SağlIkta hizmet kalite standartlarI KALİTE HEDEFLERİ - PowerPoint PPT Presentation

Sa likta hizmet kalite standartlari kal te hedefler
Download
1 / 22

 • 456 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SağlIkta hizmet kalite standartlarI KALİTE HEDEFLERİ. HEDEF. AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAPILMASI GEREKLİ EYLEMLER. Hedef; Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Sonuca yönelik ve Zamanlı Olmalıdır. Kısa, Orta, Uzun vadeli Olabilir. Hedefler;. KALİTE HEDEFLERİ:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SağlIkta hizmet kalite standartlarI KALİTE HEDEFLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sa likta hizmet kalite standartlari kal te hedefler

SağlIkta hizmet kalite standartlarIKALİTE HEDEFLERİ


Sa likta hizmet kalite standartlari kal te hedefler

HEDEF

AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAPILMASI GEREKLİ EYLEMLER


Sa likta hizmet kalite standartlari kal te hedefler

Hedef;

 • Belirli,

 • Ölçülebilir,

 • Ulaşılabilir,

 • Sonuca yönelik ve

 • Zamanlı

  Olmalıdır.


Hedefler

Kısa,

Orta,

Uzun vadeli

Olabilir.

Hedefler;


Kal te hedefler

KALİTE HEDEFLERİ:

 • Hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile belirlenen hedeflerdir.


Kurulu un hedefleri konulurken

Kuruluşun hedefleri konulurken,

 • Mevcut ve gelecekteki İhtiyaçları

 • Performans analizleri

 • Yönetimin gözden geçirme sonuçları

 • Mevcut hizmet ve süreç performansları ve diğer göstergeler

 • İlgili tarafların tatmin düzeyleri dikkate alınmalıdır.


B l m kalite hedefi belirlerken

Mevcut Durum Analizi yapılmalıdır ( Örneğin hastane enfeksiyon hızları ile ilgili hedef belirlenirken mevcut hızlar tespit edilmelidir)

Bölüm çalışanları ve bölüm kalite sorumluları çalışmaya dahil edilmelidir.

Üst yönetimin bilgisi ve onayı olmalıdır.

Bölüm Kalite Hedefi Belirlerken


Shks kalite hedefleri

SHKS-Kalite Hedefleri


B l m kalite hedefleri

İlgili bölümün performansını yansıtmalı

Hedef koyulan alan iyileştirmeye açık olmalı( çalışanların öğrenim seviyesi-tüm çalışanlar yüksek lisans mezunu olmalı)

Bölüm çalışanları tarafından benimsenmeli ve çalışmaları yönlendirmeli( örneğin sezaryen oranını düşürmek için yapılan çalışmalar-gebe okulu,normal doğumun özendirilmesi,ağrısız doğum,doğum odalarının standardize edilmesi vb.gibi)

Ölçüm periyodu belirtilmeli ( aylık-yıllık)

Bölüm Kalite hedefleri


Sa likta hizmet kalite standartlari kal te hedefler

Ulaşılmak istenen hedef, ölçülebilir bir değer olmalı

Ölçüm yöntemi,veri kaynağı belirlenmeli

Sonuca göre gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalı

Analizler, bölüm çalışanları ve üst yönetimle paylaşılmalı,

Gerektiğinde güncellenmeli( kısmen-tamamen)


B l m hedefleri neler olabilir

Kalite İndikatörleri ( sezaryen oranı,düşen hasta oranı ,hemşire bölüm değiştirme oranı vb.)

Hastane İstatistikleri ( yatak doluluk oranı,ortalama kalış günü,yatak devir hızı vb.)

Verimlilik Karne Kriterleri (acil müracaat oranı,yeşil alan müracaat oranı,acilden sevk edilen hasta oranı,ameliyat masa kullanımı vb.)

Kurumun,çalışanların belirlediği hedefler ( kişi başı tıbbi eğitim süresi, SHKS’na uygunluk oranı,çalışan güvenliği oranı,hasta güvenliği oranı,hasta memnuniyet oranı,çalışan memnuniyet oranı vb.)

Bölüm Hedefleri neler olabilir?


Hangi b l mlere hedef koyal m

SHKS’ında adı geçen bütün bölümler için kalite hedefi belirlenebilir.

Ancak kurumun vizyonu-misyonu,hastane rolü,hizmet planlamaları,ihtiyaçları,hizmet öncelikleri gibi unsurlar gözönüne alınarak bazı bölümlere ağırlık verilebilir.

Örneğin morg,çamaşırhane hizmetleri, mutfak-yemekhane hizmetleri gibi bölümler kapsam dışı bırakılabilir.

Hangi Bölümlere Hedef Koyalım?


Tart ma

Mali hedefler koymak ne kadar doğru?

Tartışma


Sa likta hizmet kalite standartlari kal te hedefler

BÖLÜMÜ: ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ

Bölüm Kalite Sorumlusu Bölüm YöneticisiBAŞHEKİM


Sa likta hizmet kalite standartlari kal te hedefler

HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGAR YARDIM ETMEZ.

Montaigne


 • Login