PRAKTIČNO USPOSABLJANJE - PowerPoint PPT Presentation

Prakti no usposabljanje
Download
1 / 11

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE . PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZA V MARIBORU. ANDREJA ŽIŠKO, koordinatorica praktičnega usposabljanja na PEF. ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE. Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje Predšolska vzgoja (PU obsega 22 ECTS ) Športno treniranje ( 12 ECTS )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prakti no usposabljanje

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

PEDAGOŠKA FAKULTETA

UNIVERZA V MARIBORU

ANDREJA ŽIŠKO, koordinatorica praktičnega usposabljanja na PEF


Tudijski programi 1 stopnje

Naslov

ŠTUDIJSKI PROGRAMI1. STOPNJE

 • Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje

 • Predšolska vzgoja (PU obsega 22 ECTS)

 • Športno treniranje (12 ECTS)

 • Univerzitetni študijski programi 1. stopnje

 • Razredni pouk (22 ECTS)

 • Likovna pedagogika (9 ECTS)

 • Glasbena pedagogika (8 ECTS)


Tudijski programi 2 stopnje

Naslov

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE

 • Zgodnje učenje in poučevanje (5 ECTS)

 • Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (15 ECTS)

 • Razredni pouk (6 ECTS)

 • Likovna pedagogika (6 ECTS)

 • Športno treniranje (6 ECTS)


Vrste prakse

Naslov

VRSTE PRAKSE

 • Opazovalna praksa

 • Integrirana praksa

 • Vodena praksa

 • Strnjena praksa

 • Projektna strnjena praksa

 • Trenerska praksa


Kraj izvedbe

Naslov

KRAJ IZVEDBE

Praktično usposabljanje se izvaja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, s katerimi ima Pedagoška fakulteta UM podpisano Pogodbo o sodelovanju

(trenutno imamo veljavnih 265 takih sporazumov po celi Sloveniji)


Prakti no usposabljanje

Naslov

Anketa o zadovoljstvo študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru s praktičnim usposabljanjem v študijskem letu 2012/2013 (povzeto po Bratina, T., 2013)

Zelo zadovoljni in zadovoljni59,0%

Niti zadovoljni /niti nezadovoljni25,0%

Nezadovoljni in zelo nezadovoljni16,0%

Obstajajo razlike med posameznimi oblikami PU


Predlogi tudentov za izbolj anje pu

Naslov

PREDLOGI ŠTUDENTOV ZA IZBOLJŠANJE PU

Spletna oddaja dnevnikov

Usklajenost med profesorji glede dajanja navodil

Jasna navodila za pripravo poročil, ki naj bodo dostopna na spletu

Smiselne zahteve pri pisanju poročil

Smiselna obremenjenost študentov v času PU

Odnos profesorjev do protokolov – večji poudarek na refleksiji


Anketa o doseganju kompetenc

Naslov

ANKETA O DOSEGANJU KOMPETENC

V študijskem letu 2013/14 bomo med študenti izvedli anketo o doseženih kompetencah na praktičnem usposabljanju


Prednosti

Naslov

PREDNOSTI

PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVO

 • okrepiti sodelovanje z mentorji z vidika strokovnosti (priprava in izvedba seminarjev/delavnic za mentorje)

 • okrepiti sodelovanje z ravnatelji in mentorji z rednimi srečanji, kjer bi se izpostavila naša pričakovanja in pričakovanja, ki jih imajo v vrtcih in šolah

dobro sodelovanje z vrtci in šolami v Mariboru

dobre hospitacijske šole


Odprta vpra anja

Naslov

ODPRTA VPRAŠANJA

Odnos med integrirano in strnjeno prakso v študijskem programu Predšolske vzgoje

Smiselnost opravljanja PU za študente, ki so zaposleni v VIZ 10 in več let

Razmislek o prioritetah pri posamezni obliki PU (manj je več)

Kako zmanjšati papirologijo

Večja aktivnost študentov na PU (manj opazovanja, več opazljive aktivnosti)


Prakti no usposabljanje

Naslov

Hvala za vašo pozornost


 • Login