Sa likta hizmet kalite standartlari kal te hedefler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

SağlIkta hizmet kalite standartlarI KALİTE HEDEFLERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 398 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SağlIkta hizmet kalite standartlarI KALİTE HEDEFLERİ. HEDEF. AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAPILMASI GEREKLİ EYLEMLER. Hedef; Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Sonuca yönelik ve Zamanlı Olmalıdır. Kısa, Orta, Uzun vadeli Olabilir. Hedefler;. KALİTE HEDEFLERİ:.

Download Presentation

SağlIkta hizmet kalite standartlarI KALİTE HEDEFLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SağlIkta hizmet kalite standartlarIKALİTE HEDEFLERİ


HEDEF

AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAPILMASI GEREKLİ EYLEMLER


Hedef;

 • Belirli,

 • Ölçülebilir,

 • Ulaşılabilir,

 • Sonuca yönelik ve

 • Zamanlı

  Olmalıdır.


Kısa,

Orta,

Uzun vadeli

Olabilir.

Hedefler;


KALİTE HEDEFLERİ:

 • Hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile belirlenen hedeflerdir.


Kuruluşun hedefleri konulurken,

 • Mevcut ve gelecekteki İhtiyaçları

 • Performans analizleri

 • Yönetimin gözden geçirme sonuçları

 • Mevcut hizmet ve süreç performansları ve diğer göstergeler

 • İlgili tarafların tatmin düzeyleri dikkate alınmalıdır.


Mevcut Durum Analizi yapılmalıdır ( Örneğin hastane enfeksiyon hızları ile ilgili hedef belirlenirken mevcut hızlar tespit edilmelidir)

Bölüm çalışanları ve bölüm kalite sorumluları çalışmaya dahil edilmelidir.

Üst yönetimin bilgisi ve onayı olmalıdır.

Bölüm Kalite Hedefi Belirlerken


SHKS-Kalite Hedefleri


İlgili bölümün performansını yansıtmalı

Hedef koyulan alan iyileştirmeye açık olmalı( çalışanların öğrenim seviyesi-tüm çalışanlar yüksek lisans mezunu olmalı)

Bölüm çalışanları tarafından benimsenmeli ve çalışmaları yönlendirmeli( örneğin sezaryen oranını düşürmek için yapılan çalışmalar-gebe okulu,normal doğumun özendirilmesi,ağrısız doğum,doğum odalarının standardize edilmesi vb.gibi)

Ölçüm periyodu belirtilmeli ( aylık-yıllık)

Bölüm Kalite hedefleri


Ulaşılmak istenen hedef, ölçülebilir bir değer olmalı

Ölçüm yöntemi,veri kaynağı belirlenmeli

Sonuca göre gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalı

Analizler, bölüm çalışanları ve üst yönetimle paylaşılmalı,

Gerektiğinde güncellenmeli( kısmen-tamamen)


Kalite İndikatörleri ( sezaryen oranı,düşen hasta oranı ,hemşire bölüm değiştirme oranı vb.)

Hastane İstatistikleri ( yatak doluluk oranı,ortalama kalış günü,yatak devir hızı vb.)

Verimlilik Karne Kriterleri (acil müracaat oranı,yeşil alan müracaat oranı,acilden sevk edilen hasta oranı,ameliyat masa kullanımı vb.)

Kurumun,çalışanların belirlediği hedefler ( kişi başı tıbbi eğitim süresi, SHKS’na uygunluk oranı,çalışan güvenliği oranı,hasta güvenliği oranı,hasta memnuniyet oranı,çalışan memnuniyet oranı vb.)

Bölüm Hedefleri neler olabilir?


SHKS’ında adı geçen bütün bölümler için kalite hedefi belirlenebilir.

Ancak kurumun vizyonu-misyonu,hastane rolü,hizmet planlamaları,ihtiyaçları,hizmet öncelikleri gibi unsurlar gözönüne alınarak bazı bölümlere ağırlık verilebilir.

Örneğin morg,çamaşırhane hizmetleri, mutfak-yemekhane hizmetleri gibi bölümler kapsam dışı bırakılabilir.

Hangi Bölümlere Hedef Koyalım?


Mali hedefler koymak ne kadar doğru?

Tartışma


BÖLÜMÜ: ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ

Bölüm Kalite Sorumlusu Bölüm YöneticisiBAŞHEKİM


HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGAR YARDIM ETMEZ.

Montaigne


 • Login