Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba
Download
1 / 62

assalamualaikum Salam Sejahtera Salam 1Malaysia oleh Dr. Hj . Seman Salleh - IPGKBA - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

assalamualaikum Salam Sejahtera Salam 1Malaysia oleh Dr. Hj . Seman Salleh - IPGKBA. - FOKUS - Terapi Literasi Murid Linus. Terapi bermaksud : rawatan sesuatu penyakit fizikal atau mental secara proses pemulihan tanpa penggunaan ubat atau pembedahan. Mendiagnosis bermaksud :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

assalamualaikum Salam Sejahtera Salam 1Malaysia oleh Dr. Hj . Seman Salleh - IPGKBA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

assalamualaikumSalam SejahteraSalam 1MalaysiaolehDr. Hj. SemanSalleh- IPGKBA

DHSSipgfasilinus 2011


Fokus terapi literasi murid linus

- FOKUS -TerapiLiterasiMuridLinus

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

 • Terapibermaksud :

  • rawatansesuatupenyakitfizikal

  • atau mental

  • secaraprosespemulihan

  • tanpapenggunaanubat

  • ataupembedahan.

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

 • Mendiagnosisbermaksud :

 • mengenalpastisesuatu

 • penyakitdaripadatandaatau

 • gejala.

DHSSipgfasilinus 2011


Dalam linus mendiagnosis mengenal pasti membezakan murid

Dalam LINUS :Mendiagnosis = mengenalpasti/membezakanmurid

DHSSipgfasilinus 2011


Kenapa perlu dibezakan murid linus

KenapaperludibezakanmuridLinus?

“ samatapitakserupa

serupatapitaksama”

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Nampak MacamSama je!!

Nampak macamserupa je!

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

 • SuatuProses:

 • Saringanmuridlinus diagnosis terapi

 • Saringan 1

 • Saringan 2

 • Saringan 3

 • ‘pesakit’

 • ‘kumpulankurangsihat’

 • pelbagai ‘cerita’

 • Kenalpasti

 • Membezakan

 • doktorpakar

 • bomoh

 • rawatan

 • kreativiti

MuridAliranPerdana

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

 • Apakahtujuan diagnosis?

  • Mengenalpastimuridnya

  • 2.Mengenal pasti

  • masalahnya

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Kenapa diagnosis?

- dilaksanakan untuk membantu guru mendapatkan maklum balas:

mengetahuitahapkeupayaanmuridsebelum guru mulamengajar. Guru hanyaperlumengajarkemahiran yang belumdikuasaiolehmurid.

b. mengenalpastipuncakegagalanmuridmenguasaisesuatukemahiran.

c. mengenalpastisecarakhususkesulitan yang dihadapiolehmuriduntukmenguasaisesuatukemahiran.

d. merancangdanmembinabahanpengajarandanpembelajaranmengikuttahapkebolehanmurid.

DHSSipgfasilinus 2011


Siapakah murid linus

SiapakahMuridLinus?

Kanak-kanak yang tidakbolehmengikutipelajaran

dikelas/kurikulum/disekolahbiasa,

tidakdapatmencapaisesuatuobjektifpengajaran yang mudah/ objektifjangkapendekdanjugamempunyaidayapengamatan yang lemahataurendah

DHSSipgfasilinus 2011


Ciri ciri murid linus

Ciri-cirimuridLinus

pencapaianpelajaran/akademikberbeza

pendiam

tidakaktif

banyakcakap

sukarmenerimaarahan

tidakdapatberkomunikasisepertimuridbiasa

menyebuthuruf yang tidaktepat/bertukartukar

meninggalkanhuruf/sukukata/perkataansemasa

membaca/menulis

tulisanterlaluburuk

kekerapankesalahandalamejaan/tandabacaan

hurufterbalik

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Kajianmenunjukkanmuridpintar:

 • Kurangtidursemasakecil

 • Lebihcepatbercakap

 • Pergerakan yang lebihcepat

 • Menangisdengankuatsemasalahir

 • Mempunyaikepekaan yang luarbiasa

 • semasabayi

 • Deria yang pekasemasakecil

DHSSipgfasilinus 2011


Terapi kepada murid linus kaedah pemulihan dan prasekolah

\Terapikepadamuridlinus– kaedahpemulihandanprasekolah.

DHSSipgfasilinus 2011


Mendiagnosis menggunakan senarai semak dan rekod murid

Mendiagnosismenggunakansenaraisemakdanrekodmurid

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

FIZIKAL

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Ciri-ciripersonaliti

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

SENARAI SEMAK BERDASARKAN KONSTRUK

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Bagaimanakahmuridmenulishuruf

a, b, c, d, e, dan f?

Huruf ‘a’ – ada 3 caramenulis

Huruf ‘b’ – ada 2 caramenulis

Huruf ‘c’ – ada 1 caramenulis

Huruf ‘d’ – ada 3 caramenulis

Huruf ‘e’ – ada 4 caramenulis

Huruf ‘f’ – ada 2 caramenulis

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

 • Huruf ‘a’

 • ada 3 cara menulis

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 1

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 2

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 3

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

 • Huruf ‘b’

 • ada 2 cara menulis

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 1

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 2

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

 • Huruf ‘c’

 • – ada 1 cara menulis

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 1

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Huruf ‘d’

– ada 3 cara menulis


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 1


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 2


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 3


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

 • Huruf ‘e’

 • – ada 4 cara menulis


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 1


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 2


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

e

Cara 3

1

2


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 4


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Huruf ‘f’

– ada 2 cara menulis


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 1


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Cara 2


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Jarman (2008)

Jarman (2008)

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

REKOD PENCAPAIAN MURID

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

REKOD ANEKDOT

Namamurid: Sudin bin Abu Bakar

Umur: 7 tahun

Tarikh: 15 Januari 2011

Masa: 10.00 pagi

Nama Guru: Pn. SitiNurhaliza

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN

SUKU KATA TERBUKA KVKV

kayu

buku

beca

laci

siku

kota

topi

peti

pasu

logo

UJIAN DIAGNOSTIK UNIT 1

 • Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN

SUKU KATA TERBUKA KVKVKV

cahaya

tomato

kebaya

wanita

menara

petola

pelita

kamera

perahu

muruku

telaga

lelaki

 • Arahan: Baca perkataan yang ditunjukkanoleh guru.

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Kita adalahkejadian yang sempurna,

tetapiapa yang kitalakukan

selalunya……..

KURANG SEMPURNA


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

Jangan Susah Hati!

DHSSipgfasilinus 2011


Assalamualaikum salam sejahtera salam 1malaysia oleh dr hj seman salleh ipgkba

TerimaKasih

DHSSipgfasilinus 2011


ad
 • Login