Datainsamling till spor
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Datainsamling till SPOR PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Datainsamling till SPOR. Nationell aggregering av peri-operativt data från landets vårdgivare För att kunna jämföra mot riket För att kunna följa patienters sjukvårdshistoria på en nationell nivå Standardisering av hur en operationsprocess journalförs

Download Presentation

Datainsamling till SPOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Datainsamling till SPOR

 • Nationell aggregering av peri-operativt data från landets vårdgivare

  • För att kunna jämföra mot riket

  • För att kunna följa patienters sjukvårdshistoria på en nationell nivå

 • Standardisering av hur en operationsprocess journalförs

  • För att kunna dra slutsatser över hela riket

 • Datasammanställning och integration mot registret

  • Hanteras av lokalt IT eller journalsystemsleverantör

 • Undviker dubbelinmatning

  • IT-kostnad för att undvika personalkostnad


Vem håller reda på vad?


Exempel på inmatningsprocess


Exempel på lokal process


Användning av patientenkäter


Användning av registreringar


UCRs roll i projektet

 • Projektkoordinering

 • Utveckling

 • Drift

 • Informatik

 • Juridik

 • [email protected] (koordinator)

 • [email protected] (teknik)


 • Login