Виконком Криворізької міської ради
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Виконком Криворізької міської ради PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Виконком Криворізької міської ради. Виступ Криворізького міського голови Юрія Григоровича Вілкула на V ІІІ Українському муніципальному форумі, м. Ялта АР Крим. Виконком Криворізької міської ради. Виконком Криворізької міської ради. «Міста, а не нації, є справжніми двигунами

Download Presentation

Виконком Криворізької міської ради

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Виконком Криворізької міської ради

Виступ Криворізького міського голови Юрія Григоровича Вілкула

на VІІІ Українському муніципальному форумі,

м. Ялта АР Крим


Виконком Криворізької міської ради

Виконком Криворізької міської ради

«Міста, а не нації, є справжніми двигунами

економічного зростання»

Ян Якобс,

американський вчений-урбаніст

2


Виконком Криворізької міської ради

Виконком Криворізької міської ради

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

 • Місцевий економічний розвиток– це процес, від якого виграє вся громада включно з місцевою владою, бізнесом і громадянами

Місцевий економічний розвиток (МЕР) – це процес зміцнення конкурентної позиції міста та активізації його економічного зростання, підвищення добробуту, створення робочих місць, залучення інвестицій та підвищення якості життя для всіх мешканців громади на основі стратегічного партнерства влади, бізнесу, сектору НУО та інших важливих складових частин громади

 • Ключову ж роль у створенні сприятливого середовища для успішного бізнесу відіграють органи місцевого самоврядування громади

3


Виконком Криворізької міської ради

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

У МІСТІ КРИВОМУ РОЗІ

4


Стратегічні Цілі

Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області

на період до 2015 року

Стратегічні напрямки Стратегічного плану розвитку

міста Кривого Рогу до 2015 року

Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року

СИНХРОНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ МІСТА З КОМПЛЕКСНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ОБЛАСТІ

Підвищення екологічної та техногенної безпеки

Підвищення конкуренто-спроможності економіки регіону

Підвищення якості життя населення

А. Місто здорового довкілля та ресурсозбере-ження

В. Місто диверсифікованої конкурентоспро-можної економіки

С. Місто науки та

нових технологій

D. Місто комфортне для життя

5


Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року

УЧАСНИКИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Комітет із розроблення Стратегії

Громадськість

Профспілки

Підтримуючі структури:

МЕРМ, РЕОП

6


Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року

РЕЗУЛЬТАТИ SWOT - АНАЛІЗУ

Сильні сторони

Слабкі сторони

Можливості

Загрози

7


Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року

МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ МІСТА

СТРАТЕГІЧНЕБАЧЕННЯ МІСТА

Кривий Ріг у майбутньому:

 • Найчистіший металургійний центр світу з особливим статусом - лідер впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій

 • Потужний індустріальний центр з диверсифікованою економікою, модернізованим, екологічно безпечним гірничо-металургійним комплексом та розвиненим високотехнологічним машинобудуванням

 • Впливовий регіональний освітній центр з високим науковим потенціалом – "кузня" наукових кадрів Європи та наукових розробок, що працюють на вітчизняну економіку

 • Красиве, безпечне та комфортне для проживання місто щасливих і патріотичних людей, які відчувають себе активною самодостатньою громадою з професійною владою та високим рівнем якості життя.

8


Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

9


Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року

УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

РОЗВИТКУ КРИВОГО РОГУ

Затвер-дження СП міською радою

Діючі програми приведен-ня у відповід-ність до СП

Створення Комітету з управління впровадженням СП

Розробка Проектних листків (алгоритм виконання кожного проекту)

Звітуван- ня перед міською радою

Щорічні програми соціально-економічного розвитку, цільові і галузеві програми розробля-ються згідно зі СП

Моніто-ринг впровад-ження СП

10


Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року

ЗАПЛАНОВАНА РЕАЛІЗАЦІЯ БІЛЬШЕ 500 ПРОЕКТІВ

НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ ПОНАД 2,0 МЛРД. ГРН.

 • Будівництво заводів з утилізації твердих побутових відходів

 • Створення логістичного центру на базі міжнародного аеропорту «Кривий Ріг»

 • Будівництво парку розваг

 • Покращення умов та матеріально-тех-нічного забезпечення в закладах освіти, культури

 • Будівництво індустріальних парків

 • Реконструкція та ремонт лікарень

 • Ремонт автошляхів, мостів та шляхопроводів

 • Оновлення парку міського електротранспорту

 • Реконструкція проспектів та вулиць і об'єктів благоустрою

11


Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року

УСПІХІВ

В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ!

Виконком Криворізької міської ради

50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 222,

тел.: (0564) 74-73-32, факс: (0564) 92-13-72; e-mail: [email protected]


 • Login