Stav registru kloubn ch n hrad v esk republice
Download
1 / 22

Stav registru kloubních náhrad v České republice - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

Stav registru kloubních náhrad v České republice. P. Vavřík. NRKN - Národní registr kloubních náhrad „jak to probíhalo ?“. 2001 - zahájen zkušební provoz registru náhrad kyčlí od 1.1. 2002 – plnohodnotný sběr dat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stav registru kloubních náhrad v České republice' - lilika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nrkn n rodn registr kloubn ch n hrad jak to prob halo
NRKN- Národní registr kloubních náhrad„jak to probíhalo ?“

  • 2001 - zahájen zkušební provoz registru náhrad kyčlí

  • od 1.1. 2002 – plnohodnotný sběr dat

  • 2004 - legislativní podmínky fungování registru – přístupová práva, ochrana dat, začlenění do zdravotnické dokumentace

  • 2005 – zpracování výstupů

  • 2006 – start přípravy registru náhrad kolena


Registr kloubn ch n hrad
Registr kloubních náhrad

Registr kloubních náhrad je zřízen Ministerstvem zdravotnictví České republiky na základě zákona č. 156/2004 Sb jako součást Národního zdravotnického informačního systému.


Um st n a p stup kde ho najdu a kde se p ihl s m
Umístění a přístup„kde ho najdu a kde se přihlásím ?“

on – line webové stránky:

Koordinačního střediska rezortních

zdravotnických informačních systémů

  • https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rkn/

část veřejná

část pro oprávněné uživatele


Struktura zen registru kdo to vede
Struktura řízení registru„kdo to vede…..“

  • řídí Rada NRKN

  • spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

  • provozuje KSRZIS

  • Odborný garant ČSOT

„a kdo mi poradí…..“


Registr n hrad ky le mus m to tam pos lat
Registr náhrad kyčle„musím to tam posílat ?“

Dle vyhlášky MZd ČR č. 552/2004 je pořizování dat do tohoto registru povinnou součástí zdravotnické dokumentace při provedení operace totální náhrady kyčelního kloubu.


Registr n hrad ky le stav k 12 4 2006 co tam u m me
Registr náhrad kyčle stav k 12.4.2006„ co tam už máme ……?“

  • zapojeno 67 pracovišť

  • 185 oprávněných uživatelů

  • celkem 23587 záznamů primoimplantace

  • 2648 záznamů revizních operací


Po izov n dat a jak se to tam d v
Pořizování dat„ …a jak se to tam dává ?“


Po izov n dat na to nem m as
Pořizování dat„..na to nemám čas!“V stupy z registru

veřejné – ročenka- obecné, souhrnné údaje

uživatelské – odborné, souhrnné, anonymní

odborné, vlastní, konkrétní

nezpracované – rychlé přehledy

zpracované – dynamické výstupy

formát Excel

formát Bussines Objects

Tvorba výstupů vlastních

Výstupy z registru


V stupy z registru nezpracovan p ehledy zjist te mi kolik jich vlastn bylo
Výstupy z registru nezpracované přehledy„zjistěte mi kolik jich vlastně bylo?“


Dynamick v stupy p eddefinovan
Dynamické výstupy předdefinované

  • Křivky přežití – cementové, hybridní, bezcementové

  • Obecné údaje – složení souboru dle věku, pohlaví, dg

  • Počty primoimplantací a revizí

  • Zprac. souboru primoimplantací a revizí – podle vztahu v registru, podle příčiny apod.

  • Údaje pro pracoviště- počty revizí vlastních a cizích primoimplantací


Dynamick v stupy demo bo jak je to s tou ivotnost doopravdy
Dynamické výstupy demo BO„jak je to s tou životností doopravdy“

  • Křivky přežití – cementové, hybridní, bezcementové


Dynamick v stupy demo bo jak jsme na tom
Dynamické výstupy demo BO„jak jsme na tom ?“

vlastní

  • Skladba implantátů podle typu fixace

všechna pracoviště


Dynamick v stupy demo excel
Dynamické výstupy demo Excel

pracoviště uživatele


Dynamick v stupy demo excel n jak to p ehledn zpracuj
Dynamické výstupy demo Excel„nějak to přehledně zpracuj“


Dynamick v stupy demo bo koho jsme revidovali a co n m v me
Dynamické výstupy demo BO„koho jsme revidovali a co něm víme ?“

  • informace o struktuře revizí zohledňující zda primoimplantace je či není vedena v registru

  • informace o struktuře všech revizí bez ohledu zda je primo. vedena


Dynamick v stupy demo bo aby se n m pacienti neztr celi
Dynamické výstupy demo BO„aby se nám pacienti neztráceli“

  • informace o zemřelých - propojení s registrem zemřelých ÚZIS

  • informace o pacientech revidovaných jinde


Hlavn probl my registru
Hlavní problémy registru

  • neúčast některých pracovišť

  • neúplná a pozdě dodaná data

  • chybné údaje

  • personální změny ve vedení KSRZIS

  • finance


Perspektivy registru
Perspektivy registru

  • příprava výroční zprávy za rok 2005

  • příprava registru náhrad kolena

  • registr kyčlí specifikace a zpřesňování připravených dynamických výstupů - podskupiny dle dg, věku, pohlaví

  • zkvalitnění katalogu implantátů

  • zadávání snímáním čárových kódů

  • zavedení sledování cervikokapitálních protéz

  • „čištění“ registru od nesprávných záznamůad