Predstavitev na 3 delavnici nsg sekcija 1 kaj je pvo 17 junij 2008 claire mays symlog
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Predstavitev na 3. delavnici NSG Sekcija 1: Kaj je PVO 17 . junij , 2008 Claire Mays, Symlog PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cowam In Practice. Študija primera : PVO za odlagališče VRAO/IJG na Finskem ( 1998-99). Predstavitev na 3. delavnici NSG Sekcija 1: Kaj je PVO 17 . junij , 2008 Claire Mays, Symlog. Zakaj je primer PVO na Finskem zanimiv ?.

Download Presentation

Predstavitev na 3. delavnici NSG Sekcija 1: Kaj je PVO 17 . junij , 2008 Claire Mays, Symlog

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Predstavitev na 3 delavnici nsg sekcija 1 kaj je pvo 17 junij 2008 claire mays symlog

Cowam In Practice

Študija primera:

PVO za odlagališče VRAO/IJG na Finskem (1998-99)

Predstavitev na 3. delavnici NSG

Sekcija 1: Kaj je PVO

17. junij, 2008

Claire Mays, Symlog


Zakaj je primer pvo na finskem zanimiv

Zakaj je primer PVO na Finskem zanimiv?

 • Primer je vzbudil zanimanje pri mnogih, ki delujejo na jedrskem področju, ker:

  • je iskanje lokacije potekalo razmeroma mirno

  • se na Finskem zdaj gradi prvo odlagališče za IJG na svetu

 • O poteku PVO je na voljo veliko podatkov in na Finskem so ta PVO ocenili kot enega od najboljših.

 • Predstavlja primer dobre prakse, ki je hkrati pokazal na vidike, ki jih je treba še izboljšati. Iz tega primera se lahko veliko naučimo.

Cowam In Practice


A li lahko neposredno primerjamo pvo na finskem in v sloveniji n e

PVO v SLO

Obravnava določeno lokacijo in določeno tehnično rešitev.

Vodi ga Ministrstvo za okolje in prostor.

Javnost lahko sodeluje v dveh točkah: v fazi določanja lokacije (CPVO) in v fazi obravnave poročila o vplivih na okolje.

PVO na FIN

Je bila del postopka izbire ene od štirih potencialnih lokacij in nekaj tehničnih variant.

Vodil jo je predlagatelj posega Posiva (organizacija za odlaganje RAO)

Je omogočila sodelovanje javnosti v začetni fazi določanja obsega PVO (scoping).

Ali lahko neposredno primerjamo PVO na Finskem in v Sloveniji? – NE…

Cowam In Practice


Vloga nacionalne skupine dele nikov

Vloga nacionalne skupine deležnikov

 • Nacionalne skupine deležnikov ne sodelujejo v odločevalskem procesu.

 • Kljub temu v vsaki od 5 sodelujočih držav deluje kot diskusijska skupina, ki povezuje deležnike in daje predloge odločevalcem.

 • Na današnjem srečanju NSD lahko oblikujemo predlog za izboljšanje postopka PVO v Sloveniji:

  • Zagotoviti zgodnejše vključevanje javnosti, podobno kot na Finskem

  • Izboljšati rezultate PVO s stališča demokratičnosti in družbeno tehničnih vidikov odločanja.

Cowam In Practice


Predstavitev na 3 delavnici nsg sekcija 1 kaj je pvo 17 junij 2008 claire mays symlog

Faze v procesu odločanja o odlagališču IJG na FINSKEM

PRIPRAVA PVO

1998

Postopek PVO & Posvetovanje

1999

Načelna odločitev 2001

Obratovalno dovoljenje

Grabeno dovoljenje

Presoja vplivov na okolje

Faza načrtovanja

Spatial plan of national importance for LILW repository

Strategic impact assessment

OKK – objekt za karakterizacijo kamnine

SODELOVANJE JAVNOSTI

(Slovenija za primerjavo)

SODELOVANJE JAVNOSTI


 • Login