Temperaturm ling
Download
1 / 34

Temperaturmåling - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Temperaturmåling. Timing af Temperaturmåling. Brancheorienterings-møde (12. juni). Brancheorienterings- møde (10. juni). 2003. 2004. 2005. Opsamling. Udvikling. Pilotvirksomhederne arbejder. Teknisk Workshop (September). Hvornår?. Hvor hårdt?. CAS-n r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Temperaturmåling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Temperaturmåling


Timing af Temperaturmåling

Brancheorienterings-møde (12. juni)

Brancheorienterings-

møde (10. juni)

2003

2004

2005

Opsamling

Udvikling

Pilotvirksomhederne

arbejder

Teknisk

Workshop

(September)


Hvornår?

Hvor hårdt?

CAS-nr

TemperaturmålingOverordnet mål

Virksomheden

RECEPTUR

Stoffer

Råvarer

Produkter

Tonnage

Problematiske stoffer

EU-lister


Fejlbehæftede stoffer

2657

Stoffer uden CAS-nr

2157

956

Dubletter

frasorteres

Fortrolig

aflevering

Branchen

Bruttostofliste

Nettostofliste

Analyse af branchens CAS numre

Antal

stoffer

Pr. virksomhed


161 stoffer anvendes af to virksomheder

60 stoffer anvendes af fire virksomheder

Ingen stoffer anvendes af alle 12 virksomheder

Hyppighedsanalyse

Tendensen i fordelingen af stoffer i branchen

Antal stoffer

539

161

77

60

31

24

21

21

14

6

2

0

Antal virksomheder


ECB*) data

LPVC

HPVC

Ukendt

?

?

UPVC

HPVC= Højvolumen (High Production Volume Chemicals)

LPVC= Lavvolumen (Low Production Volume Chemicals)

*) European Chemicals Bureau data stammer fra forordning til risikovurdering af eksisterende stoffer (793/93) – data er indrapporteret fra 1990 og frem.

TonnagebåndPr. producent/importør

10

100

1000

1

ton/år

REACH

Forordnings-

kategorier

UPVC = Ukendt volumen (Unknown Production Volume Chemicals)


43%

Kendt

16%

Ukendt

41%

Branche-

gennemsnit

Stoffernes fordeling i forhold til tonnagebåndene

%

100

50

4

7

5

6

1

8

9

12

2

3

10

11

Virksomhedsnummer

HPVC

LPVC

UPVC


39%

61%

88%

Branchegennemsnit

Fordeling af HPVC’s i recepturet

100%

50%

Virksomhedsnummer

% produkter som indeholder minimum et HPVC

% råvarer som indeholder minimum et HPVC

% stoffer som er HPVC’s


I gennemsnit indeholder 52 % af additiverne mindst et HPVC

Indhold af HPVC - opgjort pr. råvarekategori -

%

Additiv

Binder

Fyldstof

Pigment

Blød-gører

Solvent

Diverse


26%

17%

63%

Branchegennemsnit

Fordeling af LPVC’s i recepturet

100 %

50 %

Virksomhedsnummer

% produkter som indeholder minimum et LPVC

% råvarer som indeholder minimum et LPVC

% stoffer som er LPVC’s


I gennemsnit indeholder 19 % af pigmenterne mindst et LPVC

Indhold af LPVC- opgjort pr. råvarekategori -

30 %

15 %

Diverse

Additiv

Binder

Fyldstof

Pigment

Blød-gører

Solvent


PILOT 2: “Opstrøms dialog”

NøglekonklusionTonnagemåling

 • For mange af branchens stoffer ved vi for lidt om dels:

  • Tonnagebånd

  • CAS-nummer

 • Der skal reageres allerede ved første tonnagebånd

 • Stor følsomhed overfor LPVC’s i de færdige recepter (risiko for “de-selection”)


Hvornår?

Hvor hårdt?

CAS-nr

Problematiske stoffer

TemperaturmålingOverordnet mål

Virksomheden

RECEPTUR

Stoffer

Råvarer

Produkter

Tonnage

EU-lister


Problematiske stofferPotentielt godkendelsespligtige

CMR

CarcinogeneMutagene Reproduktionstoksiske

PBT/vPvB

Persistente BioakkumulerendeToksiske

Endocrine Disruptors = Hormonforstyrrende stoffer


Antal stoffer på

de eksterne lister

CMR 1-3 (67/548/EEC) 518

CMR

CM 3, QSAR-DK 1867

EU-total liste 66

US-EPA beregning ?

Hormonforstyrrende

stoffer, Alle kategorier 559

Svarer til 300 stoffer

Problematiske stofferOversigt over stoflister anvendt i Temperaturmålingen

PBT/vPvB


CMR 3

CMR 1-2

Under mistanke

“Bevist”

stop

Kategori 2

Kategori 1

Problematiske stofferOversigt over stoflister

Forordning Okt, 2003

Temperaturmåling

CMR

CMR 1-3 (67/548/EEC)

CM 3, QSAR-DK

PBT/vPvB

EU-total liste

US-EPA beregning

Hormonforstyrrende

stoffer, Alle kategorier

SIGNALSTOFFER

Svarer til 300 stoffer


Action

No Action

Problematiske stofferHandlingen afhænger af koncentrationen!

Klassifikations-

grænsen

0,1 wt %

PBT, vPvB,

Hormonforstyrrende

stoffer

CMR 1+2


Eksempel 1: Vandbaseret malingBaggrundsinfo

Polymer

Vand

Stabilisator

0,05 wt%

restmonomer

Styren

Hormonforstyrrende stof

Styreneret

acryl

40 wt%

Bindemiddel

Maling


Eksempel 1: Vandbaseret malingHandling

Råvare

Produkt

Produktion

Mixer

Mixer

Godkendelsesgrænse

Hormonforstyrrende: 0,1 wt %

Anvendelse

af produkt

Ingen handling er påkrævet!

0,05 wt %

0,02 wt %


Eksempel 2: KontaktlimBaggrundsinfo

100 wt%

2,2-Methylen-

bis(6-tertbutyl-

4-methylphenol)

PBT/vPvB stof

Lowinox

22M46

0,3 wt%

Antioxidant

Kontaktlim


Eksempel 2: KontaktlimHandling

Produktion

Mixer

Mixer

Anvendelse

af produkt

Godkendelsesgrænse

PBT/vPvB: 0,1 wt %

Råvare

Produkt

100 wt %

 • Handling er påkrævet

 • Anvendelse som råvare

 • -Anvendelse som færdigt

 • produkt

0,3 wt %


Eksempel 3: Vandbaseret lakBaggrundsinfo

Ikke klassificeret stof

50 wt%

50 wt%

Langkædet organisk

kaliumsalt

PBT/vPvB stof

Råvare

0,05 wt%

Befugtnings-

middel

Lak


Eksempel 3: Vandbaseret lakHandling

Produktion

Mixer

Mixer

Anvendelse

af produkt

Godkendelsesgrænse

PBT/vPvB: 0,1 wt %

Råvare

Produkt

 • Handling er påkrævet

 • Anvendelse som råvare

 • -men ikke som færdigt

 • produkt

50 wt %

0,025 wt %


PILOT 1a: “1:1 Konsultation”

NøglekonklusionProblematiske stoffer

 • Stoflisterne bør fokuseres bedre (svare til Forordningsforslaget Oktober 2003)

 • Koncentrationen i råvarer og produkter skal også vurderes


 • Projektteam hos Malingsvirksomhed:

 • Dorthe, Dana Lim

 • Helle

 • Projektteam hos Limvirksomhed:

 • Luise, Dyrup

 • Helle

Tilbud om 1:1 konsultation

 • Start: Efterår 2004

 • Formål: At optimere data

  • Virksomhedens egne data (ex. forkerte CAS-numre)

  • Stoflister svarende til Forordning Oktober 2003

 • Gentagelse af “måling” via optimeret program

 • Fortrolig diskussion om, hvad næste skridt kunne være for den enkelte virksomhed

  • Projektteam tager hensyn til virksomhedens forretningsområde:


THE END

of this part


Eksempel 2: KontaktlimHandling

Produktion

Mixer

Mixer

Anvendelse

af produkt

 Reformulere produkt

Godkendelsesgrænse

PBT/vPvB: 0,1 wt %

Råvare

Produkt

 • Handling er påkrævet

 • Anvendelse som råvare

 • -Anvendelse som færdigt

 • Produkt

100 wt %

0,3 wt %


Eksempel 1161 stoffer anvendes af 2 virksomheder

Pilotvirksomhederne

161 stoffer


Eksempel 260 stoffer anvendes af 4 virksomheder

Pilotvirksomhederne

60 stoffer


60 stoffer anvendes

af 4 pilotvirksomheder

2 stoffer anvendes

af 11 pilotvirksomheder

Eksempel

Pilotvirksomhederne

956 stoffer

60 stoffer

2 stoffer


Mut3 QSAR

Carc3 QSAR

Antal problematiske stoffer i branchenEt nuanceret billede

90 stoffer

45 stoffer

Horm. stof

PBT-vPvB

Mut3

Total

Mut1

Rep2

Carc2

Carc1

Rep1

Mut2

Rep3

Carc3

vPvB


10 %

CMR 1-3 (67/548/EEC)

Blød-gører

Fyld-stof

Sol-vent

Pig-ment

Diver-se

Addi-tiv

Bin-der

10 %

CM 3 QSAR-DK

10 %

PBT/vPvB EU

10 %

PBT/vPvB US-EPA

10 %

Hormonfor-styrrende stoffer

Problematiske stoffer i branchens råvarer


Antal

stoffer

CMR

CMR 1-3 (67/548/EEC) 37

CM 3, QSAR-DK 7

PBT/vPvB

EU-total liste 14

Hormonforstyrrende

Stoffer, Alle kategorier 42

TOTAL 100  88 unikke stoffer

Problematiske stofferFundet på Nettostoflisten


Revideret “målestrategi”

Temperaturmåling

Forordning Okt 2003

CMR

CMR 1-3 (67/548/EEC)

37

CMR 1-2 (67/548/EEC)

20

CM 3, QSAR-DK

7

PBT/vPvB

EU-liste, alle

14

EU-liste, beviste

4

Hormonforstyrrende

Alle kategorier

42

Kategori 1

10

Sum

100

34

TOTAL - individuelle

88

30

SIGNAL stoffer

42


ad
 • Login