Download
1 / 13

P rofesjonalne S zkolenia D la B iznesu - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

P rofesjonalne S zkolenia D la B iznesu. Obsługa Klienta. Akademia Obsługi Klienta „Jest tylko jeden szef – Klient. Może on pozbawić pracy każdą osobę w firmie, Wystarczy, że wyda swoje pieniądze gdzie indziej”. Sam Walton

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P rofesjonalne S zkolenia D la B iznesu ' - liluye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Profesjonalne Szkolenia Dla Biznesu

Obsługa Klienta


 • Akademia Obsługi Klienta

 • „Jest tylko jeden szef – Klient. Może on pozbawić pracy każdą osobę w firmie, Wystarczy, że wyda swoje pieniądze gdzie indziej”.

 • Sam Walton

 • Firmy oraz instytucje, jeśli chcą utrzymać swoją pozycję, muszą stale się rozwijać, wdrażać nowe technologie i dbać o poziom kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych osób.

 • Osoby mające bezpośredni kontakt z Klientem są wizytówką firmy. Na podstawie wrażeń, jakie Klient wynosi z kontaktu z nimi - buduje sobie opinię o całej Organizacji. Kultura pro-kliencka to jednocześnie szerokie, systemowe podejście, oparte na obserwacji, że sukces każdego działania zależy od tego, czy odbiorca tego działania jest usatysfakcjonowany, czy też nie.

 • W takim szerokim, systemowym ujęciu możemy mówić o klientach zewnętrznych i wewnętrznych - Klientem jest dla podwładnego szef, a dla szefa podwładny. Klientem jest kolega, z którym współpracujemy i należy zadbać o tę osobę tak samo, jakby była Klientem zewnętrznym.

 • William W. Larson w swojej książce określa profesjonalną obsługę jako „...sposób działania, który ma swoje źródło w szczerej trosce o klienta i wpływa na zachowanie każdego pracownika spółki, poczynając od zarządu, a kończąc na nocnym stróżu”.

2


3


Temat I

 • Komunikacja z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Program:

 • 1. Sztuka budowania dobrych relacji.

  • Kontakt jako fundament komunikacji i porozumienia.

  • Budowanie i znaczenie tzw. „pierwszego wrażenia”

  • Nieświadomy przekaz w komunikacji - komunikacja niewerbalna, modulacja głosu etc.

  • Kontakt na poziomie werbalnym.

  • Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała. Umiejętność dostosowania się do różnych zachowań Klientów

 • Dopasowanie się do stylu komunikacyjnego Klienta

 • Posługiwanie się językiem zrozumiałym dla Klienta

 •  2. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji.

  • Aktywne słuchanie.

  • Odczytywanie sygnałów TAK i NIE

  • Precyzyjne przekazywanie informacji.

  • Parafraza i klaryfikacja jako narzędzia precyzujące przekaz.

 •  3. Zbieranie informacji

  • Umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie.

  • Odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych Klienta

  • Zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy

 •  4. Specyfika pracy z użyciem telefonu

  • Kreowanie pozytywnego wizerunku Firmy w rozmowie

  • Wykorzystanie elementów werbalnych

  • Zasady przeprowadzania obsługi telefonicznej.

 • Cele szkolenia:

  • Rozwijanie postaw i umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych.

  • Praktyczne opanowanie zasad komunikacji interpersonalnej.

  • Poznanie technik podnoszących efektywność w komunikacji

  • Świadome kształtowanie i modyfikacja własnych zachowań.

  4


  Temat II

  • Profesjonalna obsługa Klienta.

  Program:

  • 1. Kształtowanie postawy wobec Klienta

 • Pracownik jako reprezentant Firmy

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Firmy

 • Korygowanie własnej postawy w stosunku do Klienta, umiejętność tworzenia atmosfery otwartości i zaufania

 • Indywidualne podejście do każdego Klienta

 • 2. Rola nastawienia i przekonań w relacjach interpersonalnych

  • Umiejętność oddzielania ludzi od problemu – weryfikacja własnych nastawień.

  • Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów.

  • Przekonania wspierające i ograniczające efektywną komunikację

  • Wpływ osobistych nastawień pracownika na efektywność w pracy: Jak myślę o Klienta? Czym jest dla mnie obsługa Klienta? Jak myślę o sprzedaży usług?

 • 3. Poznawanie i rozumienie Klienta – typologia Klientów

  • Rozpoznawanie kryteriów i wartości, którymi kieruje się rozmówca

  • Rozumienie systemu przekonań i rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje druga osoba

  • Elastyczność w oddziaływaniu na Klienta i dostosowaniu się do jego stylu myślenia

  • Metaprogramy – wiedza o różnych stylach sortowania informacji przez ludzi, która pomaga rozumieć reakcje innych i znajdować najskuteczniejszy sposób porozumiewania się z nimi

 • systemy reprezentacji: wzrok, słuch, kinestetyka

 • motywacja: do/od

 • umiejscowienie autorytetu: ja / inni / dane

 • porównania: podobieństwa i różnice

 • Cele szkolenia:

  • Kształtowanie postawy proklienckiej

  • Uświadomienie roli przekonań i nastawień w relacjach międzyludzkich

  • Zapoznanie z różnymi typami Klientów i dostarczenie narzędzi do optymalnego porozumiewania się z nimi

  5


  Temat III

  • Asertywność w relacjach z Klientami - radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

  Program:

  • 1. Idea terytorium psychologicznego

  • Umiejętność określenia własnego terytorium psychologicznego: co jest dla mnie ważne?, czego potrzebuję?, na co mogę pozwolić innym osobom?

  • Korzyści i konsekwencje płynące z zachowań asertywnych

 • 2. Asertywna odmowa

  • Odmawianie bez wymówek i bez tracenia dobrych relacji.

  • Technika „zdartej płyty”

  • Stosowanie parafrazy – jako sposób na podtrzymywanie kontaktu

 •  3. Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych - jak oceniać, krytykować i jak reagować na krytykę.

  • Ukonkretnianie wypowiedzi

  • Zamiana oceny na opinię

  • Demaskowanie aluzji

  • Uprzedzanie krytyki

  • Sztuka przyjmowanie i wyrażanie ocen pozytywnych

 •  4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z Klientami

  • Odpowiedzi na trudne pytania

  • Reagowanie w sytuacji bezpośredniego ataku.

  • Radzenie sobie z presją i manipulacją.

  • Stawianie granic z zachowaniem dobrej relacji

  • Obsługa reklamacji

 • 5. Elementy negocjacji - style prowadzenia rozmowy w trudnych sytuacjach

  • Miękki (uległość)

  • Twardy (wywieranie presji)

  • Zorientowany na meritum (asertywny)

 • Cele szkolenia:

  • Budowanie postawy asertywnej i rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych

  • Dostarczenie technik przydatnych w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach z Klientami

  • Rozwijanie umiejętności stawiania granic z jednoczesnym zachowaniem dobrej relacji z drugą stroną.

  6


  Temat IV

  • Elementy inteligencji emocjonalnej i zarządzanie stresem.

  Program:

  • Czym jest inteligencja emocjonalna.

   • Rola emocji w obsłudze Klienta. Czym jest inteligencja emocjonalna?

   • Omówienie, czym są emocje – kierunki i natężenia.

   • Rozpoznawanie oraz nazywanie emocji własnych oraz Klienta

   • Nastawienia i przekonania związane z kontrolą emocji.

 • Zarządzanie własnymi emocjami i budowanie zasobów

  • Budowanie stanów i zarządzanie nimi

 • Dysocjacja – asocjacja.

 • Kotwiczenie.

  • Relaks – umiejętność budowania zasobów i dystansowania się

  • Zachowanie spokoju w sytuacji stresu i napięcia

  • Automotywacja – poszukiwanie własnych strategii.

  • Rola wartości i celów w motywacji.

  • Kompletowanie potrzebnych zasobów.

 • Rozumienie Klienta

  • Empatia – umiejętność patrzenia oczami innych.

  • Emocjonalne dopasowanie i dostrojenie do Klienta

  • Budowanie dobrych relacji.

 • Techniki wpływu - wpływanie na emocje własne i innych osób

  • Strategia podejścia do problemów – modele zachowań w trudnych sytuacjach.

  • Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

  • Wywoływanie w Kliencie pożądanych stanów emocjonalnych.

 • Cele szkolenia:

  • Rozwój świadomości siebie, umiejętności oddziaływania na własne emocje.

  • Rozwój empatii, pozwalającej rozumieć i oddziaływać na emocje Klienta

  • Budowanie pozytywnych relacji z Klientami.

  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i napięciem, utrzymanie dystansu.

  7


  Temat V

  • Autoprezentacja i budowanie wizerunku własnego oraz Firmy. Savoir vivre biznesowy.

  Program:

  • Autodiagnoza

   • Mocne i słabe strony mojego wizerunku

   • Wykorzystanie i podkreślenie własnych atutów

   • Obszary rozwojowe i zasoby, których potrzebuję najbardziej

 • Sztuka efektywnej autoprezentacji

  • Rola pierwszego wrażenia

  • Strój i estetyka wyglądu, dopasowanie stroju do charakteru spotkania /

  • Mowa ciała – postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, przestrzeń, głos, słownictwo, budowanie i skracanie dystansu, aranżowanie przestrzeni

 • Profesjonalna prezentacja oferty i towarów

  • Zasady skutecznej prezentacji ( np. dobór odpowiednich informacji i formy przekazu, podkreślanie atutów, tuszowanie słabych stron)

  • Zamiana cech oferowanego produktu na korzyści ważne dla Klienta

 • Savoir vivre biznesowy.

  • Powitania, pożegnania, prezentacje

  • Zmniejszanie dystansu – przechodzenie na „Ty”

  • Zasady precedencji

  • Etyka pracownika i identyfikowanie się z firmą

  • Zasady przygotowywania pism formalnych, netykieta

 • Cele szkolenia:

  • Zbudowanie u uczestników świadomości własnego wizerunku

  • Zapoznanie się z narzędziami i technikami prezentacyjnymi

  • Poznanie niezbędnych zasad savoir-vivre’u biznesowego

  8


  Temat VI

  • Zarządzanie czasem i organizacja pracy.

  Program:

  • 1. Moje priorytety i cele, a priorytety i cele Firmy oraz zespołu

   • Jakie zadania trzeba wykonać jako zespół?

   • Które zadania przynoszą największy efekt?

  • 3. Autodiagnoza: ocena praktykowanego stylu pracy i własnej efektywności

   • Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu własnym czasem

   • Analiza straconego czasu: odkrycie własnych zjadaczy czasu

  • 4. Praktyczne wykorzystanie najważniejszych zasad inwestowania swojego czasu

   • Systemy planowania (plany wieloletnie, roczne, miesięczne, tygodniowe, dzienne)

   • Zasada Pareto i jej znaczenie w procesie planowania

   • Techniki zarządzania czasem oparte na priorytetach – analiza ABC analiza zadań wg zasady Eisenhowera

   • Skuteczny harmonogram dnia

   • Ustalanie priorytetów – załatwianie spraw istotnych przed błahymi

   • Porządkowanie zadań według ich wartości (ważność a pilność)

   • Pokonanie tyranii tzw. „zadań niecierpiących zwłoki”

  • 5. Elementy komunikacji i asertywności istotne w zarządzaniu czasem

   • Precyzyjne przekazywanie informacji

   • Umiejętne zadawanie pytań

   • Precyzyjne wyznaczenie celu rozmowy

   • Kontrola czasu rozmowy

   • Umiejętność zakończenia rozmowy po osiągnięciu celu

  Cele szkolenia:

  • Identyfikacja tzw. złodziei czasu – podniesienie efektywności działania

  • Ustalenie rzeczywistych priorytetów i długoterminowych celów w działaniu

  • Poznanie efektywnych narzędzi do planowania i organizacji czasu

  • Wykorzystanie technik komunikacyjnych w zarządzaniu czasem

  9


  Metody szkoleniowe

  Zajęcia mają charakter warsztatowy. Około 30 % czasu zajmuje omówienie przez trenera danego zagadnienia. Pozostałe 70% czasu jest przeznaczone na przećwiczenie przez uczestników poznanych umiejętności.

  Każdy z omawianych punktów związany jest z ćwiczeniami, pozwalającymi na praktyczne opanowanie omawianych treści.

  Ćwiczenia prowadzone są w małych grupkach, poprzedzane prezentacjami, a na koniec omawiane – tak, by każdy z uczestników otrzymał istotne dla korekty swoich zachowań informacje zwrotne.

  10  Zaufali nammiędzy innymi:

  12