Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

ĐÂY THÔN VĨ DẠ PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ĐÂY THÔN VĨ DẠ. Nh ạc VÕ TÁ HÂN Phổ thơ HÀN MẶC TỬ Ca sĩ V ÂN KHÁNH. Sao anh không về chơi thôn Vỹ?. Sao anh không về chơi thôn Vỹ?. Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên . Vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền . Gió theo lối gió mây đường mây .

Download Presentation

ĐÂY THÔN VĨ DẠ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ĐÂY THÔN VĨ DẠ

Nhạc VÕ TÁ HÂNPhổ thơ HÀN MẶC TỬ

Ca sĩ VÂN KHÁNH


Sao anh không về chơi thôn Vỹ?


Sao anh không về chơi thôn Vỹ?


Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên


Vườn ai mướt quá xanh như ngọc


Lá trúc che ngang mặt chữ điền


Gió theo lối gió mây đường mây


Gió theo lối gió mây đường mây


Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay


Thuyền ai đậu bến sông trăng đó


Có chở trăng về kịp tối nay


Mơ khách đường xa khách đường xa


Áo em trắng quá nhìn không ra


Ở đây sương khói mờ nhân ảnh


Ai biết tình ai có đậm đà


ĐÂY THÔN VĨ DẠ

Nhạc VÕ TÁ HÂNPhổ thơ HÀN MẶC TỬ

Ca sĩ VÂN KHÁNH


Sao anh không về chơi thôn Vỹ?


Sao anh không về chơi thôn Vỹ?


Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên


Vườn ai mướt quá xanh như ngọc


Lá trúc che ngang mặt chữ điền


Gió theo lối gió mây đường mây


Gió theo lối gió mây đường mây


Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay


Thuyền ai đậu bến sông trăng đó


Có chở trăng về kịp tối nay


Mơ khách đường xa khách đường xa


Áo em trắng quá nhìn không ra


Ở đây sương khói mờ nhân ảnh


Ai biết tình ai có đậm đà


ĐÂY THÔN VĨ DẠ

Nhạc VÕ TÁ HÂNPhổ thơ HÀN MẶC TỬ

Ca sĩ VÂN KHÁNH

http://hanvota.com/nhac


  • Login