 fall inom tv landsting sju kommuner

Resultat från ca 200 fall inom två landsting & sju kommuner

 • Slutenvård

  • låg omfattning av geriatrisk vård & övrig vård organiserad efter monodiagnoser

  • låg omfattning av långsiktig samplanering för behov efter slutenvård

 • Primärvård

  • inte organiserad att samarbeta med slutenvård, specialister, sjukhusets akutmottagning & hemtjänst för att följa, värdera & ompröva

   • läkemedel & läkemedelshantering, nutritionstillstånd, viktminskning, undernäring, rehabilitering, munhälso- /tandstatus

 • Hemtjänst

  • inte utformad efter multisjuka/multisviktande äldres skiftande sammantagna behov i hemmet

   • om den ges som regel- & tidsbestämda insatser efter produktkatalog utförd av utbytbara vårdbiträden särskilda från husläkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister, tandhygienister, tandläkare osv

 • Anhöriga

  • tunga insatser som omsorgsgivare och vårdkedjeadministratörer utan stöd

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Multisjuka i kvarbo har

Multisjuka i KVARBO har

 • många & korta vårdepisoder på sjukhus

 • många kontakter med akutvård & specialistvård

 • många kontakter med husläkarmottagning/vårdcentral

 • i medeltal 10 olika läkemedel förskrivna av många olika läkare inom primär-, akut- och specialistvård

 • behov av hemtjänst & eller anhörig/närståendestöd

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Ett komplext system

Ett komplext system

 • många olika verksamheter, behovs- & problemområden

 • utvecklingsarbete har bedrivits i tidsbegränsade projekt

  • att bearbeta delområde efter delområde utan helhetsperspektiv riskerar att bevara systembrister eller skapa nya

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Det g r inte att arbeta med ex vis rehabilitering och funktionsh jande insatser om

Det går inte att arbeta med ex vis rehabilitering och funktionshöjande insatser om

 • personen äter dåligt

 • står på olämpliga läkemedel som sänker de förmågor som finns

 • har problem med tänder

 • arbetet bedrivs kortsiktigt & sammanhangslöst

ulla.gurner@skl.se


Sveriges kommuner och landsting ulla gurner projektledare 076 762 50 39 ulla gurner skl se

ulla.gurner@skl.se


Dysfunktionell organisering

Dysfunktionell organisering

 • dysfunktionell organisering & ledning drabbar både multisjuka/ multisviktande & de som arbetar närmast inom vård & omsorg

 • personal uppfattar behov & problem men verkar i en struktur som försvårar lösning av de problem man står inför

 • huvudfrågan rör inte attityder, värdegrund eller bemötande utan om hur vi genom bättre organisering skapar högre värde för samtliga

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Behov av nytt organisatoriskt t nk

Behov av nytt organisatoriskt tänk

 • för att säkerställa vård- & omsorg efter gruppens behov

 • krävs uppföljning/revision som ser individens samlade behov & konsumtion av vård & omsorg oavsett gränser i form av skilda budgetar, lagsystem, vård & omsorgsnivåer eller professioner

 • kring varje multisjuk individ finns sammantaget redan pengar i systemet som kan omfördelas till bättre kvalitet & samhällsnytta

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Sveriges kommuner och landsting ulla gurner projektledare 076 762 50 39 ulla gurner skl se

Annat sätt att styra, leda och utveckla

Producentstyrd organisering

verksamheter professioner

tjänster

förpackning

leverans

Konsument-/kundstyrd organisering

behov hos multisjuka/

multisviktande

utveckling av

tjänster &

kompetenser

vård- & kundval i samma enhet

Situationsan-

passat stöd

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Behov av ny design utanf r sjukhuset

Behov av ny design utanför sjukhuset

vårdcentral, äldreomsorg & anhörigstöd

sjukhus-, specialist- & akutvård

 • geriatrik med sammanhållet ansvar inne på sjukhuset & konsult utåt mot

 • det multiprofessionella teamet med ansvar för ”kunden” i KVARBO i 24- tim verksamhet med huvudansvar för den multisjuka


Hinder

Hinder

 • avsaknad av helhetskunskap

 • brist på gemensamt ställningstagande landsting/kommun

 • utveckling inom enskilda verksamheter i vård- & omsorgssystem i form av tidsbegränsade projekt

 • budgetstyrning i stuprör

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Samarbete mellan huvudm n v rd omsorgs niv er l ser sig inte av sig sj lvt

Samarbete mellan huvudmän, vård- & omsorgs-nivåer löser sig inte av sig självt

 • på lednings- & verksamhetsnivå krävs kommunens & landstingets gemensamma

  • bild av hur verkligheten för äldre med sammansatta behov ser ut

  • målbeskrivning

  • verksamhetsplanering

  • uppföljning & revision

  • budget

  • samarbete måste organiseras, ledas & styras

ulla.gurner@skl.se

Mobil:076-762 50 39


Sveriges kommuner och landsting ulla gurner projektledare 076 762 50 39 ulla gurner skl se

ulla.gurner@skl.se

Mobil 076-762 50 39


ad
 • Login