Jazykovědné pojmy H - L - PowerPoint PPT Presentation

Jazykov dn pojmy h l
Download
1 / 21

 • 49 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz. Jazykovědné pojmy H - L. Metodické pokyny:. žáci jsou rozděleni na skupiny – dle počtu ve třídě učitel předkládá na základě prezentace žákům definice jazykovědných pojmů

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jazykovědné pojmy H - L

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jazykov dn pojmy h l

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Čs. armády 777

399 01 Milevsko

www.issou-milevsko.cz

Jazykovědné pojmy H - L


Metodick pokyny

Metodické pokyny:

 • žáci jsou rozděleni na skupiny – dle počtu ve třídě

 • učitel předkládá na základě prezentace žákům definice jazykovědných pojmů

 • skupiny se střídají v odpovědích, na reakci mají dohodnutý časový limit (v případě správné odpovědi si přičítají jeden bod)

 • žáci 1. ročníku mohou využívat učebnici (nácvik vyhledávání informací)

 • práce s prezentací: správné řešení (jazykovědný pojem) se objeví po použití mezerníku

  Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými definicemi, interaktivnost probíhá na základě rozdělení žáků na skupiny s využitím ICT.


Jazykov dn pojmy

Jazykovědné pojmy

SOUTĚŽ

H - L


Jazykov dn pojmy h l

H

Slovo označující již zaniklou skutečnost

HISTORISMUS


Jazykov dn pojmy h l

H

Prostředek neverbální komunikace –

dorozumívání tělesným dotykem

HAPTIKA


Jazykov dn pojmy h l

H

Slovo, které zní stejně jako

jiné slovo, ale má jiný význam

a původ

HOMONYMUM


Jazykov dn pojmy h l

I

Větná melodie

INTONACE


Jazykov dn pojmy h l

I

Neurčitek – neurčitý slovesný tvar,

který vyjadřuje pouze vid a slovesný rod

INFINITIV


Jazykov dn pojmy h l

I

Převrácený slovosled

INVERZE


Jazykov dn pojmy h l

J

Systém znaků a pravidel jejich

užívání – slouží k dorozumívání

určitého společenství

JAZYK


Jazykov dn pojmy h l

K

Část slova, která vznikne odtržením

koncovky

KMEN


Jazykov dn pojmy h l

K

Uzákonění jazykové normy –

v oficiálních příčkách

(mluvnicích, slovnících…)

KODIFIKACE


Jazykov dn pojmy h l

K

Část slova, která se při ohýbání mění

KONCOVKA


Jazykov dn pojmy h l

K

Podstatné jméno, které označuje

hmatatelnou skutečnost (kočka, židle)

KONKRÉTUM


Jazykov dn pojmy h l

K

Chyba ve větné stavbě – směšování vazeb

(Mimo Oty/Otu tam byli všichni.)

KONTAMINACE


Jazykov dn pojmy h l

K

Část slova, která je společná všem

příbuzným slovům

KOŘEN


Jazykov dn pojmy h l

L

Nauka o slovní zásobě

LEXIKOLOGIE


Jazykov dn pojmy h l

L

Nauka o slovnících

LEXIKOGRAFIE


Jazykov dn pojmy h l

L

Věda zkoumající jazyk

LINGVISTIKA


Zdroje

ZDROJE

 • MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358-082-9.

 • MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.


 • Login