Consell Comarcal del Garraf
Download
1 / 34

Line Staff Marçal Tarragó Jaume Montané - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Consell Comarcal del Garraf. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS EQUIPAMENTS COMERCIALS Model comercial de Vilanova i la Geltrú. Line Staff Marçal Tarragó Jaume Montané. EL MODEL COMERCIAL: Criteris i objectius.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Line Staff Marçal Tarragó Jaume Montané' - liluye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Consell Comarcal del Garraf

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS

EQUIPAMENTS COMERCIALS

Model comercial de Vilanova i la Geltrú

Line Staff

Marçal Tarragó Jaume Montané


EL MODEL COMERCIAL:

Criteris i objectius


EL MARC DEL POEC

CIUTAT

COMERÇ

CONSUMIDORS


QUIN comerç per la ciutat?

ON posar el comerç?

QUANT comerç posar?

COM organitzar el comerç?

EL MODEL COMERCIAL


EL MODEL COMERCIAL

A LA COMARCA DEL GARRAF


DOTACIÓ COMERCIAL D’ESTABLIMENTS

PER CADA 10.000 HABITANTS


DOTACIÓ COMERCIAL DE SUPERFÍCIE DE

VENDA PER 1.000 HABITANTS


FLUXOS COMERCIALS

ALIMENTACIÓ

% de despesa evadida

19


FLUXOS COMERCIALS

NO ALIMENTACIÓ

% de despesa evadida

39

19

3

33

39

1

16

23

2

14

38


PREVISIONS DEL PTSEC

COMARCA DEL GARRAF

 Aquest dèficit en criteri PTSEC = 4905 m2


L’equipament comercial local ha de respondre

a criteris de CONTENCIO DE L’EVASIO DE DES-

PESA: Comerç de proximitat pels productes de

consum quotidià.

L’equipament comercial de caràcter comarcal ha

de respondre al criteri LES COMPRES A LA

COMARCA: comerç urbà: moda, lleure, cultura;

comerç no necessàriament urbà (llar, automòbil,

subministraments).

CRITERIS DE CARÀCTER COMARCAL (1)


Criteris de “vocacionalitat” municipal per la

localització del comerç de centralitat:

CRITERIS DE CARÀCTER COMARCAL (2)

 Complementar el gruix de la demanda local

 La localització

 La estructura urbana i l’urbanisme comercial

 L’estructura econòmica local

 La complementarietat comarcal


CUBELLES

SANT PERE DE RIBES

CRITERIS DE CARÀCTER COMARCAL (3)

EL PAPER DE CADA MUNICIPI

 L’espai de la segona residència Baix Penedès

 Comerç amb necessitat de superfície: gardens

 L’eix central de la N-246

 Equipament de la llar, comerç d’exposició, i

mitjanes superfícies


SITGES

VILANOVA

CRITERIS DE CARÀCTER COMARCAL (4)

EL PAPER DE CADA MUNICIPI

 Les sinèrgies amb el turisme i el lleure

 El comerç de centralitat urbana: equipament

de la persona, lleure i cultura

 L’espiga de la Rambla i l’espai Pirelli


EL MODEL COMERCIAL

A VILANOVA I LA GELTRÚ


Els diferents sectors comercials i els seus

requeriments: paper del comerç i la localització.

L’aposta urbana pel comerç de centralitat

CRITERIS DE CARÀCTER GENERAL (1)

 Consums quotidians i comerç de proximitat

 Moda, lleure i cultura, centralitat i urbanitat

 Equipament de la llar i les necessitats de

superfície


La ciutat sostenible i els consumidors: disminuir

els desplaçaments per les compres diàries

El comerç fa ciutat: determinació de la centralitat

i la continuïtat dels eixos del comerç urbà

El centre de Vilanova d’acord amb el paper del

comerç de centralitat en el context del Garraf

com a comarca receptora de visitants de la RM

CRITERIS DE CARÀCTER GENERAL (2)


1.- Un comerç de capitalitat que eviti fugues.

2.- Creixement del centre tradicional com

a centre comarcal

3.- El comerç de proximitat, barris i eixos

secundaris

4.- Els mercats municipals.

5.- Les locomotores de centralitat.

6.- El comerç, el lleure i la població no resident.

7.- Equipaments de suport al comerç

ELS OBJECTIUS DEL POEC


1.- UN COMERÇ DE CAPITALITAT QUE EVITI FUGUES

ELS DÈFICITS DEL GARRAF

CONSOLIDAR ELS FLUXOS DE COMPRES NO

ALIMENTÀRIES CAP A VILANOVA

EVITAR LA PÈRDUA DE VENDES EN NO

ALIMENTACIÓ

 Criteris PTSEC: un dèficit de 50 M. €

equivaldria a 5000 m2 de nou comerç en grans

establiments

 73 M. € (12.300 M. Ptes.) 14% anual


2.- CREIXEMENT DEL CENTRE TRADICIONAL COM A CENTRE COMARCAL

LA DIMENSIÓ GEOGRÀFICA: Reforçar l’espiga

de la Rambla i creixement cap a mar i l’espai

Pirelli

DIMENSIÓ DE L’OFERTA: Fer el centre més

atractiu. Nous formats, nous sectors

ADEQUAR ELS ESTABLIMENTS: Possibilitar el

comerç modern

ESPECIALITZACIÓ I ELS SECTORS: Moda,

lleure, cultura, equipament llar especialitzat


EL PAPER DELS MERCATS MUNICIPALS

LES DOTACIONS D’UNA XARXA DE SUPER-

MERCATS (700 - 1300 m2) ALS BARRIS

ELS SUBCENTRES O EIXOS DE PROXIMITAT

3.- EL COMERÇ DE PROXIMITAT, BARRIS I EIXOS SECUNDARIS

 Veure apartat 4

 30% de quota de mercat

 Entorns comercials

 Alimentació i serveis de proximitat

 Identificació d’eixos per barri


DIMENSIONAMENT MITJANS ESTABLIMENTS

ALIMENTARIS

 Veure disposició addicional primera PTSEC:

un supermercat per cada 450 nous habitatges


4.- EL PAPER DELS MERCATS MUNICIPALS

EL PAPER DELS MERCATS

EL MERCAT DEL CENTRE:

ELS MARXANTS: Equipament, animació,

modernització

 El mercat del centre com mercat de referència

 Mercat de Mar: comerç de proximitat

 Les galeries d’alimentació Sant Jordi

 Motor de centralitat

 Atractivitat comarcal


5.- LES LOCOMOTORES DE CENTRALITAT

CENTRALITAT COMARCAL I ELS SECTORS

 L’atractivitat del comerç urbà concentrat:

l’espiga de la Rambla

 El mercat central

 Nous formats i nous sectors: la Rambla i

l’espai Pirelli

 Els barris de mar i l’especialització en el

lleure


6.- COMERÇ, LLEUREI POBLACIÓ NO RESIDENT (1)

ETCA: Concepte de l’Institut d’Estadística de Catalunya: població equivalent a temps

complet anual: suposa la consideració de turistes, segones residències i

saldo treballadors diaris. El cas de Sant Pere de Ribes i Vilanova infravalorats.


6.- COMERÇ, LLEUREI POBLACIÓ NO RESIDENT (2)

EL LLEURE AL CENTRE

EL POTENCIAL DE CENTRALITAT DEL PORT

OPORTUNITATS TEMÀTIQUES: MODERNISME

I LA MAR

 Potenciar usos de lleure familiar al centre i

espai Pirelli per tal d’evitar desplaçaments

deslocalitzats (cinema i altres)

 Oportunitats comercials per una atractivitat

a nivell comarcal i de Regió Metropolitana


7.- EQUIPAMENTS DE SUPORT AL COMERÇ: ACCESSIBILITAT I ESPAI RELACIONAL

ELS ESPAIS COMERCIALS: ESPAIS DE

RELACIÓ

L’APARCAMENT

 Potenciar les àrees de vianants i els eixos de

circulació invertida. Els entorns comercials de

nova projectació (espai Pirelli i eixos de

proximitat com a espais de relació ciutadana)

 Estimació necessitats aparcaments centrals:

472 places

 Noves necessitats: el lleure

 Les noves locomotores i els MEC: pàrking

propi


EL MODEL COMERCIAL: RELACIONAL

Dimensionament


EL COMERÇ DE PROXIMITAT RELACIONAL

DISMINUIR ELS DESPLAÇAMENTS

QUOTES DE MERCAT PER FORMATS

COMERCIALS EN CONSUMS QUOTIDIANS

* Actualment suposen entre un 50 i un 70% en

les compres més quotidianes (un 10% a àrees

perifèriques)

 Mercats municipals 35% (35%)

 Autoserveis i botigues 27% (31%)

 Mitjans establiments 30% (23%)

 Hipermercats i altres 8% (11%)


EL COMERÇ ESPECIALITZAT RELACIONAL

REFORÇAR EL CENTRE I LA SEVA ATRACTI-

VITAT I DISMINUIR L’EVASIÓ (15% en equip

persona i 7% en lleure)

QUOTES DE MERCAT PER FORMATS

COMERCIALS EN CONSUMS NO QUOTIDIANS

NOU DIMENSIONAMENT: Article 8.2.e del

PTSEC (15.000 m2)

 Comerç especialitzat 75% (75%)

 Nous formats 20% (10%)

 Altres formats 5% (15%)


EL REEQUILIBRI DE FLUXOS COMERCIALS RELACIONAL

SITUACIÓ ACTUAL

OBJECTIUS DE FUTUR

 Evitar l’evasió: 14% (7.4 M €, 1250 M. ptes)

 Evitar l’evasió comarcal: Sitges 33%, Ribes

19%, Cubelles 23% (11.8 M €, 1975 M. ptes)

 Atractivitat actual Vilanova: (13 M €, 2150 M. ptes)

 Disminuir l’evasió global fins un 8% a

Vilanova i un 15% comarcal

 Atraure compres de turistes i no residents


1.- Urbanisme comercial (Ordenació). RELACIONAL

2.- Actuacions en obra urbana.

3.- Difusió d’aparcaments i accessibilitat.

4.- Les ordenances municipals.

5.- La consolidació dels mercats municipals.

6.- L’oficina del comerç: orientació de noves

oportunitats.

7.- La dinamització comercial

8.- Organismes de participació i seguiment

del POEC

INDEX DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ


GRÀCIES RELACIONAL


ad