AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” WORKSHOP - PowerPoint PPT Presentation

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
Download
1 / 14

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” WORKSHOP. Budapest 2009. október 1. A szakmai gyakorlat elszámolási rendje, jogszabályi háttere. A szakképzési rendszer jogszabályi háttere.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” WORKSHOP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET„ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN”WORKSHOP

Budapest

2009. október1.

A szakmai gyakorlat elszámolási rendje,

jogszabályi háttere


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

A szakképzési rendszer jogszabályi háttere

−A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv.

−A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv.

−A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SzMM rendelet

−A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv.

−A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) korm. rendelet

−A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv.

−A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

Egyéb kapcsolódó jogszabályok

− Az MPA képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SzMM rendelet

−A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SzMM rendelet

−Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet

−A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkv. tv.)


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

A felsőfokú szakképzés (FSz) helye a szakképzési rendszerben

 • −A felsőoktatási intézmény feladatai az FSz képzésben

  • ○ elméleti és gyakorlati képzés feltételeinek biztosítása

  • ○ fogadott fejlesztési támogatás szabályos felhasználása és NSzFI felé történő elszámolása

 • −A gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezetek bekapcsolódásának feltételei

  • 1. Kamarai tanúsítás (előző előadó témaköre)

  • 2. Tanuló/hallgatói szerződés ill. együttműködési megállapodás megkötésének feltételei

  • 3. NSZFI felé történő bejelentkezés feltételei

  • 4. Szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolása

 • 4.1. APEH felé (normál, átalány adózó, EVA-s)

 • 4.2.NSZFI felé bevallók

  • 5. A hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható egyéb költségek

  • ○ saját dolgozó képzés

  • ○ nyújtott fejlesztési támogatás


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

2. A tanuló / hallgatói szerződés ill. együttműködési megállapodás megkötésének feltételei

2.1. Hol van szabályozva

Tanuló/hallgatói szerződés: Szk. tv. 27.§ - 40/A §-ig

Együttműködési megállapodás: Szk. tv. 19 §. (1)-(2)

2.2. Bejelentési kötelezettség

(a gazdálkodó szervezet részéről áll fenn a szakképző intézmény felé)

2.3. A tanuló/hallgatói szerződés és az együttműködési megállapodás tartalma

(a kamara honlapján található minta)

2.4. Tanulót/hallgatót megillető juttatások

− tanulói / hallgatói szerződés esetén

− együttműködési megállapodás esetén


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

2.3. A tanuló/hallgatói szerződések és az együttműködési megállapodás kötelező tartalma

A Szakképzési törvény III. fejezete részletesen tartalmazza a tanulószerződésre vonatkozó szabályokat (27. §-tól).

A tanulószerződésre vonatkozó szabályokat a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóra értelemszerűen alkalmazni kell.

A tanuló/hallgatói szerződésnek tartalmaznia kell:

a.) a gazdálkodó szervezet megjelölését és a tanuló/hallható személyi adatait,

b.) a szakképesítés megnevezését és a képzési időt,

c.) a gyakorlati képzés helyét,

d.) a tanulónak/hallgatónak adandó pénzbeli juttatás összegét,

e.) a gazdálkodó szervezet által – a tanulót/hallgatót jogszabály alapján megillető juttatásokon és

kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését,

azok mértékét és feltételeit.

Az együttműködési megállapodás tartalmi és formai kellékeit az Szht. 4/A. §-a szabályozza.


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

2.4. A tanulót / hallgatót megillető juttatások és elszámolásuk

1. Kötelezően adandó juttatások a 4/2002.(II. 26.) OM rendelet szerint:

− tanuló/hallgató pénzbeli juttatása (tan. szerződéssel minimum a legkisebb munkabér 20%-a, maximum 50%,

−tanuló/hallgató díjazása (együttműködési megállapodás esetén)

−A juttatás mértékét tanfélévenként emelni kell (mértéke nincs meghatározva),

−Hiányszakmák esetén plusz 20%-os juttatás jár,

−Gyakorlati napokon egyszeri melegkonyhai étkezés biztosítása,

−Tisztálkodási eszközök (szappan, kéztisztító krém),

−Munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital,

−Ideiglenes átirányítás esetén úti- és szállásköltség térítés,

−Kötelező felelősségbiztosítás,

−Orvosi alkalmassági vizsgálat költsége,

−Vizsgára utazás útiköltség térítése, ha telephelyen kívül esik.

Ezen túl bármi adható, amit a felek a szerződésben rögzítenek, de a kötelezettség terhére nem számolható el.


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

2. További elszámolható költségek

−T/H. szerződés esetén adminisztrációs költség címen tanuló/hallgatónként évente 15.000 Ft, de maximun az éves minibálbér összege (12x 71.500Ft 2009-ben),

−Oktatók bére + járulékai, az oktatók iskolai végzettségétől függően

középfokú végzettség esetén a minimál bér x3,

érettségi vagy mestervizsga esetén …… x4,

felsőfokú végzettség esetén …… x4,5

−Oktató munkába járási költségtérítése,

−Főállású oktató esetén a szakmai, pedagógiai továbbképzés költsége.

Ha a hozzájárulási kötelezettség további fedezetet nyújt, elszámolható még

−tárgyi eszköz beszerzési költsége,

−tanműhely, rezsi költsége ( egyéb képzőhely esetén nem számolható el),

−gyakorlati képzés anyagköltsége,

−saját dolgozó képzés költsége,

−nyújtott fejlesztési támogatás (a kötelező 20%-os befizetési kötelezettséget meghaladó fedezet esetén meghaladó


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

 • 3. Az NSZFI felé történő bejelentkezés feltételei

  • •Bejelentkezési (változás bejelentő) nyomtatvány (BJ01) kitöltése, kinyomtatása és aláírás utáni beküldése.

  • •Kötelezően mellékelendő dokumentumok:

 • Létszám adatlap (BL01 szakképző iskolához),

 • Létszám adatlap (BL02 felsőoktatási intézményhez),

 • Tanuló- hallgatószerződés felsorolása (BT01)

 • Pótlapok a folytatólagos felsoroláshoz,

 • Kamarai határozat, vagy tanúsítvány.

 • Az NSZFI eljárásrendje bejelentkezéskor:

 • −a beérkező bejelentkezési kérelem és mellékleteinek ellenőrzése,

 • −hiánypótoltatás (írásos felszólítás alapján),

 • −nyilvántartásba vételről értesítés küldése

 • (költségelszámolás kezdő napjának meghatározása).


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

4. A szakképzési kötelezettség elszámolása

4.1. APEH felé bevallók (normál)

4.2. APEH felé átalányadózók, EVA-sok

4.3. NSZFI felé bevallók köre


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

4.3. Gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettségének elszámolási szabályai

- kötelezettség mértéke ( a járulékalap 1,5%-a),

- kötelezettség terhére elszámolható költségek,

- további elszámolható költségek,

- bevallás kötelező mellékletei:

- létszámigazolás,

- kamarai tanúsítvány, vagy határozat,

- köztartozásról nyilatkozat.

- bevallás benyújtás szabályai:

- éves bevallás,

- évközi (havi; negyedéves) adatlap.


Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

 • 5. A hozzájárulási kötelezettség terhére a kötelezettség mértékéig elszámolható egyéb költségek

  • 5.1.Saját dolgozó képzés

  • •Munkaügyi Központ felé bejelentési kötelezettség

  • •Munkaügyi Központ felé elszámolási kötelezettség

 • fajtái:belső képzés

 • külső képzés

 • vegyes (belső/külső) képzés

 • (képzésre kötelezés; tanulmányi szerződés; felnőttképzési szerződés)

  • 5.2.Fejlesztési támogatás nyújtható 2008. szeptember 1-től

   • •Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK),

   • •Felsőoktatási intézmények,

   • •Speciális szakiskolák és készségfejlesztő spec. szakiskolák részére.

 • A fogadott fejlesztési támogatásról és felhasználásáról adatot kell szolgáltatni az NSZFI felé tárgyévet követő év március 15-ig.


 • Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

  Az elmúlt időszak legfontosabb jogszabályi változásai a gazdálkodók szemszögéből

  −Szakképzési hozzájárulás bevallási határidők (NSZFI felé):

  Éves bevallás – tárgyévet követő febr. 25.

  Negyedéves – tárgynegyedévet követő 20.-e

  Havi – tárgyhónapot követő 10.-e.

  − Bevallás ellenőrzés és hibajavítás szigorodása (Vhr.)

  − Törlés (nem nyújt be bevallást, vagy hibás a bevallás és határidőre nem érkezik be a hiánypótlás)

  − Folyósítás (visszaigénylés kifizetés) legkorábbi időpontja


  Akkredit lt iskolai rendszeru felsofok szakk pz s koll giuma egyes let szakmai gyakorlat a felsofok szakk pz sben

  Köszönöm megtisztelő figyelmüket !

  Fodor Istvánné

  mb. főigazgató-helyettes

  fodor.istvanne@nive.hu

  Telefon: (06-1) 434-57-11

  Fax: (06-1) 434-57-30

  Honlap:www.nive.hu (Kérdezz-felelek rovatunk)


 • Login