Tv008 d jiny urnalistiky
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

TV008 Dějiny žurnalistiky PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TV008 Dějiny žurnalistiky. Mgr. Bc. Michal Novotný Ústav bohemistiky a knihovnictví. PŘEDCHŮDCI ŽURNALISTIKY. Informační rozvoj Newe Zeitung Psané noviny a korespondence Fuggerovské noviny Poslovské noviny.

Download Presentation

TV008 Dějiny žurnalistiky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tv008 d jiny urnalistiky

TV008Dějiny žurnalistiky

Mgr. Bc. Michal Novotný

Ústav bohemistiky a knihovnictví


P edch dci urnalistiky

PŘEDCHŮDCI ŽURNALISTIKY

 • Informační rozvoj

 • NeweZeitung

 • Psané noviny a korespondence

 • Fuggerovské noviny

 • Poslovské noviny

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Informa n rozvoj

 • Od vydání Guttenbergovy bible v roce 1455 do konce 15. století vyšlo v Evropě na 30 tisíc titulů v celkovém nákladu téměř 30 milionů výtisků.

 • I přes překotný technologický rozvoj trvalo zhruba sto padesát let, než se objevily tiskoviny se základní strukturou periodického tisku(ekonomické důvody tisku – investice do přípravy, která se vracela až s následným prodejem).

INFORMAČNÍ ROZVOJ

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Informa n rozvoj1

 • Prvními vlaštovkami byly po roce 1500 jednorázové tisky věnované líčení neobyčejných událostí Označení např.:- Novina o…- Zpráva o…- Historia- Dialogus…

INFORMAČNÍ ROZVOJ

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Newe zeitung n mecko

 • NeweZeitung– aktuální, poslední zpráva, se hojně rozšířila v německých zemích (v tomto pojetí vydržela až do 19. století)

 • V průběhu 16. století takových zpráv vyšlo na dvacet tisíc.

 • Témata: katastrofické vize, horory, líčení dalekých krajin, neobvyklých prostředí a událostí

 • Rysy: dramatičnost a barvitost líčení (potlačena věcná přesnost nebo úplnost informace)

NEWE ZEITUNG /NĚMECKO/

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Newe zeitung n mecko1

NeweZeitugen, 1561;

Zbloudilý pelikán

NEWE ZEITUNG /NĚMECKO/

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Psan noviny a korespondence

 • Korespondence, resp. psané zpravodajství byla nezbytnou podmínkou fungování mocenských a politických útvarů (církev, ale také obchod).

 • Z hlediska vývoje ovšem měla význam pouze ta korespondence, která se dostala přes hranice oblastí a státních útvarů Evropy.

 • Příjemce totiž mnohdy nechal mnohdy dopis kolovat, případně z ní vypisoval nejzajímavější pasáže.

PSANÉ NOVINY A KORESPONDENCE

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Psan noviny a korespondence1

 • Následně se tak ustálil zvyk vypisovat informace určené širšímu okruhu čtenářů nakonec (tzv. nova, či aviso).

 • Původně přátelská služba a zvyklost se postupně stala placeným povoláním.

 • Informace začala vystupovat jako druh zboží.

PSANÉ NOVINY A KORESPONDENCE

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Fuggerovsk noviny

 • Tradice italské korespondence se stala vzorem pro proslulé Fuggerovskénoviny, které představovaly obchodní a politické zpravodajství.

 • Založeno bratry Fuggery.

 • Zasílané informace byly krátké, věcné a omezené na zaručeně potvrzená fakta.

 • Korespondenti byli nuceni vyhledávat triviální či banální informace (s ohledem na obchodní a finanční zájmy svých zaměstnavatelů).

FUGGEROVSKÉ NOVINY

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Fuggerovsk noviny1

V dopisech z Londýna se píše, že parlament odsoudil skotskou královnu, a ta má být popravena mečem. To anglická královna nechce připustit. Králfrancouzský poslal monsieura do Belliévre k anglické královně a nechal ho úpěnlivě prosit za život skotské královny. Jak se nyní tento případ bude vyvíjet, na to se s napětím čeká.FuggerZeitugen č. 77, 27. 12. 1586

FUGGEROVSKÉ NOVINY

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Poslovsk noviny

 • Rostoucí objem obchodu, zvyšování náročnosti řízení státních celků a vyšší potřeba po výměně informací si vynutily změnu v organizaci dopravy a zpravodajství.

 • Od počátku 15. století se konstituují komunikační služby s rysy pozdějších poštovních služeb (Itálie).

 • V 16. století dochází k rozvoji poselských a poštovských služeb, jednotliví postilióni poté byli přímo u zdroje zpráv, které bylo možné výhodně zpeněžit.

 • K předchůdcům periodického tisku se tak přidávají poslovské noviny a ordinaryzeitungen

POSLOVSKÉ NOVINY

TV008/ DĚJINY ŽURNALISTIKY | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


 • Login