Comarch OPT!MA - PowerPoint PPT Presentation

Comarch opt ma
Download
1 / 16

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Comarch OPT!MA. 27 600 użytkowników, mikro, małe i średnie firmy do 5 stanowisk komputerowych. Comarch OPT!MA. Faktury i Handel. Pełna obsługa sprzedaży Okna łatwych zakupów, sprzedaży dedykowanej Definiowanie wielu cen Automatyczne przekształcenia dokumentów Wiele magazynów. Detal.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Comarch OPT!MA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Comarch opt ma

Comarch OPT!MA

27 600 użytkowników,

mikro, małe i średnie firmy

do 5 stanowisk komputerowych


Comarch opt ma1

Comarch OPT!MA


Faktury i handel

Faktury i Handel

 • Pełna obsługa sprzedaży

 • Okna łatwych zakupów, sprzedaży dedykowanej

 • Definiowanie wielu cen

 • Automatyczne przekształcenia dokumentów

 • Wiele magazynów


Detal

Detal

 • Dla firmy prowadzących handlową działalność detaliczną,

 • Dla sklepu, w którym jest jedno lub kilka stanowisk sprzedaży.

  Wyróżniki:

 • Szybkość działania

 • Definiowalny interface – indywidualny dla każdego stanowiska sprzedażowego

 • Indywidualne prawa pracowników w zależności od pełnionej funkcji w pracy

 • Obsługa „bez klawiaturowa” (ekrany dotykowe)

 • Praca on-line z drukarkami fiskalnymi


Serwis

Serwis

 • Rejestrowanie wszystkich przyjmowanych w firmie zleceń serwisowych

 • Sporządzanie harmonogramu zadań i rejestrowanie wykonanych czynności

 • Rejestrowanie historii realizacji napraw oraz wykorzystanych części

 • Fakturowanie z poziomu zlecenia serwisowego

 • Rezerwowanie czasu w Terminarzu


Comarch opt ma

CRM

 • Rejestrowanie zadań (głównych i powiązanych) oraz kontaktów z Klientami

 • Planowanie zadań

 • Graficzny terminarz

 • Możliwość sprawdzenia stopnia realizacji zadań

 • Koordynowanie pracy zespołu poprzez ustalenie opiekuna zadania, terminu realizacji, czy priorytetu.

 • Wystawianie faktur cyklicznych (np. abonamenty, stałe umowy)


Analizy

Analizy

 • Ponad 200 gotowych analiz graficznych

 • Możliwość sprawnego kontrolowania

  m.in. rozrachunków, obrotów z kontrahentami, wyniku finansowego czy kosztów wynagrodzeń.

 • Intuicyjna budowa modułu

 • Analizy kontekstowe


Pulpit menad era

Pulpit Menadżera

 • Dostęp przez www

 • Gotowe raporty i analizy

 • Zestawienia dokumentów

 • Informacje o m.in.:

  • podatkach do zapłaty,

  • ZUS-ie do zapłaty,

  • wynagrodzeniach pracowników,

  • obrotach i saldzie (KPiR),

  • Rejestrze VAT.


Obieg dokument w

Obieg Dokumentów

 • Zarządzanie wszystkimi dokumentami firmy i ich archiwizacja

 • Swobodne wyszukiwanie i grupowanie według zadanego atrybutu

 • Dowolne opisywanie, nadawanie statusów i skojarzenie plików z elementem programu OPT!MA lub podmiotem

 • Dowolne definiowanie procesu obiegu dokumentów w firmie


Kasa bank

Kasa/Bank

 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem

 • Wysyłanie ponagleń zapłaty, generowanie not odsetkowych dla wybranych kontrahentów

 • Kontrolowanie wierzytelności

 • Automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami

 • Automatyczne obliczanie różnic kursowych


Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe

 • Moduł do zarządzania Biurem Rachunkowym

 • Dowolne definiowanie modelu pracy (obieg dokumentów, narzędzia kontrolne)

 • Wiele analiz i raportów w kontekście wskazanych Klientów

 • Możliwość zbadania rentowności obsługi Klienta oraz efektywności pracy pracowników korzystając z rejestratora czasu pracy

 • Dobieranie zakresu funkcjonalności dla każdego pracownika biura

 • Operacje seryjne


Ksi ga podatkowa

Księga Podatkowa

 • Automatyczne księgowanie dokumentów na podstawie parametrów kategorii księgowych

 • Przekrojowe analizy zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Łatwe i ergonomiczne wprowadzanie dokumentów do rejestrów VAT


Ksi ga handlowa

Księga Handlowa

 • Wielopoziomowy plan kont

 • Automatycznego zakładania kont słownikowych

 • Schematy księgowe

 • Zestawienia obrotów i sald dla dowolnie wybranych kont i za wybrany okres

 • Dowolna ilość dzienników i możliwość dopisywania dokumentów w dowolnym momencie

 • Kontrola budżetu

 • Księgowanie na brudno - do „bufora”, automatyzacja procesu księgowań okresowych


P ace i kadry

Płace i Kadry

 • Pełna obsługa pracowników

 • Naliczanie wypłat

 • Deklaracje PIT

 • Składki i deklaracje ZUS

 • Współpraca z programem Płatnik

 • Obsługa wieloetatowości


E sklep

e-Sklep

 • Nowe możliwości – nowe kanały sprzedaży

 • Bezpieczna wymiana danych pomiędzy e-Sklepem, a systemami OPT!MA, XL, Altum

 • Możliwość dowolnych zmian wyglądu szaty graficznej

 • Integracja z najpopularniejszym serwisem aukcyjnym w Polsce – Allegro

 • Efektowna reklama towarów, promocja za pomocą bannerów na stronie


E opt ma wynajmowanie oprogramowania

e- OPT!MA– wynajmowanie oprogramowania

Dowolne miejsce z dostępem do Internetu

Internet

Firewall

Dowolny komputer

Firma/Dom


 • Login